Advert
İSLAM’IN FAİZE KARŞI TUTUMU
Halit POLAT

İSLAM’IN FAİZE KARŞI TUTUMU

Bu içerik 1017 kez okundu.

     İslam’ın amacı başta Allah’a şirk koşmak olmak üzere bütün yanlış inançları, haramları ve kötülükleri kaldırmak, helal ve iyi şeyleri yaymaktır. Böyle bir dinin insanları aldatma ve haksız kazanç temeli üzerine kurulmuş olan faizi kaldırması da gayet tabiidir. Hem Kur’an’da hem de Hz. Peygamber (s.a.v)’in hadislerinde faizin haramlılığından, faiz yiyenlere verilecek ağır cezalardan bahsedilmektedir.

Şimdi faiz hakkında inen ayetleri ele alalım:

  •  “ Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Bu, onların ‘alışveriş de faiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. Oysaki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Allah’tan kendisine öğüt gelen hemen faize son verir ise, geçmişte yaptığı (Müslüman olmadan önce faizden kazandığı mal) onundur. Onun işi (daha önce yaptığı ile cezalandırıp cezalandırmama) Allah’a kalmıştır. (Bu emir geldikten sonra)Kim faizli alışverişe geri dönerse, O cehennem ehlindendir. Orda ebedi kalacaktır. (Bakara 275)
  •  “Allah faiz ile elde edilen malda bereket bırakmaz ve sadakaları arttırır. Allah günahkar inkarcıları sevmez.” (Bakara 276)

·          “Ey iman edenler! Allah’a karşı günah işlemekten sakının. Eğer gerçekten inanmışsanız faizden (anaparanız dışındaki) alacaklarınızı terk edin, vazgeçin, almayın. Şayet (faizden geri kalanı) terk etmezseniz biliniz ki Allah’a ve resulüne savaş ilan etmiş olursunuz ve hem de dünya ve ahirette cezalandırılırsınız. Eğer tövbe ederseniz (vermiş olduğunuz borçların) ana sermayesi sizindir. Böylece ne zulmetmiş ne de zulme uğramış olursunuz. Borçlu ana sermayenizi ödeyebilecek durumda değilse üzerinize vacip olan ödeyebileceği bir zamana kadar borcu ertelemenizdir. (Borçlu kişi, sıkıntı içerisindeyse) ana sermayenin (bir kısmından veya tamamından) vazgeçmeniz, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. (Ey iman edenler) Her nefsin yaptığıyla karşılaşacağı ve zulme de uğramayacağı Allah’a döneceğiniz o günden korkun (ve onun yasakladığı şeylerden sakının).” (Bakara 278- 280)

·         “ Ey iman edenler!  Kat kat arttırılmış olarak faizi yemeyin. Allah’a karşı günah işlemekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (Al-i İmran 130)

Ayet bize şu mesajı vermektedir: Cahiliyye dönemindeki gibi faizi %100 arttırarak yemeyin. Dünya ve ahiret saadeti için faizi terk edin. Allah’ın kafirler için hazırladığı o ateşten sakının. Faiz yemek kafirlerin işidir, mü’minlerin işi değildir. Allah ve resulüne itaat edin ki Allah’ın rahmetine nail olasınız.

  • Allah Yahudilere faizi haram kıldığı zaman, Allah’ın emrini yerine getirmemek için çeşitli hilelere başvurmuşlardı. Onların bu durumu hakkında Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Kendilerine yasaklandığı halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemelerinden dolayı onlardan inkar edenlere acı bir azap hazırladık.” (Nisa 161)
  • Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz. Ama Allah'ın rızasını isteyerek zekat verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır.” (Rum 39) Faizini almak amacıyla borç verenler, İnsanların mallarını kendilerine sermaye olarak kullanıp mallarını arttıranlar bilsinler ki faizle arttırılan malların Allah katında değeri yoktur.

Bu ayeti kerimelerde gördüğümüz üzere rabbimiz, müminlere seslenerek faiz ile alışverişin terk edilmesini, İslam’dan önce para faize yatırılmışsa anapara dışındaki paranın alınmamasını emrediyor. Allah’ın bu emri geldiği halde bir kimse faizi terk etmezse; ister namaz kılsın, ister oruç tutsun, ister zekat versin cehennem azabına düçar olacağını bildiriyor. Faizin haramlılığı ile ilgi ayetleri serd ettikten sonra peygamberin hadislerinden konuyla ilgili olanları ele alalım:

·         Semure b. Cundeb dedi: Resulullah diyor ki: “Miraç gecesinde bana gelen iki adam gördüm. Beni alıp Beyt-i Makdise götürdüler. Kandan bir nehrin içerisinde duran bir adamın yanına gelene kadar yürümeye devam ettik. Nehrin kıyısında da ellerinde taş olan bir adam duruyordu. Nehirdeki adam çıkmak için kıyıya yöneldiğinde, kıyıdaki adam ellerindeki taşları ona fırlatıyordu. Böyle devam etti ve nehirdeki adam ne zaman çıkmak istese, ellerinde taş olan adam taşları fırlatıyordu ve nehirdeki geri dönüyordu. Bu nedir diye sordum. Dediler ki: Nehrin içinde gördüğün kişi faiz yiyendir.”

·         Ebu Hureyre’den O’da Resulullah’tan naklediyor: “Yedi helak edici şeyden sakının. Dediler ki nedir onlar Ya Resulullah. Allah Resulu dedi ki: “ Allah’a şirk koşmak, sihir, haksız olarak Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş günü düşmandan kaçmak, mü’min iffetli kadınlara iftira atmak.”

  • İbn-i Mes’ud’dan, O’da Resulullah’tan rivayet ediyor: “Bir kimse ribadan ne kadar kazanırsa kazansın varacağı yer yokluktur”

·         Ebu Hureyre Peygamber (s.a.v)’ den naklediyor: “ İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişi aldığı malın helaldan mı haramdan  mı olduğuna kulak asmayacak.” Hz. Peygamber bu hadisiyle mal fitnesi hakkında uyarıyor. Kendi zamanında daha gerçekleşmemiş, olmamış bir şeyi haber vermesi onun peygamberlik alametlerindendir.

·         Ebu Cuheyfe’den, O’da babasından naklediyor: “Resulullah(s.a.v) kan satarak elde edilen parayı, köpek satarak elde edilen parayı, cariyeleri ve genç kızları fuhşa zorlayıp onlar üzerinden para kazananları dövme yapanları ve yaptıranları, faiz yiyenleri ve faize aracılık edenleri, şekil (heykel) yapanları lanetlemiştir.”

·         Abdullah b. Mes’ud’dan, O’da Resulullah’tan naklediyor: “Faiz yetmiş üç sınıftır. En hafifi kişinin annesiyle beraber olması gibidir. Ribaların en kötüsü Müslüman bir kimsenin ırzına göz dikmedir.”

·         Abdullah b. Hanzala’dan Resulullah’ın şöyle dediği rivayet ediliyor: “Kişinin bilerek yediği bir faiz dirhemi otuz altı defa zina yapmasından daha şiddetlidir.”

·         İbn-i Abbas’tan Resulullah’ın şöyle dediği rivayet ediliyor: ‘Bir yerde faiz ve zina çoğalırsa, kendilerine Allah’ın azabını helal kılmış olurlar.”

·         Affedilmeyecek günahlardan kendinizi koruyun. Kim haksız yere bir şeyi kazanırsa o kıyamet gününde onunla cezalandırılacaktır. Ve faiz yemekten de kendinizi koruyun. Kim faiz yerse aklını yitirmiş deliler şekline haşr olacaklardır. ‘Kim faiz yerse şeytan çarpmış gibi kabrinden kalkar’ ayetini okudu.

·         Cabir İbni Abdullah hazretleri şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.v.) faiz yiyene, yedirene, kâtibine ve şahitlerine lanet etmiş ve ‘Onların hepsi günahında ve vebalinde eşittirler.’ demiştir.” (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbni Mace)

·         “Dört sınıf vardır ki Allah’ın onları cennete koymaması ve cennet nimetleriyle nimetlendirmemesi haktır: Sürekli içki içen, faiz yiyen, yetim malını haksız yere yiyen, anne babasına eziyet edendir. Ancak bunlardan tövbe edenler hariç.” (Zehebi el kebair 140)

·         İbn-i Mesud’a bir kişi gelerek, açık bir şekilde faiz yiyen komşum var. Onun davetine icabet edebilir miyim diye sorar.  İbn-i Mes’ud; O,  sizi yemeğe davet ederse yemekten tatma sizindir ama ‘günahı ona aittir’ demiştir.

·          Ebû Hureyre'nin Peygamberimizin şöyle dediğini rivayet ediyor: “Öyle zaman gelir ki, insanlar faiz yerler." İnsanların hepsi mi?  diye sorulunca şöyle dedi : “ Yemeyen olursa ona da tozu bulaşır. (Nesâî, Büyu', 2)

 

·         Ebu Said Hudri  rivayet ediyor: “Faizi alan ile faizi veren (günahında) eşittir.” (El- Camiu’s Sağir, 3024)

·         “Riba yetmiş çeşittir. Şirkte yetmiş çeşittir.”

·         “Bir toplumun içerisinde aleni bir şekilde yapılırsa o toplum açlıkla cezalandırılır. Bir toplumun içerisinde rüşvet çoğalırsa korkuyla cezalandırılırlar.” (Camius Sağir, 88)

·         “Kıyamete yakın zamanda faiz yemek, zina yapmak ve içki içmek çoğalacak, yaygın bir hal alacak.” (Sahihu’t Terğib, 1861)

    Değerli okuyucularımız ayeti kerimeler ve İslam peygamberi bizlere faizin haram olduğunu açık bir şekilde açıklamışken, maalesef Allah’a ve resulüne iman ettiklerini söyleyen toplumlarda faiz yaygınlık kazanmıştır. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki neredeyse faizsiz hiçbir iş yapılmamakta, Allah Resulünün de buyurduğu gibi, faizden yemek istemeyenlere onun tozu bulaşmaktadır. Kredi veya başka bir isim altında faiz yenilmekte, bir gün dahi geçtiğinde faturalardan ‘gecikme zammı’ adı altında faiz alınmaktadır. Bu kişi ve kurumlara bir kez daha faizin haram olduğunu hatırlatıyoruz.  

        Ey Rabbimiz! Bizi faizden uzak duran kullarından eyle. Amin.

 

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bir şampiyonluk da Yolspor'dan
Bir şampiyonluk da Yolspor'dan
ELAZIĞSPOR’DA 3 YABANCI GÖNDERİLDİ
ELAZIĞSPOR’DA 3 YABANCI GÖNDERİLDİ