YEREL
Giriş Tarihi : 07-11-2019 13:44   Güncelleme : 07-11-2019 13:44

İrfan ARSLAN

Vatandaşın Şehir Merkezindeki tek kamu hastanesi olan Üniversite Hastanesine mahkûm edilmesini hastane idaresinin firsatçılığa dönüştürmemesi gerektiğini belirten Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş  “ Bugün gelinen noktada Fırat Üniversitesi Hastanesi özel histane mantığı ile hizmet verir bir konuma gelmiştir” dedi

 Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş  açıklamasına şöyle devam etti.

“ F.Ü.Hastanesinde özel muayene sağlık hizmetlerinin mevzuata aykırı şekilde mesai saatleri içerisinde sunulduğu görülmüştür.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesinin (h) fıkrasında: "Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı, ... alınan ilave ücretler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. ..." denilmekte ve Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'te de aynı düzenleme yer almaktadır.Dolayısıyla özel muayene ek ödemesi olarak adlandırılan bu ödemenin yapılabilmesi için sağlık hizmetinin fiilen ve mesai saatleri dışında sunulması gereklidir.F.Ü.Hastanesindeki  özel muayene adı altında sunulan sağlık hizmetlerinin çok büyük bir kısmının (%90 üstü) mesai içi çalışma saatlerinde gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu durum öğretim elemanlarının asli kamu görevi olarak sunmaları gereken sağlık hizmetlerini sunmadıkları anlamına gelmektedir. Üniversite hastanelerinde kullanılan otomasyon sisteminde mesai saatlerinin tanımlandığı bir ekran olmasına rağmen bu ekranın kullanılmadığı görülmüştür. Hastane yönetiminin, üniversite üst yönetiminin ve döner sermaye işletme müdürlüğünün; özel muayene adı altında sunulan sağlık hizmetlerinin %90'dan fazlasının mesai içi çalışma saatlerinde sunulmasına müdahale etmedikleri görülmektedir. Bu konu Sayıştay tarafından üniversitelerle ilgili düzenlenen kamu idaresi raporlarında da yer almaktadır.

Özel muayene ve özel radyolojik çekimler son dönemde arttı. Şu anda hastaların çoğunluğu özel muayeneye, özel ameliyata, tetkik ve tedaviye yönlendiriliyor.

Sabah özel muayene kuyrukları normal poliklinik kuyruğundan daha fazla oluşmuştur.

Radyoloji Bölümünde normal bir ultrason için 1-3 aydan önce randevu verilmiyor. Hasta Muş'tan, Bingöl'den, Tunceli'den geliyor. Bölgeye hizmet veren 3. basamak bir hastane.

Özel ücret veren hastanın ultrasonu,MR ve diğer tetkikleri anında çekiliyor  ama özel ücret veremeyen hastalar aylarca bekliyor. Ayrıca MR ve Tomografi sonuçları CD yoluyla hastaya verildiğinden 7 tl CD ücreti alınıyor.Hangi kamu kuruluşundan hizmet alınırken bu kadar ücret alınıyor merak ediyorum?

 Hastalar buranın bir devlet hastanesi olduğunu ve özel hastane gibi çalıştığını söylüyor ve buda bizi üzüyor. Sebebini sorduğumuzda şu deniliyor; 'hasta sayımız arttı, randevular da çoğaldı".

Tamamda özel olunca niye hemen çekiliyor?

 Nükleer Tıp da hastalara iyot tedavisi yapılırken 1.800 tl ile 3.500 tl arasında ücret alınıyor. Diyarbakır da ücretsiz tedavi yapıldığı için hastalar iyot tedavisi için Diyarbakıra gidiyor. Enterasan olan iyotu ücretsiz Diyarbakır' da alan hastalar Sintigrafi çekimi için F.Ü.Hastanesine geldiğinde 90 tl' de özel çekim ücreti alınıyor. Devletin hastanesinde devletin sintigrafi,MR,Ultrason ve Tomografi cihazı özel muayene sınıfına dahil edilerek sırf hastaneye ve Radyoloji,Nükleer Tıp hocalarına özel ücret kazandırmak için kullanılmamalıdır.

Cumhurbaşkanımızın Sağlıkta Dönüşüm Projesinde Kamu Hastanelerinde vatandaşın ücretsiz ve kaliteli hizmet alabilmesi hedeflenmiş ve başarılı olmuştur. Bıçak parası yasaklanmasına rağmen Üniversite Hastanelerinde hastalardan elden para alan hocaların olduğu söyleniyor.

Diyarbakır, Erzurum, Samsun,Kütahya' da ücretsiz iyot tedavisi yapılırken neden F.Ü.Hastanesinde 1.800 ile 3.500 tl arasında hastalardan hastaneye hibe adı altında makbuz kesiliyor.Buna dur denilmeli, Kamu hastanesi özel hastane mantığı ile işletilmemelidir.”