YEREL
Giriş Tarihi : 01-04-2021 15:30   Güncelleme : 01-04-2021 15:35

Elazığ’da Tepkilere Neden Olmuştu Bakanlık Kararından Vazgeçti

Elazığ’da Tepkilere Neden Olmuştu Bakanlık Kararından Vazgeçti

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu, Elazığ korosunun isminin değiştirilmesinden vazgeçildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Elazığ’da 1989 yılında kurulan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü’nün ismi Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirileceği ifade edilmişti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Elazığ korosunun isminin değiştirilmesinden vazgeçildiği ifade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı aralarında Elazığ’ın da bulunduğu birçok şehir korosunun Türk ve devlet isimlerini kullanmaya devam edeceğini açıklanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatları olarak bilinen müzik, dans gibi topluluklarda birleştirme, isim ve şehir değiştirme kararları almıştı. Alınan bu karar doğrultusunda Elazığ’ın da bulunduğu birçok şehrin korosundan Türk ve devlet isimleri çıkartılmıştı. Gelen tepkiler sonrasında yanlıştan dönen Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olduğu açıklama ile koroların Türk ve devlet isimlerini taşımaya devam edeceğini, herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

“GELEN TEPKİLER SONRASINDA KOROLARIN İSİMLERİNİ GERİ İADE EDİLMİŞTİR”

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, “Kuruldukları Günden Bu Yana, “Türk Halk Müziği” Veya “Klasik Türk Müziği” Gibi İcra Ettiği Müzik Türüne Göre İsminde “Türk” İbaresi Yer Almaktadır Ve Bu İfadelerin Hiçbiri Kaldırılmamıştır.” Gelen tepkiler sonrasında koroların isimlerini geri iade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Uluslararası sanat çevrelerinde önemli birer marka olmaya aday İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonlarının kültür hayatımıza kazandırılması, burada faaliyet gösterecek sanat birimlerimizde düzenleme yapılması çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu çalışmada, mevcut sanatçı kaynağımızın en etkin şekilde kullanımı ve birimlerimizin sanatsal birikimlerinden asgari düzeyde faydalanılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır”

“HALK DANSLARINI DA BARINDIRACAK BİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR”

“Bu kapsamda, İstanbul’da aynı çatı altında daha etkin faaliyet göstereceği düşünülen dört sanat birimi iki Müdürlük altında birleştirilmiştir. Sanatçı kaynağının etkin kullanımı ve sanatsal bilgi ve birikimlerinden asgari düzeyde faydanılması için İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu kendi ismiyle de faaliyette bulunacak şekilde Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü çatısı altına alınmıştır. Tanıtım faaliyetlerinde dünden bugüne önemli bir rol üstlenen Devlet Halk Dansları Topluluğu, uluslararası bir markamız olacak İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde faaliyetlerine devam etmek üzere İstanbul'a taşınmıştır. Ankara'da bulunan Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun bünyesinde halk danslarını da barındıracak bir düzenleme yapılmıştır. Bununla beraber, Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 26 sanat birimi bulunmaktadır. Bunlardan altısı senfoni orkestrası, biri çoksesli koro ve biri de Devlet Halk Dansları Topluluğu’dur.

“TÜRK” İBARESİ AYNI ŞEKİLDE KORUNMUŞTUR”

Bu birimlerimizin dışında kalan 18 sanat birimimizin isminde, kuruldukları günden bu yana, “Türk Halk Müziği” veya “Klasik Türk Müziği” gibi icra ettiği müzik türüne göre isminde “Türk” ibaresi yer almaktadır ve bu ifadelerin hiçbiri kaldırılmamıştır. Yürüttüğümüz çalışma ile sanat birimlerimizin niteliksel ve niceliksel yönden kültürümüze daha çok hizmet etmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan “Sıra Gecesi” ve “Kürsübaşı Sohbetleri” başta olmak üzere bulundukları bölgedeki kültürel değerler konusunda ihtisaslaşmaları amaçlanmış ve bu değerlerimize yeni düzenlemede yer verilmiştir. Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu’nda da “Türk” ibaresi aynı şekilde korunmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki, yapılan çalışmalarda hiçbir sanatçımız veya sanat birimimizde çalışan idarî personelimizin herhangi bir hak kaybı kesinlikle olmayacaktır.