DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Giriş Tarihi : 28-01-2020 00:55

MEHDİ BEKLEMEK, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTEN KAÇMAKTIR

 

Tarih boyunca “dinci” kisvesiyle kendini mehdi olarak tanıtan veya başkasını mehdi olarak ilan eden onlarca kişi duyduk ve gördük. Bugünlerde sosyal medyada yine mehdi bekleyenlerin seslerini tekrardan duymaya başladık.

Başdanışman Adanan Tanrıverdi kendine vazife olmayan bir konuda kalkıp rahatlıkla “mehdi gelecek, ortamı buna göre hazırlamalıyız” diyebilmektedir.

Yine, İran eski C. Ahmedinejad da Birleşmiş Milletler toplantısında “inşallah bu yıl (2020) İsa mesihin desteklediği İmam Mehdi gelip insanlara yardım edecek, adaletsizliği bitirecek ve dileklerimizi gerçekleştirecektir” diyerek mehdinin gelmesine tarih bile verebilmektedir.

Bu makalede “mehdi gelecek zulüm bitecek” düşüncesinin absürtlüğünü konuşacak değilim; ancak bu düşünceden yola çıkarak “geleceği inşa etmek adına nasıl hareket etmeliyiz” konusunda düşüncelerimi beyan etmeye çalışacağım.  

Başta şunu belirtelim ki bizi dünyaya gönderen ve bize sahiplik yapan Rabbimiz, bizlere doğru yol göstermek için de Kitabı ve elçisini apaçık kanıtlarla göndermiştir. Bize düşen vazife, Kitabı ve elçisini doğru anlamaya çalışmak ve gösterdikleri hedefe emin adımlarla yürümektir.

Kitabı ve elçisini (yani dini) doğru anlamak için mutlaka akıl ve düşünceyi devreye sokmak (çalıştırmak) gerekir; ancak Kitabı ve elçisini birbirinden ayıranlar (iki ayrı kaynak zan edenler), kesinlikle yanılmaktadırlar. Mesaj tektir ve o mesaj da Allah’ındır; O’nun asla ortağı yoktur.

Yine belirtmek isterim ki Allah’ın sünnetini (mesajını) anlayamayan, Resulullah as’ın sünnetini hiç de anlayamaz. Kur’an’ın mesajını anlayanlar, Resulullah’ın konumunu çok iyi anlamış olurlar; ancak Kur’an’ı anlamayanlar, Kur’an yerine elçisini, hatta önderlerini yerleştirip onlara daha çok kulak verirler. Evet, Resulullah’ın doğru anlaşılması için, öncelikle Kur’an’ın doğru anlaşılması kaçınılmazdır.

Tekraren belirtelim ki Kitabı ve elçisini (yani dini) doğru anlamak için mutlaka akıl ve düşünceyi devreye sokmak (çalıştırmak) gerekir. Tabiidir ki akıl ve düşünce devreye girince mutlaka farklı kanaat ve yorumlar ortaya çıkacaktır. Yani, “çok seslilik” doğal olarak kendisini gösterecektir; ancak çok sesliliği risk ve bozulma değil, zenginlik olarak kabul ettiğimiz sürece ilerlemeye devam edeceğiz.

Ben inanıyorum ki dini ne kadar özgürce tartışabilirsek, o kadar terakki kazanır ve o kadar istifadeli hale getiririz. Din üzerinde yapılan müzakereler, dine zarar vermez, aksine daha zihin açıcı hakikatler kazandırır ve bizleri tefekkür ve tedebbüre kavuşturur.

Kabul etmeliyiz ki ilim adamlarının ayetleri müzakere ederken, ayetlerden farklı düşünceler ve farklı sonuçlar çıkartmaları kaçınılmazdır ve aynı zamanda bu müzakereler ufuk ve vizyon kazandırmaktadır. Yeter ki dinin temel esasları olan uluhiyet, nübüvvet, ahiret, temel hükümlerde bir sapma olmasın.

Onun için “Benim gibi düşünmüyor” diye hiçbir Müslümanı dışlamaya ve İslam dairesinden atmaya hakkımız yoktur. Başkalarının dinini-inancını ölçmek yerine, kendi Müslümanlığımızı (takvamızı) gözden geçirip “iyi örnek” olmaya bakmalıyız. Başkalarına düşüncesini dayatmak hastalıklı bir tutumdur; bundan zinhar uzak durmak gerekir.

İsim vererek söylemek gerekirse, Seyid Ahmet Han’dan Edip Yüksel’e, Kadı Abdul Cabber’dan Mustafa İslamoğlu’na, Ebu Hanife’den Yaşar Nuri’ye, Farabi’den Caner Taslaman’a, İbn-i Arabi’den Dücane’ye, Ahmet bin Hanbel’den Nurettin Yıldız’a, İmam Gazali’den Ebubekir Sifil’e, Celaleddin Rumi’den Kıbrisi’ye, İmam Rabbani’den Cübbeli Ahmed’e, Said Nursiden Mehmet Kutlular’a varıncaya kadar hiç kimseyi düşüncesinden dolayı tekfir edemeyiz, kafir diyemeyiz.

Evet, şahısları eleştiririz; yanlış gördüğümüz düşüncelerine yanlış, isabetsiz ve saçma deriz; ancak kendilerini Müslüman kabul eden kişileri akide/inanç bağlamında değerlendirerek “kafir” dememeliyiz.

Yani “Ben Müslümanım” diyen hiç kimseye “sen kafirsin” dememeliyiz; ancak Kur’an’ın küfür, şirk, fısk, nifak, zulüm, haram, fücür vs. olarak nitelediği cürümleri (eylemleri) de görmezlikten gelemeyiz. Yani “bu söz küfürdür, şirktir, fısktır, nifaktır” veya bu iş/eylem zulümdür, haramdır, fücurdur” deriz, diyebilmeliyiz; ancak hiç kimseyi cennete veya cehenneme göndermek hakkına sahip değiliz. O hak sadece Allah’a aittir. 

Esasen insanları tartışmak yerine, fikirleri tartışmak gerekir. Fikirleri de “iman-küfür” ekseninden ziyade ahlak, fikir ve bilim/ilim ekseninde ve de “usul” dairesi içinde müzakere etmeliyiz. Aksi takdirde faydadan çok zarar vermiş oluruz.

Şunu da bilelim ki Resulullah as dışında hiçbir şahıs mutlak otorite sahibi olmadığı gibi, hiçbir mezhep, zümre ve düşünce de değildir. Her kişi veya zümre dinlenir, doğru söyledikleri alınır, doğru kabul edilmiyorsa terk edilir.

Esasen bugün Müslümanları karşı karşıya getiren temel meselelerin başında “değişen şartlara paralel olarak düşüncenin ve fıkhın güncellenmemesi” gelmektedir. Oysa Müslümanların düşünce ve fıkıhta ilerlediği yıllara göz attığımızda, toplumsal hükümlerin konjonktüre bağlı olarak sürekli değiştiğini görürüz.

Eğer İslam’ın bugüne ve yarına dair söyleyecek sözü, uygulanacak hükümleri yoksa bu Müslümanların sonu demektir. Özellikle eğitim, yönetim, ekonomi, sosyal hayat, aile ve günlük hayat gibi alanlarda her zaman değişim söz konusu olduğundan bu değişime paralel olarak yeni kararlar ve hükümler konulmalıdır.

Bugün hala hayatın gerçekliğini görmeyen, değişime direnen, insanları yüz yıllar, hatta bin yıllar öncesinin fetvalarına mahküm eden ve o yıllarda yazılmış kitaplarla sürekli haşir neşir eden ulema (!), adeta zihinlerin düşünmesine kilit vurmaktadır. Halbuki vahyin mesajları ve Resulün örnekliği evrenseldir, kıyamete kadar canlı olmalı ve hayata ışık tutmalıdır.

Müslüman toplum bu olumsuz zihin ve düşünce girdabından çıkamadığı için başta eğitim, insan hakları, özgürlükler, güvenlik, ekonomi, sosyal refah, bilim, teknoloji, çevre ve temizlik gibi çok önemli sorunlarla boğuşup durmaktadır ve maalesef kendilerine derman olamadıkları gibi dünyaya da örnek olamamaktadır.

Öyle ise, inanan her insan yeryüzünde kendisini Allah’ın halifesi kabul ederek sorumluluğunu yerine getirmelidir. Çalışkanlığı, adaleti, merhameti, hoşgörüsü ve düşünce üretmekle insanlığa örnek olmalıdır. Kendisi için sevip istediğini kardeşleri için de samimiyetle istemelidir.

Bilinmelidir ki sorumluluğunu yerine getirmeyip mehdi bekleyen, her türlü tembelliği kadere fatura eden, akıl ve iradesini başkalarına havale eden, kainattaki determinizm (sebep-sonuç) ilkesini dikkate almayan kişi ve toplumlar ezilmekten kurtulamazlar.

Evet Mehdi beklemek, aklı kullanmaktan, sorumluluk almaktan ve geleceği inşa etmekten kaçmaktır. Onun içindir ki “mehdi, mesih, kurtarıcı” bekleyenler, tarih boyunca ezilmekten kurtulamamışlardır. 

Selam ve muhabbetlerimle…

NELER SÖYLENDİ?
@
Beşir İSLAMOĞLU

Beşir İSLAMOĞLU

DİĞER YAZILARI RESULULLAH AS’DAN SONRA YAŞANAN HADİSELER, ONUN MESAJINI (YOLUNU) DEĞİŞTİRMİŞTİR/SAPTIRMIŞTIR (1) 14-09-2021 07:41 HAK GASPI, İBADETLERİN KAZANCINI TÜKETİR 02-09-2021 08:35 AHLAKIN ŞARTI KAÇTIR? 26-08-2021 11:08 HER İYİ MÜSLÜMAN, AYNI ZAMANDA İYİ İNSANDIR 17-08-2021 11:24 KURBAN İBADETİNİ (KURBAN ETMEDEN!) DOĞRU ANLAMAK (2) 09-08-2021 07:56 HAYVANLAR İHTİYAÇ ÜZERİNE KESİLİR; GELENEĞE KURBAN EDİLEMEZ (1) 02-08-2021 21:51 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (6) 27-07-2021 09:22 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (5) 19-07-2021 08:58 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR BÜHTANDIR (4) 13-07-2021 08:26 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR GÜNAHTIR (3) 05-07-2021 08:06 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (2) 29-06-2021 11:32 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (1) 21-06-2021 08:17 İNSAN HAYATININ GÜVENCESİ KISASTIR 14-06-2021 08:02 İNSANCA YAŞAMANIN ÖN KOŞULU, NESİL EMNİYETİDİR 07-06-2021 08:37 ER KİŞİ NİYETİNE… 27-05-2021 08:26 AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (2) 17-05-2021 08:11 VAHİY VE AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (1) 10-05-2021 08:34 GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALMAK… 03-05-2021 08:25 MESAFE, MASKE VE TEMİZLİK SADECE CORONAVİRÜSE KARŞI DEĞİL… 26-04-2021 07:42 MÜSLÜMANLAR KİMLİK KRİZİ Mİ YAŞIYOR; YOKSA SAHTE KİMLİK Mİ TAŞIYOR? 16-04-2021 08:19 İBN RÜŞD MÜKTESEBATININ TEMELİ AKILDIR 05-04-2021 07:55 İMAM GAZALİ’Yİ DOĞRU ANLAMAK 30-03-2021 07:24 BİLİM GELİŞTİKÇE DİN TASAVVURU DA DEĞİŞİR 22-03-2021 08:13 DAVA SAHİPLERİ NERDESİNİZ?  14-03-2021 23:57 ŞAHİTLİK, (ŞEHİTLİK), HAK VE ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİNDİR 08-03-2021 07:43 GÖREVİMİZ “İMAN SORGULAMAK” DEĞİL, ZULMÜ SORGULAMAKTIR 02-03-2021 08:05 “KALUU BELA” ALLAH İLE AHİTLEŞMEKTİR. BAKIN NASIL! 22-02-2021 08:24 DİNDE ASLOLAN AMAÇTIR, ARAÇ DEĞİLDİR 15-02-2021 07:42 DİNİ 21. ASRIN AKLIYLA ANLAMAK/YORUMLAMAK 08-02-2021 09:27 İNSANIN ONURUYLA YAŞAMASI İÇİN EN TEMEL İHTİYAÇ SAĞLIK VE İAŞEDİR 01-02-2021 09:21 ALLAH’IN HAKKINI KORUMAK, YARATILANLARIN HAKKINI KORUMAKLA MÜMKÜN OLACAKTIR; O DA İLAHİ/ADİL SİSTEMİ AYAKTA TUTMAKLA ANCAK SAĞLANIR 25-01-2021 09:30 SİZ, SELEFİLİĞİN HANGİ KOLUNDANSINIZ? 19-01-2021 09:05 ALLAH ÖVGÜ DEĞİL, HAMD İSTEMEKTEDİR 11-01-2021 09:54 EN BÜYÜK KÖRLÜK, NANKÖRLÜKTÜR; O DA KÜFÜRDÜR 04-01-2021 00:24 MENFAAT TATLIDIR, İLKE TANIMAZ! 28-12-2020 11:22 ALLAH UYARMADAN CEZALANDIRIR MI? UYARILMAMIŞ TOPLUM VAR MI? PEKİ 14 ASIRDIR ELÇİ GELMEDİ; BU İNSANLARI KİM UYARMAKTADIR? 22-12-2020 00:29 21. ASRIN MİHNESİ VE HARİCİYESİ 15-12-2020 10:00 RABBİN “OKU” DİYOR. OKUYOR MUSUN, KİMİN ADINA? 10-12-2020 10:01 İSLAMDA İTTİBA KİŞİLERE DEĞİL, DELİLLEREDİR 30-11-2020 08:31 “KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM” DEMEDEN ÖNCE… 23-11-2020 09:27 ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİL, YAPTIKLARIMIZLA YÜZLEŞMEKTİR 16-11-2020 09:52 MAKAM, AHLAK İLE DEĞER KAZANIR 09-11-2020 07:59 EN DİNDAR OLANLAR DİNİ EN AZ BİLENLER MİDİR? 03-11-2020 07:52 DEVLETİN BEKASI ANCAK ADALETLE SAĞLANIR 26-10-2020 08:03 YÜZ KIZARTICI BİR OLAY İSLAM’A MAL EDİLEBİLİR Mİ? 19-10-2020 07:55 HALKI MÜSLÜMAN OLAN ÜLKELERİN DEVLET YÖNETİMİ NİÇİN İSLAMİ DEĞİLDİR? 12-10-2020 08:25 “KUR’AN DA RİVAYETLE GELDİ” DEMEK, ONA ŞAİBE KATMAKTIR 05-10-2020 07:37 TOPLUMUN SORUNLARINI KİM, NASIL ÇÖZECEK? 28-09-2020 08:55 TÜM ÇABALAR DAHA İYİ BİR GENÇLİK VE GELECEK İÇİN OLMALIDIR 21-09-2020 08:22 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ ? (2) 14-09-2020 19:10 PANDEMİ GÜNLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DURDURULMALI MI? 03-09-2020 12:45 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ? (1) 27-08-2020 10:08 NİMETLERİ ELLERİNİN ALTINDAKİLERLE PAYLAŞMAYNLAR, EŞİT DURUMA GELMEKTEN Mİ KORKUYORLAR! 20-08-2020 08:39 . “MEAL OKUMAYIN” DEMEK, “ALLAH’I DİNLEMEYİN” DEMEKTİR 11-08-2020 08:36 ESKİ TARZ BAYRAMLAR ARTIK MUTLU KILMIYOR; SAHİ SENİ MUTLU KILAN NEDİR? 04-08-2020 09:12 YÜZ YIL ÖLÜ KALDIKTAN SONRA TEKRAR DİRİLMEK… 27-07-2020 10:18 GAYBİ KONULAR AKLIN KONUSU DEĞİL Mİ? 21-07-2020 00:15 İBN RÜŞD FELSEFESİ YAŞATILABİLİR Mİ? 14-07-2020 08:06 LANET NEDİR, KİMLERE LANET EDİLMŞİTİR? 06-07-2020 08:29 TOPLUMSAL HELAKİN SEBEBİ İNANÇSIZLIK DEĞİL, İFSATTIR 30-06-2020 08:15 TELKİN ÖLÜYE DEĞİL, DİRİYE YAPILIR 23-06-2020 08:01 ANNELERİN HUKUKU NE ZAMAN KORUNACAK! 16-06-2020 08:25 NAMAZLARIN KISALTILMASI, YAYA VE BİNEK ÜZERİNDE KILINMASI VE CEM EDİLMESİ 08-06-2020 08:29 BİR İNSANI YAŞATAN, BÜTÜN İNSANLARI YAŞATMIŞ GİBİDİR 02-06-2020 08:21 HAYDİ KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM; COVİD-19’U FIRSATA ÇEVİRELİM! 22-05-2020 09:43 DÜNYA NİZAMINI AYAKTA TUTAN ÜÇ GÜÇ: KİTAP, MİZAN, DEMİR 12-05-2020 10:08 MUSİBETLER ANCAK BİR USUL VE YÖNTEMLE HAL EDİLİR 05-05-2020 09:43 ORUÇ TUTMAKTAN MAKSAT, SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANMAKTIR 28-04-2020 10:14 “KENDİMİZ İÇİN SEVİP İSTEDİĞİMİZİ, MASUM İNSANLAR İÇİN DE SEVİP İSTEMEDİKÇE, GÜVEN İÇİNDE OLAMAYIZ” 20-04-2020 09:23 CORONA VİRÜSÜNÜ İBRET NAZARIYLA OKUMAK 14-04-2020 09:49 DUA 07-04-2020 10:17 AFAT VE FELAKETLERE KARŞI TEDBİR İKİ TÜRLÜDÜR 30-03-2020 09:21 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET AYNI ŞEYLER Mİ? (4) 24-03-2020 10:16 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET, AYNI ŞEYLER Mİ? (3) 17-03-2020 09:28 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (2) 09-03-2020 09:30 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (1) 02-03-2020 08:31 MUHAMMED AS’I RABBİ TERBİYE ETTİ; YA BİZİ KİM TERBİYE ETMEKTEDİR? 25-02-2020 00:09 UYDUK HAZIR OLAN BATILA 18-02-2020 23:06 CAMİ VE MESCİDLERİ FONKSİYONEL HALE GETİRMEK 11-02-2020 10:15 DEPREMİ TEDEBBÜRLE OKUMAK! 03-02-2020 00:37 MEHDİ BEKLEMEK, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTEN KAÇMAKTIR 28-01-2020 00:55 HAC İBADETİ VE DİYANET’İN SORUMLULUKLARI 21-01-2020 08:36 GÜNÜMÜZÜN OKÇULARI DA MEVZİLERİNİ TERK ETTİLER 13-01-2020 08:33 GÜZEL/İYİ OLAN HER ŞEY, RABBİMİZİ HATIRLATMALIDIR 06-01-2020 08:22 YOBAZLIK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR 30-12-2019 00:04 İSRAİL KAVRAMI YAKUP AS’IN İSMİ MİDİR? 16-12-2019 00:06 KENDİMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ 09-12-2019 12:15 İBLİS HAKLI ÇIKTI 02-12-2019 08:40 ALLAH’IN RAZI OLACAĞI HAYAT İKİ CEPHELİDİR 25-11-2019 08:34 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (2) 18-11-2019 08:20 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (1) 09-11-2019 09:03
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Konyaspor511
 • 4Hatayspor510
 • 5Fatih Karagümrük510
 • 6Fenerbahçe510
 • 7Altay59
 • 8Alanyaspor59
 • 9Galatasaray58
 • 10Kayserispor57
 • 11Yeni Malatyaspor56
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Başakşehir FK53
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor51
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA