DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Giriş Tarihi : 17-10-2014 16:03

FİTNELERE KARŞI UYANIK OLALIM!

         Kuran ve pratiği olan Resulullah’ın (s.a.v) hayatı Müslümanların birlik olmasına hayati bir önem vermiş bu birliğin sağlanamaması veya bozulması durumunda Müslümanların başlarına nelerin gelebileceğini önceki kavimlerden örnekler vererek bize açıklamıştır. Allah-u Teala Yahudilerin birlik ve beraberliklerini muhafaza edemeyip fitneye sebep olmalarını Bakara Suresinin 85. ayetinde şöyle anlatmaktadır: “Sonra siz o kimselersiniz ki, kendilerinizi öldürürsünüz ve sizden olan bir fırkayı da yurtlarınızdan çıkarırsınız. Ve onların aleyhine mâsiyet ile, zulüm ile yardımlaşıyorsunuz. Ve onlar size esir olarak gelince de onlar gibi fidyeleşmekte bulunuyorsunuz. Halbuki onların öyle yurtlarından çıkarılması sizin üzerinize haram bulunmuştur. Artık siz kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkâr mı eyliyorsunuz? Şimdi sizden böyle bir fiilde bulunanların cezası, bu dünya hayatında zilletten başka değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine sevk olunacaklardır. Allah Teâlâ da sizin yaptıklarınızdan asla gâfil değildir.” (Bakara 85)

        Değerli okuyucularımız bugünkü yazımızın konusu Allah-u Teala’nın Yahudileri adeta azarladığı bu ayetin günümüz Müslümanlarına yansıması ile ilgili olacaktır. Maalesef bu ayet, sanki bugünkü Müslümanlar için nazil olmuş ve siz niye birbirinizle savaşıyorsunuz ve bir birlerinizi yurtlarınızdan çıkarıyorsunuz diye azarlamaktadır. Maalesef bugünkü Müslümanların yaptığı Allah’ın azarladığı Yahudilerin yaptığından farklı değildir. Müslümanlar ilk dönemlerden beri süregelen kendileri ile bir iç savaşa girmiş ve bugün bu savaş daha kızışmıştır. Yine ayette geçen  “Ve onların aleyhine mâsiyet ile, zulüm ile yardımlaşıyorsunuz” ifadesi ile Allah, Yahudilerin birbirleri aleyhine düşmanları ile iş birliği yaptıkları için onları azarlamaktadır. Maalesef Müslümanlar, Allah’ın azarladığı bu filii bugün her zamankinden daha fazla yapmaktadır. Müslümanlar birbirleri olan sorunları ve iç çekişmeleri karşısında hemen gayri müslim devletlerin ve oluşumların kapısına koşmakta ve Müslüman kardeşlerinin aleyhinde bu gayri oluşumlardan medet ummaktadır.

      Müslümanlar kardeşlerim! Allah bu birliği bozup fitneye meydan verenleri “Sizden böyle bir fiilde bulunanların cezası, bu dünya hayatında zilletten başka değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine sevk olunacaklardır” diyerek hem dünyada hem de ahirette cezalandıracağını ve ahiretteki cezalandırmanın ise daha şiddetli olacağını buyurmaktadır. Bu kadar açık ayetlere rağmen Müslümanların bir birleri savaşması, bir birlerini öldürmeyi caiz görmesi hatta birbirlerinin öldürmesinin vacip olduğu yönünde fetva yayınlamaları cahillik değilse Allah’ın emrine isyan değil de nedir. En küçük farklı bir görüşte taraflar birbirlerini tekfir etmekte, en küçük farklılığa müsamaha göstermemektedir. Halbuki insan oluşumuz itibari ile hepimizin farklılıkları olacaktır. Bu farklılıklar Kuran’a ve sahih sünnete ters olmadığı sürece insanları kafir kılmaz. Bilakis bu farklılıklar birer zenginlik olarak görülmelidir. Maalesef Kuran ve sahih sünnette net bir şekilde belirtilmeyip yoruma açık olan ayetler üzerinden ileri sürülen farklı görüşler, insanların tekfir edilmesi ve ardından öldürülmesine fetva verilmesi için yeterli görülmektedir. Halbuki bir insanın öldürülmesi bu kadar basit olmamalıdır. “Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebedi  kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük azap hazırlamıştır.” (Nisa 93) ve

    “Kim haksız yere bir canı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir” (Maide 32) ilahi uyarısına rağmen Müslümanlar en küçük farklılıkta birbirlerini öldürülmeyi ibadet olarak görüyorsa Müslümanlığımızı ve Kuran ile olan ilişkimizi gözden geçirmemiz gerekmektedir.

       Müslümanların birbirlerini sudan sebeplerle öldürülmelerinden daha acı verici olan ise bir birleri aleyhinde gayri müslim oluşumlarla iş birliği yapmalarıdır. Müslümanlar ahiret gününde ellerindeki kardeş kanını hiçbir şekilde temizleyemeyecek ve bu kanı niye akıttığının hesabını hiç bir şekilde veremeyecek ve Allah’ın kıyamet gününde birbirlerini öldürenlere hazırladığı azabın en şiddetlisine düçar olacaktır. Müslümanlar bir ailedir. Bu ailede bazen sorunlar çıkabilir. Bu sorunlar el ele verip, müsamaha ve istişare ile çözülmelidir. Hiçbir şekilde dışardan bu aileye kimse sokulmamalı ve sorunlara müdahil edilmemelidir.

     Bir fitne ortaya çıktığında sadece o fitneyi çıkaranlar değil, tüm insanlar günahkar ve mesul olurlar. Bu konuda Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Sakının o fitneden ki sadece sizden  günah işleyenlere isabet etmez. O azap geldiğinde hepinizi kapsar.” (Enfal 25)

     İnsanlar münkeri açık bir şekilde yaptıklarında o münkeri görenlere farz olan onu değiştirmeleridir. Eğer insanlar buna ses çıkarmazsa hepsi günahkar olur. Biri yaptığı için diğeri de ses çıkarmadığı için günahkar olur ve Allah her ikisini aynı azaba tabi tutacaktır. Müminlerin annesi Zeynep Binti Cahş peygambere soruyor: “Salihler içimizde olmasına rağmen biz helak mı olacağız? Resulullah cevaben evet dedi. Kötülükler çoğaldığı zaman, insanlar zalimi görüpte zulmünü engellemediklerinde Allah’tan bütün insanları kuşatacak bir azap gelecektir.” İbn-i Abbas nakledilen diğer bir hadiste de peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle diyor: “Allah müminlere kendi aralarında kötülüğü barındırmamalarını emretmiştir. Ahlaksızlık hırsızlık zina birbirlerini öldürme gibi günahları yapanların ve buna ses çıkarmayanları barındırılmaması gerekir. Müminler içerisinde münker işlendiği zaman Allah’ın azabı hem işleyenleri hem de tepki göstermeyenleri kapsar.”

        Allah bizleri fitnelere karşı uyanık olan, bu fitneleri bozaca feraset sahibi kullarından eylesin. Amin.

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@

DİĞER YAZILARI TEVAZU İSLAMIN GÜZEL AHLAKINDANDIR 22-01-2017 16:03 EMANET DE İSLAMIN GÜZEL OLAN AHLAKLARINDANDIR 06-01-2017 17:15 İSLAMIN GÜZEL AHLAKLARINDAN BİR TANESİDE HİLİM SAHİBİ OLMAK 30-12-2016 19:00 SABIR İLE İLGİLİ BAZI AYET VE HADİSİ ŞERİFLER 23-12-2016 17:50 SABIR İMANIN YARISIDIR 16-12-2016 18:12 GÜNAHLARIN EN BÜYÜĞÜ YALAN SÖYLEMEK YALANA VE ŞAHİTLİK ETMEKTİR 3 09-12-2016 17:09 GÜNAHLARIN EN BÜYÜĞÜ YALAN SÖYLEMEK YALANA VE ŞAHİTLİK ETMEKTİR 2 02-12-2016 17:33 GÜNAHLARIN EN BÜYÜĞÜ YALAN SÖYLEMEK VE YALANA ŞAHİTLİK ETMEKTİR 25-11-2016 11:24 DOĞRULUK İNSANI CENNETE GÖTÜRÜR 18-11-2016 15:43 BİREY VE TOPLUMUN MUTLULUĞU İSLAMİ AHLAKLA OLUR 11-11-2016 17:59 İSLAMDA AHLAKIN İMANLA OLAN BÜTÜNLÜĞÜ 04-11-2016 17:04 İSLAMDA AHLAK 28-10-2016 15:55 İSLAMA HAKKIYLA TUTUNMAK; DÜNYADA BAŞARI, AHİRETTEDE KURTULUŞUNA SEBEP OLUR 21-10-2016 16:11 İSLAM ŞERİATI BORÇLUNUN BORCUNU GECİKTİRMESİYLE BORÇ VERENİN BORÇ MİKTARINI ARTTIRMASINI HELAL GÖRMEZ 16-10-2016 11:44 SAÇI TIRAŞ ETME VEYA KISALTMA VE UMREDEN ÇIKMA 07-10-2016 18:00 SA’YDA YAPILAN HATALAR 30-09-2016 14:47 TAVAFTA YAPILAN HATALAR 16-09-2016 18:11 BEYTİ TAVAF ETMEK 16-09-2016 18:10 İHRAMIN YASAKLARI 26-08-2016 11:15 HACCIN MİKATLARI 12-08-2016 15:08 YOLCUNUN NAMAZI 05-08-2016 11:50 HAC İBADETİ VE ONUN DIŞINDAKİ YOLCULUĞUN ADAP VE AHKAMI-2 29-07-2016 13:05 KİŞİNİN İRTİDADINA NEDEN OLAN VE DİNDEN ÇIKARAN ON SEBEP 22-07-2016 16:04 HAC İBADETİ VE ONUN DIŞINDAKİ YOLCULUĞUN ADAP VE AHKAMI 15-07-2016 17:43 RAMAZAN AYININ RABBİ DİĞER AYLARIN DA RABBİDİR 08-07-2016 10:30 RAMAZAN AYI RAHMET AYIDIR 01-07-2016 14:42 İSLAM’DA KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ FARKLARDAN DÖRDÜNCÜSÜ DEVLET İDARECİLİĞİ 17-06-2016 14:04 İSLAM’DA KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ FARKLARDAN ÜÇÜNCÜSÜ KADIN DİYETİNDEKİ FARKLILIK 10-06-2016 18:22 KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ FARKLILIKLARDAN İKİNCİSİ MİRASTAKİ FARKLILIK 02-06-2016 19:01 ERKEK VE KADIN ARASINDAKİ BAZI FARKLILIKLARDA İSLAMIN BAKIŞ AÇISI 27-05-2016 14:28 KADININ EVLİLİKTEKİ ROLÜ VE BİRLİKTE YAŞAM 20-05-2016 18:44 İSLAM’DA KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİ İLKESİ – 2 08-05-2016 11:03 İSLAMDA KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİ İLKESİ 29-04-2016 13:58 ERKEĞİN EVLİLİĞİ KORUMADAKİ ROLÜ 22-04-2016 14:19 MUTLU BİR AİLENİN TEMEL YAPISI 15-04-2016 14:28 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADIN SORUNU 08-04-2016 15:41 TOPLUMLARIN ÖMRÜNÜ ZAYİ EDEN EĞLENCE HAYATI - 2 01-04-2016 15:14 TOPLUMLARIN ÖMRÜNÜ ZAYİ EDEN EĞLENCE HAYATI 25-03-2016 19:29 SİGARA KULLANIMI 18-03-2016 17:10 UYUTURUCU KULLANIMININ İSLAMDAKİ CEZASI 11-03-2016 13:25 UYUŞTURUCU KULLANIMI VE ZARARLARI 04-03-2016 12:18 BİREYSEL AHLAKSIZLIKLARIN İKİNCİSİ: İÇKİ İÇME 26-02-2016 15:53 BİREYSEL SORUNLARIN İKİNCİ KISMI: AHLAKSIZLIK VE KÖTÜLÜKLERİ İŞLEME 19-02-2016 19:37 BİREYSEL SORUNLAR 12-02-2016 16:38 ÜÇÜNCÜ KISIM TOPLUMSAL SORUNLAR 05-02-2016 17:01 TOPLUMSAL SORUNLARDAN İKİNCİSİ BİLGİ SEVİYESİNİN DÜŞÜK OLMASI 29-01-2016 19:18 TOPLUMUN GENEL SORUNLARI 22-01-2016 19:48 GENÇLİK 15-01-2016 20:03 ÜMMETİN SALAHI ÜSRENİN SALAHIYLA OLUR 08-01-2016 18:42 KİM KENDİNİ BİR TOPLUMA BENZETİRSE, O ONLARDANDIR 03-01-2016 17:20 SÜNNETLE BEYANI YAPILAN EMİRLERDEN EMZİRME, HIRSIZLIK VE ZİNA 27-12-2015 14:21 İCMA VE AKLİ DELİLLERLE SÜNNETİN HÜCCET OLUŞUNUN İSPATI 02-10-2015 14:03 NEBEVİ HADİSLERLE SÜNNETİN HÜCCET OLUŞUNUN İSPATI-2 30-09-2015 15:30 PEYGAMBERE İTAAT AYETLERİ BAĞLAMINDA SÜNNETİN HÜCCET OLUŞUNUN İSPATI- 2 11-09-2015 15:07 PEYGAMBERE İTAAT AYETLERİ BAĞLAMINDA SÜNNETİN HÜCCET OLUŞUNUN İSPATI 04-09-2015 14:42 KUR’AN’I KERİM’DE SÜNNETİN HÜCCET OLUŞUNA DELİLLER 28-08-2015 13:38 İSLAM ŞERİATININ İKİNCİ KAYNAĞI VE ASLİ UNSURU: NEBEVİ SÜNNET- 2 21-08-2015 14:07 İSLAM ŞERİATININ İKİNCİ KAYNAĞI VE ASLİ UNSURU: NEBEVİ SÜNNET 14-08-2015 15:56 KUR’AN’I DİNLEMEK KUR’AN’I OKUMAK KADAR SEVAPTIR 07-08-2015 14:02 KUR’AN’IN TEDRİCEN İNDİRİLMESİ 31-07-2015 15:58 İSLAM ŞERİATININ İLK KAYNAĞI OLMASI İTİBARİYLE KUR’AN’IN TANIMI, FAZİLETİ VE YERİ-2 24-07-2015 16:28 İSLAM ŞERİATININ İLK KAYNAĞI OLMASI İTİBARİYLE KUR’AN’IN TANIMI, FAZİLETİ VE YERİ 10-07-2015 18:05 HZ. ÖMER DÖNEMİNDE KILDIRILAN TERAVİH NAMAZI VE REKAT SAYISI 03-07-2015 13:50 TERAVİH NAMAZININ CEMAATLE KILINMASININ HÜKMÜ VE REKAT SAYISI 26-06-2015 16:31 NEBEVİ DÖNEMDEN İTİBAREN TERAVİH NAMAZI 19-06-2015 17:18 İSLAM MİZANINDA DEMOKRASİ 12-06-2015 16:30 İSLAM ÇERÇEVESİNDE BEŞERİ İDEOLOJİLERE BAKIŞ 29-05-2015 14:34 ALLAH (C.C) MİRASI KENDİ EMİRLERİ DOĞRULTUSUNDA PAYLAŞTIRMAYANLARI CEHENNEMLE TEHDİT EDİYOR 15-05-2015 14:40 MİRASTA ERKEĞİN KADINDAN BİR PAY FAZLA ALMASININ HİKMETİ 08-05-2015 19:12 İSLAM'DA MİRAS HUKUKU VE MAL PAYLAŞIMI (2) 24-04-2015 18:41 İSLAM’DA MİRAS HUKUKU VE MAL PAYLAŞIMI 17-04-2015 15:16 DIŞ AMELİ İÇ İNANCINA UYMAYAN MÜNAFIKLIKTAN KENDİMİZİ KORUYALIM 10-04-2015 16:14 BOŞANMA DURUMUNDA ÇOCUK ANNE-BABADAN HANGİSİNE VERİLMELİDİR 03-04-2015 17:02 MESCİTLERİN ÇOCUK TERBİYESİNDE Kİ ROLÜ 22-03-2015 17:19 BAŞARILI BİR EĞİTİMCİDE BULUNMASI GEREKEN VASIFLAR 15-03-2015 13:46 KÖTÜ AHLAKIN EMARELERİ 01-03-2015 20:24 KUR’AN EHLİNİN AHLAKI 20-02-2015 21:35 KEFARET İSKATI 30-01-2015 14:09 ÖLÜMDEN SONRA ÖLÜYE FAYDASI OLAN HAYIRLAR 25-01-2015 12:15 KUTLU DOĞUM’UN TARIHÇESİ VE İSLAM FIKIHINDAKİ HÜKMÜ 09-01-2015 16:14 İSLAM’DA OLMAYAN BAYRAMLARIN KUTLANMASININ İSLAM’DAKİ YERİ 02-01-2015 19:10 KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNİN İSLAM’DAKİ HÜKMÜ 26-12-2014 17:40 GÜNÜMÜZDE DÜNYA’DA KULLANILAN ALTIN VE GÜMÜŞ DIŞINDAKİ PARALARDA FAİZİN OLUP OLMADIĞINDAKİ İSLAM’IN HÜKMÜ 19-12-2014 15:34 ALTIN ALIŞVERİŞİNDE FARKINDA OLUNMADAN YAPILAN YANLIŞLAR 12-12-2014 16:07 İSLAM’IN FAİZE KARŞI TUTUMU 05-12-2014 17:01 İSLAM’DAN ÖNCE FAİZ 28-11-2014 17:51 RÜŞVET HARAMDIR 14-11-2014 15:33 İSLAM’DA AŞURANIN YERİ 07-11-2014 15:25 İSLAMİ BİRLİK 02-11-2014 18:26 YA RAB HALKIM BU KURANI MEHCUR BIRAKTI 24-10-2014 13:36 FİTNELERE KARŞI UYANIK OLALIM! 17-10-2014 16:03 KURBANIN İSLAMDAKİ YERİ 26-09-2014 14:13 HACCIN FARZ OLUŞUNUN TARİHÇESİ 12-09-2014 14:15 EY İMAN EDENLER HAKSIZ YERE BİRBİRİNİZİN MALINI YEMEYİN-2 05-09-2014 12:05 EY İMAN EDENLER HAKSIZ YERE BİRBİRİNİZİN MALINI YEMEYİN 28-08-2014 17:17 SELAMLAŞMA SEVGİ VE MUHABBETİ ARTTIRIR 22-08-2014 14:03 DUA 03-08-2014 14:09 KİMLERE ZEKAT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ 25-07-2014 14:46 KADİR GECESİ’NİN KUR’AN’DAKİ ANLATIMI VE ÖNEMİ 23-07-2014 10:30 ZEKAT NELERDE VARDIR, NELERDE YOKTUR? 20-07-2014 19:02 ORUCUN TUTULMASI GEREKEN VE MAZERETTEN DOLAYI ORUCUN YENMESİNİN MÜBAH OLDUĞU DURUMLAR 15-07-2014 13:41 ORUCU BOZAN ve BOZMAYAN HALLER 11-07-2014 17:46 ORUCUN FARZİYETİ VE İNSAN VÜCUDUNA MADDİ-MANEVİ YARARLARI 07-07-2014 13:42 Yolculukta ve Hazırda Namazların Cemi 22-06-2014 19:00 NAMAZIN TERKİ TOPLUMU KÖTÜLÜĞE GÖTÜRÜR 11-06-2014 18:15
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA