YEREL
Giriş Tarihi : 24-04-2021 09:29   Güncelleme : 24-04-2021 09:29

Bulut: Veteriner Hekimlerin problemleri çözüm bulmalı

Bulut: Veteriner Hekimlerin problemleri çözüm bulmalı

İrfan ARSLAN

Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cazim Bulut, Veteriner Hekimlerin Hayvan sağlığındaki kararlı duruşları, insan sağlığına adeta koruma kalkanı oluşturmaktadır. Bir yönüyle Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların teşhis ve Eradikasyonu ile uğraşirlarken, bir yönüylede GIDA üretim ve denetimindeki vazifeleri nedeniyle veteriner Hekimleri tartışmasız bir şekilde sağlığın bir parçası kılmaktadır” dedi.

Elazig Bolgesi Veteriner Hekimleri Odasi Baskani Cazim Bulut Veteriner Hekimler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Dünya Hayvan sağlığı Örgütü tarafından 2000 yılında almış olduğu ortak karar neticesinde Nisan ayının son cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimleri Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 24 Nisan dünya veteriner Hekimleri günü olarak kutlanmaktadır. Bununla birlikte her yıl bir tema ile kutlanmaktadır. Bu yılın Teması " Veteriner Hekimlerin covid-19 pandemisine yanıti" olarak belirtilmiştir..Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizdede Covit-19 virüsünü izole eden,genetik yapısını çıkaran veteriner Hekimler olmuştur. Veteriner Hekimlerin Hayvan sağlığındaki kararlı duruşları, insan sağlığına adeta koruma kalkanı oluşturmaktadır. Bir yönüyle Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların teşhis ve Eradikasyonu ile uğraşirlarken, bir yönüylede GIDA üretim ve denetimindeki vazifeleri nedeniyle veteriner Hekimleri tartışmasız bir şekilde sağlığın bir parçası kılmaktadır. Ülkemizde Hayvan sağlığı, Insan sağlığı ve çevre sağlığı birlikte "Tek Sağlık"konseptinin oluşması özlemiyle Bizleri yetiştiren çok değerli hocalarımızın, Kamu özel Bütün Meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimleri gününü kutluyorum.” Dedi

“SAĞLIK HİZMETLERİ YIPRATICI VE YÜKSEK RİSK İÇERMEKTEDİR”

 Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazmi Bulut, Veteriner Hekimlerinin yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ise şunları söyledi;“Fiili hizmet zammının amacı, normal çalışma şartlarına göre daha zor şartlarda ve riski daha yüksek işlerde çalışanlara, işin zorluk ve risk derecesine göre yıllık olarak verilen ilave çalışma süresidir. Sağlıkla ilgili meslekleri ve sağlık hizmetleri de bu anlamda oldukça yıpratıcıdır ve yüksek risk içermektedir.

Malumlarınız olduğu üzere geçmişte Veteriner hekimler, salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele hizmetleri kapsamında, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde Fiili hizmet zammı verilmesi gereken riskli çalışma alanları kapsamında değerlendirilmiş ve bu alanlarda görev yürüten veteriner hekimlere 2008 yılına kadar, her yıl için 2 ay süre ile “fiili hizmet zammı” verilmiştir.

5434 sayılı kanun yerine yürürlüğe konulan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 40. maddesinde de aynı hüküm yer almıştır.

“VETERİNER HEKİMLERİNE YIPRANMA PAYI VERİLMELİ”

Ancak Anayasa Mahkemesi 2006 yılında, 5510 sayılı Kanun’un bazı maddelerini iptal ederken Veteriner hekimlerin yıpranma hakkını da iptal etmiştir. Bu konudaki gerekçeli kararında da, “Hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde çalışan veteriner, vazife gören memur ve hizmetliler fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına karşın, insan sağlığı konusunda çalışan doktor ve diğer sağlık personelinin de bu zamdan yararlandırılmamasının eşitlik ilkesi ile bağdaşmayacağı açıktır. Çünkü, doktor ve diğer sağlık personeli de benzer tehlikelerle yüz yüze bir çalışma yaşamı sürdürmektedirler” denilmiş Gerekçeli kararda ayrıca, kamudaki veteriner hekimlere sağlanan hakkın özel sektörde çalışan veteriner hekimlere sağlanmamasının da eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı kapsamında yeni bir düzenleme ile eşitlik ilkesi kapsamında Doktor vb. diğer sağlık çalışanları ile serbest veteriner hekimlerinde fiili hizmet kapsamına alınması gerekirken 2008 yılında 5510 sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak, insan sağlığıyla ilgili çalışanlara ilave hak verilmediği gibi var olan veteriner hekimlerin yıpranma hakkına da sona verilmiştir.

Yıllar sonra sağlık çalışanları yıpranma hakkına kavuşmuş ve 03.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7146 sayılı kanun ile Sağlık Bakanlığında, insan sağlığı alanında çalışan tüm sağlık personeline yılda 2 ay fiili hizmet zammı verilmiştir.

“HEKİMLER EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI YARARLANDIRILMAMIŞTI”

Ancak ne hazindir ki geçmişte fiili hizmet zammından yararlanmasına rağmen doktor vb. diğer sağlık personelinin yararlanamamasının eşitlik ilkesine aykırılığı gerekçesi ile fiili hizmet kapsamı dışına çıkarılan veteriner hekimler, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak yeni uygulamadan yararlandırılmamıştır.

Bilindiği üzere Veteriner hekimler 657 sayılı Kanun kapsamında beşeri hekimlerle birlikte “Sağlık Hizmetleri” sınıfında, aynı özlük haklara sahip olarak yer almaktadır. Hayvan hastalıkları ile mücadele hizmetlerinde çalışan veteriner hekimler, ülkemizin en ücra köşelerine kadar çok zor ulaşım şartlarında ve çalışma ortamında görev yapmaktadırlar. Çalışma ortamında fiziksel yaralanma riski yanı sıra, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (Zoonoz hastalıklarla) karşı karşıya kalmakta ve brusella tüberküloz, vb. hastalıklara yakalanmaktadırlar. Bu çalışmalar esnasında ağır yaralanmalı hatta ölümlü vakalar yaşanmaktadır.

Sahada güvenlik olmadan çalışmaktayız. Sağlıkta şiddet yasası içerisinde de yer almalıyız.”