DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Mehmet AYAZ
Mehmet AYAZ
Giriş Tarihi : 15-02-2019 09:23

KESNİZANİ – FETÖ- GUADİO

 

Son günlerde ABD tarafından Venezuela'da yeni bir kaos yaratma çabasına şahit oluyoruz. Bu Amerika'nın, Venezuela'da yaptığı ilk karışıklık çıkarma işi değildi. 2002 yılında da Chavez'e karşı yine bir komplo kurmuş, başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Şimdi de Maduro'ya karşı bir teşebbüste bulunmak istiyor. Yine içeriden devşirdikleriyle kendine biat edecek kişileri iktidara taşımak için ülkeyi karıştırmak istiyor. Guadio ismindeki bu kişi, ülkenin meclis başkanı. İşin ilginç yanı Amerika sürekli aynı oyunu tekrarlıyor. İçeride hainleri buluyor ve kendi kontrolünde yönetimler oluşturuyor.

Muhalif olarak ortaya çıkan Guadio'ya ordu içerisinden üst rütbeli askerlerden destek geldi. Venezuela'da iç savaş çıkarmak için planlanmış müthiş bir proje. Bu bize 15 Temmuz'u hatırlattı, o zaman da Amerika adına ordu içerisinde bulunan Amerikancı hainler ülkeyi iç savaşa götürmek için hazırlanmış alçak planın parçası olacaklardı. O zamandan beri ordu içerisinde yapılan temizlik gelecekte içimizde kullanılacak hain olmaması içindir. Bunun yapılması elzemdir, şarttır.

Amerika'nın ülkeleri ele geçirmek için yaptığı bu tezgâhların haddi hesabı yok. Kiminde başarılı oldu kiminde bizdeki gibi başarılı olamadı. Amerika'nın, Irak, Türkiye, Venezuela'da benzer metotlarla uygulamaya koyduğu ya da koymak istediği hain planları bu yazımızda ele almak istedik.

İlki Irak, 1990'da başlayan savaşın halen daha sonuca ulaşamamasının tesadüf olmadığını göreceğiz. Bir tarikatın kullanılmasıyla başlayan işgalin halen daha devam etmesi. Amerikan-İsrail ortak yapımı olan bu tarikat projesi maalesef Irak'ta tutmuştur. Şimdi bu tarikatın ortaya çıkışına ve kadim bir tarihin yok oluşuna bakalım.

Şeyh Abdülkerim Kesnizani, Kesnizani tarikatının kurucusudur. Süleymaniye’de bir aşiretin lideri iken Kadiri şeyhinden el almış ve postnişin, yani tarikat lideri olmuştu. 1978 yılında tarikatın liderliğine, Şeyh efendinin oğlu olan Muhammed Kesnizani geçer.

Kesnizani tarikatında “Telkin”, “Taht” ve “Tavus” üzerine kurulu bir zihin yıkama modeli uygulanıyordu. İlk aşamada; örgüt evlerinde profesyonel kişilerce düzenlenen özel sohbetlerde yapılan telkinler sonucunda tarikat mensupları Şeyh’e karşı ilgi duymaya kodlanıyordu. İkinci aşamada; Allah adına, “taht” ikramı yapılıyordu. İşi gücü olmayan kişilere devlet kademesinde belli bir komisyon karşılığında iş teklif edilirken, hali hazırda devlet memuru olanlara da makamında yükseleceği vaat ediliyordu. Üçüncü aşamada ise “tavus” devreye giriyordu. Tavus devreye girdi mi, artık büyünün, tılsımlı anlatımların, kehanet ve kerametlerin yolları açılmış oluyordu. Rüyalarda görülen peygamber mesajlarına ilaveten ilahi mesajlar da anlatılıyordu.  Bu arada modern hipnoz türleri de kullanılıyor, müritler bu yolla adeta zombileştiriliyor, zihinleri kontrol altına alınıyor, mankurtlar ordusu oluşturuluyordu.

Irak lideri Saddam Hüseyin, 2003’deki Amerikan askeri işgalinde Kesnizani tarikatı ve müritleri sayesinde devrildi. Kesnizani tarikatı üyeleri, sarayın kılcal damarlarına varıncaya dek her tarafa sızmışlardı. Saddam’ın karısı Sacide, kardeşleri Vatban ve Barzan ile oğul Uday da dahil olmak üzere herkes müritler arasındaydı. Devletin kilit noktalarında bulunup da bu tarikata katılma konusunda tereddüt edenlere, Mossad ve CIA’nın dolarları aktarıldı. Saddam’ın en güvendiği adamlarından birisi olan İbrahim İzzet El Duri de Kesnizani mensubuydu. Saddam bu durumu fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti. 1990’lı yıllarda devlet kademelerine sızma hareketi 2000’li yılların başında artık tamamlanmıştı. Amerikan askeri güçleri ülkeyi işgal ederken, Şeyh Abdülkerim Kesnizani, müritlerine “Amerikan askerlerine direnmemelerini” öğütlüyor, onların sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını söylüyordu. Onun bu telkinleri sayesinde, ülkenin bağımsızlığı için savaşması gereken generaller beyaz bayrakları havaya kaldırarak Amerikan işgaline göz yumdu. İşgalin sonunda,  ABD ve İsrail'le işbirliği yapmadığı için 3000 aydın, bilim adamı, araştırmacı, doktor öldürüldü. Bunların bir kısmı fizikçi, bir kısmı tarihçi, hukukçu, edebiyatçı, ilahiyatçı vs. idi. Kimileri kurşunlanarak, kimileri de işkence edilerek öldürüldü. BM’nin verdiği rakamlara göre, Irak yüksek eğitim kurumlarının yüzde 84'ü yakıldı, soyuldu, yıkıldı. Böylelikle koca bir ülkenin hafızası silindi.

Şimdi de bizde ortaya çıkan neredeyse Kesnizani'nin birebir aynısı olan, çeşitli dönemlerde farklı isimlerle bildiğimiz Fetö'ye bakalım. Fetö elebaşının söylediği "Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli bir şey değildir, onlar sizin kadınınıza kızınıza ilişmezler, mabedinize ilişmezler demesi Kesnizani'deki gibi işgali meşru kılma çabasıdır. Amerika'nın, Irak'ta yaptıklarını hatırlayacak olursak; binlerce kadının, çocuk denilecek yaştaki kızların ırzına geçmesi, birçok cami ve ibadethaneleri bombalayarak yok etmesi, Irak'ta bulunan İslami birçok eseri yok etmesi, Irak'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını talan etmesini görmezlikten gelmek insanlık dışı bir durumdur.

Fethullah Gülen’in hayatının hangi yönde ilerleyeceği, ileriki yıllarda hangi misyonlarla donatılacağının ilk işareti 1963’te Erzurum’da kuruluşunda bizzat yer aldığı bir dernekle başlar: Komünizmle Mücadele Derneği’dir o derneğin adı.

Fethullah Gülen’in bu örgütlenme çalışmaları, “Soğuk Savaş”ın NATO-ABD cephesinde yerini alan Türkiye, Anadolu’da “Altın Nesil” yaratmaya çalışan bu kendinden menkul “Hocaefendi”den rahatsız olmamakta, bilakis Fethullah Gülen’i alttan alta desteklemekte, büyütmektedir.

12 Mart darbesinden sonra adet olduğu üzere tutuklansa da “beraat ettirilmiş”; 12 Eylül darbesinden sonra adet olduğu üzere hakkında “yakalanma emri” çıksa da adım adım Anadolu’yu gezdiği halde bir türlü “yakalanamamış”tır. Arkasındaki malum desteğini en somut olarak hissettiği yıllar 12 Eylül yıllarıdır Fethullah Gülen’in.

Soğuk Savaş yılları olanca hızıyla devam ederken, emperyalizmin Türkiye üzerindeki hesapları ve tasarrufları acımasızlığıyla sürerken, komünizmle mücadele dernekleri teşkilatlanmaya başlar Türkiye’de. Fethullah Gülen’in, kamuoyu sahnesine çıkışı işte tam da bu yıllara rastlar. Edirne, Kırklareli, İzmir, Edremit, Manisa, Bornova’da devlet katındaki resmi görevleri sürerken; diğer yandan da “gayriresmi görevleri”ni icra etmektedir Fethullah Gülen. İşte “Hocaefendi” unvanını da bu yıllarda kazanmaya başlar. 1975-76’da Anadolu’nun çeşitli kentlerinde “turneye” çıkarak “Kuran ve İlim”, “Altın Nesil”, “İçtimai Adalet ve Nübüvvet”, “Darwinizm” başlıklı konferanslar verir ve taraftar toplamaya başlar.

Fetullah Gülen ve onun yönetimindeki tüm yapılar, şimdiye kadar ABD’nin Derin Devleti olarak bilinen NSA, CIA, FBI, SDDS, NSC, RAND Corperation ile ilişkilerini inkâr etmemiş, bilakis bu şekilde anılmak onlar için gurur vesilesi olmuştur. İnkârın ötesinde Gülen sohbetlerinde, genellikle arkalarında ABD gibi bir dünya devinin bulunduğunu ima eder beyanlardan da geri durmamıştır.

Gülen’in “her koşulda itaat eden müridleri” üzerinden emniyet, ordu, yargı, mülki idare ve kamu bürokrasisine sızdığı süreçten çok ciddi istihbarat elde etmiştir.

Türkiye'de 12 Eylül darbesi olurken Amerika'nın derin dehlizlerinde "bizim çocuklar işi başardı" şeklinde yorumlar yapılmış, aynı dönemde Gülen de darbeyi aleni bir şekilde desteklemiştir. Hatta darbenin oluşmasına katkı sunmuştur. O dönemde yaptığı konuşmada "dine, Allah'a, peygambere hakaret eden cumhurbaşkanı da olsa öldürülmesi gerektiğini" söylemiştir. Ama daha sonraki yıllarda kutsallara küfredenlerle kol kola olmuştur.

Gülen mahiyetinde yayımlanan Sızıntı dergisinde askerleri öven başyazılar yazdı. Darbeden bir ay sonra yazdığı ‘Asker’ ile, daha sonra kaleme aldığı ‘Son Karakol’ başlığını taşıyan başyazılarda askerlerin ‘tepe’ bir varlık olduğunu söyleyerek, anadan doğma asker millet olduğumuzu belirtiyordu. Gülen’e göre, asker tam zamanında yetişmeseydi ‘Bütün millet olarak inkisar içinde ağlamadan başka çaremiz kalmayacaktı.

Bu tarz istihbarat faaliyetini yürütebilmek için de dışişleri, içişleri, ekonomi, maliye, adalet bakanlıkları, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları, üniversiteler, düşünce enstitüleri, misyonerlik faaliyeti yürüten örgütler, uluslararası yatırım yapan şirketler, yurtdışı temsilciliği olan gelişmiş medya kuruluşları ve haber ajansları istihbarat kuruluşlarının yeni paradigmasındaki potansiyel yarar sağlanacak kuruluşlara dönüştü.

Kimi, politikacı, kimi gazeteci, kimi akademisyen, kimi diplomat, kimi hukukçu, kimi tarikat-cemaat, yüksek bürokrat ya da işadamı olarak, öncelikle madden-manen bağlılık duydukları, aidiyet duygusunu ve güvencesini hissettikleri ülke adına tüm yetkilerini kullanıyorlar. Bu bazen, devlet politikasının güdümlü olarak saptırılması; bazen, halkın din ve ırk duygularına bağlı olarak kin ve husumete sevk edilmesi; bazen, uluslararası ihalelerde devlet çıkarlarının göz ardı edilerek bağlı ülke şirketlerinin tercih edilmesi şeklinde kendini gösteriyor.

Amerika şimdi yine gözünü petrol ve altın rezervleri yüksek olan Venezuela'ya dikmiş durumda. Bu sefer işi sıkı tuttuğu görülüyor. Başarılı olmak için oradaki binlerce masum halkın kanının dökülmesi umurunda olmayacaktır. Emperyal ve kapital çıkarları elde etmek için her ne gerekiyorsa yapma mantığı daha birçok ülkeyi hedef tahtasına oturtacaktır.

Bunun için dünya halklarının yaşanan olaylara ferasetle bakması gerekiyor.

NELER SÖYLENDİ?
@
Mehmet AYAZ

Mehmet AYAZ

DİĞER YAZILARI GÜNDELİK HAYAT VE DİNSELLİK - 3 19-06-2021 08:29 GÜNDELİK HAYAT VE DİNSELLİK - 2 12-06-2021 07:59 GÜNDELİK HAYAT VE DİNSELLİK 05-06-2021 08:30 SABIR 29-05-2021 00:09 DİN KARDEŞLİĞİ MES’ÛLİYETİ 22-05-2021 08:45 RAMAZAN’DA PAYLAŞMAK 08-05-2021 08:04 İHLASLI OLMAK 01-05-2021 08:27 RAMAZAN FAZİLET AYI 24-04-2021 09:16 RAMAZAN VE İBADET 17-04-2021 08:43 HAYAT VE GERÇEK 10-04-2021 08:56 İSRAF ETMEMEK 03-04-2021 08:38 SORUN ORTADA VE DEVAM EDİYOR 27-03-2021 07:43 DOSTLUK VE ZAMAN 22-03-2021 11:16 TÜKENMİŞLİK SENDROMU 13-03-2021 08:01 VEFALI OLMALIYIZ 06-03-2021 08:26 KİTAP OKUMAK 27-02-2021 00:01 ÖNCE İNSAN OLALIM 20-02-2021 10:52 İSRAF ETMİYELİM 13-02-2021 08:50 OKUMA ALIŞKANLIĞI 06-02-2021 11:03 ZAMANA İSYAN 23-01-2021 10:14 CEMAATTEN CEMİYETE 16-01-2021 10:05 EĞİTİMİ SİYASET Mİ YOKSA BİLİM Mİ GELİŞTİRECEK? 09-01-2021 10:23 BETERİN BETERİ VAR YIL 536 02-01-2021 10:10 BAHARLA BAŞLAYAN HİBRİT SAVAŞI 26-12-2020 10:18 ABD YAPTIRIMLARININ YAŞATTIĞI DEJAVU 19-12-2020 12:11 PARADOKSUN ADI:  AB - TÜRKİYE 12-12-2020 08:35 ENGELLENEN HAYATLAR 05-12-2020 09:39 BİR İDEAL UĞRUNA NE GÜNEŞLER BATMIŞ 28-11-2020 09:35 HEM DAHİ, HEM KAHİN, HEM YARDIMSEVER(!) 21-11-2020 10:23 BAKIN BURASI ÇOK ÖNEMLİ 14-11-2020 09:01 SURVIVOR ABD 2020 07-11-2020 09:36 HZ. PEYGAMBERİN LİDERLİK ANLAYIŞI 31-10-2020 08:32 DİRENİŞTEN İSYANA GİDEN BİR HALK 24-10-2020 08:35 BEN HUKUKÇU DEĞİLİM AMA… 17-10-2020 08:21 DİNİME DAHLEDEN BARİ MÜSELMAN OLSA 10-10-2020 08:54 PİYON DEVLETÇİKLER ÜZERİNDEN JEOPOLİTİK OYUNLAR 03-10-2020 09:26 MİLLİ VE YERLİ BİR BAŞARI HİKAYESİ 26-09-2020 09:34 İZOLASYON-ENTEGRASYON-ASİMİLASYON VE İSRAİL 19-09-2020 10:04 BU YOL, YOL DEĞİL 12-09-2020 09:05 ÜÇ TARAFI SULARLA DÖRT TARAFI SORUNLARLA ÇEVRİLİ ÜLKEM! 05-09-2020 08:12 DİKTATÖRLERİN ‘APTAL TUZAĞI’ 29-08-2020 08:48 THE ECONOMİST’TEN ŞAŞIRTAN YAZI 22-08-2020 09:06 TÜRKİYE’NİN AKDENİZDE HAK ARAYIŞI 15-08-2020 08:28 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ ENTÜBE DURUMUNDA 08-08-2020 09:26 FETÖ’DEN İHANET İTİRAFLARI 25-07-2020 09:13 ‘BİZİM ÇOCUKLAR’ VE 15 TEMMUZ 18-07-2020 09:10 OTORİTENİN GÜDÜMÜNDEKİ ULEMA  (2) 11-07-2020 08:43 OTORİTENİN GÜDÜMÜNDEKİ ULEMA  (1) 04-07-2020 09:42 İLKESİZLİĞİN 3Y’Sİ 27-06-2020 09:10 MESCİD-İ AKSA – KURTUBA CAMİ – AYASOFYA 20-06-2020 11:03 DÜNYANIN YENİ PANDEMİSİ 13-06-2020 00:14 ERKEN SEÇİM VE MURPHY KANUNLARI 06-06-2020 12:21 İSLAM COĞRAFYASINDA BAYRAM 30-05-2020 08:55 EVDE BAYRAM VAR 23-05-2020 09:49 NAMÜTENAHİ DARBE DİSKURU 16-05-2020 10:10 TÜRK BASININDA BİR NOSTALJİ 09-05-2020 09:50 MASKESİZ KALDIK GERÇEK YÜZLER GÖRÜNDÜ 02-05-2020 10:39 KORONA VİRÜSLÜ GÜNLERDE ORUÇ 25-04-2020 10:50 KORONA VİRÜS KİME YARADI 18-04-2020 11:46 DÜNYANIN EFENDİLERİ, UŞAKLARI, KÖLELERİ (2) 11-04-2020 13:26 DÜNYANIN EFENDİLERİ, UŞAKLARI, KÖLELERİ 04-04-2020 12:24 KELEBEK ETKİSİ OLARAK KAOS VİRÜSÜ 27-03-2020 12:30 DÜNYANIN YENİ 11 EYLÜLÜ: KORONAVİRÜSÜ MÜ? 22-03-2020 10:52 DÜNYAYI HASTA EDEN VİRÜS 14-03-2020 22:52 DEĞERLİ YALNIZLIK  (!) 08-03-2020 08:22 DEPREM MAĞDURİYETİNDEN MAĞRURİYET ÇIKARMAK 18-02-2020 23:04 ELAZIĞ POZİTİF AYRIMCILIĞI HAKETMİYOR MU? 08-02-2020 00:07 DEPREMİN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ 02-02-2020 11:29 ….. ERGENEKON – FETÖ – SİYASİ AYAK 28-01-2020 14:21 İŞİNİ YAPMAYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 19-01-2020 09:19 ABD – İRAN ASALET SAVAŞI VE SONRASI 11-01-2020 23:53 TÜRKİYE - LİBYA (MEB) ANLAŞMASI 04-01-2020 00:09 YERLİ MİLLİ ARABAMIZ 30-12-2019 00:05 2019 AKILDA KALANLAR 29-12-2019 09:34 KADIN HAKLARI – İNSAN HAKLARI VE CENGİZ HAN 14-12-2019 08:57 İNTİFADA 07-12-2019 08:37 ŞEHİR TURİZMİNE BİR KATKIDA KANYONLARDAN 30-11-2019 08:46 MUALLİMLİKTEN ÖĞRETMENLİĞE 24 KASIM 23-11-2019 10:20 ŞEREFEİ DEVE SIRTINDA OLANLAR 09-11-2019 09:04 KİTAP FUARI 03-11-2019 09:48 BİR ATEŞKES ANTLAŞMASI VE SONUÇLARI 27-10-2019 10:46 ELAZIĞ VE TURİZM 20-10-2019 09:15 KIZLARIMIZ 13-10-2019 10:26 FİKİR KONDİSYONU SIFIR OLANLAR 28-09-2019 00:04 HOŞGÖRÜ 22-09-2019 09:46 EN ZENGİN MUTFAĞA SAHİBİZ 15-09-2019 09:57 KARŞIMIZDAKİ BEYAZ ÖNLÜKLÜLER DE İNSAN 07-09-2019 09:22 SURİYE VE SURİYELİNİN SORUNLARI 24-08-2019 09:11 ÜTOPYADAN GERÇEĞE AK PARTİ 21-08-2019 09:53 PİŞMAN DEĞİLLER VE OLMAYACAKLAR -2- 10-08-2019 08:33 PİŞMAN DEĞİLLER VE OLMAYACAKLAR -1- 03-08-2019 08:16 TARİH TEKERRÜRDEN İBARETMİŞ 25-07-2019 09:48 AK PARTİ'NİN YAPAMADIĞI YARATICI-YIKIM 13-07-2019 09:07 EKONOMİNİN GÖSTERGELERİ 22-06-2019 23:21 MESELE S-400'LER Mİ? 15-06-2019 08:39 ÖLÜME DAİR 09-06-2019 09:16 MAVİ MARMARA 02-06-2019 09:56 ÜLKELERİN İSLAMİLİK GÖSTERGESİ 25-05-2019 03:30 ORTADOĞU DENKLEMİNDE TÜRKİYE 18-05-2019 10:21 NECAŞİ'NİN ÜLKESİ 11-05-2019 10:44 AK PARTİ – DAVA – SİYASAL İSLAM 03-05-2019 09:03 İLKELER MANİFESTOSU 28-04-2019 09:27 SİYASET SATRANCINDA PİYON VEZİR MÜCADELESİ 21-04-2019 08:28 ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDE YENİ DÖNEM 12-04-2019 09:18 2019 ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 06-04-2019 10:12 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE SEÇECEKLER VE SEÇİLECEKLER İÇİN ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA 29-03-2019 09:30 YENİ ZELANDA SALDIRISININ ANA UNSURLARI 22-03-2019 09:20 MESNEVİ'DEN İBRETLİK HİKAYE 16-03-2019 00:17 KADINLAR GÜNÜ ÜZERİNDEN KADIN İSTİSMARI 09-03-2019 08:15 SPESİFİK BİR DARBE 01-03-2019 09:32 İNSANLIĞIN ÇELİŞKİSİ 21-02-2019 09:16 KESNİZANİ – FETÖ- GUADİO 15-02-2019 09:23 MEDENİYET YOLUNDA KİTAP 07-02-2019 10:21 TOPLUMSAL DEPRESYON 01-02-2019 08:55 JEOTERMALİN KALKINMAYA ETKİSİ 24-01-2019 09:04 NİTELİKLİ İNSANLARDAN GERİYE KALANLAR 18-01-2019 09:49 BAŞKA BİR AÇIDAN NAYLON POŞET 10-01-2019 09:45 YENİ BİR YILA GİRERKEN 03-01-2019 09:19 FETÖ'DEN 2. SIZINTI HAREKÂTI 18-12-2018 09:37 31 MART BELEDİYE SEÇİMLERİ ÖNCESİ VE SONRASI ELAZIĞ (2) 11-12-2018 11:00 31 MART BELEDİYE SEÇİMLERİ ÖNCESİ VE SONRASI ELAZIĞ 04-12-2018 09:30 8 KÖŞE ŞAPKAYA YAKIŞMADI 26-11-2018 09:13 OSMANLI FESİNDEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE 17-11-2018 22:44 10 KASIM (BİZİM GÜNEŞİMİZ) 12-11-2018 09:28 ULUL EMRE İTAAT FARZ MI? 04-11-2018 09:57 CUMHURİYET 29-10-2018 09:25 İTİBAR MI, PARA MI? 21-10-2018 09:55 İBNİ HALDUN'DAN KISSADAN HİSSE 14-10-2018 08:56 BİR TAVSİYE 06-10-2018 00:12 DİKTATÖRLEŞEN DEMOKRASİ 29-09-2018 12:22 SENTETİK DİNİN SPESİFİK TARİKATI 23-09-2018 08:22 FIRSATSEVERLİK 17-09-2018 09:50 KAOS 09-09-2018 09:58 TİTANİK 1912 - 2018 TÜRKİYE 02-09-2018 09:24 OLMASI GEREKENLER 30-08-2018 09:29 STRATEJİK ÇÖKÜŞ 26-08-2018 09:46 AKIL YOLU ENFEKSİYONU 16-08-2018 10:36 İNSANİ MİRAS 11-08-2018 09:15
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Trabzonspor614
 • 3Hatayspor613
 • 4Fenerbahçe613
 • 5Altay612
 • 6Konyaspor612
 • 7Alanyaspor612
 • 8Fatih Karagümrük611
 • 9Kayserispor610
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Göztepe65
 • 16Kasımpaşa65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor61
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA