YEREL
Giriş Tarihi : 03-04-2021 09:01   Güncelleme : 03-04-2021 10:19

"Sizin gibi ortak düşman başına"

Müslüm DEMİRTAŞ

Elazığ Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında 2020 faaliyet raporu görüşmelerinde MHP Meclis Üyesi Burak Düzenli’nin faaliyet raporuna ilişkin eleştirilerine sinirlenen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Keşke düşünürken yapmış olduğumuz çalışmaları görseydiniz. Sadece sapmalara, analizlere takılmasaydınız. Yani ittifak ortağıyız, sizin gibi ortak da düşman başına” dedi.

Elazığ Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci ve son oturumunda Belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 2020 yılı faaliyet çalışmaları için Meclis üyelerine bir sunum yaptı. Şerifoğulları’nın sunumunda sonra MHP Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Burak Düzenli, Faaliyet raporundaki eksikliklere dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Başkan Şerifoğulları ise, bir meclis üyesinin en doğal hakkı olan eleştirilere cevap vermek yerine ateş püskürdü. Seçim döneminde eleştirilere açık olacağını, şeffaf ve açıklık ilkesi çizgisinden ayrılmayacağını vaat eden Şerifoğulları, MHP Grubu Meclis üyelerine eleştirdikleri nedeniyle sert tepki göstererek çizgisini göstermiş oldu. Eleştirilere cevap veremeyince tepki göstermeyi tercih eden Şerifoğulları, Cumhur İttifak’ın Elazığ’da çatlamasına da mahal verdi. MHP’li meclis üyelerinin cevap vermesine izin vermeyen Şerifoğulları meclisi kapattı.

MHP’nin tespit ettiği faaliyet raporundaki eksiklikleri grubu adına söz alarak dile getiren Meclis Üyesi Burak Düzenli şunları söyledi;

“2020 Yılı gerçekleşen bütçe performansının %81,76 olarak gerçekleştiği ancak bu bütçe performansının daha iyi olacağını düşünüyoruz. 2020 Mali yılı bütçesinin gerçekleşen yatırım harcamaları miktarı 136.954.872.00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yatırım payına düşen bütçe oranı % 19.45 olarak görülmektedir. Öz kaynaklarımızı artırıp yatırım oranımızı yükseltmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

“AYRINTILI BİR ŞEKİLDE SUNULMAMIŞTIR”

Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların faaliyet raporunda açıklanmadığı görülmüştür. Yönetmelik’in 18’inci maddesine göre, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerinin, hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmediğini düşünmekteyiz. Örnek verecek olursak, Bilgi İşlem Müdürlüğü %39.36 – Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü %46.97 – Yapı Kontrol Müdürlüğü %53.41. Bütçe gerçekleşmelerinde sapmaların nedenleri açıklansa idi başlangıç ödenekleri dikkate alınarak açıklama yapılması gerekirdi.

Ödenek Aktarmaları ve Diğer Ödenek İşlemlerine İlişkin Cetvelin Değerlendirdiğimizde, Müdürlükler arasında yapılan ödenek aktarmaları ile ödenek ekleme ve yedek ödenekten kullanıma ilişkin cetveller Genel Faaliyet Raporu eklerinde ayrıntılı bir şekilde sunulmamıştır. Bu durum tam açıklama ilkesini zedeleyebilecek nitelikte olduğundan Genel Faaliyet Raporunda bu hususa ilişkin bilgiye ayrıca yer verilmesinin uygun olacağı düşünüyoruz.

“İÇ VE DIŞ MALİ DENETİM SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİ YOK”

Cari transferler adı altında Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi birinci fıkrası hükmü uyarınca Genel Faaliyet Raporunda, bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerekmektedir. Faaliyet Raporunda da bu kapsamda yardım yapılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Bu durumun hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğu düşünüyoruz. Faaliyet Raporunda iç ve dış mali denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile iç ve dış mali denetim sonuçları hakkında bilgilere yer verilmediği görülmüştür.

İdaremizde tespit edilen iç denetçi kadrosunda personel olmadığı ve bu birimin belediyemiz faydasına olduğunu düşündüğümüz iç denetçi birimimizin faal hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Faaliyet raporunda hedef ve göstergelere ilişkin sapmaların açıklanmadığı görülmektedir. 2020 yılı gerçekleşen gelir bütçesini oluşturan,

İller bankası payı- 325.000.000,00 TL, Arsa satışları – 73.209.263,00 TL olmak üzere iki kalemin toplamı 398.209.263,79 TL olup toplam gelirin yaklaşık %69’una tekabül etmektedir. Burada da görüldüğü gibi öz kaynaklarımıza düşen oranın %31 gibi düşük bir oranda kaldığı görülmektedir. Bu oranı yükseltmek için önleyici tedbirlerin ve üretim politikamızı geliştirmemizin gerektiğini düşünüyoruz.

2020 yılında şehrimizde yapılan asfaltlama ve yama çalışmalarının özellikle mahalleler aralarında yetersiz olduğunu düşünüp asfalt üretim tesisimizin ve asfalt dökme araç envanterimizin çoğaltma yollarını arayıp bu çalışmayı yaptıktan sonra, asfalt dökme, serme ve yamalama işini ihale usulü ile değil de büyük ölçüde kendi bünyemizce yapmamızın hizmet kalitesini artırıp konu ile alakalı maliyetlerimizin düşürülebileceğine inanıyoruz.

“10.933.000 TL PARANIN ALINMAYAN ARAÇLARDA KULLANILIP KULLANILMAYACAĞININ BİLGİSİNİN FAALİYET RAPORUNDA YOK“

Elazığ Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih 2020/131 K. Sayılı kararı ile “Asfalt yol kaplanması çalışmalarında kullanılmak üzere 1 Adet Dozer, 3 Adet Damperli Kamyon, 1 Adet Kamyonet, 1 Adet Loder kepçe, 1 Adet Asfalt Plent Makinası” alımı için 16.000.000.000 TL kredi kullanılması için yetki verilmiş olup, 1 Adet Dozer 3.465.000,00 TL, 1 Adet Loder kepçe- 1.602.000,00 TL Alınmıştır. Yetki alınan kredi miktarı 16 Milyon TL olup kullanılmayan 10.933.000 TL paranın alınmayan araçlarda kullanılıp kullanılmayacağının bilgisinin faaliyet raporunda verilmediği görülmüştür.

Yapmış olduğumuz gider incelemesi sonucunda 63 milyon TL enerji giderimizin olduğu görülmektedir. Enerji maliyetlerimizin düşürülebileceği bir arge çalışması yapılması gerektiğini düşünüyor ve çalışmasını başlattığımız GES projesinin bir an önce hayata geçirilmesi ile birlikte ilave GES projelerinin de yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Geçtiğimiz ay meclis gündemine gelen, 75 adet temizlik aracının alınması için kullanılacak ve meclisten onay alınan 40 milyon TL kredinin, belediyeyi borçlandırıp kredi kullanacağımıza malum yaşamış olduğumuz 24 Ocak depremi de göz önünde bulundurulduğunda alınması planlanan 75 adet temizlik aracının Bakanlıklar ve mahalli idareler düzeyinde hibe çalışmalarının yapılması veya yakın gördüğümüz, ilişkilerimizin iyi olduğu belediyelerden konu ile alakalı hibe çalışmalarının yapılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz” 

“SADECE DÜŞÜNMEKLE KALMIŞSINIZ”

Belediye Başkanı Şerifoğulları konuşmaların ardından yapılan eleştiri ve faaliyet raporundaki eksikliklere cevap vermezken MHP Grubu’na sert tepki gösterdi.

Şerifoğulları, “Yapmış olduğumuz projeleri anlattık. Çok güzel işler yaptığımızı sizler de biliyorsunuz. Meclis üyesi arkadaşlar da biliyor. Şehrimiz de yapmış olduğumuz bu çalışmalardan gayet mutlu. Tabi siz sadece düşünmekle kalmışsınız. Sizler düşünürken cetvele takılmışsınız. Düşünürken analize, noktaya, virgüle takılmışsınız. Sizler düşünürken bizler bütçeyi 571 milyona çıkarmışız. Sizler düşünürken bizler denk bütçe yapmışız. Yine sizler düşünürken bin 88 dönüm arsa satmışız. Karşılığında, 19 kat bin 640 dönümü belediyemize, şehrimize kazandırmışız. Yine biz kapalı çarşıyı bitirmişiz. Şehirlerarası otobüs terminaline başlamışız. Daha sayamadığımız caddeler, bulvarlar… Bunları hayata geçirmişiz. Bunları yaparken de hiçbir bahane arkasına sığınmamışız.

“İTTİFAK ORTAĞIYIZ, SİZİN GİBİ ORTAK DÜŞMAN BAŞINA”

Elazığ Belediyesini tarihinin en büyük yerlerine ulaştırdık. 2021'de bu tür çalışmalar devam edecek. Keşke düşünürken yapmış olduğumuz çalışmaları görseydiniz. Sadece sapmalara, analizlere takılmasaydınız. Yani ittifak ortağıyız, sizin gibi ortak da düşman başına. Bunu demek zorunda bıraktınız. Çünkü; yapmış olduğumuz o kadar güzelliği görmeyip, teşekkür etmeyip, analizden cetvelden bahsetmek hem meclise hem 2 bin 400 tane belediye personeline hakaret olarak algıladım” dedi

Tartışmaların ardından Elazığ Belediyesi 2020 faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.