YEREL
Giriş Tarihi : 29-04-2021 09:28   Güncelleme : 29-04-2021 09:28

Karadağ’dan Kentsel Dönüşüm Önerisi

Karadağ’dan Kentsel Dönüşüm Önerisi

Müslüm DEMİRTAŞ

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Abdullah Karadağ, deprem bölgesi Elazığ’da Kentsel Dönüşümde atılması gereken adımları açıkladı. Karadağ, 50 bin konutun dönüştürülmesinin zaruri olduğu Elazığ’da yatay mimariye geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm uzmanı Dr. Abdullah Karadağ, 24 Ocak depreminin yaşandığı ve risk taşımaya devam eden Elazığ’da Kentsel Dönüşümde atılması gereken adımları açıkladı. Karadağ, Kentsel dönüşümde atılacak adımları 20 maddede açıkladı.  Kentsel Dönüşüm kapsamında satışı yapılacak konutlarda vatandaşın mutlaka desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Karadağ, özellikle 50 bin konutun dönüştürülmesinin zaruri olduğu Elazığ’da yatay mimariye geçilmesi gerektiğini kaydetti.

YENİ AKILLI KENTLERİN KURULMALI

Ülkemizin birçok şehrinde olduğu gibi ilimizde de önem arz eden konuların başında gelen Kentsel Dönüşüme ilişkin öneride bulunan Uzman Karadağ,Elazığ’da yerinde dönüşüm yerine master planlı ve içerisinde çok amaçlı tesislerin bulunacağı kendine yeten akıllı kentlerin kurulması gerektiğini ifade etti. Kentsel dönüşümde hak sahibi vatandaş ile müteahhitin arasında belediye ve kamunun köprü olması gerektiğini vurgulayan Karadağ, ilimizde yapılacak kentsel dönüşümün Selçuklu Mimarisinin izlerini taşıması gerektiğini ve Elazığ kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında marka kent haline getirilerek, yabancılara tanıtılması gerektiğini belirtti.

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Abdullah Karadağ, Kentsel dönüşümde atılacak adımları 20 maddede sıraladı. İşte o maddeler…

“1) Toplam 50 bin konutun dönüştürülmesinin zaruri olduğu Elazığ"da, artık insanların toprakla daha rahat buluşacağı yatay mimariye geçmeli. Akıllı ve çevreci kentlerin oluşturulması için yasal altyapı hazırlanmalı

2) Kentsel dönüşüm sonucu oluşacak değer artışı kamunun da içinde olduğu paydaşlara eşit şekilde dağıtılmalı

3) Kent düzeyinde dönüşüm alanları bir bütün olarak ele alınmalı. Dönüşümde finansal çıkmazları olan projeler, karlı olanlarla sübvanse edilmeli.

4) Kentsel dönüşüm master planları, uzun vadeli uygulama stratejilerini içermeli. Planlı yerleşim sayesinde depremin yaratacağı olası riskler bertaraf edilmeli.

5) Yoğunluk artışı yapılmadan dönüşümü sağlayacak alanların gerekli arsa ihtiyacı öncelikle kamu elindeki olası rezerv alanlarından karşılanmalı.

6) Sosyal ve çevreci olduğu gibi ekonomik getirisi de olan projeler, altyapılar ve donatı alanlarının inşası yapılmalı.

7) Katılım bankaları, kentsel dönüşüm için alternatif finansman modelleri geliştirilmeli. Bu kapsamda yasal düzenlemeler yapılmalı.

8) Şehirde yoğunlaşmayı önlemek için emsal artışı olamayacak yerlerde dönüşüm yapan müteahhitler, rezerv alanlardan uygun fiyatlı arsalarla desteklenmeli.

9) Konut satışında vatandaşlar desteklenmeli ve teşvikler verilmeli.

10) Yerinde dönüşüm yerine, master planlı ve içinde eğitim binalarından enerji tesislerine kadar kendi kendine yeten yeni akıllı kentler kurulmalı.

11) Enerjinin tamamını ithal eden bir ülke olarak maksimum enerji tasarrufu sağlayan, suyu minimum kullanan, yağmur suyu ve atık suları tekrar kullanabilen akıllı kentler teşvik edilmeli.

12) Kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması için hak sahipleriyle müteahhitlerin arasına belediyeler ve kamu otoritelerinin girmesi sağlanmalı.

13) Faiz oranları kentsel dönüşüm hareketini teşvik edici seviyelere çekilmeli.

14) Yurtdışı tanıtımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde bir fon kurulmalı. Buna gayrimenkul geliştiricileri de dâhil edilmeli.

15) Sektörde cayma hakkı yeniden düzenlenmeli. Vatandaşın parasını geri alma hakkı şirketleri sıkıntıya sokmayacak şekilde revize edilmeli.

16) Konutta uygulanan KDV oranlarına yeni uygulama getirilmeli. Yüzde 18’e ulaşan KDV kademelendirilmeli. Kayıtdışı çalışan şirketlerin yarattığı haksız rekabet önlenmeli.

17) Belediyelerin sahip olduğu müktesep hak konusu gözden geçirilmeli. Bina belli bir seviyeye geldiğinde, belediye proje alanını değiştirememeli.

18) Hazine, konut projelerinde kullanılmak üzere nitelikli fon ayırmalı. Genel bütçeden de kentsel dönüşüm için ayrılan pay arttırılmalı.

19) Türkiye, marka kentler üretmeli. Elazığ kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında marka kent haline getirilerek, yabancılara tanıtılmalı.

20) Modern binalarda Selçuklu Mimarisi'nin izleri olmalı. Mahalle tarzı projelerin artması için kamunun teşvik geliştirmesi sağlanmalı.”