YEREL
Giriş Tarihi : 16-07-2021 09:43   Güncelleme : 16-07-2021 09:43

Müdür Erman: İşverenlerin İlgisini Bekliyoruz

Müdür Erman: İşverenlerin İlgisini Bekliyoruz

İrfan ARSLAN

7326 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun ile Kurumumuza olan borçların yeniden yapılandırılması imkânı sağlan barçların yapılandırılması için başvuruların devam ettiği açıklandı. SGK il Müdürü M.Sıtkı Erman, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ”Bu şans gerçekten iyi değerlendirilmeli ve borç konusunda sıkıntı yaşayan  İşyeri sahipleri ile sigortalılarımız borçlarını taksitlendirip, taksitlerinin de ilk iki ödemesini yaparak bu imkanı  kullanmaları kendilerinin lehine olacaktır.’’ dedi

SGK il Müdürü M.Sıtkı Erman, İşveren Şefi Erkan Karabulut ve GSS Şefi Mustafa Eroğlu’nun da hazır bulunduğu yapılandırma çalışmaları ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“SGK İl Müdürü olarak, Elazığımıza ve Elazığımızın güzel insanlarına hizmet etmek benim için bir şereftir.

Bu görevi; Bilgimle, Tecrübemle, çalışkanlığımla, dürüstlüğümle yapacağıma inanıyorum. Atatürk’ün bir sözünü burada hatırlatmak istiyorum. “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözünü her zaman kendime düstur edinmiş, Vatanı sevmek lafla olmaz; İcraatla, çalışmakla ve görevini layıkıyla yapmakla olur.

09.06.2021 tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun ile Kurumumuza olan borçların yeniden yapılandırılması imkanı sağlanmıştır.

Bu yasa ile 30.04.2021 tarihinden önceki (Bu Tarih Dahil) döneme ait Kurum alacakları bu kapsamdadır. Yapılandırma Kapsamında , Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi; Ödem İmkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi; SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı; 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları; İş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğanrücu alacakları, Yersiz ödene gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,6183/48 inci madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Yer almaktadır.

Yapılandırma Konusunda Bilgi Veriyoruz

 Yapılandırma konusunda işyerleri ile özellikle ETSO  ve SMM ile istişarede bulunduklarını ve bilgi aktarımı yaptıklarını belirten SGK İl Müdürü Erman, “Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalıları borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödemeleri halinde 30.04.2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçları silinecektir. Sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim oranı ile güncellenecektir. Peşin Ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE ‘nin %90’ı 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) kadar ödemek gerekmektedir. Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6,9,12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi zorunludur.2021 Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021’e kadar gelir testine başvurması halinde GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3 den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri Devlet tarafından ödenecektir.”