Advert
İSLAMDA AHLAKIN İMANLA OLAN BÜTÜNLÜĞÜ
Halit POLAT

İSLAMDA AHLAKIN İMANLA OLAN BÜTÜNLÜĞÜ

Bu içerik 613 kez okundu.

İslam dini büyük bir dindir, hayatın tüm yönlerini kapsayan ve hayatın her alanında  hükmünü koymayıda ihmal etmemiştir. İslam dini Müslümanların ahlakı ve akidesi arasında bağ kurarak İsra suresinin  9. ayetinde şöyle buyurmaktadır: ‘’Bu kur-an insanı yolların en güçlüsüne ve en doğrusuna götürür.’’ Öyleyse kim Allahın kitabını ve Resulullahın sünnetini okur, teemmül ve tefekkür ederse ona beyan olunur ki Allaha olan imanının gerekliliği müminin güzel ahlaka sahip olmasıdır. Aynı zamanda  kötü ahlak ise imanının zayıf olduğunun göstergesidir. Öyleyse ahlak ile akide  arasında güçlü bir bağın var olduğu ve ahlakı akideden ayırmanın mümkün olmadığı bizlere açık bir şekilde beyan edilmektedir. Dolayısıyla güzel ahlaka bürünmek  ve  kötü ahlaktan kendini alıkoymak Ancak bu dinin kanun koyucusu olan Allaha ve Resulünün getirdiğine  iman etmekle mümkündür. İmanın ve güzel ahlakın vasıflarından  biride adil olmaktır zira iman adeletli olmayı gerektirir. Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır.’’ Ey iman edenler daima Allaha verdiğiniz sözleri yerine getirenlerden olun. Adil şahitlik eden kimselerden olun. Bir topluma olan kininiz düşmanlığınız sizi adaletsizliğe götürmesin. Adil olunuz! Adalet takvaya yakındır. Allaha itaat edin. Allahın azabından sakının .Allah yaptıklarınızdan haberdardır’’.(maide  suresi 8 ) Rabbimiz müminlere doğruluğu emrederken iman nidasıyla seslenerek şöyle buyurmaktadır.’’ Ey iman edenler; Allaha itaat edin, Allahtan korkun, doğru olanlarla beraber olun. (tövbe 119) Ayeti kerimelerde; doğruluğun, adaletin, güzel ahlakın imanın dışında olmadığını aksine  imanın bir parçası olduğunu ve salih amellerinde imanla bağının olduğunu mealen şöyle vurgulamaktadır.’’ Erkek ve kadından iman etmekle birlikte, kim yararlı işler yaparsa işte onlar cennete girerler kendilerine zerre kadar zulmedilmez’’ .(nisa 124 ) İslam peygamberinin sünnetinde de; imanın, güzel ahlakın, doğruluğun, ahde vefanın ve emanete riayet etmenin imanla güçlü bir bağının olduğu beyan edilmektedir. İslam peygamberi şöyle buyurmaktadır ; ‘’Münafıklığın alameti üçtür; konuştuğu zaman yalan söyleyen ,söz verdiğinde sözünü tutmayan , kendisine güvenildiği halde insanların güvenini boşa çıkaran ve emanete hıyanet eden kimsedir’’.( Buhari kitab-ul İman 14/1 ). Başka bir rivayette şöyle buyurmaktadır; Şu dört şey kimde bulunursa safi münafık olur.Kim bu  dört şeyden birini kendinde bulundurursa onu terk etmediği müddetçe münafıklığın bir vasfını taşımış olur; Konuşurken yalan söylemesi, ahde vefasızlık etmesi, sözünde durmaması,mahkemede yalan söylemesi. ( Müslüm 78/1 ). İslamın bizi  uyarmış olduğu bu kötü ahlakların ( yalan söyleme, Ahde vefasızlık, sözünde durmamak)  aslında Allaha olan imanın zayıf olduğunun göstergesidir. Çünkü ahlak imanın semeresidir. Allaha olan iman mümin olan bir insanın faziletli ahlaklarla vasıflanmasını,  mertlik , cömertlik ,musamahakar ,komşusunun hakkını gözetip komşusuyla iyi geçinen, misafir hakkını gözetip  misafire ikramda bulunan kimseler olmasını gerektriyor. Bu konuyla alakalı  islam peygamberi şöyle buyurmaktadır; ‘’Kim Allaha ve ahiret gününe iman etmişse komşusuna eziyet etmesin ve kim Allaha ve ahiret gününe iman etmişse  misafirine ikramda bulunsun’’. (buhari 54/4). Yine islam Peygamberi komşuluk hakkı hakkında  üç defa tekrar ederek şu sözleri ısrarla vurgulamaktadır; Allaha yemin olsunki o iman etmemiştir Allaha yemin olsunki o iman etmemiştir  Allaha yemin olsunki o iman etmemiştir. Sahabeden birisi Resulullaha dönüp kim ya Resullallah ? Bunun üzerine Resullullah  şöyle buyurdu ; ‘’Komşunun komşusuna güvenmediği kimsedir’’ .Abdullah ibn-i mesud Resulullahın  şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir ;‘’ Allah aranızda rızıklarınızı paylaştırdığı gibi ahlaklarınızıda paylaştırmıştır’’. Resuli ekrem başka bir hadisinde şöyle buyurmaktadır;’’kötülük kötülükle giderilmez ancak kötülük güzellikle giderilir (musnedi ahmed 387/1 ). Allaha iman etmek müminin haya eden  biri olmasını gerektirir. Resulullah ensarlardan birilerinin yanından geçerken biri diğerine  haya konusunda öğüt vermekteydi . Resullah ona dönüp şöyle buyurdu ;’’Bırak onu şüphesiz haya imandandır’’.  Allaha iman müminin rahmetkar olmasını gerektiriyor . İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurmaktadır. ‘’ Küçüklerimize rahmet etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir’’. ( tırmızı 322/4 kitabul berri ). Burdaki rahmetten kasıt dar anlamlı bir rahmet değil yani  bir şahsın başka bir şahsa, bir topluluğun başka bir topluluğa ,bir ırkın başka bir ırka olan rahmeti değil aksine burdaki rahmet genel anlamıyla;Allahın yarattıklarından rahmeti hakendenlerin tümünü kapsamaktadır. Ebu musa el eşari resullullahın şöyle dediğini işitmiştir;’’ Sizler birbirlerinize rahmet etmediğiniz sürece gerçekten iman etmiş olmazsanız’’. Sahabe dediki ya resullullah hepimiz birbirimize  karşı rahmetkarız.Resulullah dediki ;’’Bu rahmet birinizin arkadaşına olan rahmeti değil zira bu rahmet  Allahın tüm yarattıklarını kapsayan  rahmettir ( ebu ye’la 250/7 taberani mekarimul el ahlak sy; 55 heysemi el mecme’ 187/8 ) .İmanın gerekliliklerinden bir taneside müslümanın sabırlı olması ve Allahın ona takdir ettiğine rıza göstermesi gerektiğidir. İslam peygamberi şöyle buyurmaktadır;’’ Musibetler karşısında  yüzünü tokatlayan, elbisesini yırtan ve cahiliye davasını güden ( ırkçılık yapan kendi ırkını başka bir ırktan üstün tutan ) bizden değildir’’. İslam ümmetinin bireylerinin çocuklarına yalanı ,hileyi, ahde vefasızlığı ,hıyaneti, hayasızlığı ,şefkat ve rahmetten bütünüyle uzaklaşmış, canavarlaşmış, Allahın kitabı ve Resullullahın sünnetinden toplumu uzaklaştıran bütün bu çirkinliklerin ,rezaletlerin tohumunu eken firavunlarının ,idarecilerinin, eğitimcilerine lanet olsun. Yaşasın onlar için cehennem.Allah müminlere basireti, kuran ve sünnetle tekrar amel etmeyi nasip ve müesser eylesin . Amin. Vesselam

 

Konumuz devam edecektir..

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP'NİN İLK BAŞKAN ADAYI ÇAKA!
CHP'NİN İLK BAŞKAN ADAYI ÇAKA!
İCRADAN SATILIK 2017 MODEL AUDİ A3
İCRADAN SATILIK 2017 MODEL AUDİ A3