HABER
Giriş Tarihi : 11-11-2020 09:53   Güncelleme : 11-11-2020 09:56

DESTEKTEN ELAZIĞ AYRICALIKLI FAYDALANACAK

DESTEKTEN ELAZIĞ AYRICALIKLI FAYDALANACAK

FAİK AKGÜN

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 27 lira destek sağlanacak. Ayrıca kararnameye göre aralarında  Elazığ'ında olduğu 22 ilde   buzağı desteği 100 lira daha fazla olacak 

 

5 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren kararnameye göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası ise gübre olmak üzere toplam 27 lira, çeltik, kütlü pamuk için 62 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 66 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere toplam 26 lira, patates için 27 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 26 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 30 lira, dane mısır için 25 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 17 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira, zeytin ve diğer ürünler için 15 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

Toprak analizi desteği olarak, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuarlarına 40 lira destek verilecek

 

ORGANİK TARIMA ÖNEMLİ DESTEK

 Yayımlanan kararnameye göre organik tarım yapan çiftçilere kategorilerine göre dekar başına 5 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.  Bu kapsamda  Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik bal üreten arı yetiştiricilerine kovan başına 10 lira destek verilecek. İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 lira destek ödemesi yapılacak   Su sıkıntısı olan bölgelerde nohut ve mercimek üretimi gerçekleştiren çiftçilere fark ödemesine ilave % 50 daha fazla destek ödemesi yapılacak.   Desteklemelerden, ÇKS'de kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

 

"ÜRETİCİLERE ÜRÜNÜ HASAT ETMELERİ KAYDIYLA DESTEK SAĞLANACAK"

Yem bitkileri desteğinde ise ÇKS'ye kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak. Yem bitkileri üreticilerine verilecek  destek korunga için 90 lira, tek yıllık yem bitkileri için 60 lira, silajlık ekilimler için 100 lira, yapay çayır mera için 150 lira, diğer çok yıllık yem bitkilerinde sulu olanlar için 90 lira, kuru olanlar için de 40 lira olacak. Yer altı sularının yetersiz seviyede ve suyun kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek verilecek.

ELAZIĞ'INDA İÇİNDE BULUNDUĞU 21 İLDE 100 LİRA İLAVE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Hayvancılık alanında, buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağılarıyla son 2 buzağılama arası süresi en fazla 450 gün olan ineklerin buzağıları için 370 lira destek ödenecek. Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağıları için 600 lira destek verilecek. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için ilave 175 lira ödenecek. Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılar için ilave 50 lira destek ödenecek Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar % 75'i, 101- 500 baş için % 50'si ödenecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılar için ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.

SÜT İNEKLERİNE 150 LİRA DESTEK VERİLECEK

Süt kalite kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk olan  her bir inek için 150 liraya kadar destek verilecek. En az 1 baş, en fazla 20 baş düve alımına bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40'ı kadar destekleme ödemesi yapılacak. Hastalıklardan ari işletme desteği damızlık boğalar dışındaki altı ay üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 lira ödeme yapılacak.

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde %50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'na sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave olarak 100 lira destek verilecek. Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için hayvan başına 250 lira destek ödenecek. Bu kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ile tahmini kesim tarihinin kırmızı et kayıt sistemine kayıt ettirilme şartı aranacak.

 

KÜÇÜKBAŞ YETİŞTİRİCİLERİNE BÜYÜK DESTEKLER VERİLECEK

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde ise çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.

Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödeme yapılacak.

Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran işletmelere, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun, keçi vasfına ulaşanlarına bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira destek ödenecek. Islah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık HBS sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira hayvan başına destek ödemesi yapılacak.

 

DAMIZLIK ANA ARI BAŞINA 80 LİRA DESTEK SUNULACAK

Bakanlık tarafından  Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birliklerine veya üretici birliklerine de üye üreticilerine de arılı kovan başına 15, bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 lira destek sunulacak. Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için bin lira, küçükbaş hayvan atıkları için 150 lira atık desteği, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 1,5 lira küçükbaş hayvan başına 1 lira destek ödemesi yapılacak. Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği de dekar başına 50 lira ile 400 lira arasında olacak.

 

ALABALIK İÇİN KİLOGRAM BAŞINA 1,5 LİRA VERİLECEK

Elazığ'ın su ürünleri alanında en önemli ürünü olan alabalık da desteklenecek yayımlanan kararnameye göre su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram dahil, alabalık için kilogram başına 0,75 lira, yeni türlere kilogram başına 1,50 lira, kapalı sistem üretime kilogram başına 1,5 lira alabalık için kilogram başına 1,5 lira, midye için kilogram başına 10 kuruş, sazan için de kilogram başına 50 kuruş destek sağlanacak. 10 bin adet dahil hastalıktan ari kuluçkahane damızlık alabalık desteği balık başına 60 lira, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil olmak üzere kilogram başına 1 lira destek verilecek Geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için ise 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 750 lira ila 1250 lira arasında destek verilecek.

 

YURT İÇİ SERTİFİKALI CEVİZ VE BADEME 400 LİRA DESTEK VERİLECEK

 Sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında  Elazığlı çiftçilerin yoğun bir şekilde ekimini gerçekleştirdiği ceviz, badem, için 400 lira destek verilecek. Armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, , kayısı, vişne, ve diğer meyve türleri için 280 lira destek verilecek

 Elazığ'ın önemli tarımsal ürünlerinden olan çilek için ise  sertifikalı fide ile bahçe tesisi yapılması halinde dekar başına 400 lira destek verileceği açıklandı. Yurt içinde sertifikalı tohum üreten veya ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla da türüne göre kilogram başına 0,08-5 lira arasında değişen tohum üretim desteği ödemesi yapılacak. Sertifikalı aşılı fidanı başına 0,5 lira aşısız fidan başına ise 0,25 kuruş destek sunulacak. Ayrıca kararnamede bakanlığın Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi'nin 81 ilde uygulanmasına devam edeceği ve geçen yıl kayıt altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına ortalama  600 lira ödeyeceği belirtildi. Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla bakanlıkça uygun görülen araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerine de  destekleme ödemesi yapılacağı ifade edildi.