YEREL
Giriş Tarihi : 12-10-2020 10:37   Güncelleme : 12-10-2020 10:37

ULUOVA’DA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ULUOVA’DA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ Uluova’da arazi toplulaştırma çalışmalarında %41 oranında arazi birleştirilmesi sağlandı.

Elazığ Merkez ilçeye bağlı 31 yerleşim biriminde toplam 19 bin 386 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları neticesinde; söz konusu alanda toplulaştırma öncesi parsel sayısı 32 BİN 538 adet iken, toplulaştırma sonrası 19 BİN 106 adet parsele dönüştürüldü. Yapılan çalışmalar sonrası % 41 oranında toplulaştırma sağlandı

Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “ Aynı proje sahasında toplulaştırma öncesi ortalama parsel büyüklüğü 5,90 dekar iken, toplulaştırma sonrası parsel büyüklükleri ortalama 10,04 dekara çıkarılmıştır. 17 yerleşim yerinde tapu tescilleri yapılarak yeni tapular dağıtıldı. 6 yerleşim yerinde parselasyon planlaması askı çalışmaları tamamlandı, kadastro onayını müteakip tapu tescilleri yapılacaktır. 8 yerleşim yerinde ise parselasyon planı çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu iş kapsamında 758 km tarla içi yolu açılmıştır. Denildi.

Açıklamanın devamında Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacı ise, “Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.” olarak açıklandı