EKONOMİ
Giriş Tarihi : 26-12-2020 11:14   Güncelleme : 26-12-2020 11:16

TAKSİTLE EV EŞYASI ALIMLARINDA TAKSİT SÜRELERİ AZALTILDI

TAKSİTLE EV EŞYASI ALIMLARINDA TAKSİT SÜRELERİ AZALTILDI

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre, senet kullanılarak yapılan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında, yapılabilecek taksit sayısı 18'dan 12 'a düşürüldü. Fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan TV satışlarında da taksit süresi 6 aydan 4 aya düşürüldü.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte, 26 aralık 2020 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre; senet kullanılarak yapılan taksitli alışverişlerde

1- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında taksit süresi 18 aydan 12 aya düşürüldü.

2- Mobilya alımlarında taksit süresi 18 aydan 12 aya düşürüldü.

3- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ile fiyatı 3 bin 500 Liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya düşürüldü.

4- Tablet bilgisayar satışlarında taksit süresinde bir değişiklik yapılmadı, 6 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.

5- Kuyumcularda, basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya düşürüldü.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEMENİN ESKİ VE YENİ HÜKÜMLERİ

ESKİ HÜKÜM

Madde 12/B - (1) Perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

(2)Birinci fıkradaki süre;

a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,

c) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları ile havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay, olarak uygulanır.

(3) Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi sekiz ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

YENİ HÜKÜM

MADDE 1 - 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan "sekiz" ibaresi "altı" olarak değiştirilmiştir.

"b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında dört ay, tablet bilgisayar satışlarında altı ay,

c) Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay,"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.