Advert
TOPLUMSAL HUZUR İÇİN ADİL GELİR DAĞILIMI
Nevzat ÜLGER

TOPLUMSAL HUZUR İÇİN ADİL GELİR DAĞILIMI

Bu içerik 1920 kez okundu.

       Mutlu ve huzurlu bir toplumun tesisi açısından, gelir dağılımı adil bir şekilde yapılıp yoksulluğun kaldırılması ve bunun sonucunda da toplumsal adaletin sağlanması mümkündür. Bu maksatla;

         Küçük sanayinin, hem daha fazla istihdam sağlayıcı, hem yeni teknolojilere daha çabuk intibak etme kabiliyetinin yüksekliği, hem de gelirin tabana yayılmasındaki fonksiyonları dikkate alınarak KOBİ’ler teşvik edilmelidir. Bu yolla servetin tabana yayılmasının toplumsal  adaleti sağlamada en risksiz ve en rahat yol olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

         Zenginlik yalnız belli bir kitlenin hakkı olarak görülmekten vazgeçilerek, sosyal refah kavramı öne çıkarılmalıdır. Bunun için teşvikler verilirken dikkatli olunmalı, üretime yönelik yatırımlar için teşvikler çıkarılmalıdır. Aksi halde toplumda fırsat eşitliğinin bozulacağı iyi görülmelidir.

         Yerinde değerlendirme yoluna gidilerek, üretim tesisleri, ham maddesi bol olan bölgelere kurulmalıdırlar. Böylece hem göçün önüne geçilmiş olur hem de şehirleşmede mekan değişikliğine ihtiyaç kalmaz.

         Hızlı ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması için, yatırım alanları üretken alanlara kaydırılarak teşvikler ona göre çıkarılmalıdır.

         Emeğin niteliğini artırmak için mesleki eğitime önem verilmelidir. İşsizliğin temel nedenlerinden birinin de niteliksiz insan gücü olduğu bilinmektedir. Kesintisiz sekiz yıllık eğitimin meslek kazanma yollarını tıkadığı için terk edildiği, bu uygulamanın toplumun çeyrek yüzyılını kaybettirdiği hatırdan çıkarılmamalıdır.

    Yatırımların artırılması için faizler düşürülmeli, rant ve faiz gelirleri muhakkak vergilendirilmelidir. Faizlerin yükseltilmesi maliyet enflasyonunu körükleyerek, hem talebi düşürür hem de düşük ücretliler açısından fiyatları yükseltir

       Fiyatlara ve kaliteye belli bir denetleme getirilerek, vahşi kapitalizm uygulamaları “serbest piyasa” diye topluma sunulmamalıdır. Uygun fiyat ve kaliteli ürün için denetlemenin olmazsa olmaz olduğunu son on dört asır bize göstermiştir.

       Dolaylı vergiler en aza indirilmeli, asgari ücretten vergi alınmayarak yükseltilmelidir. Asgari ücretten vergi alınmadığı için kayba uğrayan devlet bütçesine, üst gelir gurupları bir formül dahilinde ekstra ödeme yapmalıdır.

        Asgari ücretle alınabilecek şeyler yalnız kişinin fizyolojik ihtiyaçları düşünülerek tespit edilmemelidir. İnsanın sadece fizyolojik bir varlık olmadığı unutulmamalıdır.

        Devlet kavramı artık üretime girme alışkanlığını bırakırken sistemli bir şekilde, şefkatli fakat kararlı bir denetlemeci rolünü muhakkak yerine getirmelidir.

      Özel kişilerin başaramayacakları yatırımları devlet gerçekleştirmeli, ancak kuruluşunu gerçekleştiren devletin, en uygun zamanda yapması gereken özelleştirme fikrini aklından çıkarmamalıdır.

         İktisadi istikrarın tesisi ve korunması için, para sistemi titizlikle korunurken, üretim en yüksek seviyede tutulmalı ancak kaliteden ödün verilmemelidir.

      Kalkınma Bankaları öne çıkarılarak sermaye-emek ortaklıklarının kontrollü gelişmesi sağlanmalıdır. İstidat ve kabiliyeti ile parlak düşüncelere sahip olup parası olmayanlar için  muhakkak yeni fırsat ve imkânlar sunulmalıdır. Bu konuda “Risk Sermaye Şirketi” türü enstrümanlar dünyada revaç bularak uygulanmaktadır.

        Sermaye sahibi en düşük ücretle işçiyi çalıştırmaya uğraşırken, işçi de en yüksek ücreti almak istemektedir. Emek ve sermayenin hak ve sorumlulukları belirlenirken kural olarak “serbest pazarlık sistemi” geçerli olmakla birlikte, bu tek ölçü olarak kabul edilmemelidir. Çünkü zayıf tarafın ezilme ihtimali vardır. Bu nedenle adaletin tesisi için hakem yoluna başvurulmalıdır. Bu da devletin sosyal ve adalet yönü ile yakından irtibatlıdır.

         Günümüzde insanlık, özellikle Müslümanlar artık, kaynakların tüm insanlara yetecek, yoksulluğun olmadığı adil bir iktisadi sosyal düzeni kurabilecek bilgi birikimine sahiptir.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X