EKONOMİ
Giriş Tarihi : 18-01-2021 08:23   Güncelleme : 18-01-2021 08:23

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ADİLE ALICI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mesken nitelikli taşınmazın değeri 5 milyon lirayı geçen taşınmazlar değerli konut vergisine tabi tutulacak.

Mesken nitelikli olup değerli konut vergisine tabi olan taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon arasında 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergilendirilecek. Söz konusu taşınmazlardan değeri 10 milyon liraya kadar olanlar, 7 bin 500 fazlası için de binde 6 vergiye tabi tutulacakları açıklandı.

Bu tebliğe göre; değerli vergi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğine haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bölümü kapsayacak. Her bir bölümün vergilendirme açısından birbirinden bağımsız ayrı ayrı vergilendirmeye tabi tutulacağı açıklandı.

Taşınmazın mesken niteliğine haiz olmasının yanı sıra değerlendirme esasında taşınmazın fiilen kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Mesken niteliğindeki taşınmaza ait değerli konut vergisini, taşınmaza sahip olan kişi ödeyecek. Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmaz üzerinde maliki veya intifa hakkı yoksa malik gibi kullananlar vergiyi ödemekle yükümlü olacak. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında yükümlü olacaklar.

KİMLER MUAF SAYILACAK ?

Devlet ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın sahibi olduğu mesken nitelikli taşınmazlar, değer konut vergisinden muaf olacak. Birden fazla mesken nitelikli taşınmaza sahip olanlar değer konut vergisini tabi olan en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muaf sayılacak. Bu muafiyet tek meskene hisseyle sahip olmaları halinde, hisseleri oranında uygulanacak. Birden fazla taşınmaza sahip olanlar vergiye tabi olan taşınmazlardan en düşük değerde olana ait bildirim ile beyanname verme süresi içinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekecek. Muaflık şartlarını taşımadığı halde muaf olanlar olan mükellefler ile muaflık şartlarını kaybetmesine rağmen durumunu bildirmeyen mükellefler alınması gereken vergiyi cezalı ve gecikme faizleriyle birlikte ödeyecekler.

Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere at olan elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçiliklerin kaldıkları taşınmazlar ve bunların müştemilatı da muaf sayılacak. Ayrıca Türkiye de bulunan milletler arası kuruluşların Türkiye temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaf tutulacaklar arasında yer alıyor. Henüz ilk satışa, devir ya da hazır hale gelmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlardan vergi alınmayacak. Söz konusu muaflık inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de geçerli olacak. Taşınmazların kiraya verilmesi veya kullanılması durumunda muaflık durumu geçersiz olacak.

Mesken nitelikli taşınmazın değeri 5 ile 7,5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3, değeri kadar vergi verecek. 10 milyon lira olan meskenlerde 7,5 milyon lira geçen kısmı için binde 6 oranında vergilendirme yapılacak.10 milyon lirayı geçen meskenler, 10 milyon lirayı geçen kısmı için de binde 10 oranlarında vergiye tabi tutulacaklar.

Vergiyi ödemekle mükellef olanlar beyannamelerini, taşınmazın bulunduğu mevkideki belediyeden alınacak olan bina vergi değerini bildiren belgeyle birlikte 20 Şubata kadar ilgili vergi dairesine verilecek. Eğer bir den fazla vergiye tabi konut varsa mükellefler taşınmazların tamamı için Değerli Konut Vergisi Beyannamesi’ni tek beyanname olarak verecekler. Vergi tutarı şubat ve ağustos aylarında ödenmek üzere iki eşit taksit şeklinde ödenecek. Takip eden yıllarda ise mükellef yine aynı şekilde beyanname vermekle yükümlü olacak.