Advert
SİGARA KULLANIMI
Halit POLAT

SİGARA KULLANIMI

Bu içerik 355 kez okundu.

Günümüz Âlimleri, sigara hakkında görüşlere, fetvaları bazı ayeti kerimelere, hadislere, şer’i usul ve delillere dayanarak ve bütün tıp dünyasının ittifakı ile bu tütün ürününün insan sağlığını tehdit ettiğini ve çokça hastalıklara neden olan bu ürünün kullanılmasının haram olduğuna hüküm etmişlerdir. Ve ulema, sigaranın yasak olmasına delil olarak zikredeceğimiz hadis ve ayetler çerçevesinde şöyle söylemişlerdir: Allah kullarına yiyilecek ve içilecek şeylerden faydalı ve temiz olanları helal etmiştir. Ancak dinlerine, dünyalarına, bedenlerine ve akıllarına zarar veren şeyleri ise onların üzerine haram kılmıştır. Allah kullarına kendilerinden onlara daha da rahmet kârdır. O hem yaptığından hem söylediğinden her şeyi bilendir ve her şeyi hikmetle doludur.  Bununla birlikte Maide suresinin 4. Ayetinde Allah Azze ve Celle: “Onlara nelerin helal olduğunu senden soracaklar. De ki: Size, temiz ve vücuda faydalı şeyler helal olunmuştur.” buyurmuştur. Ve yine Araf suresinin 157. Ayetinde ise: “Resul onlara iyiliği emreder, münkirden onları nehyedir, güzel olan şeyleri onlara helalleştirir, çirkin ve kötü olanları onlara yasaklar” buyurmuştur. Bu iki ayeti kerimede rabbimiz, kullarına ancak güzel olan şeyleri helal kıldığını o da insan vücuduna, aklına ve bedenine faydalı olan şeyler olduğunu ayeti kerimeler ışığında anlayabiliriz. Zararlı olan yiyecek ve içecekler, akla ve vücuda zararlı olanlar uyuşturucu gibi sarhoş edici veya sadece vücuda zararlı olan sigara gibi ürünlerin kullanılmasını haram ve kötü olduğunu söylemişlerdir. Bu konuyu uzmanları olan doktor ve ariflere sorduğumuzda konunun uzmanları ittifakken sigaranın insana büyük bir zararının olduğunu ve bundan ötürü de birçok hastalığa sebep olduğunu ki bunlar; ani ölüm, kalp krizi, akciğer hastalığı, gırtlak kanseri vb. nice hastalıklara sebep olduğunu söylemektedirler. Ve bundan ötürü peygamberimizden rivayet edilen sahih rivayette: “Senin cesedin ve bedenin de senin üzerinde hakkı vardır” (Sahih Müslim 1159. Hadis). Dolayısıyla bütün tıp dünyasının ittifakı ile sigaranın insan vücuduna çokça zararlı olduğunu söylemişlerdir. Ulema da yukarıda rakamını verdiğimiz ayet ve o ayetlere benzer ayetlere ve bu hadisi şerife ve uzmanların vermiş olduğu fetva ve görüşlerine dayanarak sigaranın bedene zararının olduğunu ve dolayısıyla bunun kesin bir şekilde içen ve yeni başlayana haram olduğunu söylemişlerdir. Âlimlerden başka bir tayfa ise içen kişinin biran önce terk etmesi gerektiğini ve yeni başlayanların üzerine haram olduğunu söylemişlerdir. Âlimler Bu ayetler ve hadisler ışığında verdikleri içtihatlarla bu illetten ve kötü alışkanlıklardan insanları uzaklaştırmak için görüşlerini ifade etmişlerdir.                  

Ey dostlar, tüm dünya tıbbının ve ulemasının sigaranın insan vücuduna bedenine zararlı olduğuna ittifak ettiğini görmekteyiz. Öyle ise tütün ürününün güzel, temiz ve yararlı bir bitki olduğunu söyleyen hiçbir akıl sahibi olabilir mi?  Sigara içmenin ve tütün ürünlerini kullanımının güzel hasletlerden ve içilmesinin insan vücuduna, bedenine ve cebini faydalı olduğunu söyleyen hiçbir akıllı insanın olduğunu tahmin etmiyorum. Aksine bu tütün ürünleri ve kullanımının kötü alışkanlıklardan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sigara bütün tıp ulemasının ittifakı ile riskli hastalıklara neden olmaktadır. Ve bu hastalıkların başını çeken hastalık kanser hastalığıdır. Sindirim sistemine zarar verir. Kalp hastalıklarına ve yukarıda saydığımız diğer hastalıklara sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu konuda konunu uzmanlarını dinlememiz ve onların görüşleri ve verdikleri bilgiler doğrultusunda onları dinlememiz, onlara kulak vermemiz ve vermiş oldukları bu bilgilere uymamız gerekir. Ulemanın da tıp âlimlerinin vermiş olduğu hükümler çerçevesinde ve bu doğrultuda fetva ve içtihat yapmaları gerekir. Ve biz de bu âlimlerin tütün ürünü üzerine yapmış olduğu bu çalışmaların neticesinde vurguladıkları zararlara bakarak sigaranın içilmesinin haram olduğuna şüphemizin olmadığını söyleyebilir. Sigara içen bir insan ileriki hayatında sigara kullanımından ötürü vücudunda biriken sigaranın kalıntısının kanı mikrolaştırıldığı hastalıklardan da kurtulamaz. Bütün dünya tıbbının ittifakken birçok hastalığa neden olan bu sigaranın savunulması, helallik konusunda ruhsat verilmesi ve cevaz verilmesine herhangi bir insanın söyleyecek bir sözü olabilir mi?

Ve yine sigaranın görünürdeki zararlarına bakacak olursak; yanındaki insana eziyettir, cebe zararlıdır, ağız kokusuna neden olmaktadır, insanı rahatsız edici öksürük ve balgam sebep olmaktadır ve buna benzer görünür ve rahatsız edici görüntülere neden olmaktadır. Bütün bunlardan sonra bu sorunun kurbanlarının gençler olması ve sigara içimi gençler arasında küçük yaşlarda başlaması gençler için çok riskli bir durumdur. Gençler bu kötü alışkanlığa yöneliyorlar. Bir zaman sonra genç akciğer ve gırtlak hastalıklarına yakalandığını görmekteyiz. Gençleri sigara içmeye yönlendiren en önemli sebep; sigara içen arkadaş ve dostların teşviki. Arkadaşları ona sigarayı ikram eder ve dumanını havalandırmasını ister. İçtikten sonra da adet haline getirir ve içmeye devam eder. Gençler üzerinde sigara kullanımına en büyük etkeni medya ve reklamlar oluşturmaktadır. Çünkü bu medya ve reklamlar sigarayı iştah verici güzel bir şey olarak göstermektedirler. Sanki balı yiyiyorlarmış ve gökten gelen men ve selva gibi güzel ve mukaddes yiyecekler ve içecekler gibi göstermektedirler. Çok üzülerek söylemem gerekir ki İslam ümmeti içerisinde son dönemlerde benzeri hiç görülmemiş bir şekilde kafelerde, kahvehanelerde, açık alanlarda anne adayları olan kız çocuklarımızın çık bir şekilde üniversitelerde ve birçok yerde sigara kullandıklarını görmekteyiz. İleriki hayatlarında bu kötü alışkanlığını onların dünyaya getireceği çocuklar üzerinde kötü yan etkiler oluşturacağını bilmeleri lazımdır. Amerika’daki tıp cemiyetinin raporuna göre yıllık 500.000 insanın öldüğü açıklanmıştır. Ve bundan ötürü de batıda sigaraya karşı bir savaş açılmıştır. Genel alanlardı, kamu alanlarında, uçaklarda ve havaalanlarında, kafelerde ve kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklanmıştır. Bu uygulamanın ülkemizde de hayata geçtiğini görmekteyiz. Sigaranın imalatçısı olan Amerika ve Avrupa ülkeleri üçüncü dünya ülkelerine sigarayı ihraç etmekte ve oradaki insanların beden yapısına zarar vermektedirler. Bir insanı kötülükten men ederken başkasına bu kötü alışkanlığa alıştırma ne kadar da çirkin ve kötü bir ahlaktır. Ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de sigara kullanımını engelleme konusunda ve sigaradan zarar gören insanların tedavileri için milyonlarca dolar harcandığını görmekteyiz. Sigaradan zarar gören kişilerin tedavileri devletlere büyük külfetler getirmektedir. Sigaranın bütün bu nahoş hallerine gözler önündeyken, çok trajik ve komiktir ki kendilerini uygar olarak adlandıran devletler sigara paketi üzerine “Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara içmemeni tavsiye ederiz” diye yazarlar. Bazı medya organları ise sigara içmenin propagandasını yapmaktadırlar. Reklamını yaptıktan sonra “Sağlık bakanlığı seni sigara içmemen konusunda uyarır” diye yazar. Öyle ise sigaranın insan sağlığına zararlarının olmasında ihtilaf olmaksızın devletlerin görevi en azından medyanın, sigara satılması ve içilmesinin reklamını yapmaması, halkı aldatmaması, gençleri bu kötü alışkanlığa yönlendirmemesi ve devletin de sigaraya teşvik edici reklamları kesinlikle yasaklaması gerekir.

Şairin dediği gibi: “İnsanları bir kötülükten uzaklaştırırken kendin o kötülüğe gitmen ne kadar kötüdür. Bunu yapman senin için büyük bir ayıptır.” Yani sigara paketi üzerine ‘Sağlığa zararlıdır’ yazıp bunun satılmak ve imalatını yapmak, sokaklarda ve caddelerde tütün ürünlerinin satılmasına ruhsat vermek ve dünyada yıllık milyonlarca insanın hasta olmasına ve ölmesine sebep olan sigarayı serbest bırakmak ve içmeyenlerin parasıyla sigara içenleri tedavi etmek bir hak değildir. Öyle ise bu ürünün satılmasına izin ve ruhsat vermek ne kadar kötü bir davranış ve ahlaktır. Devlet, insanlara zararlı olan tütün ve onun gibi zararlı olan ürünlere ruhsat izni vermemesi ve kendisinin de imal etmemesi ve üretimini durdurması lazımdır. Ve topluma zararlı olan bitkilerin önünü kesmesi ve kendi halkına bu gibi zararlı ürünlerin satılmasına engel olması lazımdır. Dolayısıyla devlet üzerine vacip olan bireylerin üzerinde zararlı olan bütün ürünleri yasaklanmasıdır. “Kendi nasihatından öğüt almayan vaiz, kendi vaazından nasihat almazsa başkasına verdiği nasihatı fayda vermez.”

Allah bizi güzel ahlakla ahlaklanmış, kötü alışkanlıklardan uzak ve daima iyiliğe götürenlerden eylesin Âmin.

 

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
OTOMOBİL İLE OTOBÜSÜN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
OTOMOBİL İLE OTOBÜSÜN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
ZÜLFÜ BAL KANAL 23’TE
ZÜLFÜ BAL KANAL 23’TE