EĞİTİM
Giriş Tarihi : 10-02-2021 11:24   Güncelleme : 10-02-2021 11:24

DEVA PARTİSİ'NDEN OKULLARIN KADEMELİ AÇILMASI İÇİN 10 ÖNERİ

DEVA PARTİSİ'NDEN OKULLARIN KADEMELİ AÇILMASI İÇİN 10 ÖNERİ

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, okulların 15 Şubat'tan itibaren kademeli olarak başlatılması için 10 öneri sunarken, okullardaki fiziksel şartların yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin almış olduğu kararın yerinde ve gerekli olduğunu ifade eden Ergen, vaka sayılarında astronomik artışların önüne geçmek için okullarda zorunlu tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Ergen, DEVA Partisi’nin okulların açılışı için zorunlu gördüğü 10 tedbiri şöyle ifade etti:

1. MEB okul bütçesinin hızlıca artırılması ve pandemi sürecinde bilgi ve verilerin şeffaf paylaşılması gerekmektedir.

2. Aşıda öncelik algoritması okulu merkeze almalı, temas riski olanlara doğru dalga dalga genişletilmelidir. Okul içinde sosyal mesafe kuralları ve dijital salgın takip süreçleri uygulanmalıdır.

3. Cumartesi günleri eğitime dâhil edilmelidir. Öğretmenlere ek mesai ücreti ödenmelidir.

4. Fiziksel şartlar yeniden düzenlenmelidir. Sınıflar ve ortak kullanım alanları düzenli aralıklarla havalandırılmalı ve dezenfekte edilmelidir. Hizmetli personel eksiği hızlı istihdam ile giderilmeli ve hijyenden kati suretle taviz verilmemelidir. Okulların çevresinde hızlı kiralama yapılarak seyreltilmiş fiziki alt yapıya geçilmelidir.

5. Okullarda en az bir sağlık odası kurulmalıdır. Şüpheli durumlarda, öğrenci ya da öğretmenlerin filyasyon ekibi ya da öğrenci velisi gelene dek bu odada izolasyonu sağlanmalıdır.

6. ‘Hibrid Eğitim Modeli’ benimsenmelidir. Öğrencilerimizin okula gitmediği günlerde evlerde internet ya da televizyon üzerinden ek ders ya da pratik yapma şeklinde eğitim süreci devam ettirilmelidir. EBA’ya erişim konusunda yaşanan sıkıntılar servis sağlayıcılardan kalite kontrollü toplu kapasite alımları ile acilen giderilmelidir. EBA ders içerikleri yetişmiş eğitim insanlarımızı kullanarak kitle kaynak ile çoğaltılmalıdır.

7. İllerde ‘Eğitim Koordinasyon Kurulları’ oluşturulmalıdır. Tedbirlerin denetimi iller bazında eğitim ve sağlık müdürlüklerinin işbirliğine dayanan koordinasyon birimleri tarafından sağlanmalıdır.

8. Kademeli açılış kıstasları somut ve ölçülebilir hâle getirilmelidir. İlkokul, 8. sınıf ve 12. sınıf dışında kalan 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması için somut verilere dayanan kıstaslar oluşturulmalıdır. Karar yerel makamlara devredilecek ise, vaka sayılarının il/ilçe nüfus sayısına oranına göre belirlenen somut bir veri ve ile karar verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda farklı uygulamalar nedeniyle, kaotik bir durum ortaya çıkacaktır.

9. Bölgesel uygulamaların önü açılmalıdır. İlde, ilçede veya köylerimizde vaka sayılarının artışı söz konusu olduğunda, gereken tedbirlerin alınması için yerel idari mekanizmalara yetki verilmelidir. Bu sebeple vaka sayıları şeffaflık ilkesi çerçevesinde düzenli olarak yerel idari birimlerle paylaşılmalıdır.

10. Köy okullarındaki eksiklikler acilen giderilmelidir. Köy okullarında personel eksikliği had safhadadır. Personel eksiği olan köy okullarında acil olarak hizmetli görevlendirilmesi yapılmalıdır. Köy ortamının izolasyon avantajı değerlendirilmeli, yoklukta eşitlemeden kaçınılmalıdır.