HABER
Giriş Tarihi : 09-07-2021 11:31   Güncelleme : 09-07-2021 11:31

Türkiye çölleşme modeli ve hassasiyet haritası açıklandı

Türkiye çölleşme modeli ve hassasiyet haritası açıklandı

Oluşturulan Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası 7 ana kriterin altında 48 gösterge ve 37 alt gösterge tanımlandı. Kriterler önem sırasına göre, İklim, Su, Toprak, Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı, Topoğrafya ve Jeomorfoloji, Sosyo-ekonomi ve Yönetim olarak belirlendi.

Geliştirilmiş çölleşme modeli ve mevcut veri setleri kullanılarak Çölleşme Hassasiyet Haritası oluşturuldu. Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi kullanılarak 7 kritere ilişkin veri setlerine dayalı olarak ulusal ölçekte oluşturulmuş olması nedeniyle biyo-jeofiziksel bir kalite sergilemekte. Türkiye'nin Çölleşme Hassasiyet Haritası, 2016-2017 yıllarını kapsayan '' Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Projesi (TDM-VCP) '' kapsamında yürütülen saha çalışmalarına uygun olarak revize edildi.

Türkiye Çölleşme Modeli'nin doğrulanması ve kalibrasyon çalışmaları Gediz Havzası, Konya Kapalı Havzası, Doğu Akdeniz Havzası, Yeşilırmak Havzası ve Fırat-Dicle Havzası'nda başarı ile tamamlandı. Tamamlanan 5 pilot saha çalışması sonunda yapılan değerlendirmelerde, Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası %90 güven aralığı içinde mikro havzalar bazında %84 tutarlı sonuç verdiği belirlendi.

Son olarak, 2019 yılında Yukarı Sakarya Havzası'nda kalibrasyon ve doğrulama çalışması yürütüldü bu çalışma %95 güven aralığında  %92.86 tutarlı sonuç verdi.

Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası'na göre; Türkiye arazisinin % 18'i zayıf, %50.9'u orta ve %22.5'u Yüksek Çölleşme Hassasiyet Grubu içerisinde. Türkiye Çölleşme Modeli projesi, bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşımla Orta Asya, Afrika ve Akdeniz ülkelerine yayılmayı hedeflemekte.