YEREL
Giriş Tarihi : 10-08-2021 14:29   Güncelleme : 10-08-2021 14:29

Elazığ Valiliği’nden vergi borçlarına ilişkin önemli duyuru

Elazığ Valiliği’nden vergi borçlarına ilişkin önemli duyuru

Elazığ valiliği tarafından, vergi borçlarına ilişkin önemli duyuru yayımlandı.

9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla ilgili Elazığ Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, 2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 Sayılı Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenlerin, talep edilmesi halinde kanun kapsamında yapılandırılabileceği belirtildi.

Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden yapılacağı da duyuruldu.

31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçileceği de kaydedilen açıklamada; “Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9 Eylül tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31 Aralık tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir.” denildi.

Öte yandan yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğu hatırlatıldı.