YEREL
Giriş Tarihi : 20-08-2021 17:08   Güncelleme : 20-08-2021 17:08

Kılıçdaroğlu: Elazığ’ın ekonomik kalkınmasına sorun teşkil ediyor

Kılıçdaroğlu: Elazığ’ın ekonomik kalkınmasına sorun teşkil ediyor

İrfan ARSLAN

Kuzova Projesi ile ilgili olarak 2009 yılında dönemin Çevre ve Orman Bakanına  soru önergesi verdiğini, aradan geçen 12 yıllık süre içinde bu sorunun çözüm bulunamadığını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu “Kuzova Bölgesi için gerekli adımların atılmaması ve bölgenin tarımsal üretime kazandırılmaması Elazığ’ın ekonomik kalkınması açısından sorun teşkil etmektedir” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2009 yılında İstanbul Milletvekili iken ilimizin önemli tarım alanlarını kapsayan Kuzova Bölgesi hakkında zamanın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu’nun tarafından yazılı olarak cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği soru önergesinde Eroğlu’na şu soruları yöneltmişti:

Elazığ ili Kuzova Sulama Projesinin temeli 1992 yılında atılmasına karşın hala hayata geçirilememiştir. Söz konusu proje kapsamında yapılan sulama kanalları, işletmeye alınmadığından, geçen süreçte kanallar büyük zarar görmüş ve yer yer kullanılamaz duruma gelmiştir. Yörede yaşayan köylülerimizin istimlak bedellerinin de hala ödenmediği belirtilmektedir. Birinci Sulama Projesi Kapsamında yer alan Fatmalı, Dallica, Pirinçi, Muratçık, Koruk, Dambüyük ve Esenkent köylerimizde yaşayan yurttaşlarımız projenin tamamlanamaması nedeniyle arazilerini kullanamaz duruma gelmişlerdir. Hangi kamu yatırımlarına öncelik verileceğinin bilimsel kriterler yerine siyasi kriterlere dayalı olarak belirlenmesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna kuşku yoktur. Kuzova Sulama Projesinin tamamlanamaması da yörede yaşayan yurttaşlarımızın ekonomik açıdan büyük zorluklar içerisinde yaşamalarına neden olmaktadır. Bu bağlamda,

1. Kuzova Sulama Projesinin fiziki ve parasal gerçekleşmesi nedir? Projenin öngörülen sürede tamamlanamamasının gerekçeleri nedir ve projenin hangi tarihte tamamlanması planlanmaktadır?

2. Sulama kanallarının zaman içerisinde kullanılamaz duruma geldiği doğru mudur? Eğer doğru ise, hangi köylerin sulama kanalları kullanılamaz hale gelmiştir?

3. Yörede yaşayan köylülerimizin istimlak bedellerinin ödenmediği doğru mudur? Eğer doğru ise, hangi köylerimizdeki yurttaşlarımızın istimlak bedelleri ödenmemiştir? Bu gecikmenin gerekçeleri nedir? İstimlak bedellerinin ne zaman ödenmesi planlanmaktadır?

4. Fatmalı, Pirinçi, Muratçik, Koruk, Dambüyük ve Esenkent köylerimizin siyasi iktidara oy vermedikleri için sulama projelerinin öngörülen sürede tamamlanmadığı doğru mudur? Bu durum Anayasanın eşitlik ilkesi ile bağdaşmakta mıdır?