DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Giriş Tarihi : 30-12-2019 00:04

YOBAZLIK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR

Yobazlık; bir düşünce ve inanca körü körüne bağlanmaktır. Yobazlık; taassptur, bağnazlıktır, tutuculuktur, gericiliktir, ideolojik yaklaşmaktır,  fikirleri kemikleştirmektir, düşüncesini zorla dikte etmeye çalışmak demektir.

Yobazlık tek kelimeyle, Kur’an’da öğretilen HAKİKATLERE sırt çevirmektir.

Yobazlığın kaynağı ise, bağnazlık, cehalet, menfaat, alışkanlık, saplantı,  korku ve ideolojik yaklaşımdır. Yobazlıklar, dini olduğu gibi, ırkçı (etnik), siyasi, ekonomik,  ilmi, kültürel ve tarihi de olabilir. 

Yobaz kimseler statükocudurlar; değişime ve gelişmeye karşıdırlar. Değişimden korkarlar. Yeniliklere karşı çıkarlar. Genellikle eskiyi ve geleneği putlaştırırlar. Düşüncelerini test etmeye, tartışmaya açmazlar. Sadece kendi düşüncelerinin doğru olduğuna inanırlar. Kendileri gibi düşünmeyenlere ağır biçimde saldırırlar.

Evet yobaz kimseler, bağnaz,  haris, cahil, kaba-sapa, hoşgörüsüz, hakikatten uzak sefil kimselerdir; ama bu sıfatları da asla kendilerine yakıştırmayacak kadar da ukaladırlar.

Roger Garaudy’nin deyişiyle “akla pranga vuran ve geçmişini güncelleştiremeyen dinci yobazdır. İnsanı sevmeyen, ırkçı ve saplantılı olanlar yobazdır. Bilimi ilah gibi görüp putlaştıran bilimci-teknotrat yobazdır. Kendi kazancı ve çıkarı için diğer halkları açlığa mahküm eden kapitalist yobazdır. Marksın düşüncesini pespayeleştiren sosyalist-komünist yobazdır. Bugünün insanına hayatı zehir eden, geleceğin insanını da şimdiden zehirleyenler yobazdır.”

Ben de diyorum ki çağın biliminden ve teknolojisinden yararlanmasını bilmeyen, matbaa gavur icadıdır; sanat, müzik, estetik, felsefe din dışıdır diyen; cami şadırvanlarına misvak ağacını bağlayıp umum menfaatine açan, Arabistan’ın veya başka bir ülkenin kılık kıyafetini, yeme içme tarzını “sünnet” kabul edenler yobazdır.

İran’da recm cezalarını kınayıp S. Arabistandaki cezai uygulamalara ses çıkartmayan, başta Cezayir olmak üzere pek çok ülkeyi sömürüp istila eden ve “islami fobi” adı altında Müslümanları terörist gösteren “Batı” ön yargılıdır, ikiyüzlüdür ve yobazdır.

İsrail’in, dini siyasallaştırması ve ideolojileştirmesi (Siyonizm) ne kadar yobazlık ise, İran’ın şiası, S. Arabistan’ın selefiliği ve Türkiye’nin ehl-i sünnetçiliği de bir o kadar yobazlıktır.

Kur’an-ı mubinin mesajını dikkate almadan, gerici lafızcılıkla, bir çeşit güfteyle, güzel tegannilerle okumak yobazlığın alasıdır. Yine, Kur’an’ın mesajı ve ahkamı yerine, bir takım rivayetleri esas almak; dini Kur’an dışı bilgilerle anlamaya çalışmak; israiliyat, mesihiyat, hurafiyat gibi kaynakları baş tacı yapmak yobazlığın bir başka versiyonudur.

Evet, Müslümanları Kur’an’ı anlamaktan aciz bıraktırmak, Kur’an’ın evrensel mesajını anlaşılmaz kılmak, tarihin derinliklerine gömmek, Araplara münhasır hale getirmek, bazı kaynakları Kur’an’ın üzerine çıkartmak ve yeni yorumlara kapalı hale getirmek de yobazlığın başka bir versiyonudur.

İslam düşüncesinde meselelere ve sorunlara çözüm getiren “içtihat” kapısının kapatılması, tenkitçi ve eleştirel aklın yasaklanması, tarihteki fetvalara takılıp kalınması, dinin, gaye ve maksatlardan soyutlanmış olması yobazlığın ileri derecesidir.

İslami ilimleri akait, fıkıh, hadis ve siyer gibi sınırlı bazı ilimlerden olduğunu zan ederek, yüz yıllarca medreselerde bu ilimlerle uğraşıp, matematik, fizik, kimya tıp, astronomi gibi ilimleri “dini” kabul etmeyip “gavur” icadı demek, yobazlığın daniskasıdır.

Geçmişi kutsayarak, her konuyu eski ulemaya, fukahaya, müfessire, muhaddise götürüp, onların fetvaları dışında yeni üstatların ve uzmanların görüşlerini kabul etmemek de yine yobazlığın zirvesidir.

Dini, namaz, oruç ve hac gibi ritüellerden ibaret zan eden ve dinin asıl temeli olan ahlak, salihat ve hasenatı (adaleti, merhameti, ehliyeti, meşvereti) görmezlikten gelen anlayış, yobazlığın zirvesidir.

Selman Rüştü’ye düşüncesinden dolayı “ölüm fermanı” veren anlayış ile kendileri gibi inanmayanlara, namaz kılmayanlara, kılık kıyafetine dikkat etmeyenlere ve dinden dönenlere ölüm fetvası veren anlayış da aynıdır ve bir başka yobazlık örneğidir.

Yaşayan veya ölen olsun, Allah dışında her hangi bir varlığa KUTSALLIK atfetmek, tapınmak, önünde eğilmek, makamını tabulaştırmak, türbesini tapınak haline getirmek, duada aracı yapmak yobazlığın en çirkinidir. 

Yobazlık denilince sadece İslam dünyası, Ortadoğu ve uzak doğu ülkeleri aklımıza gelmemelidir. Dünya ölçeğinde en gelişmiş Batı da o ülkelerden farklı değildir. Komünizm, Liberalizm, demokrasi, modernite gibi etiketlerle dünyaya kabul ettirmeye çalıştıkları değer (!), dinsiz, ruhsuz, vahşet, sömürü ve kudurganlıktan başka bir şey değildir.

Batı, kendi halklarına yönelik (içe dönük) maddi anlamda “refahlatıcı” bir sistem getirmiş olabilirler; ancak dünyaya dayattığı hegemonya (siyasal ve ekonomik egemenlik) insanlığı sefalete ve ölüme mahküm etmiştir. Onun için “Batı” denilince bugün aklımıza daha çok sömürü, vahşet, barbarlık ve dinsiz bir uygarlık (!) gelmektedir.

Evet, “Batı” denilince aklımıza, üçüncü dünya ülkelerinde açlıktan veya yeterince beslenememekten ölen milyonlarca insan gelmektedir. O insanların kaynaklarının nasıl sömürüldüğü, nasıl sefil ve yoksul hale getirildikleri, hatta Hiroşima’ya attıkları bombalar aklımıza gelmektedir. Zira Batı diktatörlüğü kapitalisttir, egoisttir, bencildir; sadece kendi insanlarını ve devletinin çıkarlarını düşünmektedir.

Kabul etmek gerekir ki İslam’ın (vahyin) her çağda insanlara yol göstermesi ve derde derman olmasının önünde maalesef en büyük engel, dinde otorite kabul edilen “din” yobazlarıdır; akıldan ve bilimden yoksun, sözüm ona “ulema” geçinenlerdir.  Geçmiş takıntısı ve gelenekperest, kuralcı, lafızcı, ruhsuz, şekilci, rivayetçi bir yaklaşım içinde olan ve fosilleşmiş oligarşiden yana hareket edip “ulema” geçinen yobazlardan çözüm beklemek ahmaklıktır.

Genelde İslam dünyasının ve özelde Türkiye halklarının geleceğini yobazlıktan kurtarmak için tek çare, paradigmayı değiştirerek Kur’an’ın, aklın ve bilimin aydınlığında okullarda gençlere köklü bir eğitim ve öğretim vermek kaçınılmaz olmalıdır.

Evet, İslam dünyasının her türlü terakkisi, ancak Kur’an’ın, aklın ve bilimin aydınlığında bir eğitim ve öğretim seferberliğinin başlamasıyla mümkün olacaktır. Okullarda bu paradigma ile eğitim ve öğretim verilirken, okul dışında da aklı ve basireti devreye koyarak top yekün bir uyanış ve mücadele içine girmek gerekir.

Unutmayalım ki Kur’an bizlerden aklı kullanmayı, tefekkür ve tedebbür etmeyi, bilenlerden sormayı, araştırıp incelemeyi, ölçüp biçmeyi, analitik düşünmeyi, eleştirel yaklaşmayı, körü körüne atalarının yaşantılarına takılıp kalmamayı ve sonuçta siratül müstakimden ayrılmamayı istemektedir.

Kur’an, bu değerleri dikkate almayanları da aklı kullanmayan, görmeyen, duymayan ve basiretini kaybeden kişiler olarak tanımlamaktadır.

Selam ve muhabbetlerimle…

NELER SÖYLENDİ?
@
Beşir İSLAMOĞLU

Beşir İSLAMOĞLU

DİĞER YAZILARI RESULULLAH AS’DAN SONRA YAŞANAN HADİSELER, ONUN MESAJINI (YOLUNU) DEĞİŞTİRMİŞTİR/SAPTIRMIŞTIR (1) 14-09-2021 07:41 HAK GASPI, İBADETLERİN KAZANCINI TÜKETİR 02-09-2021 08:35 AHLAKIN ŞARTI KAÇTIR? 26-08-2021 11:08 HER İYİ MÜSLÜMAN, AYNI ZAMANDA İYİ İNSANDIR 17-08-2021 11:24 KURBAN İBADETİNİ (KURBAN ETMEDEN!) DOĞRU ANLAMAK (2) 09-08-2021 07:56 HAYVANLAR İHTİYAÇ ÜZERİNE KESİLİR; GELENEĞE KURBAN EDİLEMEZ (1) 02-08-2021 21:51 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (6) 27-07-2021 09:22 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (5) 19-07-2021 08:58 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR BÜHTANDIR (4) 13-07-2021 08:26 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR GÜNAHTIR (3) 05-07-2021 08:06 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (2) 29-06-2021 11:32 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (1) 21-06-2021 08:17 İNSAN HAYATININ GÜVENCESİ KISASTIR 14-06-2021 08:02 İNSANCA YAŞAMANIN ÖN KOŞULU, NESİL EMNİYETİDİR 07-06-2021 08:37 ER KİŞİ NİYETİNE… 27-05-2021 08:26 AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (2) 17-05-2021 08:11 VAHİY VE AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (1) 10-05-2021 08:34 GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALMAK… 03-05-2021 08:25 MESAFE, MASKE VE TEMİZLİK SADECE CORONAVİRÜSE KARŞI DEĞİL… 26-04-2021 07:42 MÜSLÜMANLAR KİMLİK KRİZİ Mİ YAŞIYOR; YOKSA SAHTE KİMLİK Mİ TAŞIYOR? 16-04-2021 08:19 İBN RÜŞD MÜKTESEBATININ TEMELİ AKILDIR 05-04-2021 07:55 İMAM GAZALİ’Yİ DOĞRU ANLAMAK 30-03-2021 07:24 BİLİM GELİŞTİKÇE DİN TASAVVURU DA DEĞİŞİR 22-03-2021 08:13 DAVA SAHİPLERİ NERDESİNİZ?  14-03-2021 23:57 ŞAHİTLİK, (ŞEHİTLİK), HAK VE ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİNDİR 08-03-2021 07:43 GÖREVİMİZ “İMAN SORGULAMAK” DEĞİL, ZULMÜ SORGULAMAKTIR 02-03-2021 08:05 “KALUU BELA” ALLAH İLE AHİTLEŞMEKTİR. BAKIN NASIL! 22-02-2021 08:24 DİNDE ASLOLAN AMAÇTIR, ARAÇ DEĞİLDİR 15-02-2021 07:42 DİNİ 21. ASRIN AKLIYLA ANLAMAK/YORUMLAMAK 08-02-2021 09:27 İNSANIN ONURUYLA YAŞAMASI İÇİN EN TEMEL İHTİYAÇ SAĞLIK VE İAŞEDİR 01-02-2021 09:21 ALLAH’IN HAKKINI KORUMAK, YARATILANLARIN HAKKINI KORUMAKLA MÜMKÜN OLACAKTIR; O DA İLAHİ/ADİL SİSTEMİ AYAKTA TUTMAKLA ANCAK SAĞLANIR 25-01-2021 09:30 SİZ, SELEFİLİĞİN HANGİ KOLUNDANSINIZ? 19-01-2021 09:05 ALLAH ÖVGÜ DEĞİL, HAMD İSTEMEKTEDİR 11-01-2021 09:54 EN BÜYÜK KÖRLÜK, NANKÖRLÜKTÜR; O DA KÜFÜRDÜR 04-01-2021 00:24 MENFAAT TATLIDIR, İLKE TANIMAZ! 28-12-2020 11:22 ALLAH UYARMADAN CEZALANDIRIR MI? UYARILMAMIŞ TOPLUM VAR MI? PEKİ 14 ASIRDIR ELÇİ GELMEDİ; BU İNSANLARI KİM UYARMAKTADIR? 22-12-2020 00:29 21. ASRIN MİHNESİ VE HARİCİYESİ 15-12-2020 10:00 RABBİN “OKU” DİYOR. OKUYOR MUSUN, KİMİN ADINA? 10-12-2020 10:01 İSLAMDA İTTİBA KİŞİLERE DEĞİL, DELİLLEREDİR 30-11-2020 08:31 “KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM” DEMEDEN ÖNCE… 23-11-2020 09:27 ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİL, YAPTIKLARIMIZLA YÜZLEŞMEKTİR 16-11-2020 09:52 MAKAM, AHLAK İLE DEĞER KAZANIR 09-11-2020 07:59 EN DİNDAR OLANLAR DİNİ EN AZ BİLENLER MİDİR? 03-11-2020 07:52 DEVLETİN BEKASI ANCAK ADALETLE SAĞLANIR 26-10-2020 08:03 YÜZ KIZARTICI BİR OLAY İSLAM’A MAL EDİLEBİLİR Mİ? 19-10-2020 07:55 HALKI MÜSLÜMAN OLAN ÜLKELERİN DEVLET YÖNETİMİ NİÇİN İSLAMİ DEĞİLDİR? 12-10-2020 08:25 “KUR’AN DA RİVAYETLE GELDİ” DEMEK, ONA ŞAİBE KATMAKTIR 05-10-2020 07:37 TOPLUMUN SORUNLARINI KİM, NASIL ÇÖZECEK? 28-09-2020 08:55 TÜM ÇABALAR DAHA İYİ BİR GENÇLİK VE GELECEK İÇİN OLMALIDIR 21-09-2020 08:22 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ ? (2) 14-09-2020 19:10 PANDEMİ GÜNLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DURDURULMALI MI? 03-09-2020 12:45 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ? (1) 27-08-2020 10:08 NİMETLERİ ELLERİNİN ALTINDAKİLERLE PAYLAŞMAYNLAR, EŞİT DURUMA GELMEKTEN Mİ KORKUYORLAR! 20-08-2020 08:39 . “MEAL OKUMAYIN” DEMEK, “ALLAH’I DİNLEMEYİN” DEMEKTİR 11-08-2020 08:36 ESKİ TARZ BAYRAMLAR ARTIK MUTLU KILMIYOR; SAHİ SENİ MUTLU KILAN NEDİR? 04-08-2020 09:12 YÜZ YIL ÖLÜ KALDIKTAN SONRA TEKRAR DİRİLMEK… 27-07-2020 10:18 GAYBİ KONULAR AKLIN KONUSU DEĞİL Mİ? 21-07-2020 00:15 İBN RÜŞD FELSEFESİ YAŞATILABİLİR Mİ? 14-07-2020 08:06 LANET NEDİR, KİMLERE LANET EDİLMŞİTİR? 06-07-2020 08:29 TOPLUMSAL HELAKİN SEBEBİ İNANÇSIZLIK DEĞİL, İFSATTIR 30-06-2020 08:15 TELKİN ÖLÜYE DEĞİL, DİRİYE YAPILIR 23-06-2020 08:01 ANNELERİN HUKUKU NE ZAMAN KORUNACAK! 16-06-2020 08:25 NAMAZLARIN KISALTILMASI, YAYA VE BİNEK ÜZERİNDE KILINMASI VE CEM EDİLMESİ 08-06-2020 08:29 BİR İNSANI YAŞATAN, BÜTÜN İNSANLARI YAŞATMIŞ GİBİDİR 02-06-2020 08:21 HAYDİ KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM; COVİD-19’U FIRSATA ÇEVİRELİM! 22-05-2020 09:43 DÜNYA NİZAMINI AYAKTA TUTAN ÜÇ GÜÇ: KİTAP, MİZAN, DEMİR 12-05-2020 10:08 MUSİBETLER ANCAK BİR USUL VE YÖNTEMLE HAL EDİLİR 05-05-2020 09:43 ORUÇ TUTMAKTAN MAKSAT, SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANMAKTIR 28-04-2020 10:14 “KENDİMİZ İÇİN SEVİP İSTEDİĞİMİZİ, MASUM İNSANLAR İÇİN DE SEVİP İSTEMEDİKÇE, GÜVEN İÇİNDE OLAMAYIZ” 20-04-2020 09:23 CORONA VİRÜSÜNÜ İBRET NAZARIYLA OKUMAK 14-04-2020 09:49 DUA 07-04-2020 10:17 AFAT VE FELAKETLERE KARŞI TEDBİR İKİ TÜRLÜDÜR 30-03-2020 09:21 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET AYNI ŞEYLER Mİ? (4) 24-03-2020 10:16 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET, AYNI ŞEYLER Mİ? (3) 17-03-2020 09:28 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (2) 09-03-2020 09:30 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (1) 02-03-2020 08:31 MUHAMMED AS’I RABBİ TERBİYE ETTİ; YA BİZİ KİM TERBİYE ETMEKTEDİR? 25-02-2020 00:09 UYDUK HAZIR OLAN BATILA 18-02-2020 23:06 CAMİ VE MESCİDLERİ FONKSİYONEL HALE GETİRMEK 11-02-2020 10:15 DEPREMİ TEDEBBÜRLE OKUMAK! 03-02-2020 00:37 MEHDİ BEKLEMEK, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTEN KAÇMAKTIR 28-01-2020 00:55 HAC İBADETİ VE DİYANET’İN SORUMLULUKLARI 21-01-2020 08:36 GÜNÜMÜZÜN OKÇULARI DA MEVZİLERİNİ TERK ETTİLER 13-01-2020 08:33 GÜZEL/İYİ OLAN HER ŞEY, RABBİMİZİ HATIRLATMALIDIR 06-01-2020 08:22 YOBAZLIK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR 30-12-2019 00:04 İSRAİL KAVRAMI YAKUP AS’IN İSMİ MİDİR? 16-12-2019 00:06 KENDİMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ 09-12-2019 12:15 İBLİS HAKLI ÇIKTI 02-12-2019 08:40 ALLAH’IN RAZI OLACAĞI HAYAT İKİ CEPHELİDİR 25-11-2019 08:34 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (2) 18-11-2019 08:20 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (1) 09-11-2019 09:03
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Konyaspor511
 • 4Hatayspor510
 • 5Fatih Karagümrük510
 • 6Fenerbahçe510
 • 7Altay59
 • 8Alanyaspor59
 • 9Galatasaray58
 • 10Kayserispor57
 • 11Yeni Malatyaspor56
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Başakşehir FK53
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor51
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA