Advert
ORUCU BOZAN ve BOZMAYAN HALLER
Halit POLAT

ORUCU BOZAN ve BOZMAYAN HALLER

Bu içerik 468 kez okundu.

“Ramazan gecelerinde hanımlarınız ile ilişkide bulunmanız size helal edilmiştir. Onlar sizi zinadan koruduğu gibi siz de onlar için koruyucusunuz. Allah biliyor ki sizler nefsinize ihanet edeceksiniz. Yatsıdan sonra hanımlarınızla ilişkiye girmeme konusunda zorlanacağınızı bildi. Tövbenizi kabul etti ve sizi affetti. Bu konuda size genişlik gösterdi. Şimdi ramazan gecelerinde hanımlarınız ile ilişkide bulunabilirsiniz. Güneş battıktan sonra Fecri sadık’ın çıkması ile sabahın aydınlığı ve gecenin karanlığı birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin ve için. Fecr attıktan sonra güneşim batışı ile akşamın girmesine kadar orucu bozan şeylerden de kendinizi koruyun. Camilerde itikaf halinde iken hanımlarınızla ilişkiye girmeyin. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Harama düşmeyesiniz diye Allah kendi ahkamını size böyle açıklamaktadır ki korunup sakınasınız. (Bakara suresi 187. Ayetin mefhumu ve anlamıdır )

Orucu Bozan Durumlar

  1. Nass ile sabit haller

  2. Alimlerin içtihadı ile sabit haller

 Yeme, içme ve gündüz vakti hanımı ile bilinçli bir şekilde ilişkide bulunma, sünnetle ve bütün mezhep İmamların ittifak ve icması ile adet ve nifas (doğumdan sonra gelen kandır) halinde olan bir kadının farz veya sünnet oruç tutması haramdır. (şayet tutarlarsa oruçları makbul değildir ve sevapta kazanmazlar) Ebu Said el-Hudri Resulullah(s.a.v) ‘den rivayet etmiştir ki “ –kadınlara hitaben- Hani sizden biriniz adet günü geldiği zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz ya işte  kadının dini yönden noksanlığı budur.(1) Ancak adetli olan kadının üzerinden oruç düşmez. Tutmadığı orucu daha sonra kaza etmesi gerekir. Muazete  adında bir sahabiye Hz. Aişe’ye  neden adetli olan bir kadın orucu kaza eder ama namazı kaza etmez diye sorduğunda Hz. Aişe  o kadına “Sen Hururiyeden (harici) misin?” dedi.  O’da dedi ki ben Hururiye’den (harici)değilim. Ancak ben sorup öğrenmek istiyorum. Hz. Aişe bu kadına cevaben şu hadisi söylemiştir: “Adet günlerimiz geldiği zaman orucu kaza etmeyle emrolunuyorduk, namazın kazasıyla emrolunmuyorduk.” Bu ve buna benzer olan hadislerde adet ve nifasta olan bir kadının oruçlarını kaza etmesi gerektiği, namazları kaza etmemesi gerektiğini  Peygamber Efendimiz emretmiştir. Çünkü oruç yılda bir defadır, namaz ise yılın bütün günlerinde tekrar edilir. Namaz daim tekrar edildiğinden namazda  zorluk ve sıkıntı olduğundan , namazın kaza edilmesi emredilmemiştir. Bu konu sünnetle sabit olmuştur ve ümmet bunun üzerine icma etmiştir. Bu konuda ihtilaf yoktur.  Bu sünneti kabul etmeyen ve icmayı bozan, hadis ilminden habersiz olduklarından kendi kendilerince dinde bir şeyler oluşturmaya çalışan  bazı kimselerin,  adetli bir kadının namaz kılabileceğine ve oruç tutabileceğine dair söylemleri  kur’an’a terstir çünkü  Kur’an yüzlerce ayette mutlak bir şekilde peygambere itaati emretmiş, sünnete  terstir çünkü yukarıda bahsetiğimiz hadislerde peygamber efendimiz kadınların bu hallerde oruç tutmamasını emretmiştir,  icmaya terstir çünkü bütün ümmet adetli kadının oruç tutmaması ve namaz kılmaması gerektiğinde icma etmişlerdir. Kur’an, sünnet ve icmaya aykırı davranan bu kimselere itibar edilmemesi gerekir.

İlaç tedavisi, kasten kusma, ağız ve buruna su alırken içeriye su kaçması halinde oruç bozulur. Tütün mamülleri, sigara, nargile gibi maddeleri kullanmak da orucu bozar. İmam Şafi’nin görüşüne göre balgam yutmak orucu bozar. Açlığı gideren veya gidermeyen, mideye ulaşan her maddi cisim orucu bozar. Serum, sancıyı kesen, vücuda damardan veya etten vurulan iğneler de orucu bozar. Makattan bağırsak yolu ile yerleştirilen tedavi edici ilaçlar da orucu bozar. İstimna ( el ile tatmin olma hali) da orucu bozar.

Orucu Bozmayanlar

Damardan kan alma fukahanın ittifakı ile orucu bozmaz. İmam Malik hariç unutarak yiyen ve içenin orucunun bozulmadığı gibi, hacamat aleti ile kan alan, göz ve kulağa damla damlatan veya hikne   kullananın orucu bozulmaz (makattan kabızlığı giderme amacıyla kullanılırsa oruç bozulmaz. Ancak yukarıda zikrettiğimiz iğne gibi maddeler orucu bozar. -Hikne’nin birden fazla anlamının olduğunu Arapların kullanımında görüyoruz. İğne olarak da kullanılır, kabızlığı giderme olarak da kullanılır- İmam Şafii’ye göre hiknenin her türlüsü orucu bozar. Burundan beyne giden yollar aracılığı ile kullanılan ilaçlar da orucu bozar.) Göz sürmesi Hanefi ve Şafii ulemasının görüşüne göre orucu bozmaz. Misvak ve diş fırçası, ağız ve buruna abartısız şekilde  gargara yapmak da orucu bozmaz. Yıkanma ve yüzme ile de oruç bozulmaz. Kusmaya zorlanan bir kimse kusmuğundan bir şey yutmazsa orucu bozulmaz. Diş çekiminden dolayı çıkan kan veya ilaçtan bir şey yutulmazsa oruç bozulmaz. Diş için yapılan iğne de orucu bozmaz. Şafii ve Hanefilerde hanımı ile oynaşmadan dolayı gelen meziden de oruç bozulmaz. Diğer mezheplerde bozulur. İhtilam ( uykuda cünüp olma hali ) orucu bozmaz. Aynı şekilde bir temas olmaksızın düşünce ile meni gelmesi halinde oruç bozulmaz. Fecr atmadan önce hanımı ile ilişkide bulunan ve yıkanmayı (guslü ) fecr’den sonraya bırakan kimsenin orucu Cumhur-u  Ulemaya göre bozulmaz. Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadiste “guslü fecrden sonraya bırakan kişinin orucu bozulur” hadisi, alimler tarafından zayıf kabul edilmiştir ve onunla amel edilmemiştir.

Unutarak hanımı ile ilişkide bulunan kişinin durumu hakkında üç görüş vardır;

  1. Şafii, Ebu Hanife ve  ulemanın ekseriyetine  göre bu kişi ne kaza eder ne kefaret verir

  2. İmam Malik’e göre kaza vardır kefaret yoktur

  3. Ahmed b. Hanbel’e göre ise hem kefaret hem de kaza vardır.

     

Amel edilmesi gereken birinci görüştür. Çünkü kitap ve sünnetin delaleti ile sabit olmuştur ki unutarak veya hataen yapılmaması gereken bir şey yapılırsa onu yapan kişi üzerine günah yoktur yani o hatayı yapmamış gibi olur dolayısı ile ibadetine halel ve noksanlık getirmez.

Tüm İslam fukahasının ittifakı ile ramazan ayının gündüzünde( fecr attıktan sonra güneş batmadan önce) hanımı ile kasten ve bilerek ilişkide bulunan kişinin üzerine ya altmış gün oruç veya altmış kişiyi doyurma veya bir köle azat etme kefareti vaciptir. Aynı şekilde kişinin hanımı da bu vakit içerisinde kocasının isteğine isteyerek itaat edip ilişkiye girerse erkek gibi kadına da  kefaret vacip olur. Ancak kadın istemediği halde ilişkiye zorlanırsa kadının üzerine bir gün kaza vaciptir kefaret vacip değildir. Onun kefaretini de kocası vermek zorundadır. Yani koca iki kez kefaret vermek zorundadır. Aynı günde birkaç kez ilişki tekrarlanırsa bir kefaret vaciptir. Anacak ramazanın farklı günlerinde tekrarlanırsa Hanefi uleması hariç Cumhur Ulemaya göre o haramın tekrarlandığı her güne kefaret gerekir.

Ebu Hanife ve İmam Malik’e göre oruçlu kişi kasten yeme ve içme ile orucunu bozarsa yukarıda zikrettiğimiz cima kefareti onun üzerine vaciptir. Diğer bütün cumhur ulemaya göre bu kişinin bir gün kaza etmesi gerekir. Tercih edilen ve amel edilmesi gereken  görüş bu görüştür. Çünkü Ebu Hanife ve İmam Malik’in bu konuda dayanacakları bir nass yoktur, kıyas yolu ile bunu belirtmişlerdir.

Yukarıda zikrettiğimiz konuları bazı hadisler ile tamamlamak istiyoruz:

Lakid b. Sabere’den rivayetle Rasulullah(s.a.v) ona demiştir ki;  “Oruçlu değil isen buruna su alırken istinşak yaptığtnda abartılı yap.”  Bu hadis delalet eder ki burun yolu ile içeriye giren su orucu bozar.

Ebu Hureyre’den rivayetle “Kendiliğinden bir kusma hali olursa oruç bozulmaz ancak kasten kusma hali orucu bozar.”   

Yukarıda bahsettiğimiz iğne yapma, serum kullanma, hikne yapmanın orucu bozmayacağını söyleyen alimler bu iğnelerin bütün vücudu etkilememesi halinde bunun söylemişlerdir, diş iğnesi ve iç yara veya dış yaraya sürülen merhemler gibi ilaçlar orucu bozmaz. Ancak bütün vücudu etkileyen iğne ve ilaçlar orucu bozar.

Bizim oruçlu kişiye tavsiyemiz orucu bozan veya bozmayıp mekruh olan(sakız çiğneme, yemeğin tadına bakma gibi) yani orucun mahiyetine ters düşen bütün davranışlardan kaçınmasıdır.

Kaynaklar

1)Nasbur-ur Raye, c.1, s.56. (Buhari, Müslim, Tirmizi’den nakledilmiştir.); Ahmet b. Hanbel, müsned, c.2, sayfa 374

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MİLLİ HOCADAN, MİLLİ PROJE
MİLLİ HOCADAN, MİLLİ PROJE
TRAFİKTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ
TRAFİKTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ