YEREL
Giriş Tarihi : 27-06-2020 19:59   Güncelleme : 27-06-2020 19:59

ELAZIĞ ŞEHİR MECLİSİ VALİ ERKAYA YIRIK’A 14 MADDELİK RAPOR SUNDU

ELAZIĞ ŞEHİR MECLİSİ VALİ ERKAYA YIRIK’A 14 MADDELİK RAPOR SUNDU

İlimizde faaliyet gösteren 57 sivil toplum kuruluşunun çatısı konumunda olan Elazığ Şehir Meclisi, Meclis’e bağlı 35 bin üyesi bulunan sivil toplum kuruluşları adına Elazığ için projeler üretirken sorun ve talepleri gündeme getiriyor.

Şehir Meclisi, Elazığ’ın talep ve beklentilerini içeren 14 maddelik raporu Vali Erkaya Yırık’a sundu. Raporda özellikle depremin ardından Elazığ’da yaşanan sorunlar gündeme getirildi.

Şehir Meclisi tarafından Vali Yırık’a sunulan rapor şu şekilde;

Bilindiği üzere ilimiz 24 Ocak 2020 günü ciddi bir deprem yaşamış ve bu depremin ekonomik sarsıntıları halen devam etmektedir. Bu bağlamda bizim açımızdan ilimizdeki mağdur vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ele alınması gereken en önemli meseledir.

İkinci olarak ise ilimizdeki işsizliğin asgari düzeye indirilmesi için yeni yatırımların yapılmasının sağlanması ve istihdam sahalarının oluşturulması halkımızı rahatlatacaktır.

Bu minvalde önemli gördüğümüz diğer başlıklar aşağıya çıkarılmıştır.

Arz ederiz.

1. Orta Hasarlı konutların hasar durumlarının yeniden değerlendirilmesi ve mağduriyetlerin minimize edilmesi,

2. TOKİ’nin yaptığı ihalelerde pozitif ayrımcılık yapılarak ihalelerin mümkün olduğunca yerli firmalara verilmesi, ihale alan yabancı firmaların ise malzemelerini Elazığ’dan temin etmesinin sağlanması,

3. Ev sahiplerine tanınan TOKİ’den konut edinme hakkının depremzede olan herkesin faydalanacağı şekilde düzenlenmesi,

4. Maden İlçesinin ilimizde depremselliği en yüksek alanlardan olan Gezin köyüne taşınma düşüncesinin ve kanaatinin gözden geçirilmesi,

5. Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılacak toplantı ve çalışmalarda tüm paydaşların sürece dâhil edilmesi,

6. Valilik nezdinde Sivil Toplum Kuruluşları ile 3 ayda bir ortak akıl toplantıları yapılması

 

7. Valilik nezdinde bir Sivil İnisiyatif grubu oluşturularak, depremden ağır yaralı Elazığlının sosyal ve ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi, şehrin gelişimi ve kalkınmasına öncelik verecek projelerin ve taleplerin merkezi hükümete bu inisiyatif aracılığı ile iletilmesi,

8. Köylerimizde deprem dolayısı ile yapılacak konutların EYY (Evin Yerinde Yapana Destek) kapsamında yapılması,

9. Köylerimizdeki eski sulama kanallarının rehabilite edilmesi veya yenilenmesi, köy yollarının elden geçirilmesi.

10.Uluova ve Kuzova tarımsal sulama projelerinin tamamlanıp hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların hızlandırılması,

11.Covid-19 ve Deprem dolayısı ile ekonomik olarak sıkıntıya düşmüş kırsal alanda yaşayan üreticilerimize canlı hayvan, yem, ilaç, gübre, tohum vb. desteklerin verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

12.Köylerde ve ilimizde yıkılması gereken binaların ivedilikle yıkılmalarının sağlanması,

13.Konteynerlere taşınan depremzedelerden kesilen kira yardımının iadesi ve konteynere taşınacak depremzedelerden kesinti yapılmaması,

14.Depremden zarar görmüş vatandaşların Devletimizin kendilerine tanıdığı hakları ve imkânları talep ederken ilgili kurumların karşıdakinin mağdur bir vatandaş olduğunu bilerek daha hassas çalışmasının sağlanması.