Advert
SA’YDA YAPILAN HATALAR
Halit POLAT

SA’YDA YAPILAN HATALAR

Bu içerik 557 kez okundu.

1.     Bazı kadınların sa’y yaparken iki yeşil ışık arasında koşarak yürümeleri hatadır. Kadın sa’y yaparken iki yeşil ışık arasında ne koşar ne de adımlarını hızlı atar. İbn-i Ebi Şeybe el-Musannef adlı eserinde İbn-i Ömer’den rivayet ederek kadınlar için ne tavafta ne de Safa ile Merve arasında reml yoktur demiştir. İbni Münzir el-İcma adlı eserinde “İslam ümmetinin tüm alimlerinin icmasıyla beyti tavaf ederken ve Safa ile Merve arasında sa’y yaparken kadınlar üzerine reml (hızlı adım atma veya koşma) yoktur” demiştir. Bundan dolayı bazı kadınların Safa ile Merve arasındaki iki yeşil ışık arasında erkekler gibi koşarcasına sa’y yapması hatadır. Kadının koşmaması, normal yürüdüğü şekilde yürümesi lazımdır.

2.     Safa ile Merve arasında on dört defa şavt yapma yani Safa’dan Merve’ye gidip tekrar Safa’ya dönmeyi bir şavt sayma hatalardandır. Doğru olanı Safa’dan Merve’ye gitme bir şavt, Merve’den Safa’ya dönüş bir şavttır. Dolayısıyla hepsi yedi tanedir. Bu konuyla alakalı olarak İbn-i Kayyım Zad’ul Mead adlı eserinde şöyle demektedir: “Safa’dan Merve’ye gidip tekrar Safa’ya dönmeyi bir şavt sayma Hz. Peygamberden (s.av) ne görülmüş, ne işitilmiş, ne de nakledilmemiştir. Mezhep imamlarından da bu gibi rivayetler nakledilmemiştir. Sonraki gelen bazı kişilerin bu gibi şeyleri mezhep imamlarına nispet etmeleri de doğru değildir. Bu sözün doğru olmadığını gösteren delil Hz. Peygamberin sa’yını yedinci şavtta Merve’de sona erdirmesidir. Şayet gidiş-dönüş bir şavt olsaydı Hz. Peygamber (s.a.v) sa’yını Safa’da sonuçlandırması gerekirdi.”

3.     Bazı sa’y yapan erkeklerin iki yeşil ışık arasında aceleyle yürümemesi hatadır. Bu şekil davranma Hz. Peygamberin (s.a.v) hedyine muhalefettir. Elbani es-Sahiha adlı eserine İslam Peygamberinden (s.a.v) şu an yeşil ışıkla belirlenen yerlerde hızlı yürünmesi gerektiği ile ilgili bir hadisi (2437. hadis) nakletmektedir.

4.     Bazı insanların bütün şavtlarda reml (hızlı adım atma veya koşma)yapması hatadır ve sünnete aykırıdır. Sa’yda sadece iki yeşil ışık arasında hızlı yürünmesi yeterlidir. İki yeşil ışık arasındaki yerler dışında normal yürümek gerekir. Bazı insanların Safa’dan Merve’ye kadar hızlı yürümesi veya koşması ya onun bilgisizliğinden ya da sa’yı çabuk bitirmek için acele etmesinden kaynaklanmaktadır.

5.     Bazı sa’y yapan insanların tepenin başına varmadan sa’yının tamam olmayacağı düşüncesi de hatadır. Tepenin üstüne çıkmayla ilgili bir delil de yoktur.

6.     Bazı hacıların sa’yı bitirdikten sonra beyti tavaftan sonraki gibi iki rekat namaz kılması bidatlerden ve yeni icat edilmiş adetlerdendir. Oysa İslam Peygamberinin (s.a.v) sünneti ve selefi salihin ve mezhep imamlarının ittifakıyla Safa ile Merve’nin sa’yından sonra her hangi bir namazın olmadığı ancak beyti tavaf ettikten sonra namaz kılmanın sünnet olduğudur. Buna göre sa’yı bitirdikten sonra iki rekat namaz kılma bidat ve hatalardandır.

7.     Bazı insanların Safa ile Merve arasında sa’y yapmak için abdestli olmanın vacip olduğu inancı hatalıdır. Hatta bazılarının kim sa’y için abdest alırsa attığı her adımda yetmiş bin derece mükafat vardır demesi uydurmadır. Bu rivayetler doğru değildir. Doğru olanı sa’y için abdest almanın müstehap olmasıdır. Abdestsiz sa’y yapana herhangi bir günah yoktur.

8.     Bazı hacc veya umre yapanların tavafı bitirdikten hemen sonra sa’y yapmanın vacip olduğu, tavafla sa’y arasına fasıl girmemesi gerektiği düşüncesi de doğru değildir. Oysa ihramlı kişi beyti tavaf ettikten sonra dinlenip daha sonra sa’y yapabilir. Oysa Kur’an’ı Kerim’de Allah hiç kimseye gücü dışında yük yüklemez buyrulmuştur. Bir insan yorgun olmasa da tavaf ile sa’y arasına fasıla koymasında bir günah yoktur. Ancak efdal olanı tavafı bitirdikten hemen sonra sa’ya yönelmektir.

9.     Safa ile Merve arasında hac ve umre sa’yı dışında sa’y yapmanın meşru olmadığının bilinmesi lazımdır. Vacip olan tavaftan sonra ne kadar tavaf yapılırsa iyidir ancak vacip sa’y dışında sa’y yapmak doğru değildir. Bunu İbn-i Battal, Sahih-i Buhari’nin şerhinde Allame Tahavi’nin Müslümanların bu şekilde icma ettiğini söylemiştir.

10.                       Bazı insanların tavafta veya sa’yda namaz için kamet getirilmesine rağmen şavtlarını tamamlamaya devam etmeleri hatadır. Oysa tavafta veya sa’yda namaz için kamet getirildiğinde hemen tavafı veya sa’yı bırakıp cemaate katılmak, namazdan sonra tavaf veya sa’ya kalınan yerden devam etmek gerekir. Namazdan sonra tavafa veya sa’ya yeniden başlanmasına gerek yoktur. Doğru olanı da budur.

11.                       Bazı insanların sa’y yaparken idba’ yapması (ridanın ortasını sağ kolunun altına alıp diğer iki tarafını da sol kolunun üstüne alması) hatadır. Oysa tavaful kudum dışındaki tavaflarda omuzun kapatılması lazımdır.

12.                       Özrü olmayan kişinin tekerlekli sandalye, araba veya binek üzerinde sa’y yapması hatadır, doğru değildir. İlim ehlinin çoğu mazaretsiz olarak tekerlekli sandalye, araba veya binek üzerinde sa’y yapmanın hata olduğunu söylemiştir. Hatta özrü olmadığı halde tekerlekli sandalye, araba veya binek üzerinde tavaf veya sa’y yapanın tavaf ile sa’ylarının makbul olmayacağı endişesini taşımışlardır.

13.                       Sa’y anında içten değil de sesli bir şekilde niyet getirmek hatadır.

14.                       Merve’den sa’ya başlamak hatadır.

 

15.                       Safa ve Merve’nin iki veya üçüncü katlarında sa’yın olmadığı düşüncesi hatadır. Oralarda da sa’y yapılabilir.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP'NİN İLK BAŞKAN ADAYI ÇAKA!
CHP'NİN İLK BAŞKAN ADAYI ÇAKA!
İCRADAN SATILIK 2017 MODEL AUDİ A3
İCRADAN SATILIK 2017 MODEL AUDİ A3