Advert
GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI
Nevzat ÜLGER

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI

Bu içerik 1864 kez okundu.

        TUİK “2014 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları” sonuçlarını 18 Eylül 2015 günü yayınladı. Bir ülkenin milli gelirinin ne kadar olduğu, hane halkı kullanılabilir fert başı geliri ne kadardır, nüfusun ne kadarı yoksulluk sınırının altında, en yüksek gelir gurubu toplam milli gelirden ne kadar pay alıyor, en yoksul kitle ile eğitimin ilgisi nedir gibi birçok sorunun cevaplanması açısından yıllık gelir ve yaşam koşulları araştırmaları oldukça önemlidir. Ancak milli gelirin dağılımının nasıl olduğu da oldukça önemli bir konu olarak ortada duruyor. Esasen gelir dağılımı bir ülkedeki yoksulluk ve yoksunluk durumlarını incelemek açısından çok önemlidir. TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) bu çalışmalarını anketler yoluyla yaparak yayınlamaktadır. Konu ile ilgili son çalışması da 2014 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması oldu. Şimdi bu araştırmanın bazı sonuçlarını incelemeye çalışalım.

         Öncelikle belirtelim ki 2014 yılı rakamları 2013 rakamlarına göre iyileştirmeleri gösteriyor. Ancak fakirlik problemi devam ediyor.

         Ülke nüfusunun % 15.1’i yoksulluk sınırının altında. İlgilisi için; gini katsayısı 0.391. Burada önemli bir hususun altını çizmek gerekiyor: Okur-yazar olamayanların % 27,7’si, Bir okul bitirmeyenlerin % 25,1’i, Lise altı okul mezunlarının % 12,5’u ve üniversite mezunlarının % 1,3’ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Demek ki günümüz Türkiye’sinde yoksulluk ile öğrenim durumu arasında ters bir orantı mevcuttur. Eğitim düzeyi yükseldikçe yoksulluk azalmaktadır. Diğer bir ifade ile yoksullukla okumamışlık arasında organik bir bağ mevcuttur.

         Ülke nüfusunun ilk % 20’si toplam gelirin % 45,9’unu alıyor. Yani 20 milyonluk nüfus toplam gelirin yarısına yakınını alıyor, gelirden geriye kalan yarısı da nüfusun 60 milyonuna pay edilecek. Hemen hatırlatayım; nüfusun son % 20’lik kısmını oluşturan 20 milyonluk kesime düşen pay % 6,2. Aradaki mesafe 7,4 misli.

         Toplam gelirden en yüksek payı ücretliler alıyor; % 49,1. Demek ki ücretli gurup üzerinden yürüyen bir yapımız var. Çünkü toplam gelirden transferlere ayrılan pay % 20,1. Transfer denilen kısma da emekli, dul ve yetim aylıkları giriyor.  Tabi yeşil kartlıların giderleri de bu guruptan karşılanıyor. Toplam gelirden müteşebbislerin aldığı pay ise; % 18,5.

         Hemen belirtelim ki, kurumsal olmayan nüfusun % 70’nin ev sahibi olması oldukça önemlidir. Ancak bu kitlenin % 37,2’sinin çatısı akıyor, duvarları nemli vs. Yani aslında büyüyoruz ama büyümenin ve istihdamın kalitesinde sorunlar var. Öğrenim seviyesinin düşük olduğu kitlenin istihdamında hem ücret düşüklüğü var hem de yapılan işin kalitesi yüksek değil. Demek ki büyüme fazla kapsayıcı olamamış. Diğer bir ifade ile büyüme yapısal reformlardan değil de parasal olandan geldiği için ortada sorunlar var.

         Nüfusun % 66,5’i taksit ödemeleri ve borç içinde. Bu borçlara konut ve araba alımları dâhil değildir. İlgilisi için ifade edelim: Tüketici kredilerinden konut borcu 141.337 milyar, taşıt borcu 6.400 milyar ve ihtiyaç kredi borcu da 156.969 milyar liradır. Buna karşılık bankacılık sektörünün kredi hacmi 1.504.190 trilyon liradır. Merkez bankası rezervinin 119.269 milyar olup bunun 100.937 milyarı döviz ve 18.332 milyarlık kısmı da altın rezervidir.

         Nüfusun % 68,4’ü eskiyen mobilyalarını yenileyemiyor. Elbette bu konu yalnız mobilya ile ilgili değildir. Giyim, okuma, sağlık vs hep bu konunun içinde.

         Nüfusun % 29,4’ü maddi yoksunluk içerisinde hayat sürüyor. Yoksunluk; bir kişinin alıştığı bir eşyayı-maddeyi-yiyeceği bir süre bulamaması halidir. Ancak hemen belirtelim ki bu oran bir önceki yıl da % 43,8’di. Önemli bir iyileşme var.

         Konu elbette oldukça uzun ama en önemli konunun gelirin dağılımının adil olup olmadığı önemli bir problem olarak çözüm beklemektedir. Evet, bu konu dünyanın çözüm bekleyen meselesidir ama bizim için çözümün oldukça önceliği vardır. Çünkü biz insan merkezli düşünen bir medeniyetin mensuplarıyız. Demiştik ya; insanı yaşat ki devlet yaşasın.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gazi Caddesi'nde Korku Dolu Anlar Yaşandı
Gazi Caddesi'nde Korku Dolu Anlar Yaşandı