Advert
BUGÜN 10 ARALIK
SIRAÇ KOÇ

BUGÜN 10 ARALIK

Bu içerik 334 kez okundu.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 71 yıl önce bugün ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti, bildiriyi ilk kabul eden ülkeler arasında yer aldı.

10 Aralık tarihi her yıl ‘Dünya İnsan Hakları’ günü olarak kutlanıyor.

BM’nin kabul ettiği, bugün de güncelliğini koruyan temel insan hakları 4 ana gruba ayrılıyor: Yaşama hakkı, barınma hakkı, sağlık ve eğitim hakkı, kültürel haklar. 

Bir de buna güncel olarak yaşanabilir çevre sorunları da eklenebilir.

Ancak aradan geçen sürede insan hakları ihlalleri dünya genelinde hiç hız kesmedi.

ABD ve İsrail başta olmak üzere, egemen devletlerin savaş, işgal, çatışma, baskı ve ayrımcılık gibi politikaları nedeniyle on milyonlarca insan hala zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Myanmar’da, Filistin’de, Suriye’de, Doğu Türkistan’da, Yemen’de, Afganistan’da, Irak’ta, İran’da yaşanan savaşlar ve hak ihlalleri günümüzün en yakıcı sorunu olarak çözüm bekliyor.

Bununla da sınırlı değil üstelik.

Artık dünyanın, uluslararası ilişkiler, eğitim politikaları, enerji politikaları, sanayi yatırımları, tarımsal politikalar, çevre politikalarıdahil her alanda doğa ve insan odaklı yeniden bir gelecek planlamasına ihtiyacı var.

Yazımı, 30 maddelik İnsan Hakları Bildirgesinden öne çıkan bazı maddelerle bitirmek istiyorum.

 

*Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

*Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.

*Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

*Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

*Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.

*Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır.

*Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.

*Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

*Evlilik, ancak evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.

*Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsar.

*Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar.

*Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

*Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

*Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yükseköğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.

*Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir.

 

Unutmayalım; İnsan, haklarıyla insandır!

Sağlıkla kalın.

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X