EKONOMİ
Giriş Tarihi : 25-09-2020 15:07   Güncelleme : 25-09-2020 15:07

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

FAİK AKGÜN

Banka Kartları ve Kredi Kartları  Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BANKALAR KART TESLİMİNDEN ÖNCE BİLGİ VERECEK

Banka ve kredi kartlarına ilişkin yönetmelikte yer alan sözleşme şekli ve genel işlem şartları bölümünde  değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, bankalar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirtilen yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmelerle düzenlenecek. Sözleşme, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az 12 punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde olacak ve bir örneği kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile kart hamiline ve varsa kefiline verilecek. Öte yandan ilgili bölümde yer alan maddelerdeki düzenleme ile kart teslimi veya kart tahsisini müteakip teslimden önce yazılının dışında kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirme yapılmasının önü açıldı. Bu kapsamda yönetmelikte yer alan Kart teslimi sırasında banka kartı hamillerine aşağıda yer alan hususlarda yazılı bilgilendirme yapılması zorunludur." ifadeleri "Kart teslimi sırasında veya kart tahsisini müteakip teslimden önce banka kartı hamillerine aşağıda yer alan hususlarda kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirme yapılması zorunludur  şeklinde değiştirildi.

TALEPTE BULUNMAYANLAR ADINA KART ÇIKARTILAMAYACAK

Yönetmeliğin kart çıkarma ve buna ilişkin yükümlülükler bölümünde, "Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremez, basılı kartı hamilin adresine göndermek veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını bildirmek de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle teslim edemezler." maddesi,  "Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya kendisiyle sözleşme ilişkisi kurulmayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremez, basılı kartı hamilin adresine göndermek veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını bildirmek de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle teslim edemezler." şeklinde değiştirildi

KREDİ KARTI LİMİTİ KURUL TARAFINDAN BELİRLENEN TUTARI GEÇEMEYECEK

Kredi kartı limitlerine ilişkin yapılan düzenleme ile kart çıkaran kuruluşların kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek banların bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmesi zorunlu kılındı. İlk defa kredi kartı sahibi olacak kişiler ile ilgili olarak yapılan düzenleme ile kişinin  tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti kurul tarafından belirlenen tutarı geçemeyecek.