DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Habib KARAÇORLU
Habib KARAÇORLU
Giriş Tarihi : 11-01-2021 20:56
Güncelleme : 11-01-2021 21:16

TÜRKİYE SİYASETİNDE DERİN PATİNAJLAR-3

Ülke ve dünya gündeminin sürekli değişiyor gözüktüğü, her gün yeni bir konunun tartışılarak halkın üzerinde yeni algıların oluşturmaya çalışıldığı günümüzde aslında eskiye nazaran değişen pek fazla da bir şeyin olmadığını son günlerdeki ortaya atılan sun’i gündemlerden anlıyoruz. Eski tüfek sosyal demokratlardan birinin bir televizyon kanalında türbanlı hâkimlerin aleyhinde sarf ettiği densizce sözler bir anda ülke gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Yine bir gazetenin Ayasofya camiinin ibadete açılışı ile ilgili aleyhte yorumu ve başka bir gazeteci ile eski bir genelkurmay başkanının mevcut iktidara çeşitli felaket senaryoları ve 27 Mayıs darbesine maruz kalmış Demokrat Parti üzerinden göndermeler yapmasının çok ciddi gündem olması da anlaşılır gibi değil. Reytingi yüksek televizyon kanallarının bu konuları en az beş, altı akademisyen, gazeteci veya uzman davet ederek saatlerce tartışmaları, izleyicilerin dinlemesine rağmen anlatılanlardan hiçbir şey anlamayıp bir sonuca ulaşamadığı ağız dalaşından öteye geçmeyen klasik tartışmalar neyi amaçlamakta ve kime hizmet etmektedir? Yoksa halkı sun’i gündemlerle meşgul edip asıl sorunların üzerini örtmek gibi bir amaç mı güdülmektedir?

Bütün bu yapay gündemin üzerine bir de Boğaziçi üniversitesine atanan yeni rektörle ilgili çıkartılan kavga ve tartışmalar da siyasileri ve medyayı iyice halkın gündeminden uzaklara götürdü. Bir diğer tartışma konusu Amerika’da yeni seçilen başkan Bıden’a karşı yenilgiyi bir türlü kabul etmeyen Trump’ın taraftarlarının kongre binasını basmaları olayı idi. Yaşananlar Amerikan siyasetinin de artık bir türbülansa girdiğini, gerçekte var olmayan “demokrasi ve özgürlük ülkesi“ iddiasından Amerika’nın giderek uzaklaşmakta olduğunu göstermekte. Ancak her nedense Amerika’nın siyasi meselelerini Amerikalılardan daha çok önemseyen bazı siyasiler ve medya mensuplarımız sanki oradaki hadiseler bizim iç meselemizmiş gibi öylesine tartışıyorlar ki neyin peşindeler anlamak mümkün değil.

Halkın sorunlarına çözüm üretmek, ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için plan ve projeler hazırlamak ve en önemlisi halka hizmette bir yarış içerisinde olmak için kurulmuş olan siyasi partiler ve onların kadroları ile onları denetleme gibi bir görevi bulunan basın mensupları nedense bütün bu görevlerini bırakarak siyasi rakiplerini saf dışı bırakmak, toplumu kamplaştırmak, rakip parti ve liderin açıkları üzerinden prim toplamaya çalışmak huyundan asla vazgeçmiyorlar. Halkın gündeminde var olan hayat pahalılığı, sürekli artan devasa işsizlik, salgın sürecinin doğurduğu bin bir türlü ekonomik problemler, yirmi beş milyon öğrencimizin eğitimden uzak kalması, her gün işlenen kadın cinayetleri, adi suçlarda yaşanan patlama, bir sürü can kaybına neden olan trafik kazaları, kuraklığın neden olduğu su sıkıntısı ve daha yüzlerce mesele siyasilerce neden konuşulmaz, gündeme getirilmez ve tartışılmaz da hiçbir faydası olmayan boş gündemlerle zaman ve enerji harcanır? “Tencere dibin kara, senin ki benden kara” anlayışıyla nereye gidilir, hangi derde derman bulunur? Anlamak, çok zor.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız halkın gündemiyle siyasetçi ve basının gündeminin farklılığının bir, iki asır öncesinde de aynı olduğunu, o zamanlarda da siyasi kısır çekişmelerin, kutuplaşmaların, siyasi sindirme hareketlerinin var olduğunu ve bunun bedelinin de halka ödettirildiğini tarihten öğrenmekteyiz. Siyasi kamplaşmanın en ağır faturasını ülke ve halkımız 1912-13 yıllarındaki Balkan savaşlarında ödemişti. İktidarı çeşitli hile ve baskılarla ele geçiren İttihat ve Terakki Fırkası’nın askerlikle siyaseti, birbiri içine dâhil etmesi neticesinde İttihat ve Terakki Fırkası ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensubu subay ve paşaların, sırf siyasi görüş farklılıkları sebebiyle birbirine yardımdan yüz çevirmesi sonucunda beş asırdan beri hâkimiyetimiz altında olan ata yadigârı topraklarımızı kaybetmiştik. Büyük bir felaket denilecek bu hezimetin sonucunda altı yüz bine kadar varan can kaybının yanında toprağını terk eden altı milyon insanımızdan söz edilir. Aynı tabloları bir asır sonra Irak, Suriye ve Libya’da yeniden yaşadık maalesef. İki milyondan fazla Müslüman’ın can verdiği ve milyonlarcasının göç etmek zorunda bırakıldığı eski ata topraklarımızda bugün barışın yeniden tesis edilmesi için uğraş vermekteyiz.

Önceki yazımızda ele aldığımız Kurtuluş Savaşı yıllarına kaldığımız yerden devam edecek olursak, Ankara’da açılan yeni meclis ve kurmuş olduğu hükümetin üç yıl içerisinde ülkenin ve halkın geleceğini tamamen etkisi altına alacak ne gibi kararlar alıp, icraatlarda bulunduğunu anlatmaya çalışacağız. 23 Nisan 1920 tarihinde törenle açılan ilk meclisin birinci günkü oturumunda mebusların mazbatalarını incelemek için komisyon kurulduktan sonra ertesi gün yapılan ikinci toplantıda, Mustafa Kemal Paşa açılış konuşması yapar ve sonra Hamdullah Suphi (Tanrıöver) söz alır ve “Meclisin milletin ruhuna tercüman olarak, Hilafet makamı ve saltanat hakkında düşündüklerini te’yid ve tesbit etmesini” bu tesbitin bir “beyanname ile neşrini” ister. Bu teklif oybirliği ile kabul edilir ve 25 Nisan Pazar günü saat 17’de Celaleddin Arif Bey başkanlığında toplanan Meclis’te Hamdullah Suphi bey ilk meclisin ilk beyannamesini okur…İrade-i Milliye gazetesinin 6 Mayıs 1920 tarihli nüshasında yayınlanan bu beyannamede özetle: “İngiliz ajanlarının iddialarının aksine Ankara’da toplanan Meclisin gayesinin Halife ve Padişahımızı düşman tazyikinden kurtarmak, Anadolu’nun parçalanmasını önlemek, payitahtı yeniden anavatana bağlamak olduğunu beyan ederek Cenab-ı Hak ve Resul-i Ekrem’i namına yemin ederiz ki,padişaha ve halifeye isyan sözü bir yalandan ibarettir ve bundan maksat, vatanı müdafaa eden kuvvetleri aldatılan Müslümanların elleriyle mahvetmek ve memleketi sahipsiz ve müdafaasız bırakarak elde etmektir.” Diye devam eder. (1)

Bu beyannamenin ardından meclis 26 Nisan Pazartesi günü saat 19’da Mustafa Kemal Paşa tarafından toplandığında, ilk sözü İzmir mebusu Sırrı Bey alır ve yaptığı uzun konuşmada özetle der ki: “Meclisimizin ilk toplandığı andan itibaren Yüksek Halifemiz hakkındaki bağımızın kuvvetlendirilmesine çalışmakta olduğumuz, verdiğimiz kararlarla, söylediğimiz sözlerle sabittir….Onun için Meclisimizin namına Riyaset Divanından haki payi hümayuna bir telgraf çekilsin.” Sırrı Bey’in teklifi oy birliği ile kabul edilir ve Meclis başkanlığının hazırladığı telgraf metni 28 Nisan 1920 Çarşamba günkü oturumda okunur.

Başlangıçta bu duygu ve düşüncelerle yola çıkan Büyük Millet Meclisi nasıl olmuştu da sonradan bağlılık yemini ettiği Padişahına ve halifesine düşman kesilmişti? İşte burada yine başrolde o mahut siyaseti görüyoruz. Bu anlaşılmaz siyasettir ki Kurtuluş Savaşının başında “Münci-i Millet/ Milletin Kurtarıcısı” diye anılan Çerkes Edhem Bey’i daha sonra hain ilan ettirmeyi başarmıştı. Çerkes Edhem’in isyanında ilk mecliste mebus olan ağabeyi Reşid’in ve İsmet Paşa’nın idaresizliğinin etkisi olduğunu tarihçiler söylüyorlar. Aynı şekilde üzerindeki işgalci İngiliz baskısına rağmen Kurtuluş Savaşını başlatmak için Mustafa Kemal ve arkadaşlarına görev veren ve her türlü yetkiyle donatarak görevlendirdiği seçkin subaylarının kurduğu meclisin kendi aleyhine döneceğine Sultan Vahdeddin ihtimal verse de kendisini vatanından kovacaklarını belki hiç düşünmemişti. Açıldığında padişaha bağlılık yemini eden meclis, İzmir’in 9 Eylül 1922 tarihinde kurtuluşu üzerine Ayasofya camiinde şükür için mevlid okutan Osmanlı Padişahının saltanatına son vermek için 30 Ekim 1922 tarihinde toplanmış,  saltanatın kaldırılmasını görüşmüş, ancak çoğunluk sağlanamadığı için karar alamamıştır.31 Ekim 1922 tarihinde toplanan Müdafa-i Hukuk Grubu (Daha sonra 9 Eylül 1923 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkasına dönüşecektir) yeniden prensip kararı alarak saltanatın ilgasını meclis başkanlığına götürmüştür. Bu noktaya gelinmesinde yaşanan süreçte belirttiğimiz devrin hain veya gafil siyasetçilerinin önemli rolü vardır. Kuvvay-ı Milliye kadroları aleyhinde fetvalar çıkartan ve Sevr anlaşmasını imzalayan Sadrazam Damat Ferit Paşa, Rıza Tevfik ve benzeri siyasetçiler Sultan Vahdeddin’in saltanatının altını yavaş, yavaş oymuşlardı. Bu süreçte altın vuruşu tabiî ki her zaman olduğu gibi yine İngilizler yapmışlardı. Kurtuluş savaşı sonrasında imzalanan Mudanya ateşkes anlaşmasından sonra İtilaf devletleri Ankara hükümetini bir anlaşma imzalamak üzere 28 Ekim’de Lozan’a davet ettiler. Ankara hükümeti üzerinde baskı kurmak amacıyla İngilizlerin İstanbul hükümetini de görüşmelere katılmaya davet etmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Böylece saltanatın kaldırılması için önemli bir neden vardı. Ancak meclisin bu konuda karar vermesi çok zordu. Çünkü söz konusu olan altı asırlık bir devletin kurucusu ve sahibi olan bir hanedanlığın elinden egemenliğinin alınmasıydı. 1Kasım 1922 tarihinde mecliste toplanan bugünkü deyimle anayasa ve hukuk komisyonları çalışmalara başlar. Bu konuda Hasan Rıza Soyak (Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, bilahare Genel Sekreteri) hatıralarında anlatıyor: “Çok kalabalık olan odanın bir köşesinde müzakereleri takip etmekte bulunan Mustafa Kemal Paşa, daha fazla dayanamadı. Reisten söz istedi. Önündeki sıranın üstüne çıkarak, yüksek sesle: “Efendiler!” dedi. “Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye; müzakere ile, münakaşa ile verilmez. Hâkimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milletinin hâkimiyet ve saltanatına el koymuşlardır. Bu tasallutlarını altı yüz yıl devam ettirdiler. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini bildirerek hâkimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline fiilen almış bulunuyor. Bu bir olup-bittidir. Bahis konusu; millete hâkimiyetini ve saltanatını bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele, zaten olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehal olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde yine hakikat, usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat, ihtimal bazı kafalar kesilecektir. İşin ilmi cihetine gelince, hoca efendilerin hiç merak ve endişe etmelerine mahal yoktur. Bu hususta da izahat vereyim…”   Bu konuşmadan sonra yirmi dakikada kanun teklifi hazırlanır oylamaya geçilir, yine söz alan Mustafa Kemal Paşa parmak kaldırarak oylama yapılmasına gerek olmadığını, meclisin ittifakla kanunu kabul ettiğini söyler, sadece Gümüşhane mebusu Zeki Beyin:”Ben kabul etmiyorum!” sesi, “söz yok” avazeleri arasında yarıda kalır ve iki dakika sonra Osmanlı saltanatı tarihe karışır. Kanunun ikinci maddesine göre Hilafet devam edecektir. Kanunun neşrinden iki gün sonra Sadrazam Tevfik Paşa istifa eder, İstanbul’da bulunan Refet Paşa müsteşarları toplayarak resmi faaliyetlerinin sona erdiğini bundan sonra tek hükümetin Ankara olduğunu tebliğ eder.(2)

Aynı şekilde üzerindeki işgalci İngiliz baskısına rağmen Kurtuluş Savaşını başlatmak için Mustafa Kemal ve arkadaşlarına görev veren ve her türlü yetkiyle donatarak görevlendirdiği seçkin subaylarının kurduğu meclisin kendi aleyhine döneceğine Sultan Vahdeddin ihtimal verse de kendisini vatanından kovacaklarını belki hiç düşünmemişti. Açıldığında padişaha bağlılık yemini eden meclis, İzmir’in 9 Eylül 1922 tarihinde kurtuluşu üzerine Ayasofya camiinde şükür için mevlid okutan Osmanlı Padişahının saltanatına son vermek için 30 Ekim 1922 tarihinde toplanmış, saltanatın kaldırılmasını görüşmüş, ancak çoğunluk sağlanamadığı için karar alamamıştır.31 Ekim 1922 tarihinde toplanan Müdafa-i Hukuk Grubu (Daha sonra 9 Eylül 1923 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkasına dönüşecektir) yeniden prensip kararı alarak saltanatın ilgasını meclis başkanlığına götürmüştür. Bu noktaya gelinmesinde yaşanan süreçte belirttiğimiz devrin hain veya gafil siyasetçilerinin önemli rolü vardır. Kuvvay-i Milliye kadroları aleyhinde fetvalar çıkartan ve Sevr anlaşmasını imzalayan Sadrazam Damat Ferit Paşa, Rıza Tevfik ve benzeri siyasetçiler Sultan Vahdeddin’in saltanatının altını yavaş, yavaş oymuşlardı. Bu süreçte altın vuruşu tabiî ki her zaman olduğu gibi yine İngilizler yapmışlardı. Kurtuluş savaşı sonrasında imzalanan Mudanya ateşkes anlaşmasından sonra İtilaf devletleri Ankara hükümetini bir anlaşma imzalamak üzere 28 Ekim’de Lozan’a davet ettiler. Ankara hükümeti üzerinde baskı kurmak amacıyla İngilizlerin İstanbul hükümetini de görüşmelere katılmaya davet etmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Böylece saltanatın kaldırılması için önemli bir neden vardı. Ancak meclisin bu konuda karar vermesi çok zordu. Çünkü söz konusu olan altı asırlık bir devletin kurucusu ve sahibi olan bir hanedanlığın elinden egemenliğinin alınmasıydı. 1 Kasım 1922 tarihinde mecliste toplanan bugünkü deyimle anayasa ve hukuk komisyonları çalışmalara başlar. Bu konuda Hasan Rıza Soyak (Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, bilahare Genel Sekreteri) hatıralarında anlatıyor: “Çok kalabalık olan odanın bir köşesinde müzakereleri takip etmekte bulunan Mustafa Kemal Paşa, daha fazla dayanamadı. Reisten söz istedi. Önündeki sıranın üstüne çıkarak, yüksek sesle: “Efendiler!” dedi. “Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye; müzakere ile, münakaşa ile verilmez. Hâkimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milletinin hâkimiyet ve saltanatına el koymuşlardır. Bu tasallutlarını altı yüz yıl devam ettirdiler. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini bildirerek hâkimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline fiilen almış bulunuyor. Bu bir olup-bittidir. Bahis konusu; millete hâkimiyetini ve saltanatını bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele, zaten olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehal olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde yine hakikat, usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat, ihtimal bazı kafalar kesilecektir. İşin ilmi cihetine gelince, hoca efendilerin hiç merak ve endişe etmelerine mahal yoktur. Bu hususta da izahat vereyim…” Bu konuşmadan sonra yirmi dakikada kanun teklifi hazırlanır oylamaya geçilir, yine söz alan Mustafa Kemal Paşa parmak kaldırarak oylama yapılmasına gerek olmadığını, meclisin ittifakla kanunu kabul ettiğini söyler, sadece Gümüşhane mebusu Zeki Beyin:”Ben kabul etmiyorum!” sesi, “söz yok” avazeleri arasında yarıda kalır ve iki dakika sonra Osmanlı saltanatı tarihe karışır. Kanunun ikinci maddesine göre Hilafet devam edecektir. Kanunun neşrinden iki gün sonra Sadrazam Tevfik Paşa istifa eder, İstanbul’da bulunan Refet Paşa müsteşarları toplayarak resmi faaliyetlerinin sona erdiğini bundan sonra tek hükümetin Ankara olduğunu tebliğ eder.(2)

Önümüzdeki yazımızda kaldığımız yerden devam etme niyazıyla Rabbimizden ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için hayırlı gelecekler dilerim. Rabbim kendi rızasına muvafık şekilde yaşamayı ve idare edilmeyi nasip etsin. Âmin.

 (1)Yalan Söyleyen Tarih Utansın-Mustafa Müftüoğlu 3.c.s.272

 (2)Yalan Söyleyen Tarih Utansın-Mustafa Müftüoğlu 3.c.s.291-292

NELER SÖYLENDİ?
@
Habib KARAÇORLU

Habib KARAÇORLU

DİĞER YAZILARI GERÇEKLERLE YÜZLEŞEBİLMEK 18-09-2021 08:34 EĞİTİMİN SİSTEMİNİN ÇIKMAZ YOLLARI 11-09-2021 07:36 BU SORULARIN CEVABI ARANIYOR 04-09-2021 10:06 BİN DÖRT YÜZYILLIK MÜCADELE 28-08-2021 07:47 BÜYÜK ŞEYTANIN AFGANİSTAN OYUNU 21-08-2021 08:10 MESELE SADECE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ? 14-08-2021 08:33 ORMANLARIMIZ YANDI MI, YAKILDI MI? 07-08-2021 10:49 KIYAMETE SÜRÜKLENEN DÜNYA 31-07-2021 10:24 AFET VE FELAKETLER NE ANLATIYOR? 24-07-2021 09:33 5.YILINDA 15 TEMMUZ’UN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 17-07-2021 09:08 TÜRBAN MI, TEBERRÜC MÜ, ASLOLAN TESETTÜR MÜ? 10-07-2021 00:27 NORMALLEŞMEYE DEVREDEN ANORMALLİKLER 03-07-2021 09:01 DÜNYA NASIL KURTULACAK? 26-06-2021 09:13 NE ÂLÂ MEMLEKET! 19-06-2021 08:28 ÜÇ MÜHENDİS ARKADAŞ VE SİYASETTEKİ FİNAL 12-06-2021 07:58 GÜNDEMİ KİMLER BELİRLİYOR? 05-06-2021 08:30 MAKAMLAR BİRER NİMET Mİ YOKSA KÜLFET MİDİR? 29-05-2021 00:09 SİYONİST ZALİME DİZ ÇÖKTÜREN İMAN 22-05-2021 08:45 TOKUN AÇTAN HABERİ VAR MI? 08-05-2021 08:04 SİNSİ BİYOLOJİK MUSİBETİN NEDENLERİ 01-05-2021 08:27 RAMAZAN VURGUN VE İSRAF AYI DEĞİL İNFAK AYIDIR 24-04-2021 09:16 DÜŞÜNCE, SÖYLEM VE EYLEMLERİMİZ TUTARLI MI? 17-04-2021 08:43 BAŞKA BİR KURTULUŞ YOLU YOK 10-04-2021 08:56 MÜSLÜMANLIĞIN NERESİNDEYİZ? 03-04-2021 08:37 BOZULAN DENGELER, KARARAN HAYATLAR 27-03-2021 07:45 BU OYUN DAHA NE KADAR SÜRECEK? 22-03-2021 11:15 BİR MEÇHULE ESİR EDİLEN İNSANLIK 13-03-2021 08:01 ERBAKAN’IN YOLUNDA YÜRÜMEK 06-03-2021 08:26 ERBAKAN’IN DAVASINI ANLAMAK 27-02-2021 00:01 TÜRKİYE SİYASETİNDE DERİN PATİNAJLAR -9 20-02-2021 10:50 TÜRKİYE SİYASETİNDE DERİN PATİNAJLAR – 8 13-02-2021 08:49 TÜRKİYE SİYASETİNDE DERİN PATİNAJLAR -7 06-02-2021 11:03 TÜRKİYE SİYASETİNDE DERİN PATİNAJLAR – 6 30-01-2021 08:33 TÜRKİYE SİYASETİNDE DERİN PATİNAJLAR-5 23-01-2021 10:17 TÜRKİYE SİYASETİNDE DERİN PATİNAJLAR- 4 16-01-2021 10:05 TÜRKİYE SİYASETİNDE DERİN PATİNAJLAR-3 11-01-2021 20:56 TÜRKİYE SİYASETİNDE DERİN PATİNAJLAR-2 02-01-2021 10:10 TÜRKİYE SİYASETİNDE DERİN PATİNAJLAR-1 26-12-2020 10:17 AMERİKA DOST MU, DÜŞMAN MI? 19-12-2020 12:11 NEDEN SAPITIYORLAR VE NASIL SAPTIRIYORLAR? 12-12-2020 08:35 AŞI MUAMMASI 05-12-2020 09:36 KARAMSARLIKTAN KURTULUP ÜMİTVAR OLABİLMEK 28-11-2020 09:37 DEĞNEĞİN İKİ UCU DA PİS 21-11-2020 10:26 DAHA KAÇ BİN KİŞİNİN ÖLMESİ LAZIM? 14-11-2020 08:58 ENKAZIN ALTINDA ASLINDA NE KALDI? 07-11-2020 09:36 SAHTEKÂRLIKTA YENİ REKORLAR 31-10-2020 08:35 SORUN İSLAM’DA MI YOKSA MÜSLÜMANLARDA MI? 24-10-2020 08:35 İŞİN SONU NEREYE VARACAK, NEYE ALIŞTIRILIYORUZ? 17-10-2020 08:21 TAŞLAR İYİCE YERİNDEN OYNAMADI MI? 10-10-2020 08:54 ATEŞ ÇEMBERİNDE YENİ BİR CEPHE AZERBAYCAN 03-10-2020 09:28 EĞİTİMİ HEBA ETMEYELİM 26-09-2020 09:35 ZAVALLI BATI! 19-09-2020 10:05 ASIL SAHTEKÂR VE AHLAKSIZLAR KİMLER? 12-09-2020 09:05 AMELLERİMİZ BİZE NASIL GERİ DÖNÜYOR? 05-09-2020 08:13 RANT DEVŞİRENLER VE BEDELİNİ ÖDEYENLER 29-08-2020 08:48 MORALİMİZ NASIL DÜZELECEK? 22-08-2020 09:05 TÜRKİYE HER AÇIDAN KUŞATILIYOR MU? 15-08-2020 08:31 SALGIN DÖNEMİ KİME YARIYOR, KİME YARAMIYOR? 08-08-2020 09:23 FETİH RUHUNA GERİ DÖNEBİLMEK 25-07-2020 09:16 KİM KİMDEN NE KADAR SORUMLU? 18-07-2020 09:10 HANS’I BIRAKALIM, HASAN’A BAKALIM 11-07-2020 09:31 KİM, NASIL TAVIR ALMALI? 04-07-2020 09:43 ORTADOĞUYU BEKLEYEN CİDDİ TEHLİKELER 27-06-2020 09:06 HESABIMIZI İYİ YAPIYOR MUYUZ? 20-06-2020 11:04 2021 YILINDA BİZLERİ NELER BEKLİYOR? 13-06-2020 00:16 AMERİKA’NIN NEFESİ KESİLİYOR MU? 06-06-2020 12:24 ISLAH OLABİLECEK MİYİZ? 30-05-2020 08:55 İSLAM’I DERT EDİNENLER VE İSLAM’DAN GEÇİNENLER 23-05-2020 09:53 KÜRESEL KORKU İMPARATORLUĞUNUN SİNSİ OYUNU 16-05-2020 10:14 KÜRESEL SALGIN KÜRESEL SOYGUNA MI DÖNÜŞECEK? 09-05-2020 09:49 ÜLKEDE KİMİN BORUSU ÖTÜYOR? 02-05-2020 10:30 KURULUŞ RUHUNA GERİ DÖNÜLECEK Mİ? 25-04-2020 10:46 KEŞKE BU KADAR ALLAH (C.C.)’TAN DA KORKSAYDIK! 18-04-2020 11:49 OYUN BİTTİ Mİ, YOKSA DAHA YENİ Mİ BAŞLIYOR? 11-04-2020 13:30 KIYAMETTEN ÖNCEKİ SON UYARI MI? 04-04-2020 12:25 KORONA VİRÜSÜNÜN BİZE ÖĞRETTİKLERİ 28-03-2020 10:08 İLAHİ CEZA MI, BÜYÜK ŞEYTANIN OYUNU MU? 22-03-2020 10:53 UY KUR’AN’A, BİTSİN KORONA! 14-03-2020 22:52 FİTNEYE FIRSAT VERMEDEN İSLAM KARDEŞLİĞİNE SARILMAK 08-03-2020 08:21 DOST KİM, DÜŞMAN KİMMİŞ? 01-03-2020 10:18 YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞI DAHA MI LAZIM? 23-02-2020 10:37 SURİYE BATAKLIĞINDAN ÇIKABİLMEK 18-02-2020 23:05 AFET, BELA VE MUSİBETLER NİYE ÇOĞALIYOR? 08-02-2020 23:13 DERS ÇIKARABİLDİK Mİ? 02-02-2020 11:29 EV SAHİBİ OLMAK FARZ, KİRACI OLMAK HARAM MIDIR? 28-01-2020 14:21 ALDANMA VE ALDATILMAYA NASIL ALIŞTIK? 19-01-2020 09:20 AMERİKA’NIN ORTADOĞUDAKİ YENİ PLANI NE? 11-01-2020 23:54 ASGARİ ÜCRET Mİ, MODERN KÖLELİK Mİ? 04-01-2020 00:09 ŞER GÜÇLERİN ABLUKASI NASIL KIRILACAK? 29-12-2019 09:34 EĞİTİM; AMA HANGİ EĞİTİM? 22-12-2019 11:48 DÜNYA BÜYÜK BİR KAOSA MI SÜRÜKLENİYOR? 14-12-2019 08:57 YANLIŞ YOLLAR VE ACI SONUÇLARI 07-12-2019 08:39 DİNE VE TOPLUMA EN BÜYÜK ZARARI VERENLER KİMLER? 30-11-2019 08:46 AİLELERİN TÜKENMESİ NEYE İŞARET EDİYOR? 23-11-2019 10:20 YARIM ASIRLIK KUTLU YÜRÜYÜŞ (2) 15-11-2019 10:56 YARIM ASIRLIK KUTLU YÜRÜYÜŞ 09-11-2019 09:05 HARAMLARIN ÇOĞALMASI VE HELAKİN GELMESİ 03-11-2019 09:47 MOĞOL YIKIM ZİHNİYETİ VE YOK EDİLEN TARİH 27-10-2019 10:47 KİM DOST, KİM DÜŞMANMIŞ? 20-10-2019 09:14 SURİYE’DEKİ OYUN NASIL BİTECEK? 13-10-2019 10:25 NASIL YOK OLDULAR? 06-10-2019 23:02 YÜZÜMÜZÜ NEREYE DÖNMELİYİZ? 28-09-2019 00:05 BATAKLIK KURUTULMADIKÇA 22-09-2019 00:20 TARİH TEKERRÜR MÜ EDECEK? 15-09-2019 09:57 AB’NİN RIZASI MI, ADALETİN TESİSİ Mİ? 07-09-2019 09:22 KADINI ANCAK İSLAM KORUR 31-08-2019 20:00 GİZLİ NÜFUS PLANLAMASI 24-08-2019 09:11 EKONOMİ NASIL DÜZE ÇIKACAK? 19-08-2019 09:05 SURİYELİ MUHACİRLER 10-08-2019 08:33 KISA BİR SEYAHATTEN İLGİNÇ NOTLAR-2 03-08-2019 08:16 KISA BİR SEYAHATTAN İLGİNÇ NOTLAR 28-07-2019 08:53 ÜSTADIN VEFATINA NİYE SEVİNDİLER? 21-07-2019 08:24 BEYTÜ’L-MÂLE SAHİP OLMAK MI, SAHİP ÇIKMAK MI? 13-07-2019 09:07 AB’YE GİRMEMİZE NE KADAR KALDI? 07-07-2019 08:51 BELEDİYELER NEREYE GÖTÜRÜYOR? 29-06-2019 08:51 MURSİ’NİN ŞEHADETİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 22-06-2019 23:21 BİR YIL DAHA BOŞA MI GEÇTİ? 15-06-2019 08:39 BAYRAMIMIZ BAYRAM OLDU MU? 09-06-2019 09:16 KUR’AN NE SÖYLÜYOR, BİZ NE YAPIYORUZ? 02-06-2019 09:55 KÜLTÜR EMPERYALİZMİNE TESLİM Mİ OLDUK? 25-05-2019 03:30 ZALİM GÜÇTEN ANLAR, AMA HANGİ GÜÇ? 18-05-2019 10:21 RAMAZAN AYINI LAYIKIYLA İDRAK EDEBİLİYOR MUYUZ? 11-05-2019 10:43 VAZİFEYE SADAKAT GÖSTERMEK 05-05-2019 07:46 TEFRİKAYI KÖRÜKLEMEK 28-04-2019 09:27 HAKİKİ MÜ’MİN OLABİLMEK 21-04-2019 08:29 ADALETİ AYAKTA TUTMAK 13-04-2019 09:11 FİTNE VE FESADLA BAŞA ÇIKABİLMEK 06-04-2019 10:11 MUHSİN BAŞKAN VE SİYASETTE DİK DURUŞ 30-03-2019 10:14 ÇANAKKALE’DEN YENİ ZELANDA’YA HAÇLI KİNİ 23-03-2019 22:15 KADINLARIMIZ VE TOPLUMSAL UZLAŞMA 16-03-2019 00:17 ŞARKIN EN SEVGİLİ SULTANI 09-03-2019 08:15 ÜMMETİN LİDERİNİ ÜMMETİN MAZLUMLARI ASLA UNUTMAYACAKLAR 03-03-2019 00:02 ŞUBAT AYININ SEVGİLİ KULLARI-2 24-02-2019 10:22 ŞUBAT AYININ SEVGİLİ KULLARI-1 17-02-2019 09:02 MÜSLÜMANLAR NEDEN BİRBİRİNİ ANLAMAZLAR? 10-02-2019 09:31 ÜRETİCİ CAN DERDİNDE RANTİYE KÂR PEŞİNDE 02-02-2019 09:01 LAYIK OLDUĞUMUZ ŞEKİLDE Mİ İDARE EDİLİYORUZ? 27-01-2019 10:00 İSLAM’A SALDIRANLARIN GELDİĞİ SON NOKTA 20-01-2019 09:58 PERDE ARKASINDA KİMLER VAR? 13-01-2019 09:50 BİR ÜLKE NASIL YOK EDİLİR? 06-01-2019 09:42 CEHALETTE DİBE VURMAK ÜZEREYİZ 29-12-2018 11:14 KALBİMİZİ KONTROL EDİYOR MUYUZ? 23-12-2018 09:08 GERÇEKTEN DİKKATİNİZİ ÇEKİYOR MU? 15-12-2018 10:44 OKUMAK AMA NEYİ OKUMAK? 09-12-2018 10:05 TEKNOLOJİ PUTUNA KÖLE OLMAK 01-12-2018 09:51 KENDİ MEDENİYETİMİZDEN HIZLA UZAKLAŞIYORUZ 25-11-2018 10:01 NEME LAZIM MI DİYORSUNUZ? 17-11-2018 22:43 KAPANAN FABRİKALAR, AÇILAN CEZAEVLERİ VE BANKALAR 11-11-2018 09:06 DİNDAR NESİLDEN NAMAZSIZ NESİLE 04-11-2018 09:57 SUUDİ ARABİSTAN NEREYE GİDİYOR? 27-10-2018 22:36 BİZE FİLİM Mİ LAZIM YOKSA İLİM Mİ? 21-10-2018 09:54 SİZİN GÜNDEMİNİZDE NE VAR? 14-10-2018 08:56 BÜTÜN KRİZLERİN ANA NEDENİ 06-10-2018 00:12 BU NASIL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER! 29-09-2018 23:59 İŞLER NİYE TERS GİDİYOR? 23-09-2018 08:22 İTİKAT BOZUKLUĞUNDAN AMEL BOZUKLUĞUNA 15-09-2018 08:42 EL-İNSAF YAHU! 09-09-2018 09:57 GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEYE HAZIRMIYIZ? 02-09-2018 09:23 KURAKLIK VE KITLIK KAPIDA MI? 18-08-2018 11:28 EKONOMİNİN KURTULUŞU BORÇTA, İSRAFTA DEĞİL TASARRUFTA VE ÜRETİMDEDİR 11-08-2018 09:15 BU KÜSTAHLIĞA KARŞI GEREKEN YAPILMALIDIR 05-08-2018 08:38 GÜVEN ORTAMINI YENİDEN KURMALIYIZ 29-07-2018 16:17 MÜSLÜMANLAR, UYUMAYA DEVAM EDİN! 22-07-2018 10:49 KANGRENLEŞEN EĞİTİME NEŞTER VURULACAK MI? 14-07-2018 10:37 BU KÖTÜ GİDİŞATI DURDURALIM 07-07-2018 08:11 DİNİ HASSASİYETİMİZİ KAYBETTİK Mİ? 01-07-2018 10:04 İHLÂSIMIZI KAYBETTİREN DÜNYEVİLEŞMEMİZ Mİ? 23-06-2018 08:23 EĞİTİM YİNE GÖZARDI MI EDİLİYOR? 10-06-2018 10:17 SİYASET HER GÜNAHI MÜBAH MI KILAR? 02-06-2018 09:25 RANT EKONOMİSİNİN ACI SONUÇLARI 27-05-2018 09:41 İSRAİL ZULMÜNÜ UZAYLILAR MI DURDURACAK? 20-05-2018 10:19 GELİR DAĞILIMINDAKİ DENGESİZLİĞİN SEBEBİ NE? 13-05-2018 09:21 TOPLUM MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ YÖNTEMLER 06-05-2018 09:43 LAF İLE AMEL ARASINDAKİ ZITLIĞIN VAHİM SONUÇLARI 29-04-2018 10:00 YENİ NESİLLER NASIL HARCANIYOR? 22-04-2018 09:26 KÜRESEL ŞEYTANLAŞMA NASIL ENGELLENECEK? 15-04-2018 09:55 KATİL İSRAİL VE AMERİKA KİMDEN CESARET ALIYOR? 08-04-2018 09:32 GENÇLİK ÇIKMAZ SOKAĞA NASIL GİRDİRİLDİ? 01-04-2018 09:34 ÇANAKKALE SAVAŞLARI DEVAM EDİYOR 23-03-2018 09:33 KONUŞUN ARTIK EY HOCALARIMIZ! 15-03-2018 09:12 MARİFET ÖLÇÜYÜ TUTTURMAKTA 11-03-2018 09:05 HAKKIN YANINDA YER ALIP HEP HAKLI ÇIKAN LİDER 01-03-2018 09:20 KAMU MALLARI EMANET Mİ GANİMET Mİ? 23-02-2018 09:21 BOP’UN İLK HASMI SULTAN ABDULHAMİD HAN 15-02-2018 09:21 BATININ İHANETLERİ NEREYE KADAR GİDECEK? 08-02-2018 08:07 ÖRNEK BİR HOCAMIZ HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI 01-02-2018 08:28 SURİYE’NİN BİZE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 26-01-2018 09:28 AİLE KORUNUYOR MU, YIKILIYOR MU? 18-01-2018 09:06 RAHMET NEDEN YAĞMAZ 12-01-2018 09:30 SIRA ÖNCE İRAN, SONRA TÜRKİYEDE Mİ? 04-01-2018 09:22 ŞÜKÜR VE KANAATİ UNUTMANIN HAZİN SONUÇLARI 28-12-2017 10:30 DİNİ GAYRET VE HAYAT ZAYIFLIYOR MU? 22-12-2017 10:41 “KAHROLSUN İSRAİL”Mİ DEMİŞTİNİZ? 14-12-2017 11:10 CİLALI BETON DEVRİ 08-12-2017 10:34 CANIM KURBAN OLSUN SENİN YOLUNA! 30-11-2017 10:56 BABAYİĞİTLER VE KORKAKLAR 23-11-2017 11:09 GÜNAH TOPLUMUNA DÖNÜŞTÜĞÜMÜZÜN NE KADAR FARKINDAYIZ? 16-11-2017 11:43 ZANLA HAREKET ETMEK 09-11-2017 10:18 NİÇİN BAŞARILI OLAMIYORUZ? 02-11-2017 11:02 TRAFİK KAZASI MI, CİNAYETİ Mİ? 25-10-2017 11:52 IRAK’TA KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? 18-10-2017 11:35 BANANE AMERİKA’DAN! 12-10-2017 11:44 ACI ÇEKME SIRASI AMERİKA’DA MI? 05-10-2017 12:12 SOSYAL MEDYADAKİ MALAYANİLİKLER 28-09-2017 12:58 KUZEY IRAKTA REFERANDUM MU HARAKİRİ Mİ? 22-09-2017 12:00 KUTLU YOLCULUK HİCRET 21-09-2017 11:18 ARAKAN VE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 14-09-2017 11:36 AİLENİN DURUMU NE OLACAK? 10-09-2017 12:21 CEHALET KOYULAŞIYOR MU? 31-08-2017 10:57 SAĞLIMIZ ELDEN GİTMİŞ Mİ? 24-08-2017 11:30 İŞ EHLİNDEN ÇIKIYOR MU? 17-08-2017 11:54 EMPERYALİZMİN ÇARKLARI NASIL DÖNÜYOR? 09-08-2017 15:46 IZDIRAP VEREN İMTİHANLAR VE SEBEPLERİ 04-08-2017 16:09 İSRAİL GÜÇTEN ANLAR 26-07-2017 15:51 MESCİD-İ AKSA’YI KİM KURTARACAK? 20-07-2017 11:57 KISASTA SİZİN İÇİN HAYAT VARDIR 12-07-2017 15:59 İSLAMDAN UZAKLAŞILMASINDA KİMLERİN VEBALİ VAR? 06-07-2017 14:29 İSTİKBAL İSLAMINDIR 28-06-2017 09:35 YAZ TATİLİNDE ÇOCUKLARIMIZI HEBA ETMEYELİM 21-06-2017 12:15 EĞİTİMDEKİ ÇIKMAZ YOLLAR 07-06-2017 10:27 RAMAZAN AYINA HÜRMET EDELİM! 31-05-2017 12:54 BU ZİLLETİN SEBEBİ NE! 24-05-2017 16:51 ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT DEMEDİKÇE 10-05-2017 14:31 İSLAM’I YANLIŞ ANLAMANIN VAHİM SONUÇLARI 03-05-2017 17:31 KÜLTÜREL YOZLAŞMA VE KURULMUŞ TUZAKLAR 26-04-2017 16:18 MESELE HAKKI SAVUNMAKSA? 19-04-2017 14:43 ISLAHI TERK EDİP İFSADA GÖZ YUMURSAK 12-04-2017 13:58 MÜSLÜMANLARIN AKIBETİ NE OLACAK? 06-04-2017 16:15 GENÇLERİ ASIL ZEHİRLEYEN KİM? 29-03-2017 15:25 İSLAM ÜMMETİ NASIL PARÇALANIYOR? 22-03-2017 14:52 AVRUPA BİZİM NEYİMİZ OLUYOR? 15-03-2017 16:02 BEDEL ÖDEMEDEN OLMAZ 08-03-2017 15:50 TOPLUM MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ PROJELER 01-03-2017 16:49 BU KUBBEDE BAKİ KALAN HOŞ BİR SADA 22-02-2017 17:07 BOZUK İTİKAT, BATIL AMEL 15-02-2017 16:03 AİLE KURUMUNU KORUYABİLİYORMUYUZ? 08-02-2017 19:24 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN NELER BEKLERDİK? 01-02-2017 17:37 AHLAKİ ÇÖKÜNTÜYÜ NASIL ÖNLEYECEĞİZ? 26-01-2017 18:28 YENİ NESİLLERE HANGİ MİRASI BIRAKIYORUZ? 18-01-2017 17:06 NADİR OZAN’DAN FETHİ SEKİN’E ELAZIĞ ŞÜHEDASI 11-01-2017 17:54 TOPLUMU ASIL KUTUPLAŞTIRAN KİM? 04-01-2017 17:14 VAH GENÇLİĞİMİZ VAH! 28-12-2016 17:06 AYMAZLIĞA DEVAM 22-12-2016 17:28 ASIL SUÇLU KİM? 14-12-2016 18:03 ASIL APTAL KİM? 30-11-2016 16:18 İSLAMI HAYATIMIZA NE KADAR HÂKİM KILABİLİYORUZ? 23-11-2016 17:13 CEHALETTE GELDİĞİMİZ NOKTA 16-11-2016 17:11 SORUMSUZLUK NEREDEN KAYNAKLANIYOR? 09-11-2016 15:29 HALKIN DİYANETİNDEN KİM SORUMLU? 02-11-2016 10:03 IRAK’TAKİ ŞEYTAN ÜÇGENİ 19-10-2016 18:38 EĞİTİMDE EKSİK OLAN NE? 05-10-2016 12:21 ŞEYTANIN MODERN HİLELERİ 28-09-2016 12:02 YA DEĞİŞİM YA KAOS 21-09-2016 17:37 ALLAH (C.C.) BİZE YETER 16-09-2016 18:11 İSLAM’A VE CEMAATLERE SALDIRANLARA CEVABIMIZ 01-09-2016 12:56 TERÖRÜN HEDEFİNDEKİ MÜSLÜMANLAR 24-08-2016 15:19 MAKÛS TALİHİMİZİ GERÇEK İSLAMLA YENECEĞİZ 17-08-2016 14:00 VAR OLMAK İÇİN NASIL OLMAK 11-08-2016 10:37 ÜMMETİN BAŞ BELALARINDAN NASIL KURTULACAĞIZ? 03-08-2016 15:24 ŞİMDİ ISLAH ZAMANI 27-07-2016 15:05 ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN, AMA NASIL? 20-07-2016 16:27 TEFESSÜH HER YERDE TAM GAZ 13-07-2016 16:38 GERÇEK BİR MÜSLÜMAN OLMAK İÇİN UYARI MI BEKLİYORUZ? 30-06-2016 09:21 BU EĞİTİM SİSTEMİYLE NEREYE GİDİYORUZ? 15-06-2016 14:41 GELEN TEHLİKEYİ NE KADAR GÖREBİLİYORUZ? 08-06-2016 14:12 BU DAVAYA SAHİP ÇIKALIM! 02-06-2016 13:51 BİRLİK VE DİRLİĞİ BOZAN EN KÖTÜ HASTALIK 27-05-2016 14:11 HAİM NAHUM PLANI HANGİ AŞAMADA? 18-05-2016 15:37 TUTKU MU,HOBİ Mİ,İLAH MI, PUT MU? 11-05-2016 14:54 BU KADAR İFSADA RAĞMEN! 04-05-2016 16:02 HESABI OLANLAR MI KAZANACAK, HASBİ OLANLAR MI? 27-04-2016 15:01 İSLAM BİRLİĞİ NASIL KURULACAK? 20-04-2016 15:40 HANGİ YANLIŞI DÜZELTECEĞİZ? 13-04-2016 13:38 OKUL GEREKSİZ, KİTAP ÖNEMSİZ, ÖĞRETMEN DEĞERSİZ Mİ? 06-04-2016 15:42 İSLAM ÂLEMİNİ SARSAN İKİ AĞIR İMTİHAN 30-03-2016 15:15 İSLAMI GERÇEK ANLAMDA YAŞAMAK 23-03-2016 19:45 TERÖR NASIL DOĞUYOR VE KİME HİZMET EDİYOR? 16-03-2016 19:12 KADINLAR NEREYE SÜRÜKLENİYOR? 09-03-2016 16:25 İSLAM KARDEŞLİĞİ KURULMALIDIR 02-03-2016 16:26 ALLAH YOLUNDA BİR MÜCAHİD, BİR VELİ 24-02-2016 18:49 YATIRIMLARIMIZI NEREYE YAPMALIYIZ? 17-02-2016 19:49 İLAHİ MESAJDAN UZAKLAŞMANIN ACI SONUÇLARI 10-02-2016 18:33 MÜSLÜMAN GÂVURUN İNSAFINA TERKEDİLİMEZ 03-02-2016 17:00 TOPLUMU KİM ISLAH, KİM DE İFSAD EDİYOR? 27-01-2016 16:31 TALİM VE TERBİYENİN NERESİNDEYİZ? 22-01-2016 19:45 İSLAM’A KİM DOST, KİM DÜŞMAN? 13-01-2016 15:40 MODERN EFENDİLİK VE KÖLELİK 06-01-2016 17:48 HAKKIN YOKLUĞUNDA TERÖRÜN AZGINLIĞI 31-12-2015 12:04 “ İBRET ALIN EY AKIL SAHİPLERİ!” 15-10-2015 13:05 KÜFÜR TEK MİLLETTİR İSLAM DA TEK BİR ÜMMETTİR 07-10-2015 18:18 ARAFATI ANLAMAK 02-10-2015 14:39 MÜSLÜMANIN KIYMETİ YOK 26-08-2015 16:26 GAFLET TOPLUMU VE TERÖR ÇEŞİTLERİ 19-08-2015 18:28 TERÖRÜN PANZEHİRİ İSLAMDIR 12-08-2015 16:29 MÜSLÜMANLAR NEDEN GERİ KALDILAR, NASIL KALKINIRLAR? (2) 05-08-2015 19:04 MÜSLÜMANLAR NEDEN GERİ KALDILAR, NASIL KALKINIRLAR? 29-07-2015 16:41 FİTNE ATEŞİNİ SÖNDÜRELİM! 22-07-2015 19:51 BAYRAMIMIZ BAYRAM OLSUN! 15-07-2015 18:00 AİLELERİN ÇARESİZLİĞİ YA DA GÖREVLERİMİZİ İHMALİN SONUÇLARI 14-05-2015 12:52 İŞİNİ GÜZEL YAPMAK: İHSAN 06-05-2015 17:20 AYNI DELİKTEN KAÇ KERE ISIRILACAĞIZ? 30-04-2015 12:53 KUTLU DOĞUM PROGRAMLARI VE HZ.PEYGAMBER (S.A.V.) 22-04-2015 15:44 ÇOK ARANAN BİR HASLET:VEFA 08-04-2015 18:06 TOPLUM NEREYE GİDİYOR? 01-04-2015 20:10 ÜMMETİN PERİŞAN HALİ 25-03-2015 18:42 İMANIN KÜFRE GALİBİYETİ 18-03-2015 18:38 İTİKATTA ORTA YOL NERESİ? 11-03-2015 19:17 SELAM VER, CENNETE GİT! 04-03-2015 21:04 HAKKI ÜSTÜN TUTMAK 27-02-2015 18:35 SALİH NESİLLER İÇİN MİLLİ EĞİTİM, BİLİNÇLİ ÖĞRETMEN 18-02-2015 14:18 EĞİTİM ORDUSU TOPLANIYOR 11-02-2015 15:47 ÇOCUKLARIMIZA İYİ ÖRNEK OLABİLİYORMUYUZ? 11-02-2015 15:46 İFLASA DÖNÜŞEN İSRAF 28-01-2015 14:08 BATI MEDENİYETİNİN TUTARSIZLIĞI VE ÇÖKÜŞÜ 25-01-2015 12:14 İSTİKAMET VE DOĞRULUK 25-01-2015 12:12 GÖREVİN EHLİ OLMAK VE HAKKINI VEREBİLMEK 07-01-2015 17:09 GERÇEK ALİMİ NASIL TANIRIZ? 31-12-2014 13:51 ÇOCUKLARIN KALBİNE NE KOYACAKSINIZ? 24-12-2014 18:42 NEYE KULLUK YAPIYORUZ? 17-12-2014 20:03 KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VE KARMA EĞİTİM 10-12-2014 15:01 MÜLKÜN TEMELİNE SAHİP ÇIKMAK 03-12-2014 18:54 HZ.PEYGAMBER(S.A.V.)’İN İZİNDEKİ MÜSLÜMAN 26-11-2014 19:38 GELECEĞİMİZ KİMLERİN ELLERİNDE? 12-11-2014 17:33 KERBELA FACİASI VE GÜNÜMÜZE TAŞIDIKLARI 05-11-2014 18:16 ISLAH EDEMEDİKLERİMİZ İFSAD EDİLİYOR 22-10-2014 18:50 İTAATİN YOKLUĞUNDA İSYANIN SONUÇLARI 15-10-2014 19:21 ORYANTALİZM VE IRKÇILIĞIN İFSATLARI 02-10-2014 19:16 DÜĞÜN MÜ YAS MI, YOKSA SEFAHAT MI? 25-09-2014 15:06 DİNİNİ KORUYANLAR VE YIKANLAR 11-09-2014 15:31 TOPLUMSAL BUHRANLAR VE TASAVVUFA OLAN İHTİYAÇ 03-09-2014 18:36 BATILILAŞMA MI İSLAMLAŞMA MI? 27-08-2014 16:32 Yokluk ve Musibetlerden Ders Alıyor muyuz? 20-08-2014 17:47 Siyonizm mi Galip Gelecek Yoksa İslam mı? 06-08-2014 16:24 GAZZE’DE KAYBEDİLEN İSLAM HAYSİYETİ 31-07-2014 16:26 “Siz Ey Müslümanlar! Suskun ve Aciz, Helak Olmuş Ölüler!” 23-07-2014 22:15 Herkese Çok Lazım Olan İki Şey 11-07-2014 17:43 Hangi Cemaat Hak Yolda, Hangisi Batılda? 07-07-2014 13:45 ÜLKE İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE 19-06-2014 13:05 Mal Çokluğu mu, Helal Kazanç mı? 11-06-2014 18:13
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Konyaspor511
 • 4Fatih Karagümrük510
 • 5Fenerbahçe410
 • 6Altay59
 • 7Galatasaray48
 • 8Hatayspor47
 • 9Kayserispor47
 • 10Yeni Malatyaspor56
 • 11Alanyaspor46
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Giresunspor51
 • 19Çaykur Rizespor51
 • 20Başakşehir FK40
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA