DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Giriş Tarihi : 21-01-2020 08:36

HAC İBADETİ VE DİYANET’İN SORUMLULUKLARI

 

Geçen gün hac kuralarının çekilmesiyle hacla ilgili sıkıntılar tekrar gündeme gelmiş oldu. Bu vesileyle kısaca hac ve hacla ilgili sıkıntıları bu makalede dile getirmek istiyorum.

Hac; yönelmek ve ziyaret etmek anlamına gelir. Müslümanların hac mekanı -ibadet anlamında ziyaret edilmesi gereken tek yer/bina- Mekke’deki Kabe’dir.

“İnsanlara mabed olarak inşa edilen ilk ev, Mekke’de bulunan Kabe’dir. … İmkan bulabilenlerin o mabedi hacetmeleri Allah’a karşı yerine getirmeleri gereken bir yükümlülüktür… “ (Ali İmran 97)

Allah’ı fiilen ve cismen ziyaret edemediğimiz için, sembolik olarak Mekke’de yaptırılan Kabe’yi ziyaret ederek, Allah’ı ziyaret etmiş gibi oluruz. Allah’ın evi olan Kabe’yi ziyaret etmek demek, Allah’a yöneldiğimizin ve O’na bağlı yaşadığımızın sözünü vermiş olmaktır.

Kabe’yi samimiyetle ziyaret ederek Allah’a yöneldiğini başaranlar -ayette de belirtildiği gibi- pek çok maddi ve manevi imkanlara kavuşurlar.

“Ey Nebi! İnsanları hacca çağır. Yaya veya binekle gelerek senin davetine icabet etsinler ve haccın kendilerine sağlayacağı maddi ve manevi imkanlardan yararlansınlar…” (Hac 27)

Kabeyi ziyaret ederek -manevi anlamda- Allah’ın huzurunda olmak elbette takdire şayan bir iştir; ancak haccın imkanlarından yararlanmak için şuurlu olmak, yani şekilcilikten uzak, haccın ruhuna ve oradaki manevi atmosfere uygun hareket etmek zorundayız.

Hac esnasındaki sorumluluklarımız sadece tavaf etmek, Allah’ı anmak, dua etmek, namaz kılmak vs. değil, bunların yanı sıra, kestirdiğimiz hayvanların etlerinin ve sakatatının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıp ulaştırılmadığını ve Arabistan devletine bıraktığımız vergilerin (paraların) fakir ve yoksullara verilip verilmediğini de takip etmemiz gerekir.

Mesela, hac ziyaretlerinden elde edilen geliri Suud devleti nerelere harcamaktadır? Dünya mazlumlarına mı harcanıyor, yoksa Amerika ve Batı bankalarına yatırılarak onlar mı güçlendiriliyor? İslam ülkeleri bunu mutlaka takip etmeli ve ona göre adım atılmalıdırlar.

Bilinmelidir ki Kabe’yi ilk inşa eden İbrahim as’dır. Dolayısıyla Mescidil Haram bölgesi, İbrahim as’ın mirasıdır; bütün milletin/ümmetin ortak mülkiyeti olarak kabul edilmelidir. Hac ve Umre ziyaretlerinden gelen gelir, tüm milletin/ümmetin (müstazafların ve yoksulların) ortak malı olmalıdır. Bunun bilincinde olmayıp sadece anlamsız bir tavaf, bizlere pek bir kazanım sağlamayacaktır.

Türkiye’deki Müslümanlar olarak bizler, Suud devletine sesimizi duyuramıyoruz; ancak ülkemizde vergilerimizle din hizmetlerini yürüten Diyanet İşleri Başkanlığına sesimizi duyurabiliriz. Şimdi ben acizane hacla ilgili gördüğüm bazı sıkıntıları dile getirerek Diyanet’e birkaç soru sormak istiyorum:

1.Hacca gitmek isteyenleri niçin sıraya göre değil de kuraya göre gönderiyorsunuz? Hiç mi Allah’ın azabından korkmuyorsunuz! 2010 yılında müracaat edeni göndermiyorsunuz, 2019 yılında müracaat edeni gönderiyorsunuz! Bu mu sizin adaletiniz!

Hac bir ibadettir; piyango ve şansla olacak iş değildir. İman ve imkan işidir. Onun için kişi, kararını verir, yazılır, sıra numarasını alır ve sırasını bekler; ömrü yeterse, sırası geldiğinde ziyaretini yapar.  Hakkaniyet bunu gerektirir.

2. Allah, pek çok ay içerisinde haccın yapabileceğine imkan verirken, niçin hac ibadeti sadece yılda bir kez ve Zilhicce ayının 9, 10, 11. günlerine (üç güne) sıkıştırıldı?

Esasen böyle bir uygulamaya hiç kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Bu konuda mutlaka yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Bilindiği gibi “İslam İşbirliği Teşkilatı” adıyla bir teşkilatımız var. Bu teşkilat/birlik, bir an önce toplanıp bir “hac konseyi” kurmalı ve bu konsey -dünya Müslüman nüfusu dikkate alarak- yeni bir düzenlemeye gitmelidir. Bunu başardıkları zaman kota kaldırılmış olacak ve hiçbir Müslüman hac için mağdur olmayacaktır.

Ben şimdi yetkililere soruyorum:

Bir buçuk milyar Müslüman nüfus, ileride beş milyara çıkarsa, “biz her yıl en fazla üç milyon alabiliriz” mi diyeceksiniz! Bunu dediğinizde, -yani “gün, tarih” yüzünden müslümanları hac ibadetinden alıkoyduğunuzda- Allah’a nasıl hesap vereceğinizi düşündünüz mü?

Bakınız Rabbimiz haccın zamanıyla ilgili bizlere şu bilgiyi vererek nasıl bir kolaylık sağlamaktadır:

“Hac belirli aylarda ifa edilir. Haccı ifa edenler, günahlardan, çirkin davranışlardan ve kavga etmekten kaçınma hususunda daha çok hassasiyet göstermeleri gerekir…” (Bakara 197)

Görüldüğü gibi bizzat Rabbimiz hacın belirli aylarda yapılabileceğine imkan tanımaktadır. Dolayısıyla yetkililer hac ve umre ile ilgili -on iki ayı dikkate alarak- yeni bir düzenlemeye gitmeli ve hiçbir Müslümanı mağdur edilmemelidir.

Öncelikle herkes şunu iyi bilmelidir ki din insanları çaresizlik içerisinde bırakmaz; çaresizlik içerisinde bırakıp mağdur eden din değil, insanların din anlayışıdır. Dinin sahibi olan Allah’ı dinlemeyip başka kaynaklarla dini öğrenip uygulamaya kalkışırsanız, o zaman haksızlıklardan gözünüzü açamazsınız.

3. Hac ibadetini üç-beş günde rahatlıkla tamamlama imkanı varken, niçin 30-40 gün insanlar orada tutulur? Yoksa Suud devletinin ve bazı şirketlerin daha çok kazanmaları için onlara taahhüdünüz mü var?

Diyanet zaman kolaylığını sağlamak için mutlaka tedbirler almalıdır. Kim ne kadar kalmak istiyorsa, ona göre planlama yapılmalıdır. Aksi takdirde insanlara büyük bir haksızlık yapılmış olur. Beş bin liralık hac ibadetinin masrafı 40-50 bin liraya çıkmış olur.

Bakın bu konuda da Rabbimiz şu imkanı sunmaktadır:

“Hac esnasında, (sayılı günlerde) Allah’ı anın! Her kim acele edip iki günde dönerse, ona günah yoktur. Daha fazla kalmak isteyen kişi sorumlu davrandığı sürece ona da günah yoktur…” (Bakara 203)

4. Diyanet işleri Başkanlığı hacı adaylarına başta sağlık hizmetleri olmak üzere her türlü ulaşım, konaklama, yemek, dini hizmetlerini en güzel şekilde vermeli ve özellikle kafile başında rehberlik eden hocaları hurafelere karşı bilinçlendirmeli ve hacı adaylarına “doğru bir hac ibadeti” yapmalarına imkan sağlamalıdır; zira hac ve umre ziyaretlerinde görülen hurafeler, belki hiçbir ibadette bu kadar değildir.

5. Hac konseyi hac hizmetleri için bir bütçe oluşturmalı ve bu bütçeyle Mescidil Haram’ın etrafını yeniden düzenlemeli, etrafını en az bir kilometre açmalı, trafiği rahatlatmalı, çevreyi yeşillendirmeli ve insanların rahatlıkla dinlenebileceği mekânlar oluşturmalıdır. 

6. Hac konseyi, hac ve umre gelirlerinden dünya mazlumları ve yoksulları için bir fon oluşturmalı bu fonla yeryüzünde hiçbir insanı aç ve açıkta bırakmamalıdır. Bunu başardığımız zaman, haccımız hac, umremiz umre, namazımız gerçek namaz olur; aksi takdirde sadece kendimizi tatmin ederek aldatmış olacağız. 

Özetlersek; Müslümanları kur’aya ve kotaya tabi tutarak yıllarca bekletmek veya engellemek; üç-beş günde rahatlıkla hac ibadetini tamamlama imkanı varken 30-40 gün insanları orada tutmak; hac ve umre gelirlerini mazlum ve yoksullara değil de Batı bankalarına aktarıp, sonra silah olarak Müslümanlara çevirmek; Mekke’de (M. Haram, Arafat, Müzdelife, Mina’da) kalabalıkların birbirlerini ezmemeleri ve rahatça hareket edebilmeleri için gerekli tedbirleri almamak; “sahih” bir hac ibadeti yerine, hurafelerle içiçe bir hac ibadeti yapmak veya yaptırmak M. Haram’a, Kabe’ye ve dolayısıyla hacı adaylarına büyük bir ihanettir. Bu böyle biline…

Rabbimden, ibadetlerimizi bilinçli yapma hususunda bizlere yardım etmesini niyaz ederim.

Selam ve muhabbetlerimle… 

NELER SÖYLENDİ?
@
Beşir İSLAMOĞLU

Beşir İSLAMOĞLU

DİĞER YAZILARI RESULULLAH AS’DAN SONRA YAŞANAN HADİSELER, ONUN MESAJINI (YOLUNU) DEĞİŞTİRMİŞTİR/SAPTIRMIŞTIR (1) 14-09-2021 07:41 HAK GASPI, İBADETLERİN KAZANCINI TÜKETİR 02-09-2021 08:35 AHLAKIN ŞARTI KAÇTIR? 26-08-2021 11:08 HER İYİ MÜSLÜMAN, AYNI ZAMANDA İYİ İNSANDIR 17-08-2021 11:24 KURBAN İBADETİNİ (KURBAN ETMEDEN!) DOĞRU ANLAMAK (2) 09-08-2021 07:56 HAYVANLAR İHTİYAÇ ÜZERİNE KESİLİR; GELENEĞE KURBAN EDİLEMEZ (1) 02-08-2021 21:51 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (6) 27-07-2021 09:22 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (5) 19-07-2021 08:58 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR BÜHTANDIR (4) 13-07-2021 08:26 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR GÜNAHTIR (3) 05-07-2021 08:06 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (2) 29-06-2021 11:32 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (1) 21-06-2021 08:17 İNSAN HAYATININ GÜVENCESİ KISASTIR 14-06-2021 08:02 İNSANCA YAŞAMANIN ÖN KOŞULU, NESİL EMNİYETİDİR 07-06-2021 08:37 ER KİŞİ NİYETİNE… 27-05-2021 08:26 AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (2) 17-05-2021 08:11 VAHİY VE AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (1) 10-05-2021 08:34 GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALMAK… 03-05-2021 08:25 MESAFE, MASKE VE TEMİZLİK SADECE CORONAVİRÜSE KARŞI DEĞİL… 26-04-2021 07:42 MÜSLÜMANLAR KİMLİK KRİZİ Mİ YAŞIYOR; YOKSA SAHTE KİMLİK Mİ TAŞIYOR? 16-04-2021 08:19 İBN RÜŞD MÜKTESEBATININ TEMELİ AKILDIR 05-04-2021 07:55 İMAM GAZALİ’Yİ DOĞRU ANLAMAK 30-03-2021 07:24 BİLİM GELİŞTİKÇE DİN TASAVVURU DA DEĞİŞİR 22-03-2021 08:13 DAVA SAHİPLERİ NERDESİNİZ?  14-03-2021 23:57 ŞAHİTLİK, (ŞEHİTLİK), HAK VE ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİNDİR 08-03-2021 07:43 GÖREVİMİZ “İMAN SORGULAMAK” DEĞİL, ZULMÜ SORGULAMAKTIR 02-03-2021 08:05 “KALUU BELA” ALLAH İLE AHİTLEŞMEKTİR. BAKIN NASIL! 22-02-2021 08:24 DİNDE ASLOLAN AMAÇTIR, ARAÇ DEĞİLDİR 15-02-2021 07:42 DİNİ 21. ASRIN AKLIYLA ANLAMAK/YORUMLAMAK 08-02-2021 09:27 İNSANIN ONURUYLA YAŞAMASI İÇİN EN TEMEL İHTİYAÇ SAĞLIK VE İAŞEDİR 01-02-2021 09:21 ALLAH’IN HAKKINI KORUMAK, YARATILANLARIN HAKKINI KORUMAKLA MÜMKÜN OLACAKTIR; O DA İLAHİ/ADİL SİSTEMİ AYAKTA TUTMAKLA ANCAK SAĞLANIR 25-01-2021 09:30 SİZ, SELEFİLİĞİN HANGİ KOLUNDANSINIZ? 19-01-2021 09:05 ALLAH ÖVGÜ DEĞİL, HAMD İSTEMEKTEDİR 11-01-2021 09:54 EN BÜYÜK KÖRLÜK, NANKÖRLÜKTÜR; O DA KÜFÜRDÜR 04-01-2021 00:24 MENFAAT TATLIDIR, İLKE TANIMAZ! 28-12-2020 11:22 ALLAH UYARMADAN CEZALANDIRIR MI? UYARILMAMIŞ TOPLUM VAR MI? PEKİ 14 ASIRDIR ELÇİ GELMEDİ; BU İNSANLARI KİM UYARMAKTADIR? 22-12-2020 00:29 21. ASRIN MİHNESİ VE HARİCİYESİ 15-12-2020 10:00 RABBİN “OKU” DİYOR. OKUYOR MUSUN, KİMİN ADINA? 10-12-2020 10:01 İSLAMDA İTTİBA KİŞİLERE DEĞİL, DELİLLEREDİR 30-11-2020 08:31 “KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM” DEMEDEN ÖNCE… 23-11-2020 09:27 ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİL, YAPTIKLARIMIZLA YÜZLEŞMEKTİR 16-11-2020 09:52 MAKAM, AHLAK İLE DEĞER KAZANIR 09-11-2020 07:59 EN DİNDAR OLANLAR DİNİ EN AZ BİLENLER MİDİR? 03-11-2020 07:52 DEVLETİN BEKASI ANCAK ADALETLE SAĞLANIR 26-10-2020 08:03 YÜZ KIZARTICI BİR OLAY İSLAM’A MAL EDİLEBİLİR Mİ? 19-10-2020 07:55 HALKI MÜSLÜMAN OLAN ÜLKELERİN DEVLET YÖNETİMİ NİÇİN İSLAMİ DEĞİLDİR? 12-10-2020 08:25 “KUR’AN DA RİVAYETLE GELDİ” DEMEK, ONA ŞAİBE KATMAKTIR 05-10-2020 07:37 TOPLUMUN SORUNLARINI KİM, NASIL ÇÖZECEK? 28-09-2020 08:55 TÜM ÇABALAR DAHA İYİ BİR GENÇLİK VE GELECEK İÇİN OLMALIDIR 21-09-2020 08:22 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ ? (2) 14-09-2020 19:10 PANDEMİ GÜNLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DURDURULMALI MI? 03-09-2020 12:45 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ? (1) 27-08-2020 10:08 NİMETLERİ ELLERİNİN ALTINDAKİLERLE PAYLAŞMAYNLAR, EŞİT DURUMA GELMEKTEN Mİ KORKUYORLAR! 20-08-2020 08:39 . “MEAL OKUMAYIN” DEMEK, “ALLAH’I DİNLEMEYİN” DEMEKTİR 11-08-2020 08:36 ESKİ TARZ BAYRAMLAR ARTIK MUTLU KILMIYOR; SAHİ SENİ MUTLU KILAN NEDİR? 04-08-2020 09:12 YÜZ YIL ÖLÜ KALDIKTAN SONRA TEKRAR DİRİLMEK… 27-07-2020 10:18 GAYBİ KONULAR AKLIN KONUSU DEĞİL Mİ? 21-07-2020 00:15 İBN RÜŞD FELSEFESİ YAŞATILABİLİR Mİ? 14-07-2020 08:06 LANET NEDİR, KİMLERE LANET EDİLMŞİTİR? 06-07-2020 08:29 TOPLUMSAL HELAKİN SEBEBİ İNANÇSIZLIK DEĞİL, İFSATTIR 30-06-2020 08:15 TELKİN ÖLÜYE DEĞİL, DİRİYE YAPILIR 23-06-2020 08:01 ANNELERİN HUKUKU NE ZAMAN KORUNACAK! 16-06-2020 08:25 NAMAZLARIN KISALTILMASI, YAYA VE BİNEK ÜZERİNDE KILINMASI VE CEM EDİLMESİ 08-06-2020 08:29 BİR İNSANI YAŞATAN, BÜTÜN İNSANLARI YAŞATMIŞ GİBİDİR 02-06-2020 08:21 HAYDİ KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM; COVİD-19’U FIRSATA ÇEVİRELİM! 22-05-2020 09:43 DÜNYA NİZAMINI AYAKTA TUTAN ÜÇ GÜÇ: KİTAP, MİZAN, DEMİR 12-05-2020 10:08 MUSİBETLER ANCAK BİR USUL VE YÖNTEMLE HAL EDİLİR 05-05-2020 09:43 ORUÇ TUTMAKTAN MAKSAT, SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANMAKTIR 28-04-2020 10:14 “KENDİMİZ İÇİN SEVİP İSTEDİĞİMİZİ, MASUM İNSANLAR İÇİN DE SEVİP İSTEMEDİKÇE, GÜVEN İÇİNDE OLAMAYIZ” 20-04-2020 09:23 CORONA VİRÜSÜNÜ İBRET NAZARIYLA OKUMAK 14-04-2020 09:49 DUA 07-04-2020 10:17 AFAT VE FELAKETLERE KARŞI TEDBİR İKİ TÜRLÜDÜR 30-03-2020 09:21 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET AYNI ŞEYLER Mİ? (4) 24-03-2020 10:16 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET, AYNI ŞEYLER Mİ? (3) 17-03-2020 09:28 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (2) 09-03-2020 09:30 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (1) 02-03-2020 08:31 MUHAMMED AS’I RABBİ TERBİYE ETTİ; YA BİZİ KİM TERBİYE ETMEKTEDİR? 25-02-2020 00:09 UYDUK HAZIR OLAN BATILA 18-02-2020 23:06 CAMİ VE MESCİDLERİ FONKSİYONEL HALE GETİRMEK 11-02-2020 10:15 DEPREMİ TEDEBBÜRLE OKUMAK! 03-02-2020 00:37 MEHDİ BEKLEMEK, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTEN KAÇMAKTIR 28-01-2020 00:55 HAC İBADETİ VE DİYANET’İN SORUMLULUKLARI 21-01-2020 08:36 GÜNÜMÜZÜN OKÇULARI DA MEVZİLERİNİ TERK ETTİLER 13-01-2020 08:33 GÜZEL/İYİ OLAN HER ŞEY, RABBİMİZİ HATIRLATMALIDIR 06-01-2020 08:22 YOBAZLIK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR 30-12-2019 00:04 İSRAİL KAVRAMI YAKUP AS’IN İSMİ MİDİR? 16-12-2019 00:06 KENDİMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ 09-12-2019 12:15 İBLİS HAKLI ÇIKTI 02-12-2019 08:40 ALLAH’IN RAZI OLACAĞI HAYAT İKİ CEPHELİDİR 25-11-2019 08:34 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (2) 18-11-2019 08:20 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (1) 09-11-2019 09:03
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Konyaspor511
 • 4Hatayspor510
 • 5Fatih Karagümrük510
 • 6Fenerbahçe510
 • 7Altay59
 • 8Alanyaspor59
 • 9Galatasaray58
 • 10Kayserispor57
 • 11Yeni Malatyaspor56
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Başakşehir FK53
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor51
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA