EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-11-2020 09:03   Güncelleme : 02-11-2020 09:03

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

FAİK AKGÜN

Merkez Bankası’nın Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkındaki Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin yöntem şu şekilde ifade edildi, “Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir.”

“TÜRK LİRASI CİNSİNDEN KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE AYLIK AZAMİ AKDİ FAİZ ORANINA 30 BAZ PUAN EKLENECEK”

Tebliğde Türk Lirası ile işlem yapan kredi kartları ile ilgili olarak, “Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.” ifadelerine yer verildi.

MERKEZ BANKASINCA İLAN EDİLEN FAİZ ORANLARI UYGULANACAK

Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranlarında usul ve esaslarının da yer aldığı tebliğde, “Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları 4’üncü maddeye göre belirlenen aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise 5’inci maddeye göre belirlenen aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca her ayın sondan beşinci iş günü resmi internet sitesinde ilan edileceği bildirilen Tebliğ’de, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere uygulanacağı belirtildi.

29886 SAYILI TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Tebliğde yine Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’in yürürlükten kaldırıldığı aktarıldı.

Tebliğde yer alan geçici maddede, “23 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen referans oran üzerinden bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanan azami akdi ve gecikme faiz oranları 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Söz konusu oranların uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar ise bu Tebliğin 8’inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2016/8) belirlenen oranlar uygulanır.” yürürlüğe giren tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.”ifadelerine yer verildi.