DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Giriş Tarihi : 20-08-2020 08:39

NİMETLERİ ELLERİNİN ALTINDAKİLERLE PAYLAŞMAYNLAR, EŞİT DURUMA GELMEKTEN Mİ KORKUYORLAR!

“Ellerinin altındakiler” (mameleketaymanuhum)  ifadesi, Kur’an ayetlerinde 15 ayette geçer.  Birkaç ayet istisna, genellikle “cariye-köle” olarak tanımlanmıştır.

Bu makalede, cariye kavramı üzerinde durmayacağız; zira cariyelik ve kölelik başlı başına bir fenomendir ve zaten ilkel anlamda tarihte kalmıştır.

Öyle ise, bu modern çağda “ellerinin altındakiler” ilahi ifadesinden ne anlamak lazım ve nasıl bir çözüm getirmek lazım?

Evrensel anlamda “ellerinin altındakiler” ifadesini “sosyal adalet” ilkesiyle okumak gerekir. İlahi sistem gereği insanlar farklı imkanlara ve nimetlere sahiptirler ve birbirlerine karşı sorumludurlar.  Kim, -hangi sıfatla olursa olsun- kimlerden sorumlu ise, kimlerin sorumluluğunu üstlenmiş ise, o kişiler, “onların ellerinin altına bulunuyorlar” demektir.

Evet, bu modern çağda “Ellerinin altındakiler” (mameleketaymanuhum)  ifadesi ele alındığında, kölelik ve cariyeliğin tamamen şekil değiştirdiğini ve kimi insanların farklı tonlarda köle ve cariyeleştirildiğini, ağır işlerde köle gibi çalıştırıldığını, haklarının tam olarak verilmediğini; kimi kadınların da para ve şöhret (!)  karşılığında adeta cariyeleştirildiğini rahatlıkla görebiliriz.

Sosyal adalet gereği, toplum içinde her ferdin insanca yaşaması, kabiliyetlerini ortaya koyması, imkan ve fırsatlardan yararlanması gerekir ki sosyal sınıflar oluşmasın. Güç ve imkanları ellerinde bulunduranların, olumsuz tesirleri önlemek için bir takım tedbirler almaları zaruridir. Özellikle çalışma imkanı olanlara iş vermek, çalışma imkanı olmayanlara da insana yakışan bir hayat ve refah seviyesi kazandırmak onların temel görevidir.

Günümüzde yetimler, akrabalar, emekçiler (işçi-memur), savaş esirleri, muhacirler vs kim olursa olsun, tümünün hak ve sorumlulukları vardır. Bu hak ve sorumlulukların karşılık bulması için “sosyal adalet” mekanizmasının devrede olması lazım. Kim, kimlerden sorumlu ise, onların haklarını gözetmeli ve onlara karşı sorumluluklarını adaletle yerine getirmelidir. İlahi adalet bunu gerektirir.

Kur’an mealini okuduğumuzda Nahl suresi 71. Ayette -konuyla ilgili- çok çarpıcı bir ifadeye rastlıyoruz:

“…Kendilerine fazla (rızık, mal, mülkiyet, iktidar vs.) verilmiş olanlar, “onlarla eşit hale geliriz” endişesiyle “ellerinin altında bulunan kimseler” ile paylaşmıyorlar. Yoksa onlar, bu nimeti kendilerine Allah’ın verdiğini inkar mı ediyorlar!”

“Allah’ın verdiğini inkar mı ediyorlar!”

Yoksa “Biz kazandık, kimseyle paylaşamayız mı” diyorlar. Bunu diyenlere Kur’an, Karun’u örnek olarak göstermektedir.

Ne demişti Karun?  “Bu serveti-mülkü ben kendi bilgim ve gücümle elde ettim.”

Evet, Allah, servet sahipleri adına Karun’u örnek olarak sunmaktadır.  Karun, büyük bir servete-mülke sahip olduğu için insanlara tahakküm ediyordu. Çevresindekiler ona “servetinden dolayı öyle böbürlenme, insanlara tahakküm etme; zira Allah böbürlenenleri sevmez. Allah’ın sana verdiği serveti hayır yolunda sarfet; ahiret yurdunda iyi bir yer elde etmeye bak! Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa, sen de başkalarına öyle iyilik et! Sakın yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaya çalışma; çünkü Allah bozgunculuk çıkaranları asla sevmez” dediklerinde,  o, “bu serveti-mülkü ben kendi bilgim ve gücümle elde ettim” dedi.

Daha önce dünya hayatının debdebesine göz dikenler ve Karun gibi servete sahip (imrenip onun yerinde) olmak isteyenler, Karun’un başına gelenleri görünce, “eğer Allah bize lütfetmemiş olsaydı, kesinlikle biz de yerin dibine geçerdik; demek ki nankörlük yapanlar iflah olmuyorlarmış” dediler. (Kasas 76-82) ,

Evet, “onlarla eşit hale geliriz” endişesiyle mallarını, “ellerinin altında bulunan” kimselerle paylaşmayanların akibeti Karun’dan farklı olmayacaktır. Zira bu tavır, “Allah’ın verdiğini inkar” anlamına gelmektedir. Allah’ın kendilerine verdiği serveti (rızkı, iktidar ve gücü) başkalarıyla, özellikle de ellerinin altındakilerle (sorumlu olduğu kimselerle) paylaşmıyorlarsa, “biz kazandık, kimseyle paylaşmak zorunda değiliz” diyorlarsa, Allah’ın verdiğini inkar etmektedirler.

Bilindiği gibi çeşitli sebeplerden dolayı insanların kazançları farklı olmaktadır. Bu da hikmetine binaen Rabbimizin insanlar hakkındaki sınavıdır. İstese her insanı zengin veya fakir kılabilir; ancak toplumsal dengenin sağlanması için Allah böyle uygun görmektedir.

Esasen İslam; adalet, hakkaniyet, eşitlik, dayanışma, paylaşma gibi sosyal değerlere önem vererek insanların ancak bu değerlerle değer kazandıklarını  (servet ve iktidarla değil) belirtmektedir. Onun için kim, hangi nimet ve imkana sahip ise, o nimet ve imkanı ihtiyaç sahipleriyle paylaşması gerekir. 

İnsanlar sahip oldukları nimet ve imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşırken, özellikle “ellerinin altında bulunan kimseler” hakkında daha hassas olmaları zorunludur. Onun içindir ki Nebi as, “elinizin altındakiler (köleler, hizmetliler, çalışanlar) sizin kardeşlerinizdir; Allah onları size emanet etmiştir. Öyleyse bu durumdaki kardeşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onlara güçlerinin yetmeyeceği ağır işler yüklemeyin” buyurmaktadır.

Bilindiği gibi Resulullah as döneminde putperestlerin en çok rahatsız oldukları konulardan biri de Resulullah’ın, köleleri hürlerle eşit muameleye tabi tutmuş olmasıydı. Evet, Resulullah as, adalet merkezli hareket ederek bütün insanları eşit tutmak zorundaydı ve öyle yaptı.

Müslüman olduğunu iddia edenlerin, her konuda olduğu gibi bu konuda da Resulullah as’ınmisyonunu takip etmeleri ve insanları özgürleştirmeleri gerekir. Çeşitli sebeplerle ellerinin altında bulunanlara karşı çok hassas olmaları ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeleri vaciptir.

Sosyal adalet gereği, ister devlet kurumlarında, ister özel sektörde çalışanların, nimet ve külfetlerin adil bir şekilde dağıtılması için “eşit işe eşit ücret” ilkesine uygun ücret almaları hakkaniyetin gereğidir.  Aynı veya benzer işleri yapanların eşit veya birbirlerine çok yakın ücret almaları islam adaletinin bir ilkesidir.

Üretime dayalı fabrikalarda ve tesislerde çalışanların, belli bir süre (iki yıl gibi) çalışıp her konuda güven oluşturduktan sonra, belli bir yüzdelikle üretime ortak edilmeleri gerekir. Bu ortaklık, hem çalışanlara daha azimli çalışma ruhu verir, hem de çatışmaya sebebiyet veren sınıfsal statüyü yok eder. Bu küçük payı/ortaklığı çalışanına çok gören ve “onlarla eşit hale geliriz” endişesiyle paylaşmadan kaçınan kapitalist zihniyet, nimet ve imkanları Allah’ın verdiğini bir anlamda inkar etmektedir.

Özetle belirtmek istediğim şudur ki nimet ve imkanların yegane sahibi Allah’tır. Allah, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda uçurum oluşturan sınıfsal statüleri kabul etmez. Tüm imkanların “adalet merkezli” paylaşılmasını ister. Güç ve imkanları ellerinde bulunduranlar sorumlu oldukları kişilere karşı (ellerinin altındakilere) servet, güç ve imkanları paylaşmazlarsa,  ayette geçtiği gibi “Allah’ın verdiğini inkar etmiş” oluyorlar ki bunun da faturası ağır olacaktır.

“Rızık konusunda kiminize kiminizden fazla veren Allah’tır. Hal böyleyken, kendilerine fazla verilmiş olanlar, “onlarla eşit hale geliriz” endişesiyle mallarını ellerinin altında bulunan kimselerle paylaşmıyorlar. Yoksa onlar, bu nimeti kendilerine Allah’ın verdiğini inkar mı ediyorlar!” (Nahl 71)

Selam ve muhabbetlerimle…

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Beşir İSLAMOĞLU

Beşir İSLAMOĞLU

DİĞER YAZILARI RESULULLAH AS’DAN SONRA YAŞANAN HADİSELER, ONUN MESAJINI (YOLUNU) DEĞİŞTİRMİŞTİR/SAPTIRMIŞTIR (1) 14-09-2021 07:41 HAK GASPI, İBADETLERİN KAZANCINI TÜKETİR 02-09-2021 08:35 AHLAKIN ŞARTI KAÇTIR? 26-08-2021 11:08 HER İYİ MÜSLÜMAN, AYNI ZAMANDA İYİ İNSANDIR 17-08-2021 11:24 KURBAN İBADETİNİ (KURBAN ETMEDEN!) DOĞRU ANLAMAK (2) 09-08-2021 07:56 HAYVANLAR İHTİYAÇ ÜZERİNE KESİLİR; GELENEĞE KURBAN EDİLEMEZ (1) 02-08-2021 21:51 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (6) 27-07-2021 09:22 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (5) 19-07-2021 08:58 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR BÜHTANDIR (4) 13-07-2021 08:26 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR GÜNAHTIR (3) 05-07-2021 08:06 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (2) 29-06-2021 11:32 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (1) 21-06-2021 08:17 İNSAN HAYATININ GÜVENCESİ KISASTIR 14-06-2021 08:02 İNSANCA YAŞAMANIN ÖN KOŞULU, NESİL EMNİYETİDİR 07-06-2021 08:37 ER KİŞİ NİYETİNE… 27-05-2021 08:26 AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (2) 17-05-2021 08:11 VAHİY VE AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (1) 10-05-2021 08:34 GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALMAK… 03-05-2021 08:25 MESAFE, MASKE VE TEMİZLİK SADECE CORONAVİRÜSE KARŞI DEĞİL… 26-04-2021 07:42 MÜSLÜMANLAR KİMLİK KRİZİ Mİ YAŞIYOR; YOKSA SAHTE KİMLİK Mİ TAŞIYOR? 16-04-2021 08:19 İBN RÜŞD MÜKTESEBATININ TEMELİ AKILDIR 05-04-2021 07:55 İMAM GAZALİ’Yİ DOĞRU ANLAMAK 30-03-2021 07:24 BİLİM GELİŞTİKÇE DİN TASAVVURU DA DEĞİŞİR 22-03-2021 08:13 DAVA SAHİPLERİ NERDESİNİZ?  14-03-2021 23:57 ŞAHİTLİK, (ŞEHİTLİK), HAK VE ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİNDİR 08-03-2021 07:43 GÖREVİMİZ “İMAN SORGULAMAK” DEĞİL, ZULMÜ SORGULAMAKTIR 02-03-2021 08:05 “KALUU BELA” ALLAH İLE AHİTLEŞMEKTİR. BAKIN NASIL! 22-02-2021 08:24 DİNDE ASLOLAN AMAÇTIR, ARAÇ DEĞİLDİR 15-02-2021 07:42 DİNİ 21. ASRIN AKLIYLA ANLAMAK/YORUMLAMAK 08-02-2021 09:27 İNSANIN ONURUYLA YAŞAMASI İÇİN EN TEMEL İHTİYAÇ SAĞLIK VE İAŞEDİR 01-02-2021 09:21 ALLAH’IN HAKKINI KORUMAK, YARATILANLARIN HAKKINI KORUMAKLA MÜMKÜN OLACAKTIR; O DA İLAHİ/ADİL SİSTEMİ AYAKTA TUTMAKLA ANCAK SAĞLANIR 25-01-2021 09:30 SİZ, SELEFİLİĞİN HANGİ KOLUNDANSINIZ? 19-01-2021 09:05 ALLAH ÖVGÜ DEĞİL, HAMD İSTEMEKTEDİR 11-01-2021 09:54 EN BÜYÜK KÖRLÜK, NANKÖRLÜKTÜR; O DA KÜFÜRDÜR 04-01-2021 00:24 MENFAAT TATLIDIR, İLKE TANIMAZ! 28-12-2020 11:22 ALLAH UYARMADAN CEZALANDIRIR MI? UYARILMAMIŞ TOPLUM VAR MI? PEKİ 14 ASIRDIR ELÇİ GELMEDİ; BU İNSANLARI KİM UYARMAKTADIR? 22-12-2020 00:29 21. ASRIN MİHNESİ VE HARİCİYESİ 15-12-2020 10:00 RABBİN “OKU” DİYOR. OKUYOR MUSUN, KİMİN ADINA? 10-12-2020 10:01 İSLAMDA İTTİBA KİŞİLERE DEĞİL, DELİLLEREDİR 30-11-2020 08:31 “KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM” DEMEDEN ÖNCE… 23-11-2020 09:27 ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİL, YAPTIKLARIMIZLA YÜZLEŞMEKTİR 16-11-2020 09:52 MAKAM, AHLAK İLE DEĞER KAZANIR 09-11-2020 07:59 EN DİNDAR OLANLAR DİNİ EN AZ BİLENLER MİDİR? 03-11-2020 07:52 DEVLETİN BEKASI ANCAK ADALETLE SAĞLANIR 26-10-2020 08:03 YÜZ KIZARTICI BİR OLAY İSLAM’A MAL EDİLEBİLİR Mİ? 19-10-2020 07:55 HALKI MÜSLÜMAN OLAN ÜLKELERİN DEVLET YÖNETİMİ NİÇİN İSLAMİ DEĞİLDİR? 12-10-2020 08:25 “KUR’AN DA RİVAYETLE GELDİ” DEMEK, ONA ŞAİBE KATMAKTIR 05-10-2020 07:37 TOPLUMUN SORUNLARINI KİM, NASIL ÇÖZECEK? 28-09-2020 08:55 TÜM ÇABALAR DAHA İYİ BİR GENÇLİK VE GELECEK İÇİN OLMALIDIR 21-09-2020 08:22 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ ? (2) 14-09-2020 19:10 PANDEMİ GÜNLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DURDURULMALI MI? 03-09-2020 12:45 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ? (1) 27-08-2020 10:08 NİMETLERİ ELLERİNİN ALTINDAKİLERLE PAYLAŞMAYNLAR, EŞİT DURUMA GELMEKTEN Mİ KORKUYORLAR! 20-08-2020 08:39 . “MEAL OKUMAYIN” DEMEK, “ALLAH’I DİNLEMEYİN” DEMEKTİR 11-08-2020 08:36 ESKİ TARZ BAYRAMLAR ARTIK MUTLU KILMIYOR; SAHİ SENİ MUTLU KILAN NEDİR? 04-08-2020 09:12 YÜZ YIL ÖLÜ KALDIKTAN SONRA TEKRAR DİRİLMEK… 27-07-2020 10:18 GAYBİ KONULAR AKLIN KONUSU DEĞİL Mİ? 21-07-2020 00:15 İBN RÜŞD FELSEFESİ YAŞATILABİLİR Mİ? 14-07-2020 08:06 LANET NEDİR, KİMLERE LANET EDİLMŞİTİR? 06-07-2020 08:29 TOPLUMSAL HELAKİN SEBEBİ İNANÇSIZLIK DEĞİL, İFSATTIR 30-06-2020 08:15 TELKİN ÖLÜYE DEĞİL, DİRİYE YAPILIR 23-06-2020 08:01 ANNELERİN HUKUKU NE ZAMAN KORUNACAK! 16-06-2020 08:25 NAMAZLARIN KISALTILMASI, YAYA VE BİNEK ÜZERİNDE KILINMASI VE CEM EDİLMESİ 08-06-2020 08:29 BİR İNSANI YAŞATAN, BÜTÜN İNSANLARI YAŞATMIŞ GİBİDİR 02-06-2020 08:21 HAYDİ KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM; COVİD-19’U FIRSATA ÇEVİRELİM! 22-05-2020 09:43 DÜNYA NİZAMINI AYAKTA TUTAN ÜÇ GÜÇ: KİTAP, MİZAN, DEMİR 12-05-2020 10:08 MUSİBETLER ANCAK BİR USUL VE YÖNTEMLE HAL EDİLİR 05-05-2020 09:43 ORUÇ TUTMAKTAN MAKSAT, SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANMAKTIR 28-04-2020 10:14 “KENDİMİZ İÇİN SEVİP İSTEDİĞİMİZİ, MASUM İNSANLAR İÇİN DE SEVİP İSTEMEDİKÇE, GÜVEN İÇİNDE OLAMAYIZ” 20-04-2020 09:23 CORONA VİRÜSÜNÜ İBRET NAZARIYLA OKUMAK 14-04-2020 09:49 DUA 07-04-2020 10:17 AFAT VE FELAKETLERE KARŞI TEDBİR İKİ TÜRLÜDÜR 30-03-2020 09:21 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET AYNI ŞEYLER Mİ? (4) 24-03-2020 10:16 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET, AYNI ŞEYLER Mİ? (3) 17-03-2020 09:28 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (2) 09-03-2020 09:30 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (1) 02-03-2020 08:31 MUHAMMED AS’I RABBİ TERBİYE ETTİ; YA BİZİ KİM TERBİYE ETMEKTEDİR? 25-02-2020 00:09 UYDUK HAZIR OLAN BATILA 18-02-2020 23:06 CAMİ VE MESCİDLERİ FONKSİYONEL HALE GETİRMEK 11-02-2020 10:15 DEPREMİ TEDEBBÜRLE OKUMAK! 03-02-2020 00:37 MEHDİ BEKLEMEK, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTEN KAÇMAKTIR 28-01-2020 00:55 HAC İBADETİ VE DİYANET’İN SORUMLULUKLARI 21-01-2020 08:36 GÜNÜMÜZÜN OKÇULARI DA MEVZİLERİNİ TERK ETTİLER 13-01-2020 08:33 GÜZEL/İYİ OLAN HER ŞEY, RABBİMİZİ HATIRLATMALIDIR 06-01-2020 08:22 YOBAZLIK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR 30-12-2019 00:04 İSRAİL KAVRAMI YAKUP AS’IN İSMİ MİDİR? 16-12-2019 00:06 KENDİMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ 09-12-2019 12:15 İBLİS HAKLI ÇIKTI 02-12-2019 08:40 ALLAH’IN RAZI OLACAĞI HAYAT İKİ CEPHELİDİR 25-11-2019 08:34 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (2) 18-11-2019 08:20 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (1) 09-11-2019 09:03
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Konyaspor511
 • 4Hatayspor510
 • 5Fatih Karagümrük510
 • 6Fenerbahçe510
 • 7Altay59
 • 8Alanyaspor59
 • 9Galatasaray58
 • 10Kayserispor57
 • 11Yeni Malatyaspor56
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Başakşehir FK53
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor51
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA