YEREL
Giriş Tarihi : 17-03-2021 09:37   Güncelleme : 17-03-2021 09:37

Bakan Yardımcısı Tunç: Bir karış boş toprak kalmayacak

Bakan Yardımcısı Tunç: Bir karış boş toprak kalmayacak

İrfan ARSLAN

Ülkemizde tarım sektörünün gelişmesi ve yeni yapılan projelerin hayata geçirilmesine yönelik olarak bu yıl yapılan çalışmaların ivme kazanacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç; “Ülkemizin toplam  tarımsal  alanının verimli kullanılması, korunması ve gıda arzının aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tüm önlemler alınmış ve belirlenen proğram kapsamında uygulanmaktadır. 2021 yılında ülke genelinde atıl, boş bırakılan ve nadas alanlarında gerek bitkisel üretimin artırılması gerekse kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler hayata geçirilecektir.” Dedi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Gazetemiz Haber Müdürü İrfan Arslan’ın konuyla ilgili sorularını cevaplandırırken yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi;

• TOPRAKSIZ TARIMDA ÜLKE OLARAK NEREDEYİZ ?

Ülkemiz örtü altı varlığı bakımından dünyada ilk 4 ülke arasında, Avrupa’da ise İspanya’nın ardından 2. sırada yer almaktadır. Örtü altı üretim alanlarımız 2002 yılında 540 bin dekar iken 2019 yılında % 47’lik artışla 790 bin dekar alana ulaşmıştır. 2020 yılı itibariyle 72 ilimizde örtü altı üretim yapılmaktadır. Modern seralarda üretilen ürünlerin % 90’ı ihraç edilmektedir.

Ülkemizde 14 bin dekar alanda topraksız tarım metodu ile ihracata yönelik üretim yapılmaktadır. Topraksız tarım yetiştiriciliğinde Antalya ilk sırada yer almakla birlikte; Mersin, İzmir, Afyonkarahisar, Adana, Aydın, Manisa, Denizli ve Yalova illeri topraksız kültür seralarının yoğunlaştığı alanlar arasında bulunmaktadır. İlk başladığı yıllarda Akdeniz sahilinde yaygın olan topraksız tarım alanları, daha sonra jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelere doğru kaymıştır.

Topraksız tarımda %92 oranında sebze yetiştiriciliği, %8 oranında ise süs bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Topraksız tarım sebze yetiştiriciliğinde en başta domates bunun yanında biber ve son zamanlarda ise çilek ve marul yetiştiriciliği yapılmaktadır. Topraksız tarımda süs bitkileri yetiştiriciliğinde ise anthrium, gül ve orkide gibi kesme çiçek üretimi yapılmaktadır.

ÜLKEMİZ TOPLAM TARIMSAL ALANININ VERİMLİ KULLANILMASI, KORUNMASI VE GIDA ARZININ AKSAMADAN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN NELER YAPILIYOR ?

23,1 milyon hektar tarım alanı ve 3 milyon tarım işletmesinin bulunduğu ülkemizde tarımın yapısal sorunlarının başında işletme ölçeğinin küçük (59 dekar) arazilerin parçalı, dağınık ve mülkiyet ihtilaflı olması gelmektedir. Üretimin sürdürebilirliğini tehdit eden bu yapının düzeltilmesi amacıyla bir dizi çalışma yapılmaktadır. Bu kapsamda arazi toplulaştırma çalışmaları hızlandırılmış, açık kanal sulama şebekeleri borulu modern sulama sistemlerine dönüştürülmüş ve verimliliği artırıcı destek ve tedbirlere devam edilmiştir. Bu çalışmalar artarak devam etmektedir.

2014 yılında Miras Kanununda reform niteliğinde değişiklikler yapılmıştır. Tarım arazilerinin miras ve kontrolsüz satışlarla bölünmesi önlenmiştir. Tarbil (Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi) ve Tarım Parsel bilgileri geliştirilmiş, üretim ve destekler parsel bazında izlenmeye başlamıştır.

Bakanlığımızın 2005 yılında çıkardığı,5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunuile tarım topraklarımız koruma altına alınmıştır.  Yaklaşık 8 milyon hektar alanda detaylı toprak etütleri yapılarak ulusal toprak veri tabanı için önemli çalışma yapılmıştır. 2021-2025 yıllarında 8 milyon ha alanın daha toprak etütleri yapılarak 23,1 milyon ha tarım alanının arazi Tarım Arazileri Kullanım Planları tamamlanmış olacaktır. 2016-2020 yılları arazında verim potansiyeli yüksek 315 büyük ova yaklaşık 7,3 milyon hektar arazi Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararı ile Tarımsal Sit mantığında koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız 2023 yılı stratejik planında tarım topraklarını planlama çalışmalarına başlamış ve planlı üretime geçiş için çalışmalarını hızla yürütmektedir.

Pandemi sürecinde bitkisel üretimi artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve gıda arz güvenliğini temin edebilmek amacıyla 2020 yılında kısıtlı uyguladığımız programları 2021 yılında ülke genelinde uygulayacağız.

2021 yılında ülke genelinde atıl, boş bırakılan ve nadas alanlarında gerek bitkisel üretimin artırılması gerekse kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler hayata geçirilecektir. Bu kapsamda;

• 81 İl Tarım Orman Müdürlüğünden proje teklifleri toplanmıştır,

• Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ‘Proje İzleme Birimi’ oluşturulmuştur.

• Projelerin takibi için bir veri tabanı oluşturulmuştur,

• Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzde konu uzmanlarından oluşan ‘Proje Değerlendirme Komisyonu’ oluşturulmuştur,

• Yapılan değerlendirme sonucunda;

• Tarla, Sebze ve Meyve kapsamında 293 proje

• Çayır, Mera ve Yem Bitkileri kapsamında 109 proje

• Mera Islah ve Amenjman programı kapsamında 38 proje olmak üzere toplam 440 proje (153 Milyon TL) değerlendirilmiştir.