Advert
MARİFET ÖLÇÜYÜ TUTTURMAKTA
Habib KARAÇORLU

MARİFET ÖLÇÜYÜ TUTTURMAKTA

Bu içerik 615 kez okundu.

         Dünya hayatını sağa sola kaymadan dosdoğru bir çizgide sürdürebilmek sanıldığı kadar kolay değildir elbette. Her konuda ölçülü davranmak, her alanda adaleti gözetmek, insanlar arasında eşitliğe riayet edebilmek, ifrat ve tefrite düşmeden orta yolu takip edebilmek öyle basite alınacak bir mesele değildir.

            Kâinatı yoktan var ederek ona bir düzen veren Yüce Rabbimiz her şeye bir ölçü koyarak tüm yaratılanları bir birine uyumlu bir döngü üzerine inşa etmiştir. Bu düzen hiç bozulmadan yoluna devam etmekte, bu güzergâhta en küçük bir sapma görülmemektedir. Bununla ilgili Yüce Rabbimiz Kerim Kitabında: “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.(Kamer Suresi,49.Ayet) diye buyurmaktadır. Kâinatta ve tabiatta kusursuz bir şekilde devam eden bu düzen yeryüzünün halifesi olan insanda da olması gerekir ki dünyada da düzen devam edebilsin. Bununla ilgili Yüce Rabbimiz:“Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Yıldız(lar) ve ağaç(lar), (Allah’a) secde etmektedirler. (O), göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”(Rahman Suresi 5-8.Ayetler) diye uyarmaktadır.

Yeryüzündeki tüm canlılarda ve tabiat olaylarının işleyişinde bir denge ve ölçü vardır. Ölçüsüz hiçbir şey yoktur. Yağmurun yağışı ile ilgili Yüce Rabbimiz: “O, gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de, böyle diriltileceksiniz.”(Zuhruf Suresi,11.Ayet) buyurmaktadır. Ancak insanların tabiattaki canlı türlerini yok etmesi ve küresel ısınma sonucu bozulan ekolojik denge nedeniyle bugün dünyanın neredeyse tamamında yağış açısından çok orantısız tablolar görülmektedir. Bazı bölgelerde aşırı yağışlar felaketlere sebep olurken, bazı bölgelerde de kuraklık hüküm sürmekte, hiç rahmet düşmemektedir.

İnsanların her iki dünya saadetini temin için gönderilen Yüce İslam dini her konuda orta yolu takip etmemizi öğütler ve hayatın her alanına çok güzel ölçüler koyar. Bizim için her konuda en güzel örnek ve model olan Hazreti Peygamber (S.A.V.) bu konuda defalarca ashabını uyarmış, her konuda ölçülü olmaları gerektiğini bildirmiş ve dünya ve ahret dengesine dikkat etmelerini istemiştir. Nitekim bir hadisinde şöyle buyurmaktadır:  "...Orta yolu tutunuz. Amellerinizi mükemmelleştirmeye ve Allâh'a yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin, öğle ile akşam arası çalışınız. Bir parça da geceden faydalanınız. Aman acelesiz ve telâşsız gidin, orta yolu tutun ki varacağınız hedefe ulaşabilesiniz." (Buhârî, Rikâk, 18)

İnsanın apaçık düşmanı olan Şeytan ise her konuda insanları aşırılıklara iterek doğru yoldan yani orta yoldan çıkmasını, sapıtmasını ister.  Şeytan, insanları iki yolla kandırmaya çalışır. Bunlardan hangisinde muvaffak olursa fark etmez. Çünkü sonuç aynıdır. Bunlardan birisi aşırılık diğeri de gevşekliktir. Yüce Allah, kulları için tembelliğe varmayan bir kolaylığı istemektedir. Allah'ın kulları için kolaylaştırdığı dini, kulların Allah adına zorlaştırmaları doğru bir hareket değildir ve buna yetkileri de yoktur. Bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber (S.A.V.) "Farz olmayan amellerden gücünüz yettiği kadar yapın. Çünkü amellerin en hayırlısı, az da olsa devamlı olanıdır." (İbn-i Mâce, Zühd, 28) diye buyurmuştur.  Peygamber Efendimiz(S.A.V.)'in hadîs-i şerifte yasakladığı şey, dinde haddi aşmak ve bir nevî ruhbanlığa meyletmektir. Çünkü İslâm ruhbanlığa müsâade etmemektedir. Allâh Teâlâ; "Ey îmân edenler! Allâh'ın size helâl kıldığı güzel ve temiz şeyleri kendinize haram etmeyin, haddi aşmayın. Çünkü Allâh haddi aşanları sevmez." (el-Mâide sûresi, 87.Ayet)  buyurmaktadır.

            İslam her konuda orta yolu tutmamızı emreder. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.):  "Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular." (Müslim, İlim, 7) buyurarak her konuda îtidâl üzere olup haddi aşmamayı tavsiye etmişlerdir. Yine dostluk ve düşmanlıkta da ölçülü olmamızı tavsiye etmiş:  "Dostunu severken ölçülü sev, zîrâ günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü bir şekilde buğzet, çünkü günün birinde dostun olabilir." (Tirmizî, Birr, 60) diye buyurmuştur.

 

            Müslüman her işinde ölçülü olmalı orta yolu takip etmelidir. Yemesinde, içmesinde, harcamasında, tüm işlerinde ölçülü olacaktır. Yüce Rabbimiz:  “Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.” (A’raf Suresi ,31. Ayet) ve  “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” (İsra Suresi, 29. Ayet) buyurarak uymamız gereken ölçüyü bize göstermiştir. Bugün dünya nüfusunun önemli bir bölümü obezite, diyabet vb. aşırı ve düzensiz beslenmeye bağlı hastalıklarla uğraşırken bunun üç dört katı bir nüfus ise açlığın pençesinde hayatta kalmanın mücadelesini vermektedir. Kapitalizmin sürekli tüketimi teşvik eden çabasına karşılık onun karşısında İslam’ın israfı yasaklayan ve ölçülü yaşamayı öğütleyen fıtrata uygun emirleri göz ardı edilmekte, unutulmaktadır. Günümüz Müslüman’ın işte asıl sorunu budur. Yemek, içmek, giyinmek, barınmak ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakta aşırılığa kaçarak maddenin esareti altına girmek, maddeyi ön planda tutarak maneviyatı arka plana atmak, ötelemek, hatta gündemden çıkarmak. Hal böyle olunca maddeye sahip olma konusunda daha ileride olan İslam düşmanlarına boyun eğmek, onlar karşısında acziyete düşmek ve sonuçta mağlubiyeti kabul etmek. Oysa Yüce Rabbimizin:  De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir."(Zümer Suresi, 53.Ayet) buyruğuna uyarak sadece Rabbimize güvenip, Onun emrettiği sırat-ı müstakim yolundan gidersek inşallah her iki dünyada kurtuluşa erenlerden olacağız. Rabbim hepimize Onun yolunda yolda yürümeyi nasip etsin. Âmin.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ELAZIĞ'DA KATLI KAVŞAĞIN YIKIMI İÇİN
ELAZIĞ'DA KATLI KAVŞAĞIN YIKIMI İÇİN "HALK OYLAMASI" BAŞLADI
KADERİNE TERK EDİLDİ!
KADERİNE TERK EDİLDİ!