Advert
BİZ İSLAM MEDENİYETİNDENİZ
Nevzat ÜLGER

BİZ İSLAM MEDENİYETİNDENİZ

Bu içerik 2053 kez okundu.

Milletlerin ve kültürlerin geleceği hakkında kesin tahminlerde bulunmak hem yanlış hem de tehlikelidir. Hele hele ideolojilerin bu kadar önemsendiği bir dünyada bu iş daha tehlikelidir.

Fikirler insanlarda yaşar. Bir medeniyeti benimsemek için de tenkit etmek için de o medeniyeti oluşturan fikirleri iyi bilmek gerekir kanaatimce. Medeniyetleri yaşatan fikirler de o medeniyet içinde zirve yapmış insanları okuyarak ve dinleyerek elde edilir. Kaldı ki bilmeden kabul yüksek sayıyı, bilerek kabul yüksek niteliği getirir. Bilmeden kabul edenlerde kalite düşük, kantite yüksek, bilerek kabul edenlerde ise kalite yüksek, kantite değişkenlik gösterir.

Faydalanmak için eser mi arıyorsun? İşte sana Batı’dan ve Doğu’dan bir güldeste. Eflatun'un “Cumhuriyeti"nden Yusuf Has Hacib 'in “Kutadgu Bilig"ine, Aristo 'nun “Devlet"inden Nizamülmülk 'ün “Siyeru'l-mülk"üne, Hobbes 'un “Leviathan"ından Maverdi'nin “Ahkamü's Sultaniye"sine, Beydeba'nın “Kelile ve Dimne"sinden Farabi'nin “Medinetü'l-Fazıla"sına, Firdevsi'nin “Şehnamesi"nden Kınalızâde'nin “Ahlâk-ı Alâi"sine kadar doğu ve batıdaki bütün "siyasetnameler" ideal ve adil toplum düzenine ait birer ölmez şaheserdir. Hilmi Ziya Ülken’in “Aşk Ahlakı”ından Cemil Meriç’in “Jurnal”ine, Halil İnalcık’ın “Osmanlı İmparatorluğu”ndan Şerif Mardin’in”Türk Modernleşmesi”ne, Erol Güngör’ün “İslam’ın Bugünkü Meseleleri”nden Beşir Ayvazoğlu’nun “Aşk Estetiği”ne, Mehmet Doğan’ın “Batılılaşma İhaneti”nden İsmail Kara’nın “Şeyh Efendinin Rüyası”na, Nurettin Topçu’nun “İsyan Ahlakı”ndan Niyazi Berkes’in “Türkiye’de Çağdaşlaşma”sına, Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikâye”sinden Rasim Özdenören’in “Gül Yetiştiren Adam”ına, Yahya Kemal’in “Kendi Gök Kubbemizden”inden Necip Fazıl’ın “Çile”sine, Erdem Bayazıt’ın “Sebep Ey”inden İsmet Özel’in “Bir Yusuf Masalı”ına, Arif Ay’ın “Dosyalar”ından Hilmi Yavuz’un “Doğu Şiirleri”ne, Atilla İlhan’ın “Ben Sana Mecburum”undan Mehmet Akif’in “Safahat”ına kadar oldukça yeterli ve zevk veren eserler demeti. Hangisine alıcı niyetle yaklaşım gösterseniz, sizi kabul eder ve yol gösterir.

İnsanların bir medeniyetin felsefe geleneğine hakim olması ile o medeniyetin inanç geleneğine sahip olması ayrı şeylerdir. Bu gün biraz da bu yaşanıyor. İnanan fakat amil olmayan insanlarla, amil olan fakat yeterince geleneğin bilgisine sahip olamayan guruplar iç içe yaşıyorlar.

Bilen ve fikir imal edenler, genellikle kendi medeniyet kodlarıyla birlikte diğer medeniyetler hakkında da malumat sahibi olan insanlar olmuşlardır. Mehmet Akif, Said-i Nursi, Elmalılı Hamdi Yazır, Mustafa Sabri Efendi, Yahya Kemal, Necip fazıl, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Erol Güngör, Hayrettin Karaman, Sezai Karakoç, İsmet Özel vb. hem kendi medeniyetlerini hem de diğer medeniyetleri bilerek dominant hale geldiler. Zaten “zamanın tegayyürü ile ahkamın tegayyürü inkar olunamaz.” (Zamanın değişmesi ile hükümler de değişir.)

         Kainat ve kainatta bulunan her şey bir teceddüd içerisinde değil mi? Hatta Gazali’nin, İmam Rabbani’nin, Mevlana’nın vs. diğer unvanları da “müceddid” değil midir? Yani fikir ve yaşayışlar da yenilenmektedir. Değişmeyen şey yalnız “naslar” olup bunun dışında kalan şeyler değişime uğramaktadır. İslam’ın ilk devirlerinde, Hz. Ömer döneminde Sasaniler’in İslam sınırlarına alınması ile en azından estetik ve idare boyutunda yeni fikirler de giriş yapıyordu İslam dünyasına. Gerçi medeniyetlerin enteraktif oldukları unutulmamalıdır.

           Ardından Emeviler döneminde yapılan Yunan eserlerinin tercümeleri ile Batı ile tanışma başlıyordu ama bu durum bir buhrana da neden olmuyor değildi. Aynı yıllar da Endülüs Emevi Devleti birçok Müslüman düşünürü meydana çıkarıyordu. Ardından meydana gelen Moğol yıkımları İslam dünyasında çöküşe neden olurken, yeni çıkış yolları aranıyordu.

         Medeniyetleri dinler oluşturur, kültürleri oluşturanlar ise etnik yapılardır. Kimler ne derse desinler bizler İslam medeniyetindeniz.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X