Advert
KİŞİNİN İRTİDADINA NEDEN OLAN VE DİNDEN ÇIKARAN ON SEBEP
Halit POLAT

KİŞİNİN İRTİDADINA NEDEN OLAN VE DİNDEN ÇIKARAN ON SEBEP

Bu içerik 550 kez okundu.

Biismihi Teala

Konuya girmeden önce ülkemizde 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimiyle ilgili bazı hususları belirtmek istiyorum. Her on-on beş yılda bir Türkiye’de ve dünyada halkın askeri darbelerle karşılaştığını baba ve dedelerimizden işitiyorduk. Bugün de biz ve çocuklarımız bu durumu kendi gözlerimizle müşahede etmekteyiz. Bilinmesi gerekir ki atanmış bir muvazzafın görevi ihtilal yapmak değil, kendisine verilen işi yerine getirmektir. Oysa Türkiye TSK’sı kurulduğu günden itibaren kendini ülkenin sahibi ve beyi olarak görmüş, istediği zaman asıp kesmeyi kendine hak bilmiştir. Halk tarafından seçilenleri hapishanelere atmış hatta bazılarını idam ettirmiştir. Bir hafta önce yaşanan darbe girişiminde ise öncekilerden daha kötü, daha şiddetli, daha acımasız, rahmet ve şefkatten uzak bir durum yaşandığını, halkın üzerine helikopterlerle yukardan ateş açıldığını, panzerlerle halkın ezildiğini müşahede ettik. Bunların hangi hakla, hangi mantıkla yapıldığını anlamak güçtür. Dünyadaki tüm insanlarının darbelere karşı çıkmaya hakkı olduğu gibi ülkemiz insanının da bunlara karşı çıkması, iradelerini bunların eline vermemesi tabii hakkıdır. Yalnız bir şey söylemek isterim ki Müslüman olan iman eden, İslami akideye sahip olan bireyin haksızlığa karşı çıkarken, haksızlığı ve zulmü protesto ederken, darbeye karşı darbe yaparken kendisini inancından akidesinden, dininden çıkaracak bazı noktalara da dikkat etmesi gerekir. Dolayısıyla laiklik, liberalizm ve komünizm İslam dışı yönetim şekilleri oldukları gibi demokrasinin de İslam dışı bir yönetim şekli olduğunu bilmesi lazımdır. Bütün bu idare şekillerinin hiçbir tanesinde Allah’ın kitabının ve resulün sünnetinin yeri yoktur. Dolayısıyla Müslüman haksız olan askeri darbelere karşı çıktığı gibi, Allah’ın ve resulün emirlerinin yer almadığı şeylere de karşı çıkıp tepkisini ortaya koyması gerekir. Maalesef üzülerek söylemek isterim ki bu memleketin yöneticileri tümü ve bazı vatandaşlarının ağzından demokrasinize sahip çıkın, en yüksek mertebeye ulaşmış demokrasi şehitleri gibi sözler dillendirildi. Hatta minarelerden salalar okunduktan sonra demokrasinize sahip çıkın seslerini işittik. Bir Müslüman darbelere karşı çıkarken, haksızlığa karşı kıyam ederken kendisini dinden çıkaracak lafızları ve kelimeleri iyice bilip ona göre sözlerini söylemesi lazımdır. Kişiyi küfre düşürecek sebepleri, demokrasinin üstün bir faziletmiş gibi bu halka sunmanın ve bu gibi kelimeleri kullanmanın ve halkı buna davet etmenin dindeki yerini ele almak istedik.

Kişinin Akidesini Bozan Ve Dinden Çıkaran On Sebep:

1) Allah’a itaat ve ibadette şirk koşmak: Rabbimiz Nisa suresinin 48. ayetinde şöyle buyurmaktadır: “Allah eş koşup onu inkar edenleri affetmez. Bunun dışında dilediğini affeder.” Yine rabbimiz “Kim Allah’a eş koşarsa Allah ona cenneti yasaklamış ve onu döneceği yer ateştir. O gün zalimlerin yardımcısı da olmayacaktır.” Aynı şekilde ölülerden bir şeyler isteme, besmele yerine onların ismini anarak kurban kesme ve onlar için adak adama da Allah’ı inkar etme ve Allah’a eş koşma vasıflarındandır. Bu da insanları dinden çıkarız.

2) Allah ile kendi arasında vasıta eyleme, onlardan şefaat isteme, onlara tevekkül etme bütün alimlerin icmasıyla kişiyi dinden çıkartır.

3) Müşrikleri tekfir etmemek, onların küfründe şüpheye düşmek, onların inancının doğru olduğunu düşünmek de kişinin mürted olmasına, dinden çıkmasına neden olur.

4) Allah’ın ve Muhammed Mustafa’nın dini dışında başka bir dinin, inancın, ideolojinin, yönetim şeklinin daha doğru ve daha mükemmel olduğuna inanan bir insanın bu inancı kendisini dinden çıkarır ve küfre götürür. Bugünkü hayatımızı en çok ilgilendiren madde bu maddedir. Bu dördüncü maddeye Müslümanların çokça dikkat göstermesi lazımdır. Bu maddenin içeriğini şöyle açabiliriz: Tağuti yönetimleri, demokrasiyi, komünizmi, laikliği, liberalizmi ve bunların dışında insanlar tarafından konulmuş kanunların İslam şeriatinden daha iyi olduğuna inanan, onların koymuş olduğu kanunlarla amel eden ve ona hükme gitmeye cevaz veren, İslam daha iyidir ama onlarda olur inancı içerisinde olan, İslam kanunu 20. asrın sorunlarını cevaplamaya ve o sorunları gidermeye yeterli değildir, İslam Müslümanların geri kalmasına neden olmuştur diyen, İslam Allah’la kul arasındadır kişinin hayatına müdahale etmez diyen, hırsız erkek ve kadının ellerini kesmenin, zina yapan bekarları yüz kırbaçla kırbaçlamanın ve zina yapan evli erkek ve kadının recm edilmesinin asra uygun olmadığına inanan, Allah’ın haram kıldığı zina, faiz gibi şeylerin haram olmadığını söyleyen dinden çıkar. Bu kişi öldüğü zaman Müslüman olduğunu söylese de Allah kafirlere yaptığı muameleyi ona da yapacaktır. İnanan Müslüman kardeşlerimin bu noktayı iyice bilmesi lazımdır.

5) Muhammed Mustafa’nın getirdiği her hangi bir kanun ve nizama kin beslemek, onunla kerhen amel etmesi kişiyi dinden çıkarır.  Muhammed suresinin 9. ayeti buna işaret etmektedir.

6) Resulullah’ın getirmiş olduğu dinle her hangi bir şekilde alay etmek kişiyi küfre götürür. Tevbe suresi 65. ve 66. ayetleri konuya işaret etmektedir.

7) Sihrin helal olduğuna inanmak kişiyi küfre götürür.

8) Müslümanlara karşı Müslüman olmayanlara, İslam düşmanlarına yardım etmek, onların emirlerini yerine getirmek, onların çıkarları için çalışmak kişiyi küfre düşürür. İslam coğrafyasında geçmişten bugüne kadar yapılan darbe ve askeri ihtilallerin Amerika, İngiltere, Fransa gibi kafirlerin çıkarlarını, faydasını korumak için yapıldığı bilinmektedir. Bazı darbeler dolaylı olarak bazıları da doğrudan onların eliyle ve yardımıyla yapılmıştır. Kendi halkını başkasının faydası için öldüren, asan, idam eden, halkını açlığa ve sefalete sürükleyenlere Allah yarın ruz-i mahşerde kafirlere yapacağı muameleyle muamele edecektir ve onları cehhenemine atacaktır. Maide suresinin 51. ayetinde bu açıkça görülmektedir: “Kim onları (kafir ve müşrikleri) kendine veli, idareci olarak seçerse o da onlardandır. Allah zalim olan bir toplumu hidayete erdirmez.”

9) Kim İslam şeriatinden başka kanunlarla da idare olunur inancında olur ve o inancı taşırsa bu inanç kişiyi küfre götürür, dinden çıkarır ve irtidadına sebep olur. Ali imran 85. ayetinde “Kim İslam’dan başka bir din ararsa bu din kabul edilmeyecek ve bu kişi ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır” buyrulmuştur.

10) Allah’ın dininden ve onu öğrenip öğretmekten yüz çevirmek kişiyi dinden çıkarır. Secde 22. ayetinde “Rabbinin ayetleriyle öğütlendirilmiş ve sonra ondan yüz çevirenden daha zalim var mıdır? Şüphesiz biz mücrim, günahkar ve suçluları cezalandıracağız” buyrulmuştur.

 

Kişiyi İslam’dan çıkaran bu sebepler İslam’dan korkan, İslam gelirse bizi öldürür, asar, keser diyenler için de geçerlidir. Bu saydıklarımızı kerhen inkara zorlanan bir kişi müstesnadır. Bütün bu anlattıklarımızın cezası çok büyük olacaktır. Bir Müslümanın kişiyi dinden çıkaracak şeylere karşı dikkatli olması lazımdır. Biz de Allah’ın acı verici azabını vacip eden esbaplara düşmekten Allah’a sığınırız.  Allah’tan bizi kendi dinine göre yaşayanlardan ve hidayetine nail olanlardan olmamızı dilerim. Vesselam.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bir şampiyonluk da Yolspor'dan
Bir şampiyonluk da Yolspor'dan
ELAZIĞSPOR’DA 3 YABANCI GÖNDERİLDİ
ELAZIĞSPOR’DA 3 YABANCI GÖNDERİLDİ