DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Giriş Tarihi : 25-02-2020 00:09
Güncelleme : 25-02-2020 00:09

MUHAMMED AS’I RABBİ TERBİYE ETTİ; YA BİZİ KİM TERBİYE ETMEKTEDİR?

Terbiye kavramı “Rab” kelimesinden türetilmiş bir kavramdır. Rab kavramı, Allah’ın fiillerini yansıtan bir isimdir. Rab; her şeye sahip ve malik olan, terbiye eden, eğiten, yetiştiren ve yöneten kimse demektir.

Alemlerin rabbi Allah’tır. O, yerin, göklerin -arşın- ve tüm varlıkların rabbidir. Her bir varlık ona muhtaçtır. Dolayısıyla O’na yönelmek, O’na dayanmak ve O’ndan istemek zorundadır.

Muhammed as resul ve nebi olarak seçilince, -risaletinin ilk yıllarında- gelen ayetler ona hitaben genellikle “senin Rabbin” şeklinde ifade edilirdi. Yani Allah, ona şunu söylüyordu: Vahiyle sana öğreten, seni eğiten, yetiştiren, yöneten sana sahip çıkan başkası değil, sadece Rabbin olan Allah’tır. Dolayısıyla hiç endişe etme!

Nebi as’ı Rabbi terbiye etti. O, Rabbani terbiye ile yetişti. Rabbi ona sahip çıktı ve onu yönetti. Yetim iken onu barındırdı. Yoksul iken onu varlıklı hale getirdi. Şaşkın halde iken ona vahiyle yol gösterdi. Müşriklerin baskılarına karşılık ona sabır ve metanet verdi ve onu her türlü kötülüklerden korudu.

Müşriklerin ısrarlı baskıları ve inkarları onu çok üzüyordu; ancak Rabbi onu her defasında uyarıyor, sebat ve kararlılık göstermesini istiyordu. Şöyle buyuruyordu:

“Rabbinden sana vahyedilene uy ve Allah’ın hükmü gelinceye kadar sabret. Allah, en hayırlı olan hükmü verecektir.” (Yunus 109)

“Sen onlar üzerinde zorba değilsin. İlahi uyarılardan korkan kimselere KUR’AN ile öğüt ver.” (Kaf 45)

Evet, Nebi as’ı Rabbi terbiye etti, yetiştirdi ve tüm insanlığa örnek kıldı. Öyle ise, Allah’ın varlığına ve birliğine inanan, O’nu Rab, Resulullah’ı örnek kabul eden bir mümin, O’nun indirdiği mesajlarla terbiye olması gerekmez mi?

Peki inandıklarını söyleyenler, kimlerin mesajlarıyla –bilgileriyle- terbiye/eğitim görmektedirler? “Rabbim” dedikleri Allah’ın Kur’an’ı ile mi, yoksa Kur’an’a alternatif kaynaklarla mı terbiye/eğitim görmektedirler?

Rabbimiz olan Allah; bizleri terbiye edip yetiştirirken -bizlerin muttaki bir mümin olmamızı isterken- öncelikle kendisine itaat ve ibadet etmemizi, adil olup adaleti titizlikle yerine getirmemizi, doğruluktan ayrılmamamızı, verdiğimiz sözü tutmamızı ve emanetlere sahip çıkmamızı istemektedir.

Yine Rabbimiz olan Allah; maddi yardımlarda bulunmamızı ve imkanlarımızı muhtaç insanlarla paylaşmamızı, tüm canlılara iyilikle muamele etmemizi; güzel söz söylememizi, güzel davranışta bulunmamızı, zorluklara karşı sabır ve metanetle karşılık vermemizi, tevazu, vakar ve müsamaha ile insanlara yaklaşmamızı, iffetli olmamızı, giysilerimizde, sözlerimizde ve davranışlarımızda insan onuruna yakışan bir ahlaka sahip olmamızı, bazen suçluları af edip bağışlamamızı istemektedir.

(Not: Suçluları bağışlama yetkisi tamamen hak sahiplerine aittir. Başkası bağışlayamaz.)

Diğer taraftan Rabbimiz; her türlü fahşadan, münkerden, tuğyandan yani haddi aşmaktan, azgınlıktan, bozgunculuktan, cana kıymaktan, haksız kazanç ve rüşvetten, aldatmaktan, iftira etmekten, gıybet etmekten, kin beslemekten, kötü zandan, kibirli olup insanlarla alay etmekten, küçümsemekten, hasetten, riyadan, nifaktan, kusur araştırmaktan, israf etmekten, cimrilikten, tembellikten uzak durmamızı istemektedir.

Bu temel ilkeler, “Rabbani eğitim”in vazgeçilmez ilkeleridir. Bu ilkeler, başta eğitim kurumlarımız olmak üzere hayatın diğer alanlarında/kurumlarında ne derece etkilidir! Bu ilkelerin fonksiyonel olmadığı gün gibi aşikardır.

Okullarımızda genellikle öğrenime, bilgi ve akademik kısma ağırlık verilmektedir. Sınavlardaki başarılar, karnelerdeki notlar dikkate alınmaktadır. Her ne kadar sistemin adı “Talim ve Terbiye” ise de çalışmalar neredeyse tamamen “Talim” üzerine yoğunlaşmıştır. “Terbiye” kısmı neredeyse sıfırlanmıştır.  Eskiden karnelerde “Hal ve Gidişat” diye bir not kısmı vardı; o da artık önemini kaybetti.

Okullarımızda yetişen gençlerimizin hal ve hareketleri, hayalleri, beklentileri ve istikametleri Rabbani terbiyeden ne derece uzak yaşadıklarını gözler önüne sermektedir. Yüzlerini (yönlerini) Kur’an’ın Rabbine mi, yoksa Batı’nın tanrısına (hayat tarzına) mı çevirdiklerini görmemek için kalplerin kör olması gerekir.

Sadece okullarımızda yetişen gençlerimiz değil, yıllarca camilerde vaaz ve hutbe dinlemiş yetişkinlerimizin çoğu da maalesef Rabbani terbiyeden yoksundur. Yukarıda belirttiğimiz ilkeler yerine, nefsinin arzularına ve yürürlükte olan geleneksel (hurafelerle iç içe) din anlayışına göre bir hayat sürmektedirler.

Rabbani terbiye (eğitim) ile yetişip hareket eden bir mümin, hayatın hangi alanında (idari, siyasi, ticari, eğitimci vs.) olursa olsun, temel ilkelerden kopamaz. Her türlü zorluğa karşı sabır ve metanetle, vahiy ve akılla, hayattan örneklerle hayatını sürdürmeyi bilmelidir.

Netice itibariyle demek istiyorum ki Allah’ı yaratıcı olarak kabul edenler, Rab olarak da kabul etmek zorundadır. “Benim Rabbim Allah’tır” diyorsa, Rabbi olan Allah’ın mesajlarına kulak vermekle mükelleftir. Rabbinin mesajlarına sağır kesilenlerin, sıkıntılar esnasında “Rabbim!” diye isteklerde bulunmaları samimi bir yakarış olamaz. Onun için dualar genellikle kabul olunmuyor. Allah, adeta şunu söylüyor: “Kimi Rab edindiysen (yani kimin mesajları ile hayatını sürdürüyorsan) git ondan iste!

Evet, her konuda olduğu gibi, iman ve amel konusunda da hayatımız çelişkilerle doludur. Adam başkasına kulluk ediyor, ama darda kalınca Allah’tan istiyor. Başkasının emir ve direktifleriyle hareket ediyor; lakin sıkıntıda kalınca Allah’a koşuyor. Başkasını sevip tapıyor; fakat başı ağırınca Allah, Allah diyor. Duan niçin kabul görmüyor, anladın mı?

Öyle ise, herkes kimi Rab ve ilah edindiğine, kimin emir ve direktiflerine kulak verdiğine, kimi sevip peşine takıldığına, darlıkta ve genişlikte kimin yanında yer aldığına, harcamalarını kim ve ne için harcadığına, insanlık için ne düşündüğüne baksın…

Selam ve muhabbetlerimle…

NELER SÖYLENDİ?
@
Beşir İSLAMOĞLU

Beşir İSLAMOĞLU

DİĞER YAZILARI RESULULLAH AS’DAN SONRA YAŞANAN HADİSELER, ONUN MESAJINI (YOLUNU) DEĞİŞTİRMİŞTİR/SAPTIRMIŞTIR (1) 14-09-2021 07:41 HAK GASPI, İBADETLERİN KAZANCINI TÜKETİR 02-09-2021 08:35 AHLAKIN ŞARTI KAÇTIR? 26-08-2021 11:08 HER İYİ MÜSLÜMAN, AYNI ZAMANDA İYİ İNSANDIR 17-08-2021 11:24 KURBAN İBADETİNİ (KURBAN ETMEDEN!) DOĞRU ANLAMAK (2) 09-08-2021 07:56 HAYVANLAR İHTİYAÇ ÜZERİNE KESİLİR; GELENEĞE KURBAN EDİLEMEZ (1) 02-08-2021 21:51 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (6) 27-07-2021 09:22 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (5) 19-07-2021 08:58 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR BÜHTANDIR (4) 13-07-2021 08:26 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR GÜNAHTIR (3) 05-07-2021 08:06 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (2) 29-06-2021 11:32 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (1) 21-06-2021 08:17 İNSAN HAYATININ GÜVENCESİ KISASTIR 14-06-2021 08:02 İNSANCA YAŞAMANIN ÖN KOŞULU, NESİL EMNİYETİDİR 07-06-2021 08:37 ER KİŞİ NİYETİNE… 27-05-2021 08:26 AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (2) 17-05-2021 08:11 VAHİY VE AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (1) 10-05-2021 08:34 GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALMAK… 03-05-2021 08:25 MESAFE, MASKE VE TEMİZLİK SADECE CORONAVİRÜSE KARŞI DEĞİL… 26-04-2021 07:42 MÜSLÜMANLAR KİMLİK KRİZİ Mİ YAŞIYOR; YOKSA SAHTE KİMLİK Mİ TAŞIYOR? 16-04-2021 08:19 İBN RÜŞD MÜKTESEBATININ TEMELİ AKILDIR 05-04-2021 07:55 İMAM GAZALİ’Yİ DOĞRU ANLAMAK 30-03-2021 07:24 BİLİM GELİŞTİKÇE DİN TASAVVURU DA DEĞİŞİR 22-03-2021 08:13 DAVA SAHİPLERİ NERDESİNİZ?  14-03-2021 23:57 ŞAHİTLİK, (ŞEHİTLİK), HAK VE ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİNDİR 08-03-2021 07:43 GÖREVİMİZ “İMAN SORGULAMAK” DEĞİL, ZULMÜ SORGULAMAKTIR 02-03-2021 08:05 “KALUU BELA” ALLAH İLE AHİTLEŞMEKTİR. BAKIN NASIL! 22-02-2021 08:24 DİNDE ASLOLAN AMAÇTIR, ARAÇ DEĞİLDİR 15-02-2021 07:42 DİNİ 21. ASRIN AKLIYLA ANLAMAK/YORUMLAMAK 08-02-2021 09:27 İNSANIN ONURUYLA YAŞAMASI İÇİN EN TEMEL İHTİYAÇ SAĞLIK VE İAŞEDİR 01-02-2021 09:21 ALLAH’IN HAKKINI KORUMAK, YARATILANLARIN HAKKINI KORUMAKLA MÜMKÜN OLACAKTIR; O DA İLAHİ/ADİL SİSTEMİ AYAKTA TUTMAKLA ANCAK SAĞLANIR 25-01-2021 09:30 SİZ, SELEFİLİĞİN HANGİ KOLUNDANSINIZ? 19-01-2021 09:05 ALLAH ÖVGÜ DEĞİL, HAMD İSTEMEKTEDİR 11-01-2021 09:54 EN BÜYÜK KÖRLÜK, NANKÖRLÜKTÜR; O DA KÜFÜRDÜR 04-01-2021 00:24 MENFAAT TATLIDIR, İLKE TANIMAZ! 28-12-2020 11:22 ALLAH UYARMADAN CEZALANDIRIR MI? UYARILMAMIŞ TOPLUM VAR MI? PEKİ 14 ASIRDIR ELÇİ GELMEDİ; BU İNSANLARI KİM UYARMAKTADIR? 22-12-2020 00:29 21. ASRIN MİHNESİ VE HARİCİYESİ 15-12-2020 10:00 RABBİN “OKU” DİYOR. OKUYOR MUSUN, KİMİN ADINA? 10-12-2020 10:01 İSLAMDA İTTİBA KİŞİLERE DEĞİL, DELİLLEREDİR 30-11-2020 08:31 “KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM” DEMEDEN ÖNCE… 23-11-2020 09:27 ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİL, YAPTIKLARIMIZLA YÜZLEŞMEKTİR 16-11-2020 09:52 MAKAM, AHLAK İLE DEĞER KAZANIR 09-11-2020 07:59 EN DİNDAR OLANLAR DİNİ EN AZ BİLENLER MİDİR? 03-11-2020 07:52 DEVLETİN BEKASI ANCAK ADALETLE SAĞLANIR 26-10-2020 08:03 YÜZ KIZARTICI BİR OLAY İSLAM’A MAL EDİLEBİLİR Mİ? 19-10-2020 07:55 HALKI MÜSLÜMAN OLAN ÜLKELERİN DEVLET YÖNETİMİ NİÇİN İSLAMİ DEĞİLDİR? 12-10-2020 08:25 “KUR’AN DA RİVAYETLE GELDİ” DEMEK, ONA ŞAİBE KATMAKTIR 05-10-2020 07:37 TOPLUMUN SORUNLARINI KİM, NASIL ÇÖZECEK? 28-09-2020 08:55 TÜM ÇABALAR DAHA İYİ BİR GENÇLİK VE GELECEK İÇİN OLMALIDIR 21-09-2020 08:22 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ ? (2) 14-09-2020 19:10 PANDEMİ GÜNLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DURDURULMALI MI? 03-09-2020 12:45 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ? (1) 27-08-2020 10:08 NİMETLERİ ELLERİNİN ALTINDAKİLERLE PAYLAŞMAYNLAR, EŞİT DURUMA GELMEKTEN Mİ KORKUYORLAR! 20-08-2020 08:39 . “MEAL OKUMAYIN” DEMEK, “ALLAH’I DİNLEMEYİN” DEMEKTİR 11-08-2020 08:36 ESKİ TARZ BAYRAMLAR ARTIK MUTLU KILMIYOR; SAHİ SENİ MUTLU KILAN NEDİR? 04-08-2020 09:12 YÜZ YIL ÖLÜ KALDIKTAN SONRA TEKRAR DİRİLMEK… 27-07-2020 10:18 GAYBİ KONULAR AKLIN KONUSU DEĞİL Mİ? 21-07-2020 00:15 İBN RÜŞD FELSEFESİ YAŞATILABİLİR Mİ? 14-07-2020 08:06 LANET NEDİR, KİMLERE LANET EDİLMŞİTİR? 06-07-2020 08:29 TOPLUMSAL HELAKİN SEBEBİ İNANÇSIZLIK DEĞİL, İFSATTIR 30-06-2020 08:15 TELKİN ÖLÜYE DEĞİL, DİRİYE YAPILIR 23-06-2020 08:01 ANNELERİN HUKUKU NE ZAMAN KORUNACAK! 16-06-2020 08:25 NAMAZLARIN KISALTILMASI, YAYA VE BİNEK ÜZERİNDE KILINMASI VE CEM EDİLMESİ 08-06-2020 08:29 BİR İNSANI YAŞATAN, BÜTÜN İNSANLARI YAŞATMIŞ GİBİDİR 02-06-2020 08:21 HAYDİ KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM; COVİD-19’U FIRSATA ÇEVİRELİM! 22-05-2020 09:43 DÜNYA NİZAMINI AYAKTA TUTAN ÜÇ GÜÇ: KİTAP, MİZAN, DEMİR 12-05-2020 10:08 MUSİBETLER ANCAK BİR USUL VE YÖNTEMLE HAL EDİLİR 05-05-2020 09:43 ORUÇ TUTMAKTAN MAKSAT, SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANMAKTIR 28-04-2020 10:14 “KENDİMİZ İÇİN SEVİP İSTEDİĞİMİZİ, MASUM İNSANLAR İÇİN DE SEVİP İSTEMEDİKÇE, GÜVEN İÇİNDE OLAMAYIZ” 20-04-2020 09:23 CORONA VİRÜSÜNÜ İBRET NAZARIYLA OKUMAK 14-04-2020 09:49 DUA 07-04-2020 10:17 AFAT VE FELAKETLERE KARŞI TEDBİR İKİ TÜRLÜDÜR 30-03-2020 09:21 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET AYNI ŞEYLER Mİ? (4) 24-03-2020 10:16 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET, AYNI ŞEYLER Mİ? (3) 17-03-2020 09:28 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (2) 09-03-2020 09:30 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (1) 02-03-2020 08:31 MUHAMMED AS’I RABBİ TERBİYE ETTİ; YA BİZİ KİM TERBİYE ETMEKTEDİR? 25-02-2020 00:09 UYDUK HAZIR OLAN BATILA 18-02-2020 23:06 CAMİ VE MESCİDLERİ FONKSİYONEL HALE GETİRMEK 11-02-2020 10:15 DEPREMİ TEDEBBÜRLE OKUMAK! 03-02-2020 00:37 MEHDİ BEKLEMEK, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTEN KAÇMAKTIR 28-01-2020 00:55 HAC İBADETİ VE DİYANET’İN SORUMLULUKLARI 21-01-2020 08:36 GÜNÜMÜZÜN OKÇULARI DA MEVZİLERİNİ TERK ETTİLER 13-01-2020 08:33 GÜZEL/İYİ OLAN HER ŞEY, RABBİMİZİ HATIRLATMALIDIR 06-01-2020 08:22 YOBAZLIK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR 30-12-2019 00:04 İSRAİL KAVRAMI YAKUP AS’IN İSMİ MİDİR? 16-12-2019 00:06 KENDİMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ 09-12-2019 12:15 İBLİS HAKLI ÇIKTI 02-12-2019 08:40 ALLAH’IN RAZI OLACAĞI HAYAT İKİ CEPHELİDİR 25-11-2019 08:34 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (2) 18-11-2019 08:20 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (1) 09-11-2019 09:03
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Konyaspor511
 • 4Hatayspor510
 • 5Fatih Karagümrük510
 • 6Fenerbahçe510
 • 7Altay59
 • 8Alanyaspor59
 • 9Galatasaray58
 • 10Kayserispor57
 • 11Yeni Malatyaspor56
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Başakşehir FK53
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor51
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA