DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Giriş Tarihi : 05-10-2020 07:37

“KUR’AN DA RİVAYETLE GELDİ” DEMEK, ONA ŞAİBE KATMAKTIR

Son yıllarda Kur’an ile hadisi aynı mertebeye koymaya çalışan bazı rivayetperestler, Kur’an’ı merkeze alanları –güya- susturmak için şöyle bir soru yöneltmektedirler:

Soru şu: Kur’an da neticede rivayet ile bize geldi. O halde niçin rivayetleri eleştiriyorsunuz?

Bazıları şunu da ekliyorlar: Madem rivayetleri eleştiriyorsunuz; o zaman niye işinize gelen rivayetleri kullanıyorsunuz?

İkincisine hemen cevap verelim: Aklı başında hiçbir insan rivayetle gelen bilgilerin tümünü tok sayamaz. Sadece seçici olur; yani makul ve sahih gördüklerini kullanır. Aksi takdirde geçmişte yaşananları ve söylenenleri yok saymış olur ki bu da hakikate sığmaz.

Birinci soruya gelince, her şeyden önce bilip inanıyoruz ki Kur’an kitabı bütünüyle Allah katından Muhammed as’a indirilmiş ve Muhammed as de hiçbir değişiklik yapmadan insanlara tebliğ etmiştir. Bu husus, tüm inananların mutlak akidesidir ve asla tartışılmaz.

Kitabullahı diğer kitaplarla hiçbir yönüyle karıştırmamak gerekir. Başka kitaplara benzetmek, ona şaibe katmaktır. O, bütünüyle vahiydir, i’cazdır ve mahfuzdur. Onu indiren güç, onun korunmasını da üstlenmiştir. “Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve yine onu biz koruyacağız” buyurmaktadır.

Bakınız! Kur’an indirildiği dönemde ona şaibe karıştıranlara Allah şöyle cevap veriyordu:

“Hayır! Siz zan ile hareket ediyorsunuz. Halbuki zan, hakikat karşısında hiçbir değer ifade etmez.

Kesin olan şudur ki bu Kur’an, Allah tarafından indirilmiştir. Onun uydurma olması düşünülemez. Bu kitap, önceki kitapları tasdik eden ve açıklayan bir kitaptır. Bu kitabın, alemlerin rabbinden geldiğinden en ufak bir kuşku yoktur.” (Yunus 36,37)

Bilindiği gibi insanların bilgi sahibi olmaları ancak iki yolla mümkün olabilir; biri Allah’ın bildirmesiyle, diğeri başkalarının bildirilmesiyledir.

Bilginin bir kısmı Allah’tandır ve vahiy yoluyla elde edilir. Diğeri de insanların kendi ürettikleri düşüncelerdir ki o da rivayet yoluyla kazanılır.

Allah’tan gelen bilgi vahiydir, hakikattir, mutlak doğrudur; diğeri zandır, doğru da yanlış da olabilir. Kur’an vahiydir. Vahiy, tanımlanamayan bir iletişim yoludur. Nasıl ki Allah’ın kendisi metafiziktir ve maddeleştirilemiyorsa, onun sözleri olan vahiy de metafiziktir, maddeleştirilemez. Bu durum, tamamen iman ve güven işidir. Onun için Allah’a iman edip güvenen kişi, onun insanlara hitap ettiği vahye de inanır, güvenir; ondan asla kuşku duymaz.

“Kur’an’da rivayet yolula gelmiştir” diyenler, esasen -bilinçli veya bilinçsiz- Kur’an’a şaibe/şike karıştırmaktadırlar. Kur’an kitabını rivayetler derecesine düşürmektedirler veya tersinden okursak, rivayetleri Kur’an kitabının seviyesine çıkartmak istemektedirler.

Nitekim vahyi (Allah’ın sözlerini) metluv (tilavet edilen) ve gayri metluv (tilavet edilmeyen) diye ikiye böldüler. Daha açık bir ifadeyle, “vahiy iki çeşittir” dediler. Biri Kur’an kitabındaki vahiydir; diğeri de Kur’an kitabının dışında Nebi as’ın ilettiği vahiydir. Böylece Nebi’ye atfedilen bütün sözler gayrı metluv vahiy olarak kaynaklara geçirildi. Her ne kadar “Gayrı metluv vahiy” deniliyorsa da bal gibi okunuyor ve Kur’ndaki vahiyle “eşdeğer” tutuluyor.

Şimdi ben, bu iddiada ve zanda bulunanlara şu soruyu soruyorum:

Kur’an Kitabındaki vahiy, Hem Resulullah ve hem de hafızlar tarafından ezberlendi ve hem de vahiy katipleri tarafından yazdırılarak sonuna kadar korundu. Peki sizin zanla hareket edip iddia ettiğiniz ikinci vahiy (Nebi’ye atfedilen sözler) niçin Sahabe tarafından tümü ezberlenmedi ve yazılmadı?

Madem, “o da vahiydir ve Allah’tandır” diye iddia ediyorsunuz, onun varlığı hakkında açık bir ayet olmaz mıydı ve onun da Kur’an’daki vahiy gibi korunması (zabt-ı rabt altına alınması) gerekmez miydi? Yoksa Allah, (sübhanellah) bir kısım vahyin korunmasını istemedi mi?

“Unutmayın! Kendi uydurduklarını Allah’a isnat edenler asla iflah olmazlar.” (Nahl 116)

Yine soralım: Hadis adı altında gelen yüzbinlerce rivayetten niçin bir takım ölçüler koyularak seçim yapıldı?

Niçin biri “bu söz, uydurma veya zayıf bir sözdür (rivayettir)” diyerek kitabına almadı da bir başkası, o söze “sahih” diyerek kitabına aldı? Allah’ın indirdiği vahiy ise, böyle bir muhayyerlik olabilir mi? Ricalin (hadisçilerin) keyfine vahiy bırakılır mı?

İnanalım ki “Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve yine onu biz koruyacağız” buyuran Allah, bir şekilde onu korumuş ve kıyamete kadar koruyacaktır. Bu husus, müminlerin akidesidir; ama Nebi’nin Kur’an vahyi dışında söylediklerinin korunduğuna dair hiçbir kanıt/belge yoktur. Zaten -dediğimiz gibi- korunmuş olsaydı, rivayet edilen yüz binlerce sözlerden seçme yoluna gidilmezdi. Bir kısmı sahih, bir kısmına zayıf veya uydurma denmezdi. Kaldı ki zaten Nebi’ye atfedilen bütün sözler, zan ifade eder. Zan da hiçbir şekilde hakikat yerine ikame edilemez.

Bu iddianın sahipleri “Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve yine onu biz koruyacağız” ayeti için de “bize rivayet yoluyla gelmiştir” diyebilirler; ancak işin sağlamasını kendileri yapabilirler. Yani, “Kur’an ayetleri de Nebi’nin hadisleri de rivayet yoluyla gelmiştir, dolayısıyla ikisi de indiriliş olarak eşdeğerdir” diyorlarsa, sağlamasını yapsınlar. Hem Kur’an’a, hem de Nebi’ye atfedilen sözlere/rivayetlere bir baksınlar; görecekler ki Kur’an kitabı indirildiği tarihten (610) bugüne kadar titizlikle korunmuş ve bütün dünyada milyarlarca Kur’an kitabı en küçük harfine kadar aynı şekilde yazılarak muhafaza edilmiştir.

Bir de Nebi’ye atfedilen yüzbinlerce rivayete (hadise) baksınlar. Bu sözlerin korunmadığını, -ekseriyetinin- hem Kur’an ayetleriyle, hem akıl ve mantıkla ve hem de birbirleriyle çeliştiğini göreceklerdir; zira rivayetin tabiatı budur. Aynıyla korunması nerdeyse imkansızdır.

Mevzuyu daha fazla uzatarak okuyucuları sıkmak istemiyorum; ancak hakikat şudur ki “Kur’an ayetleri de hadisler gibi rivayetle gelmiştir ve onun içindir ki iki çeşit vahiy vardır” iddiasında bulunanlar, sadece zan ediyorlar. Halbuki zan, hakikat karşısında hiçbir değer ifade etmez. Zannın hiçbir türü hakikatin yerini tutamaz. (Yunus 36) Zannı hakikat yapmaya çalışmak ve zanna dayalı spekülatif bilgiyi hakikatin içine katmak, asla çözüm olamaz; sadece hakikate şaibe bulaştırır.

Gelin hakikatin savunucuları olalım. Sünnet ve hadisi Kur’an’la yarıştırmaktan vaz geçelim. Hadis olarak gelen rivayetlerin hükmünü Kur’an’ın hükmüne eş tutarak Kur’an’ın ortağı haline getirmeyelim. “Unutmayın! Kendi uydurduklarını Allah’a isnat edenler asla iflah olmazlar.” (Nahl 116)

Evet Allah şaridir, din belirler; Nebi ise dini tebliğ eder. Allah sünnet/hüküm/norm koyar, Nebi ise hükmü uygular ve örnek/form davranış ortaya koyar. (Ahzab 21)

Şunu da hatırlatalım ki Kur’an vahyi ile hadis olarak gelen rivayetleri eş tutmak, İslam’ın genleriyle oynamak, onu tahrif etmek demektir. Bilelim ki genetiği değiştirilmiş bir din şifa vermez, daha çok hasta eder.

Şunu da haseten belirtmek isterim ki bu söylediklerimizden “Nebi düşmanlığı” çıkartmak isteyenler varsa, kesinlikle yanılmaktadırlar.

Resulullah bizim için herkesten daha önceliklidir; zira onu Rabbimiz seçerek bize elçi olarak göndermiştir. Resul olarak her ne bildirmiş ise, ona uymak Rabbimizin/dinimizin bir emridir; ancak vahiy dışında bir insan olarak veya Arap toplumunun bir bireyi olarak her yaptığı iş, bir emir değildir, sadece bir tercihtir. Tercih kullanmada kimse kınanamaz. (mesela, evlilikleri, kılık kıyafetleri, yeme içmesi gibi)

Rabbimizden, bizleri, Kur’an’ı ve canımızdan evla olan Nebi’nin örnekliğini doğru anlayıp yaşayan bahtiyarlardan kılmasını niyaz ederim.

Selam ve muhabbetlerimle…

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Beşir İSLAMOĞLU

Beşir İSLAMOĞLU

DİĞER YAZILARI RESULULLAH AS’DAN SONRA YAŞANAN HADİSELER, ONUN MESAJINI (YOLUNU) DEĞİŞTİRMİŞTİR/SAPTIRMIŞTIR (1) 14-09-2021 07:41 HAK GASPI, İBADETLERİN KAZANCINI TÜKETİR 02-09-2021 08:35 AHLAKIN ŞARTI KAÇTIR? 26-08-2021 11:08 HER İYİ MÜSLÜMAN, AYNI ZAMANDA İYİ İNSANDIR 17-08-2021 11:24 KURBAN İBADETİNİ (KURBAN ETMEDEN!) DOĞRU ANLAMAK (2) 09-08-2021 07:56 HAYVANLAR İHTİYAÇ ÜZERİNE KESİLİR; GELENEĞE KURBAN EDİLEMEZ (1) 02-08-2021 21:51 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (6) 27-07-2021 09:22 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (5) 19-07-2021 08:58 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR BÜHTANDIR (4) 13-07-2021 08:26 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR GÜNAHTIR (3) 05-07-2021 08:06 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (2) 29-06-2021 11:32 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (1) 21-06-2021 08:17 İNSAN HAYATININ GÜVENCESİ KISASTIR 14-06-2021 08:02 İNSANCA YAŞAMANIN ÖN KOŞULU, NESİL EMNİYETİDİR 07-06-2021 08:37 ER KİŞİ NİYETİNE… 27-05-2021 08:26 AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (2) 17-05-2021 08:11 VAHİY VE AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (1) 10-05-2021 08:34 GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALMAK… 03-05-2021 08:25 MESAFE, MASKE VE TEMİZLİK SADECE CORONAVİRÜSE KARŞI DEĞİL… 26-04-2021 07:42 MÜSLÜMANLAR KİMLİK KRİZİ Mİ YAŞIYOR; YOKSA SAHTE KİMLİK Mİ TAŞIYOR? 16-04-2021 08:19 İBN RÜŞD MÜKTESEBATININ TEMELİ AKILDIR 05-04-2021 07:55 İMAM GAZALİ’Yİ DOĞRU ANLAMAK 30-03-2021 07:24 BİLİM GELİŞTİKÇE DİN TASAVVURU DA DEĞİŞİR 22-03-2021 08:13 DAVA SAHİPLERİ NERDESİNİZ?  14-03-2021 23:57 ŞAHİTLİK, (ŞEHİTLİK), HAK VE ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİNDİR 08-03-2021 07:43 GÖREVİMİZ “İMAN SORGULAMAK” DEĞİL, ZULMÜ SORGULAMAKTIR 02-03-2021 08:05 “KALUU BELA” ALLAH İLE AHİTLEŞMEKTİR. BAKIN NASIL! 22-02-2021 08:24 DİNDE ASLOLAN AMAÇTIR, ARAÇ DEĞİLDİR 15-02-2021 07:42 DİNİ 21. ASRIN AKLIYLA ANLAMAK/YORUMLAMAK 08-02-2021 09:27 İNSANIN ONURUYLA YAŞAMASI İÇİN EN TEMEL İHTİYAÇ SAĞLIK VE İAŞEDİR 01-02-2021 09:21 ALLAH’IN HAKKINI KORUMAK, YARATILANLARIN HAKKINI KORUMAKLA MÜMKÜN OLACAKTIR; O DA İLAHİ/ADİL SİSTEMİ AYAKTA TUTMAKLA ANCAK SAĞLANIR 25-01-2021 09:30 SİZ, SELEFİLİĞİN HANGİ KOLUNDANSINIZ? 19-01-2021 09:05 ALLAH ÖVGÜ DEĞİL, HAMD İSTEMEKTEDİR 11-01-2021 09:54 EN BÜYÜK KÖRLÜK, NANKÖRLÜKTÜR; O DA KÜFÜRDÜR 04-01-2021 00:24 MENFAAT TATLIDIR, İLKE TANIMAZ! 28-12-2020 11:22 ALLAH UYARMADAN CEZALANDIRIR MI? UYARILMAMIŞ TOPLUM VAR MI? PEKİ 14 ASIRDIR ELÇİ GELMEDİ; BU İNSANLARI KİM UYARMAKTADIR? 22-12-2020 00:29 21. ASRIN MİHNESİ VE HARİCİYESİ 15-12-2020 10:00 RABBİN “OKU” DİYOR. OKUYOR MUSUN, KİMİN ADINA? 10-12-2020 10:01 İSLAMDA İTTİBA KİŞİLERE DEĞİL, DELİLLEREDİR 30-11-2020 08:31 “KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM” DEMEDEN ÖNCE… 23-11-2020 09:27 ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİL, YAPTIKLARIMIZLA YÜZLEŞMEKTİR 16-11-2020 09:52 MAKAM, AHLAK İLE DEĞER KAZANIR 09-11-2020 07:59 EN DİNDAR OLANLAR DİNİ EN AZ BİLENLER MİDİR? 03-11-2020 07:52 DEVLETİN BEKASI ANCAK ADALETLE SAĞLANIR 26-10-2020 08:03 YÜZ KIZARTICI BİR OLAY İSLAM’A MAL EDİLEBİLİR Mİ? 19-10-2020 07:55 HALKI MÜSLÜMAN OLAN ÜLKELERİN DEVLET YÖNETİMİ NİÇİN İSLAMİ DEĞİLDİR? 12-10-2020 08:25 “KUR’AN DA RİVAYETLE GELDİ” DEMEK, ONA ŞAİBE KATMAKTIR 05-10-2020 07:37 TOPLUMUN SORUNLARINI KİM, NASIL ÇÖZECEK? 28-09-2020 08:55 TÜM ÇABALAR DAHA İYİ BİR GENÇLİK VE GELECEK İÇİN OLMALIDIR 21-09-2020 08:22 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ ? (2) 14-09-2020 19:10 PANDEMİ GÜNLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DURDURULMALI MI? 03-09-2020 12:45 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ? (1) 27-08-2020 10:08 NİMETLERİ ELLERİNİN ALTINDAKİLERLE PAYLAŞMAYNLAR, EŞİT DURUMA GELMEKTEN Mİ KORKUYORLAR! 20-08-2020 08:39 . “MEAL OKUMAYIN” DEMEK, “ALLAH’I DİNLEMEYİN” DEMEKTİR 11-08-2020 08:36 ESKİ TARZ BAYRAMLAR ARTIK MUTLU KILMIYOR; SAHİ SENİ MUTLU KILAN NEDİR? 04-08-2020 09:12 YÜZ YIL ÖLÜ KALDIKTAN SONRA TEKRAR DİRİLMEK… 27-07-2020 10:18 GAYBİ KONULAR AKLIN KONUSU DEĞİL Mİ? 21-07-2020 00:15 İBN RÜŞD FELSEFESİ YAŞATILABİLİR Mİ? 14-07-2020 08:06 LANET NEDİR, KİMLERE LANET EDİLMŞİTİR? 06-07-2020 08:29 TOPLUMSAL HELAKİN SEBEBİ İNANÇSIZLIK DEĞİL, İFSATTIR 30-06-2020 08:15 TELKİN ÖLÜYE DEĞİL, DİRİYE YAPILIR 23-06-2020 08:01 ANNELERİN HUKUKU NE ZAMAN KORUNACAK! 16-06-2020 08:25 NAMAZLARIN KISALTILMASI, YAYA VE BİNEK ÜZERİNDE KILINMASI VE CEM EDİLMESİ 08-06-2020 08:29 BİR İNSANI YAŞATAN, BÜTÜN İNSANLARI YAŞATMIŞ GİBİDİR 02-06-2020 08:21 HAYDİ KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM; COVİD-19’U FIRSATA ÇEVİRELİM! 22-05-2020 09:43 DÜNYA NİZAMINI AYAKTA TUTAN ÜÇ GÜÇ: KİTAP, MİZAN, DEMİR 12-05-2020 10:08 MUSİBETLER ANCAK BİR USUL VE YÖNTEMLE HAL EDİLİR 05-05-2020 09:43 ORUÇ TUTMAKTAN MAKSAT, SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANMAKTIR 28-04-2020 10:14 “KENDİMİZ İÇİN SEVİP İSTEDİĞİMİZİ, MASUM İNSANLAR İÇİN DE SEVİP İSTEMEDİKÇE, GÜVEN İÇİNDE OLAMAYIZ” 20-04-2020 09:23 CORONA VİRÜSÜNÜ İBRET NAZARIYLA OKUMAK 14-04-2020 09:49 DUA 07-04-2020 10:17 AFAT VE FELAKETLERE KARŞI TEDBİR İKİ TÜRLÜDÜR 30-03-2020 09:21 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET AYNI ŞEYLER Mİ? (4) 24-03-2020 10:16 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET, AYNI ŞEYLER Mİ? (3) 17-03-2020 09:28 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (2) 09-03-2020 09:30 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (1) 02-03-2020 08:31 MUHAMMED AS’I RABBİ TERBİYE ETTİ; YA BİZİ KİM TERBİYE ETMEKTEDİR? 25-02-2020 00:09 UYDUK HAZIR OLAN BATILA 18-02-2020 23:06 CAMİ VE MESCİDLERİ FONKSİYONEL HALE GETİRMEK 11-02-2020 10:15 DEPREMİ TEDEBBÜRLE OKUMAK! 03-02-2020 00:37 MEHDİ BEKLEMEK, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTEN KAÇMAKTIR 28-01-2020 00:55 HAC İBADETİ VE DİYANET’İN SORUMLULUKLARI 21-01-2020 08:36 GÜNÜMÜZÜN OKÇULARI DA MEVZİLERİNİ TERK ETTİLER 13-01-2020 08:33 GÜZEL/İYİ OLAN HER ŞEY, RABBİMİZİ HATIRLATMALIDIR 06-01-2020 08:22 YOBAZLIK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR 30-12-2019 00:04 İSRAİL KAVRAMI YAKUP AS’IN İSMİ MİDİR? 16-12-2019 00:06 KENDİMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ 09-12-2019 12:15 İBLİS HAKLI ÇIKTI 02-12-2019 08:40 ALLAH’IN RAZI OLACAĞI HAYAT İKİ CEPHELİDİR 25-11-2019 08:34 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (2) 18-11-2019 08:20 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (1) 09-11-2019 09:03
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Konyaspor511
 • 4Hatayspor510
 • 5Fatih Karagümrük510
 • 6Fenerbahçe510
 • 7Altay59
 • 8Alanyaspor59
 • 9Galatasaray58
 • 10Kayserispor57
 • 11Yeni Malatyaspor56
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Başakşehir FK53
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor51
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA