HABER
Giriş Tarihi : 28-02-2021 15:14   Güncelleme : 28-02-2021 15:14

ADALET BAKANLIĞI DUYURDU: İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NIN DETAYLARI BELLİ OLDU

ADALET BAKANLIĞI DUYURDU: İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Yargı Reformu Strateji Belgesin'de yer alan İnsan Hakları Eylem Planı çalışmaları tamamlandı.

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart'ta açıklanacak.

Eylem Planının açıklanmasının ardından Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde sunulacak yeni yargı paketleriyle plan kapsamındaki faaliyetler yasalaşacak, yeni uygulamalar devreye girecek.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ,Erdoğan tarafından Mayıs 2019'da açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinin 256 faaliyetten 122'si çok sayıda idari düzenleme ve yasal çalışmalarla tamamlandı.

Bugüne kadar üç paket ve idari düzenlenmelerle belgedeki faaliyetlerin yaklaşık yüzde 50'si hayata geçirildi. Birinci paketle yapılan değişikliklerle bireylerin hak ve özgürlük alanları genişletildi.  İfade ve toplanma özgürlüğünü ilgilendiren yargı kararlarına karşı istinaf incelemesinden sonra Yargıtay'a da başvuru imkanı getirildi. Terörle Mücadele Kanunu'na 'Haber verme sınırları içerisinde yer alan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz' hükmü getirildi. Soruşturma aşaması için ayrı bir azami tutukluluk süresi belirlendi. İnternet erişim engelleme usulleri, ifade özgürlüğü çerçevesinde revize edildi.  Hukuk fakültesi mezunlarının hakim, savcı, avukat ve noter olabilmeleri 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartına bağlandı.  Birlikte işlenmiş suçlardan dolayı istinaf mahkemesince verilen lehte bozma kararından istinaf kanun yoluna başvurmayanların da yararlanabilmesi sağlandı.  Avukatların farklı alanlardaki hakları geliştirildi ve bu kapsamda hususi damgalı pasaport alabilmeleri sağlandı. Vatandaşların uzun yargılama süreçleri ile karşı karşıya kalmaması için bazı fiillere yönelik soruşturmaların fail ile savcı arasında anlaşmayla sonlandırılabilmesi seri muhakeme usulüyle sağlandı. Bazı suçların basitleştirilmiş ve hızlı bir yargılama usulüyle görülmesini sağlayan basit yargılama usulü getirildi. Özellikle cinsel şiddet mağduru çocukların ve kadınların adli süreçte ikincil örselenme yaşamaması amacıyla Çocuk İzlem Merkezi ve Adli Görüşme Odalarının kullanılması zorunlu kılındı.

İNFAZ SİSTEMİNE YÖNELİK BAZI DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

İkinci pakette ise ağırlıklı olarak infaz sistemine yönelik bazı düzenlemeler getirildi.  Yeni bir infaz hakimliği modeli oluşturuldu, infaz uygulamalarının uzmanlaşmış hakimler tarafından yürütülmesi  uygulamasına geçildi. İnfaz sistemi revize edildi ve alternatif infaz usulleri geliştirilerek infazda adalet ve etkinlik sağlandı. Koşullu salıverilme kapsamında ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlendi. Ceza infaz kurumlarında bulunan vatandaşların haklarının genişletilmesi sağlandı. Bu kapsamda, hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın sınırları artırıldı. Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırıldı ve çocuklar da bu usule dahil edildi. Ceza infaz kurumlarında bulunanların koşullu salıverilmesi, açık ceza infaz kurumlarına geçebilmesi ve diğer bazı hakları açısından önem taşıyan 'iyi hallilik değerlendirmesi' revize edildi. Hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkân tanındı.

ZORUNLU ARABULUCULUK GETİRİLDİ

Üçüncü yargı paketi kapsamında ise hukuk uyuşmazlıkları kapsamındaki yargılamalar basitleştirilip sadeleştirildi. Uyuşmazlıkların daha az masrafla ve kısa sürede çözülebilmesi için tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk getirildi. Bazı davaların (ticari davalar, fikri ve sınai haklardan kaynaklanan davalar gibi) ihtisaslaşmış hakimler tarafından il merkezlerinde görülebilmesinin önü açıldı. Hukuk mahkemelerindeki duruşmalara avukatların bulundukları yerlerden video konferans yöntemiyle bağlanmalarını sağlayan e-duruşma uygulaması başlatıldı. Ticari davalarda basit yargılama usulünün uygulama sınırı yükseltildi ve bu suretle yargılamaların daha hızlı tamamlanmasının önü açıldı. Delil avansının, dava açılırken mahkeme veznesine peşin olarak yatırılması zorunluluğu kaldırılmış ve bu suretle vatandaşların mali yükü azaltıldı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA ÖZEL ÖNLEMLER ALINDI

İdari düzenlemeler kapsamında ise, 'Türk Yargı Etiği Bildirgesi' kamuoyuna ilan edildi ve HSK tarafından uygulanmaya başlandı. Hakim ve savcı adaylarının mesleğe daha iyi hazırlanabilmeleri için Türkiye Adalet Akademisi yeniden yapılandırıldı. Hakim ve Cumhuriyet savcılarının kararlarının, AYM ve AİHM kararlarına uygunluğunun meslekte yükselme süreçleri ve denetimlerinde gözetilmesi sağlandı. Hukuk eğitiminin kalitesinin artırılması için hukuk fakültelerine girişte aranan ve 190 bin olan başarı sıralaması önce 125 bin'e daha sonra da 100 bine yükseltildi. Adalete erişimin geliştirilmesi için bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. 2019 Nisan ayı itibarıyla noterlikler, hafta sonlarında da hizmet vermeye başladı. 2020'de tüm noterliklerde güvenli ödeme sistemine geçilerek, taraflar arasındaki para transferinin işlem tamamlanmadan gerçekleşmemesi sağlandı. Yargıda şeffaflığın bir gereği olarak kişisel verilerin korunması kaydıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun hakim ve savcılar hakkında verdiği disiplin kararlarının bazılarının kamuoyuna açıklanması sağlandı.  Savcılar asliye ceza mahkemelerinde yeniden duruşmalara çıktı. Kadına yönelik şiddet konusunda özel önlemler alındı. Bu kapsamda, 2019'da "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması" konulu genelge yayımlanarak birçok yeni uygulamaya işaret edildi ve somut adımlar belirlendi. 7 adliyede faaliyete geçirilen ve mağdurlara adli süreç boyunca bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunulması amacıyla oluşturulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinin sayısı bugün itibariyle 108 oldu. Adli süreçte kırılgan gruba mensup mağdurların sanık ile yüz yüze gelmeden ve ikincil örselenme yaşamadan ifade ve beyanlarının özel ortamlarda alınması için 89 adliyede 93 Adli Görüşme Odası (AGO) kuruldu.

2020'de eğitim öğretim dönemi itibariyle hükümlü ve tutukluların infaz sonrasında meslek sahibi olabilmeleri için ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim merkezleri açılmaya başlandı. Yargı süreçlerinde oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi ve yargı süreçlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, İstanbul Havalimanı'nda Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne bağlı bir birim kuruldu.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Öte yandan Yargı reformu kapsamında İnsan Hakları Eylem Planı tamamlandı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 Mart'ta Eylem Planının açıklanmasının ardından Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde sunulacak yeni yargı paketleriyle plan kapsamındaki faaliyetler yasalaşacak, yeni uygulamalar devreye girecek.