YEREL
Giriş Tarihi : 22-09-2020 16:43   Güncelleme : 22-09-2020 16:43

‘’COVİD-19, EĞİTİM HAYATIMIZA CİDDİ DARBELER VURDU’’

MÜSLÜM DEMİRTAŞ

‘’COVİD-19, EĞİTİM HAYATIMIZA CİDDİ DARBELER VURDU’’

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Elazığ Şube Başkanı Habib Karaçorlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Karaçorlu açıklamasında, Korona Virüs salgınının eğitim hayatına ciddi anlamda darbeler vurduğunu belirterek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Başkan Karaçorlu, okulların açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

‘’2020-2021 eğitim-öğretim yılına ne yazık ki içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle bu yıl farklı bir atmosferde girmekteyiz.  Okullarımız alışılanın çok ötesinde bu öğretim yılına öğrencisiz ve öğretmensiz olarak başlamış oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yayılmaya devam eden Kovid-19 virüs salgını önceki eğitim yılının ikinci döneminden itibaren eğitim hayatımıza maalesef ciddi darbeler vurdu ve halen vurmaya da devam etmektedir. Bu konuda gerek Mili Eğitim Bakanlığımız ve gerekse yereldeki yöneticilerimizin uzaktan eğitim yoluyla eğitim –öğretimin devam ettirilmesi için ortaya koyduğu plan ve projeler tam olarak yüzü yüze eğitimin yerini alabilmiş değildir. İçinde bulunduğumuz şartlarda da alması asla mümkün gözükmemektedir.’’

‘’UZAKTAN EĞİTİMİN YETERLİ FAYDAYI SAĞLAMADIĞINI GÖRMEKTEYİZ’’

Uzaktan eğitim sürecinde yeterli derecede fayda sağlanmadığını vurgulayan Karaçorlu,’’Önceki öğretim yılının ikinci döneminden itibaren başlayan salgın sürecinde tedbir olarak ortaya konulan uzaktan eğitimin ciddi anlamda uygulanamadığı ve yeterli faydayı sağlayamadığını görmekteyiz. Bunun en önemli nedenlerinin başında öğrencilerin önemli bir kısmının internete bağlanma konusunda imkânlarının ve uzaktan eğitimde devam zorunluluğunun olmayışıdır. Uzaktan eğitim için gerekli internet imkânı ve devam zorunluluğunun olmaması öğrencileri dersleri takip etmeleri konusunda gevşek davranmaya itmiş, böylece öğretmenlerin internet üzerinden verdikleri derslere katılım ne yazık ki çok düşük düzeylerde kalmıştır. Devam zorunluluğunun getirilememesinin nedeni olarak da öğrencilerin tamamının bilgisayar ve internete erişim konusunda eşit imkânlara sahip olmamasından kaynaklandığı da bilinmektedir.’’diye ifade etti.

’’EĞİİTMİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ İMKANLARIN KULLANILMASI GEREKİYOR’’

Bir ülkenin geleceği ve kalkınması konusunda en önemli faktörün eğitim olduğunu belirten Karaçorlu,’’ Eğitim-öğretim konusu ihmal edilecek, ertelenecek veya basit çalışmalarla geçiştirilecek bir konu değildir. Eğitim bir ülkenin geleceği ve kalkınması konusunda en önemli faktördür. Bu nedenle eğitimin yerine getirilmesi konusunda her türlü imkânların kullanılması, şartların zorlanması ve gereken en üst düzey fedakârlığın yapılması gerekmektedir. Bu konuda devletimize ve halkımıza büyük görevler düşmektedir. İlkokuldan yüksek öğretime kadar eğitimin hemen her alanında öğrencilerimizin yetiştirilmesi konusunda şu ana kadar yapılanların ötesinde daha da yapılması gereken çalışmalar ve alınacak önlemler elbette vardır. Bu konuda gerek devletimizin ve gerekse velilerimizin fedakârlık yapması ve azami gayret göstermeleri gerekmektedir. Uzaktan eğitim yanında yüz yüze eğitimin yapılması için gerekli tedbirlerin alınması ve ciddi planların yapılması geleceğimiz açısından elzem bir konudur. Bu mesele aslında zor gibi görünse de ciddi bir disiplin içerisinde gerçekleştirilebilecek aktivitelerle yerine getirilebilecek kolay bir hedef olarak ele alınmalıdır. Özellikle usta-çırak ilişkisi şeklinde eğitim veren meslek liselerimizde mutlaka yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalı ve planlamalar yapılarak normal eğitime geçilmelidir. Pratik verilmeden devam ettirilecek mesleki eğitimde ilerde telafisi mümkün olamayacak olumsuz sonuçların doğacağı muhakkaktır.  Bu hususta eğitimde toptancılık uygulaması terk edilerek yerleşim yerlerine, okul ve çevre şartlarına göre stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Alınacak kararlarda mutlaka öğretmen, öğrenci ve velilerin de görüşlerine başvurulmalı, korku ve endişelerden uzak, akılcı, gerçekçi ve pratik çözümler bulunmalıdır. Bu konuda hem il ve ilçe müdürlerine hem de okul müdürlerine gerekli yetki ve sorumluluk verilmelidir.’’dedi.

‘’ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ AYRIM ORTADAN KALDIRILMALIDIR’’

Öğretmenler arasındaki kadrolu, sözleşmeli ve ücretli ayrımının ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Karaçorlu,’’Eğitimde şu ana kadar uygulanan ve sonuç almaktan ziyade mevzuatı yerine getirmekten başka bir işe yaramayan kurallar ve müfredat anlayışı terk edilmelidir. Eğitim-öğretimin temel amacı çocuk ve gençlerimizi sınava değil hayata hazırlamak olmalıdır. Bu konuda atılacak en önemli adım eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak olacaktır. Kaliteli bir eğitim almanın tüm çocuklarımızın anayasal hakkı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle okulların teknik ve fiziki imkânları ile sınıf mevcutları nitelikli öğretime uygun hale getirilmelidir. Eğitimde asıl unsurun öğretmen olduğu gerçeğinden hareketle de öğretmenlerin yetiştirilmesi için gereken adımlar atılmalı ve hak ettiği ücret verilmelidir. Öğretmenlerin hakkı olan 3600 Ek göstergenin verilmesi için daha fazla zaman kaybedilmemelidir. Öğretmenler arasındaki kadrolu, sözleşmeli ve ücretli ayırımı ortan kaldırılarak tüm öğretmenler kadrolu hale getirilmelidir. Öğretmen performansı objektif kriterlerle sürekli ölçülmeli, öğretmenlere kendilerini yenileyecek ve geliştirecek imkânlar sunulmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve milletimize hayırlı olmasını diler, sağlık içerisinde başarılı bir yıl geçirilmesini niyaz ederiz. ‘’ifadelerini kullandı.