Advert
ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI (2014)
Nevzat ÜLGER

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI (2014)

Bu içerik 1947 kez okundu.

      Kalkınma, gelişme ve büyüme kavramları iktisat literatürünün 1945 yılından sonrasına ait kavramlarıdır. Yeri gelmişken; büyüme fert başına gelirin artması demek iken, kalkınma ve gelişme ise iktisadi yapı ile birlikte sosyal ve kültürel yapının da değişmesi anlamına gelmektedir. Eskiden kalkınma tabiri yerine “medeniyet” kavramı kullanılmaktaydı. Bu günkü anlamda kalkınmanın planlanması ve gerçekleştirilmesi için de önceden çalışmalar ve kurultaylar yapılmaktadır.

       Kurultaylar, resmi ve özel kurum, kuruluş ve bireylerin bir araya gelerek toplumsal hayattaki sorunların çözümü için yapılan en sonuç alıcı toplantılardır. Bu toplantılar sonucunda mikro güçlerin makro güç haline dönüşmesini sağlayacak hem formülas-yonlar ortaya çıkar hem de yerel değerler topluma mal edilerek geleceğe taşınırlar.

     Sosyo-ekonomik kurultaylar ise ekonomik yönü ağır basan, özellikle yerel girişimcilere yeni ufuklar açarak, kalkınmanın yerel dinamikler eliyle gerçekleştirilmesi hedeflerler.

Bu giriş cümlelerine uygun olarak ilimizde 19-20 Eylül 2014 tarihlerinde “Elazığ Kalkınma Kurultayı” yapılıyor. Kurultayı ilimizin dört başat kurum ve kuruluşları organize ediyor: Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası. Ayrıca ildeki tüm kamu, özel ve sivil kişi ve kuruluşlar da organizasyona katkı sağlıyorlar. Hedef; Elazığ’ın sosyal ve ekonomik durumunu tespit ederek (swot analiz yaparak), sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek, ilin potansiyel gelişim alan ve sektörlerini tespit ederek, bu stratejiler doğrultusunda 2023 ve 2050 yıllarına Elazığ’ı hazırlamaktır. Teknik tabirle orta ve uzun vadede Elazığ için yapılabilecek, yapılması halinde de fayda maksimizasyonunu en üst sınıra çıkaracak alan, usul ve imkanların ortaya çıkartılması çalışmasıdır. Takdire şayan bir çalışma ve organizasyondur doğrusu, tebrike şayan bir çalışmadır.

Kurultayda üzerinde çalışılacak konular; Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Su Ürünleri, Yer Altı Kaynakları, Sanayi ve Teknoloji, Altyapı-Ulaştırma-Kentleşme, Eğitim-Bilişim, Kültür ve Turizm, Spor, Sağlık, Çevre, Ticaret-Finans, Göç, İstihdam-Girişimcilik olmak üzere 14 başlığı kapsamaktadır.

Şubat 2014 tarihinden beri yapılan hazırlık çalışmalarının ardından, 19-20 Eylül tarihlerinde, özel ve sivil kesimden 100 katılımcının iştirakiyle kurultay yapılacak. Kurultayda ülkemizin ve dünyanın gelişme trendleri dikkate alınarak kısa, orta ve uzun vadeli vizyon önerileri ortaya konacak ve öncelikli sektörler tespit edilecektir. Bu çalışma sonrasında, ikinci etap çalışmalarda ise belirlenen vizyon ve hedeflere ulaşmak için projeler belirlenecek, sorumlu kurum ve kuruluşlar tespit edilecek, Kasım 2014’te düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantıda bu eylem planına son şekli verilerek görünür (lansmanı) yapılacaktır.

2015 yılında yürürlüğe girecek olan eylem planı, kendisini ELAZIĞLI hisseden tüm taraflarca gerçekleştirilecek olup, kurultay organizatörleri olan dört kurumun oluşturacağı “Kurultayın Yürütme Komitesi” tarafından da takibi yapılacaktır.

Kurultay sonunda ilimiz için hangi sektörlerin yatırıma daha öncelikli ve avantajlı olduğu ortaya çıkacak, müteşebbisler için de adeta bir yol gösterici belge niteliğini alacaktır. Böylece bir yatırımcı veya müteşebbis hangi sektöre niçin yatırım yapacağını, bu yatırımdan hangi faydaları olacağını, ham maddeye nasıl ulaşıp mamul maddeyi nasıl pazarlayacağını çok daha yakından görme imkânına kavuşacaktır. Ayrıca bu çalışma Elazığ için beşeri sermayenin ortaya konmasında önemli fırsatlar doğuracaktır şüphesiz.

Toplumun yapısı ne olursa olsun çalışan kişilerden, üreten kişilerden oluşması esastır. Zaten sermayenin de sürekli olarak yatırım, ticaret, harcama ve infak vetiresinde tutulması nedeniyle bütün toplumun gelir ve refahının artırılması amaçlanmıştır.

Hiç bir destekçisi olmayan kimsenin destekçisi devlettir. Bu kurultayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X