DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Giriş Tarihi : 14-06-2021 08:02

İNSAN HAYATININ GÜVENCESİ KISASTIR

 “Ey müminler! Öldürülenler hakkında size kısas emrediyorum.” (Bakara suresi, 178)

“Kısas kavram olarak; mutlak eşitlik, denklik ve hakça mukabele etmek demektir.

Bir hukuk kavramı olarak kısas; bir insanı öldüren katilin, aynı şekilde öldürülmesi veya yaralayanın yaralanması demektir.

Kur’an’da dört yerde geçen kısas kelimesi, denklik ve cezai müeyyide anlamında kullanılmıştır. (Bakara 178, 179, 194; Maide 45)

Kur’an’da haksız yere adam öldürmek büyük günah sayılmıştır. Öldürme fiilinin, maddi-dünyevi cezası (Bakara 178-179) ve uhrevi cezasının (Nisa 93) yanı sıra ahlaki-toplumsal müeyyidesi de vardır. “Kim bir canı haksız yere öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur.” (Maide 32)

Esasen Kur’an, sadece öldürme fiiline karşılık değil, tüm kötülüklerin karşılığında o kötülüklere denk bir cezanın olduğunu hükme bağlamaktadır. “Herhangi bir kötülüğün karşılığı, misli iledir.” (Yunus 27) Yani, tüm cezaların, suç ile orantılı olması gerekir. “Ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin.” (Nahl 126)

Geçmiş tarihlerde bireysel ve toplumsal (kabilevi) olarak intikam (öç alma ve kefaret (suçluya işlediği suçun bedelini) ödetme anlayışı, cezai sorumluluğu şahsileştirmiş ve sürekli çatışmalara ve savaşlara neden olmuştur. Bu çatışma ve savaşların önlenmesi ve hukukun yerleşmesi için “cana can, göze göz, dişe diş” şeklinde formüle edilen kısas cezası getirilmiştir. (Maide 45)

Devlet otoritesi (yargı), kısasın uygulamasında keyfilik ve şahsi intikam duygusuna asla fırsat verilmemelidir. Böyle bir fırsat (başıboşluk), intikam alma duygusunu kutsal görev noktasına getirir ve zincirleme olarak nesilden nesile intikal eden kan davalarını besler. Bu intikam (öç alma) istekleri engellenmediği takdirde, “bir akrabaya karşı işlenen suç, bütün akrabalara karşı işlenmiş sayılacak” ve sonuçta suçlu suçsuz ayırımı gözetilmeksizin misilleme cihetine gidilecektir.

Kısasın yerine getirilmesi sürecinde sadece maktulün yakınları hak sahibidir. “Allah’ın saygın kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Öldürülenin velisine (yakınlarına) yetki verdik.” (İsra 33) Öldürülen kişinin yakınları kısas isteyebilecekleri gibi, diyet veya karşılıksız olarak da af edebilirler; (Bakara 178) ancak onlara verilen hak ve yetkiyi bir başkası kullanamaz. Devlet otoritesi (yargı) da intikam ve kan davası gibi sıkıntılar yaşanmasın diye maktulün yakınlarının istekleri doğrultusunda karar vermek zorundadır.

Bununla birlikte, bireye karşı işlenen suç, aynı zamanda topluma karşı işlenmiş kabul edilir. Binaenaleyh, bireylere karşı işlenen suçlarda birinci derecede mağdur olan bireyin yanında, toplum da ikinci derecede mağdur kabul edilir ve dolayısıyla bireye karşı işlenen suçlar, kamu haklarına ve toplumsal düzene yönelik işlenmiş gibi kabul edilerek, devlete suçluyu ayrıca cezalandırma hakkı verir.

İslam hukukunda kısas infazı yanında, sulh, diyet ve af da önem arz etmektedir. Af ile ilgili yüce Allah şu tavsiyede bulunmaktadır:

“Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun ödülünü Allah verecektir. Kuşkusuz O, zalimleri sevmez.” (Şura, 40)

Kısas, kasıtlı (bilerek ve isteyerek) öldürmeler ve yaralanmalar için öngörülmüştür. Hata olarak öldürmede kısas söz konusu değildir. Bir hata neticesinde adam öldürmelerde (Nisa 92), kısas yerine mağdurun yakınlarına diyet (kan bedeli ve mali uzlaşma) hakkı tanınmıştır. Diyet ödeyecek kişi, mali yetersizliğe sahip ise, devlet hazinesi devreye sokularak maktulün ailesine gerekli yardım yapılmalıdır.

Bilindiği gibi, hayat/yaşama hakkı, en temel insan hakkıdır. Kısas da bu hakkı güvence altına alan en sağlam bir müeyyidedir. Haksız yere ve kasten öldürme ve yaralamalar, kısasla cezalandırıldığında hem insan hayatına yönelik her türlü haksız tecavüzler önlenmiş ve caydırmış olacak, hem de suçlu, işlediği suça denk bir ceza görerek adalet sağlanmış olacaktır. Binaenaleyh, bir ülkede suçlar “kısas hükmü” ile infaz edilmedikçe, o ülkede hak, adalet, huzur ve güven beklenemez.

İktidarda olan “Adalet ve Kalkınma Partisi”ne yönelik yapılan en büyük eleştiri, “adalet” ayağıdır. Yani, adaletin işlemesindeki zaaflar ve keyfi uygulamalardır. Bu adaletsizliklerin başında da suçlara yönelik adil ve caydırıcı bir kısasın (infazın) gerçekleştirilmemesi ve diğer sosyal alanlardaki ihale, rüşvet, torpil gibi adaletsizlikler gelmektedir.  

Mutlak adalet isteniyorsa, kişi haklarına yönelik darp, gasp, yaralama, işkence, taciz, küfür ve benzeri hakaretler (tüm müessir fiiller) “göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş” prensibi dikkate alınarak infaz (kısas) edilmelidir. (Maide, 45) Tabi ki suç-ceza dengesini tam olarak sağlamanın imkansız görüldüğü organlarda, kısas infazı yerine diyet (mali sorumluluk) yüklenmesi zorunlu hale gelir.

Bilmek ve inanmak gerekir ki adaletin sağlanamaması ve insanların huzur ve güven içerisinde yaşamamasının en temel nedeni “her şeyi bilen Allah”ı dinlememekten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla eğer Allah, “kısasta sizin için hayat vardır” (Bakara 179) diyorsa, Ona inanmak, güvenmek ve gereğini yapmak zorundasınız. Hem “inandığımız Allah her şeyi en iyi bilendir” diyeceksiniz, hem de O’na güvenmeyeceksiniz ve dolayısıyla kendinizin veya başkalarının bildikleriyle amel edeceksiniz… O zaman da Allah size şunu söyler: “Kim Allah’ın hükümleriyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.” (Maide suresi, 45)

“Ey akıl sahipleri! Takvalı (duyarlı ve haktan yana) olmak istiyorsanız, biliniz ki kısasta sizin için hayat vardır.” (Bakara suresi, 179)

Selam ve muhabbetlerimle…
BEŞİR İSLAMOĞLU

NELER SÖYLENDİ?
@
Beşir İSLAMOĞLU

Beşir İSLAMOĞLU

DİĞER YAZILARI KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (5) 19-07-2021 08:58 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR BÜHTANDIR (4) 13-07-2021 08:26 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR GÜNAHTIR (3) 05-07-2021 08:06 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (2) 29-06-2021 11:32 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (1) 21-06-2021 08:17 İNSAN HAYATININ GÜVENCESİ KISASTIR 14-06-2021 08:02 İNSANCA YAŞAMANIN ÖN KOŞULU, NESİL EMNİYETİDİR 07-06-2021 08:37 ER KİŞİ NİYETİNE… 27-05-2021 08:26 AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (2) 17-05-2021 08:11 VAHİY VE AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (1) 10-05-2021 08:34 GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALMAK… 03-05-2021 08:25 MESAFE, MASKE VE TEMİZLİK SADECE CORONAVİRÜSE KARŞI DEĞİL… 26-04-2021 07:42 MÜSLÜMANLAR KİMLİK KRİZİ Mİ YAŞIYOR; YOKSA SAHTE KİMLİK Mİ TAŞIYOR? 16-04-2021 08:19 İBN RÜŞD MÜKTESEBATININ TEMELİ AKILDIR 05-04-2021 07:55 İMAM GAZALİ’Yİ DOĞRU ANLAMAK 30-03-2021 07:24 BİLİM GELİŞTİKÇE DİN TASAVVURU DA DEĞİŞİR 22-03-2021 08:13 DAVA SAHİPLERİ NERDESİNİZ?  14-03-2021 23:57 ŞAHİTLİK, (ŞEHİTLİK), HAK VE ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİNDİR 08-03-2021 07:43 GÖREVİMİZ “İMAN SORGULAMAK” DEĞİL, ZULMÜ SORGULAMAKTIR 02-03-2021 08:05 “KALUU BELA” ALLAH İLE AHİTLEŞMEKTİR. BAKIN NASIL! 22-02-2021 08:24 DİNDE ASLOLAN AMAÇTIR, ARAÇ DEĞİLDİR 15-02-2021 07:42 DİNİ 21. ASRIN AKLIYLA ANLAMAK/YORUMLAMAK 08-02-2021 09:27 İNSANIN ONURUYLA YAŞAMASI İÇİN EN TEMEL İHTİYAÇ SAĞLIK VE İAŞEDİR 01-02-2021 09:21 ALLAH’IN HAKKINI KORUMAK, YARATILANLARIN HAKKINI KORUMAKLA MÜMKÜN OLACAKTIR; O DA İLAHİ/ADİL SİSTEMİ AYAKTA TUTMAKLA ANCAK SAĞLANIR 25-01-2021 09:30 SİZ, SELEFİLİĞİN HANGİ KOLUNDANSINIZ? 19-01-2021 09:05 ALLAH ÖVGÜ DEĞİL, HAMD İSTEMEKTEDİR 11-01-2021 09:54 EN BÜYÜK KÖRLÜK, NANKÖRLÜKTÜR; O DA KÜFÜRDÜR 04-01-2021 00:24 MENFAAT TATLIDIR, İLKE TANIMAZ! 28-12-2020 11:22 ALLAH UYARMADAN CEZALANDIRIR MI? UYARILMAMIŞ TOPLUM VAR MI? PEKİ 14 ASIRDIR ELÇİ GELMEDİ; BU İNSANLARI KİM UYARMAKTADIR? 22-12-2020 00:29 21. ASRIN MİHNESİ VE HARİCİYESİ 15-12-2020 10:00 RABBİN “OKU” DİYOR. OKUYOR MUSUN, KİMİN ADINA? 10-12-2020 10:01 İSLAMDA İTTİBA KİŞİLERE DEĞİL, DELİLLEREDİR 30-11-2020 08:31 “KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM” DEMEDEN ÖNCE… 23-11-2020 09:27 ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİL, YAPTIKLARIMIZLA YÜZLEŞMEKTİR 16-11-2020 09:52 MAKAM, AHLAK İLE DEĞER KAZANIR 09-11-2020 07:59 EN DİNDAR OLANLAR DİNİ EN AZ BİLENLER MİDİR? 03-11-2020 07:52 DEVLETİN BEKASI ANCAK ADALETLE SAĞLANIR 26-10-2020 08:03 YÜZ KIZARTICI BİR OLAY İSLAM’A MAL EDİLEBİLİR Mİ? 19-10-2020 07:55 HALKI MÜSLÜMAN OLAN ÜLKELERİN DEVLET YÖNETİMİ NİÇİN İSLAMİ DEĞİLDİR? 12-10-2020 08:25 “KUR’AN DA RİVAYETLE GELDİ” DEMEK, ONA ŞAİBE KATMAKTIR 05-10-2020 07:37 TOPLUMUN SORUNLARINI KİM, NASIL ÇÖZECEK? 28-09-2020 08:55 TÜM ÇABALAR DAHA İYİ BİR GENÇLİK VE GELECEK İÇİN OLMALIDIR 21-09-2020 08:22 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ ? (2) 14-09-2020 19:10 PANDEMİ GÜNLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DURDURULMALI MI? 03-09-2020 12:45 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ? (1) 27-08-2020 10:08 NİMETLERİ ELLERİNİN ALTINDAKİLERLE PAYLAŞMAYNLAR, EŞİT DURUMA GELMEKTEN Mİ KORKUYORLAR! 20-08-2020 08:39 . “MEAL OKUMAYIN” DEMEK, “ALLAH’I DİNLEMEYİN” DEMEKTİR 11-08-2020 08:36 ESKİ TARZ BAYRAMLAR ARTIK MUTLU KILMIYOR; SAHİ SENİ MUTLU KILAN NEDİR? 04-08-2020 09:12 YÜZ YIL ÖLÜ KALDIKTAN SONRA TEKRAR DİRİLMEK… 27-07-2020 10:18 GAYBİ KONULAR AKLIN KONUSU DEĞİL Mİ? 21-07-2020 00:15 İBN RÜŞD FELSEFESİ YAŞATILABİLİR Mİ? 14-07-2020 08:06 LANET NEDİR, KİMLERE LANET EDİLMŞİTİR? 06-07-2020 08:29 TOPLUMSAL HELAKİN SEBEBİ İNANÇSIZLIK DEĞİL, İFSATTIR 30-06-2020 08:15 TELKİN ÖLÜYE DEĞİL, DİRİYE YAPILIR 23-06-2020 08:01 ANNELERİN HUKUKU NE ZAMAN KORUNACAK! 16-06-2020 08:25 NAMAZLARIN KISALTILMASI, YAYA VE BİNEK ÜZERİNDE KILINMASI VE CEM EDİLMESİ 08-06-2020 08:29 BİR İNSANI YAŞATAN, BÜTÜN İNSANLARI YAŞATMIŞ GİBİDİR 02-06-2020 08:21 HAYDİ KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM; COVİD-19’U FIRSATA ÇEVİRELİM! 22-05-2020 09:43 DÜNYA NİZAMINI AYAKTA TUTAN ÜÇ GÜÇ: KİTAP, MİZAN, DEMİR 12-05-2020 10:08 MUSİBETLER ANCAK BİR USUL VE YÖNTEMLE HAL EDİLİR 05-05-2020 09:43 ORUÇ TUTMAKTAN MAKSAT, SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANMAKTIR 28-04-2020 10:14 “KENDİMİZ İÇİN SEVİP İSTEDİĞİMİZİ, MASUM İNSANLAR İÇİN DE SEVİP İSTEMEDİKÇE, GÜVEN İÇİNDE OLAMAYIZ” 20-04-2020 09:23 CORONA VİRÜSÜNÜ İBRET NAZARIYLA OKUMAK 14-04-2020 09:49 DUA 07-04-2020 10:17 AFAT VE FELAKETLERE KARŞI TEDBİR İKİ TÜRLÜDÜR 30-03-2020 09:21 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET AYNI ŞEYLER Mİ? (4) 24-03-2020 10:16 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET, AYNI ŞEYLER Mİ? (3) 17-03-2020 09:28 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (2) 09-03-2020 09:30 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (1) 02-03-2020 08:31 MUHAMMED AS’I RABBİ TERBİYE ETTİ; YA BİZİ KİM TERBİYE ETMEKTEDİR? 25-02-2020 00:09 UYDUK HAZIR OLAN BATILA 18-02-2020 23:06 CAMİ VE MESCİDLERİ FONKSİYONEL HALE GETİRMEK 11-02-2020 10:15 DEPREMİ TEDEBBÜRLE OKUMAK! 03-02-2020 00:37 MEHDİ BEKLEMEK, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTEN KAÇMAKTIR 28-01-2020 00:55 HAC İBADETİ VE DİYANET’İN SORUMLULUKLARI 21-01-2020 08:36 GÜNÜMÜZÜN OKÇULARI DA MEVZİLERİNİ TERK ETTİLER 13-01-2020 08:33 GÜZEL/İYİ OLAN HER ŞEY, RABBİMİZİ HATIRLATMALIDIR 06-01-2020 08:22 YOBAZLIK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR 30-12-2019 00:04 İSRAİL KAVRAMI YAKUP AS’IN İSMİ MİDİR? 16-12-2019 00:06 KENDİMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ 09-12-2019 12:15 İBLİS HAKLI ÇIKTI 02-12-2019 08:40 ALLAH’IN RAZI OLACAĞI HAYAT İKİ CEPHELİDİR 25-11-2019 08:34 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (2) 18-11-2019 08:20 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (1) 09-11-2019 09:03
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA