YEREL
Giriş Tarihi : 15-05-2020 09:30   Güncelleme : 15-05-2020 09:30

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞEHİT SAYILSIN

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞEHİT SAYILSIN

FAİK AKGÜN  

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş Korona Virüs salgınında  ön safta mücadele eden ve bu mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasını istedi

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş bütün dünyayı etkisi altına alan ve can kayıplarına neden olan Korona Virüs'e karşı  en ön safta  mücadele veren sağlık çalışanları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Karataş   pandemi ile mücadelede en ön safta oldukları halde acil eylem planları olmadığı için sağlık çalışanlarının birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek virüse karşı mücadele verirken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasını istedi. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Karataş sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı verilmesini talep etti.

"EKSİK ELEMAN İLE ÇOK İŞ YAPILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

Sağlık çalışanlarının yaşamış olduğu  problemlere değinen  Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş yeterli sayıda hemşire istihdamının yapılmadığını vurguladı. Karataş, ”Yıllardır sağlık alanında ihtiyaç dahilinde yeteri kadar hemşire istihdam edilmemiş ve eksik eleman ile çok iş yapılmaya çalışılmıştır. Personel eksikliğinden kaynaklı Covid-19 bulaş risk grubu altında bulunan sağlık çalışanlarına diğer kamu çalışanlarına verilen izinler dahi verilmemiş ve yoğun çalışma temposuna girilmiştir. Pandeminin uzun yıllar süreceği ön görülerek hemşire mesleğinde ki personel açığı derhal güvenceli istihdamla giderilmelidir. Sağlık hizmeti bir ekip çalışmasıdır. Maalesef hekim merkezli sağlık sisteminden kaynaklı pandemi ile mücadelede diğer sağlık emekçileri ve özellikle hemşirelerin çabası ve emeği görülmemiştir.Hemşireler triajdanfiliasyona, tanıdan tedaviye sağlık hizmetinin bütün süreçlerinde kişisel koruyucu donanımlarının yetersizliği ve diğer birçok sorunla baş etmek zorunda kalmışlardır.”dedi.

"8 BİNDEN FAZLA  SAĞLIK ÇALIŞANI COVİD-19 HASTALIĞINA YAKALANMIŞTIR"

  Sağlık çalışanlarının virüsle mücadele ederken bu hastalığa yakalandığını dile getiren Karataş pandemi sürecinde görev alan bir çok sağlık çalışanın  psikolojik travma yaşadığını da vurguladı. Karataş, "Hastalık riskiyle burun buruna yaşayan sağlık  çalışanları'yaşatmak için yaşamalıyız.' Şiarıyla toplumsal bir duyarlılık ve farkındalık yaratmaya çalışmışlarsa da 8 binden fazla sağlık çalışanı Covid-19 hastalığına yakalanmış ve 30 u aşkın sağlıkçıda hayatını kaybetmiştir. Sağlık emekçilerinin yakalandıkları Covid-19 un iş kazası ve meslek hastalığı olarak tanımlanması bu noktada çok önemlidir. Hemşireler bulaş riskine karşı alınan önlemler çerçevesinde haftalardır evlerinden, ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalmaları,  yaşamlarının altüst olmasının yanı sıra çocuklarından, eşlerinden, anne babalarından uzakta olmanın psikolojik travmasını da yaşamaktadırlar. Durum böyleyken hemşireler fiili hizmet süresi zammına dönük çıkartılan uyduruk, derde deva olmayan yasadan yani yıpranma payından hak ettiği kadar faydalanamamaktadır. Bu yasanın derhal geri çekilmesi bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını ve geçmiş çalışma yıllarını kapsayacak, fiili çalışma şartını kaldırılarak 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı

"DAHA ÇOK ÇALIŞIP DAHA AZ ÜCRETE MAHKUM EDİLİYORUZ."

 3600 ek gösterge taleplerinin yerine getirilmediğini dile getiren  Karataş performansa dayalı ücretlendirilmeden de vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Karataş, "Yıllardır mücadele ettiğimiz taleplerden biri olan 3600 ek gösterge hakkımızı tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ayırım yapmadan verilmelidir. En düşük ek gösterge 3600 den başlatılarak kademelendirilmelidir. Pandemi süreciyle birlikte performans sisteminin adaletsizce dağılımı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekip anlayışı içerisinde sunulması gereken sağlık hizmetlerinin performans sistemiyle birlikte iş barışı bozulmuş ve çalışan sağlık çalışanları hak ettiği ücreti alamamıştır. Müjde diyerek Sağlık Bakanlığı tarafından 3 aylık tavandan verileceği söylenen ek ödemenin bürokrasi tarafından hükmü ve geçerliliği yok sayılmıştır.Çünkü pandemisürecinde sağlık hizmeti veren üniversite hastanelerinde emek veren ve aynı riskle karşı karşıya olan hemşireler bu kapsamın dışında bırakılmış ve yok sayılmışlardır.Hemşireler olarak hastaneler de aynı işi yaparken farklı istihdam biçiminin olması,  iş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler, düşük ücret, riskli çalışma koşulları, performans sistemi, toplam kalite yönetimi anlayışı, emekliliğe yansımayan ek ödemeler ve ek ödemelerin katsayı hesaplamalarında ki adaletsizlikler ile daha çok çalışıp daha az ücrete mahkum ediliyoruz. Performansa dayalı ücretlendirmeden derhal vazgeçilerek temel ücretin en az yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması ve yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz." dedi. Karataş  salgınla birlikte toplumsal sağlığın, sağlık hizmeti sunumunun ve sağlıkçıların öneminin bir kez daha gün yüzüne çıktığını da ifade etti.

"COVID-19' A KARŞI  MÜCADELEDE GÖREV ALIP. HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞEHİT ÜNVANI VERİLMEDİDİR"

 Korona Virüse karşı verdikleri mücadelede hayatını kaybeden  sağlık çalışanlarına şehit ünvanı verilmesini isteyen  Karataş, "Toplumsal yaşamın ve sağlığın en önemli dinamiği olan hemşirelik mesleğinin ekonomik, özlük ve sosyal taleplerini bir kez daha yeniliyoruz.Hemşirelik yasası yeniden düzenlenmeli ve meslek tanımlamaları net olarak belirlenmelidir.Esnek, kuralsız çalışmaya karşı; iş güvencesi, can güvencesi, güvenceli çalışma koşulları oluşturulmalıdır.Hastanelerde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz ve kreş hizmeti verilmelidir.4B, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan hemşireler kadroya geçirilmelidir.Döner sermayeler emekliliğe yansıtılmalıdır.Hastanelerimizde pandemi ile her açıdan  daha fazla artan  baskı,  mobbing ve şiddet  ortadan kaldırılmalıdır.Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Sağlık çalışanlarını korumak için yeterli sayıda ve nitelikte kaliteli kişisel koruyucu ekipman temin edilmelidir. Covıd-19 ile mücadelede görev alıpta hayatını kaybeden Sağlık Çalışanlarına şehit ünvanıverilmelidir.”dedi.