YEREL
Giriş Tarihi : 30-06-2020 08:23   Güncelleme : 30-06-2020 08:23

VERBİS KAYIT VE BİLDİRİMİ 30 EYLÜL TARİHİNE KADAR UZATILDI

VERBİS KAYIT VE BİLDİRİMİ 30 EYLÜL TARİHİNE KADAR UZATILDI

Yıllık çalışan sayısı 50 den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30 Haziran’a kadar verilen tarih 30 Eylüle 2020 tarihine kadar uzatıldı.

 Veri sorumlularının VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunuyor. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan yapılan açıklamada; “ Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren  Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan/ dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılmadığı  ve Veri  Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gereçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına,

Alınan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gzetede yayınlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.’’denildi.