DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Selahaddin CANPOLAT
Selahaddin CANPOLAT
Giriş Tarihi : 07-07-2021 00:03

"PROF DR MEHMET ÇELİK İLE İKİLİ SOHBETTE HARMANLADIĞIMIZ ÖZEL KONU; AKİF’İ OKUMAK YETMEZ, ANLAMAK GEREKİR"

Araştırmacı tarihçi yazar abim; prof Dr Mehmet ÇELİK hocam ile havadar bir noktada ikili sohbetimizden not aldıklarım ve satırlara dökerek sizlere ikram olsun istedik.

"Kıymetli takipçilerim;  Eveeet; Okumak yetmez, anlamak gerekir. Fikir üreten her mütefekkir için geçerli olan bir kaide vardır: Her insanın düşünce dünyası, yaşadığı dönemin ve çevrenin sosyo kültürel, dinî, ekonomik, fikrî akımlarından etkilenir, acı ve tatlı yönleriyle onun ruh dünyasında izler bırakır…

"Bir yazarı, bir mütefekkiri doğru anlayabilmek, sağlıklı analiz ederek bir yere oturtabilmek için sadece yazdıklarını okumak, O’nu anlamaya yetmez! Yaşadığı dönemi, çevresini, içinde bulunduğu fiziki ve ruhi şartları da bilmek gerekir.

Akif, bir cihan imparatorluğunun yıkılışına; dönemin en güçlü, en acımasız, her türlü insani fazilet ve anlayıştan yoksun emperyalist sırtlanlarının dört bir koldan saldırıya geçtiği, bir alev topuna dönen İslam dünyasının iklimini teneffüs etmiştir. Ruhu, hücrelerinin her zerresi bu acılarla beslenmiştir… Ümmetin perişan hali, yanmış-yıkılmış şehirler, sokaklarda bir parça ekmeğe muhtaç Balkan, Kuzey Afrika, Yemen, Sarıkamış şehitlerinin geride bıraktığı milyonlarca yetim!..

"Bu ortamda yetişen, ruhu bu ıstırap ve acılarla yoğrulmuş, imanı bütün ümmetin vicdanı olan bir insanın, Çanakkale’de yamyam sürülerinin İslam Dünyası’nın kalbi olan Hilafet Merkezini işgal edip, imparatorluğu tasfiye ederek, tüm ümmet coğrafyasını parçalayıp sömürge yapma projelerine karşı; çocuk yaşta, oyun çağında tıfıllarla, baba ve beli bükük dedelerin canhıraş bir şekilde Hilâl’in Haç karşısındaki ölümcül mücadelesini ruh dünyasındaki hücrelerin en küçük zerresinde bunu hissederek, Mehmetçik için...

 “Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîdi

Bedr’in arslanları ancak bu kadar şanlı idi!”

mısralarından hareketle, Allah’la problemli bazı beyin ve ruhların “Mehmetçiği nasıl baldırı çıplak Arap çapulcularla mukayese eder!” hezeyanı ile, dini bilgi ve birikimleri İslam’ı idrak etmeye dahi yetmeyen sünepe dindar kılıklı zavallıların “Mehmetçiği nasıl sahabe ile mukayese eder!” zırvalamaları… bizi bu konuyu kısaca da olsa kaleme almaya mecbur bırakmıştır.

"Akif Çanakkale’deki Mehmetçiği neden Malazgirt’teki Alperenlerle, Kosova’daki Muradlarla, İstanbul’un Fethi’ndeki Ulubatlı Hasanlarla kıyas etmez de Bedir’deki Müslümanlarla eder?..

Tarihteki savaşlara baktığımızda Bedir, savaş bile sayılmaz. Bir tarafta bin kişilik bir kuvvet, diğer tarafta üç yüz kişilik bir kuvvet; lojistik ve savaş araç ve gereçleri açısından da iki taraf da klasik anlamda bir ordu asker sayılmazlar.

Olsa olsa köy kavgası kategorisinde yer alabilir.

Peki, o halde neden Bedir?..

"Biz insanlık tarihindeki savaşlara baktığımızda, hemen hepsi şan, şöhret, ülke topraklarını genişletmek, intikam, ganimet…vb. birkaç nedene dayanır.

Bunun tek istisnası Bedir’dir.  Bedir, Tevhid’in Şirk karşısındaki var olma ve yok olma savaşıdır.  Akif, Çanakkale’yi bu kategoride gördüğü için, Mehmetçiğin buradaki mücadelesini, Bedir’deki sahabenin mücadelesine benzetmiştir.

Konu rahat anlaşılsın diye, önce biraz Bedir’den bahsedelim, sonra da Akif’in bu Mehmetçik aşk ve sevgisini anlatalım.

Hicret’in henüz birinci yılında Bedir’de Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar karşı karşıya gelirler. Mekkeli müşriklerin sayısı bin civarındadır, Müslümanların sayısı üç yüz civarında. Sayı üstünlüğü ortadadır.

İki ordu karşılıklı savaş düzenine geçer:

İslam ordusunun sancağını taşıyan Ebu Huzeyfe atının üzerinde en öndedir. Karşısındaki müşrik ordusunun sancağını taşıyan ise Utbe b. Rabia’dır.

Utbe, Ebu Huzeyfe’nin babasıdır.

Birbirilerini yok etmek üzere karşı karşıya gelen iki ordunun sancaktarları baba ile oğuldur.

Ebu Huzeyfe babasının hemen arkasında en ön safta elinde kılıcıyla kardeşi Velid’i de fark eder.

"Ebu Huzeyfe’nin hemen arkasında Hz. Peygamber vardır.

Peygamber’in sağında amcası Hamza yer almaktadır.

Peygamber’in tam karşısında ise diğer amcası Abbas görülmektedir.

Abbas ile Hamza bilindiği gibi kardeştiler.

Hz. Peygamber’in solunda Ebu Bekir vardır.

Ebu Bekir’in tam karşısında ise oğlu Abdurrahman yer almıştır.  Ebu Bekir’in yanında Mus’ab b. Ümeyr vardı.  Mus’ab’ın tam karşısında ise kardeşi Ebu Aziz b. Ümeyr elinde kılıç ve kalkanıyla durmaktadır.

Hz. Hamza’nın yanında yeğeni Hz. Ali vardır.

Tam karşılarında ise Ali’nin ağabeyi Akil yer almaktadır.

Bu listeyi daha fazla uzatmanın anlamı yoktur.  Baba oğula, kardeş kardeşe, amca ve dayı yeğene karşı…

Bu insanları Bedir’de karşı karşıya getiren nedir peki?..

 

   "Şan, şöhret, mal ve mülk gibi dünyevî gaye mi?..

Elbette hayır!..

Bu, Tevhid’le Şirk’in var olma ve yok olma mücadelesidir.

Bu manzarayı derin bir hüzünle seyreden Allah’ın Resulü hemen kendisi için kurulan komuta çadırına girer, iki rekât namaz kılar ve ellerini semaya kaldırır: “…Ya Rabbî! Peygamberlerine yardım sözünü, bana da özel olarak zafer va’dini yerine getirmeni talep ediyorum: Eğer şu bir avuç Müslüman helâk olursa, yeryüzünde sana secde eden kimse kalmayacaktır!”

Akif, Allah Resulü’nün bu duasında, İslâm’ın istikbalini ve kaderini görmüş; Çanakkale’deki savaşın da sıradan bir savaş olmadığını, İslâm’ın istikbal ve kaderini tayin edecek, Hilâl’in Haç karşısında var olma ve yok olma mücadelesi olduğunun idrakindedir.

Bu nedenle Çanakkale’deki Mehmetçik’in Bedir’deki Sahabe ile aynı şuur ve idealle ortak bir paydada yer aldığını görmüştür.

Çanakkale geçilirse, sadece İstanbul’un, hilafetin pay-i tahtının işgal edileceğini düşünmemiş, tüm İslâm dünyasının târ u mâr olacağını görmüştür.

Çanakkale’de Mehmetçiğin akan kanının, tıpkı Bedir’de Allah Resulünün de belirttiği gibi, Sahabenin akan kanı ile aynı ideal içindir:

Küfrün karşısında Tevhid’i kurtarmak!..

Asım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek;

İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar…

O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar,

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor.

Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,            

Bedrin arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

                 

Akif, Mehmetçik’e adeta âşık olmuştur… Tevhid’in bekası uğruna canını seve seve veren Mehmetçik’e, “onlara ölüler demeyiniz!” ilahi kelamına mazhar olan bu muazzez şehitlere son görevini yapmak için bir türbe inşa etmeye karar verir.

"Sanat eseri, dünyadaki tüm türbeler gözlerinin önünde canlanır. İçinde halifelerin, hükümdarların, sahabelerin, Allah dostlarının, kahramanlık sembolü mücahitlerin ebedi uykularına daldıkları bu beşerî yapıların hiçbirini Mehmetçik’e layık görmez… Coşkulu ruhunun hayal aleminde Mehmetçik’e kendisi bir türbe inşa etmeye çalışır:

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın!

Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab…

Seni ancak ebediyetler eder istiâb.

 “Bu, taşındır” diyerek Kâbe’yi diksem başına

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına

Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namıyla

Kanayan lâhdine çeksem bütün ecramıyla

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli süreyyâ’yı uzatsam oradan;

Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,

Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,

Türbedâr’ın gibi tâ fecre kadar bekletsem;

Gündüz’ün fecr ile avizeni lebriz etsem,

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana…

 

"Akif, Beytullah’ı mezar taşı yapsa da, gökkubbeyi ridâ olarak Mehmetçiğin lahdine çekse de, mor bulutları bu türbeye tavan yapsa da, mehtabı fecre kadar ona türbedar yapsa da… böyle bir türbenin dahi Mehmetçik’in yaptıkları karşısında, Ona layık olamayacağını haykırır:

Sen ki son Ehl-i Salibin kırarak savletini,

Şarkın en sevgili Sultanı Selahaddini

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran…

Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran.

O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;

Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;

Sen ki, asâra gömülsen taşacaksın… Heyhât!..

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihan…

Ve bu muazzez şehitlere ebedî istirahâtgâhları için layık türbelerini işaret eder:

Ey Şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber!

Özetle Çanakkale Şiiri’ni sadece yüksek sesle okumak, Akif’in duygu dünyasını anlamaya yetmez!..

Her harfini, her kelimesini Çanakkale’nin bir cephesiyle ilişkilendirip, o halet' i ruhiyye ile okunursa, Akif anlaşılabilir.

Vatan, bayrak, istiklâl ve Mehmetçik!.. Bunları Akif kadar iyi anlayan, damarlarında bile bunları hisseden ikinci bir insan zor bulunur!..

Milli hissiyatını nefsanî hissiyatına kurban ederek, cenazesine ilgisiz kalan devlet erkanına, bu milletin ve ülkenin istiklâlini temsil eden Ay Yıldızlı Albayrak tabutuna sarılı halde ebedî istirahâtgâhına yol alırken, “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı Hilâl” diye seslenen Şairi duyarcasına, mutlu bir dalgalanmayla münker – nekire tebessüm ediyordu: “Bedr’in Arslanları ile Çanakkale Mehmetçik’inin sevdalısını getiriyorum size!..” diyordu.

Akif’i anlatmaya bir makale, bir derginin sayfaları yetmez. Son bir noktaya daha temas edip yazımızı sonlandıralım.

Malum olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yeralan 2021/6 sayılı genelge ile bu yılı “Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı Yılı” olacağını açıkladı ve ilgili kurumların yıl boyunca etkinlikler düzenlemelerini tavsiye etti.

Bu önemli hatırlatmadan sonra şunu da ekleyelim:

Vefatının 85. yılında rahmet ve minnetle andığımız İstiklal Marşı şairimiz, sadece bir şair değildir… Ömür boyunca ayaklarını uzatıp, bu akşam da şu konuda bir şiir yazayım, şu beyitte şu sanatı yapayım… diye bir düşüncesi olmamıştır.

Şiir, sadece O’nun için, ümmetin maruz kaldığı felaketleri, vatanın ve istiklâlin düştüğü tehlikeyi, yaşadığı coğrafyanın ıstıraplarını haykırmak için bir araçtır.

Hayatı boyunca, hâne halkının tabii ihtiyaçlarını, şahsi ve nefsanî istek ve arzularını kendine dert etmemiştir. Devleti, milleti, ümmeti… onların problemlerini, geleceklerini kendine dert edinmiştir!.. Zemheri soğuğunda üşüyen bir zavallıya rastladığında, üzerindeki paltoyu bir saniye dahi tereddüt etmeden üzerinden çıkarıp ona giydiren, koca kışı paltosuz geçirmeyi göze alan, milletin şeker bulamadığı kıtlık günlerinde ziyaretine gittiği bir dostunun kendisine “üzümünü ye, bağını sorma!” bencilliği ile şekerli çay ikram etmesi karşısında, o çayı içmeyen ve o kişiyle dostluğunu sonlandıran bir karakter abidesidir aynı zamanda Akif!..

Düşmanlarının bile karakteri hususunda derin bir saygı duyduğu Akif, kelimenin tam anlamıyla aynı zamanda bir İslam alimi ve mütefekkiridir. İtikadî ve amelî yönden Kur’an’ı yaşayan, sahabe meşrepli bir Müslümandır.

Kısaca, Kur’an’ın tarif ve idealize ettiği bir mümindir…

Son olarak buradan bazı dostlara bir çağrıda bulunayım: Cennet mekân Sultan Abdülhamid Han, son zamanlarda sık sık gündeme gelmeye başladı. Bu büyük Hünkâr açısından, gelecek nesiller üzerindeki yanlış algının sona erdirilmesi noktayı nazarından önemli ve faydalı… Ancak art niyetle mi, akıl fukaralığından mıdır karar veremediğim bir husus beni üzüntüye gark etti. Emperyalist Batılı güçlerce yönlendirilen, Abdülhamid aleyhinde pompalanan propaganda öylesine kesif bir hal almıştı ki, dönemin dindar ve muhafazakâr aydınları da bu propagandanın etkisinde kalmışlardı ve Ulu Hakan’a cephe almışlardı… Akif de bu propagandanın etkisindeydi ve Abdülhamid Han aleyhinde şiirler yazmıştı!..

Akif’in bu şiirlerini gündeme taşıyarak, hatta bazıları Akif’e hakaretler yağdırarak, suyu bulandırmak için ellerinden geleni arkalarına koymayacak bir psikoloji içerisindeler!..

Yazıktır, günahtır!.. Bir Akif de bir daha gelmez, bir Abdülhamid de!.. Günün siyasi atmosferinin sebep olduğu bir hatalı algıyı top güllesi yapıp, Akif’in ruhunu incitmeyin!.. vesselâm.....

  "Bir diğer hafta başka güzel konularda buluşmak dileklerimle...

"Kul Selahaddin CANPOLAT"

NELER SÖYLENDİ?
@
Selahaddin CANPOLAT

Selahaddin CANPOLAT

DİĞER YAZILARI "AKIL BİR AĞAÇ İSE DÜRÜSTLÜK, ONUN MEYVESİDİR... 15-09-2021 00:02 "DÜRÜSTLÜĞÜN,  DOSTLUĞUN VE GÜVENİN KURALA İHTİYACI YOKTUR 08-09-2021 00:01 "BİR İNSANIN SEVDİĞİ İNSANA VEREBİLECEĞİ EN GÜZEL HEDİYE, SAYGI SEVGİ VE DÜRÜSTLÜĞÜDÜR" 01-09-2021 00:02 "İLETİŞİM ARACIMIZI, SELAMI YAYANLARA SELAM OLSUN" 25-08-2021 00:01 "HELAL OLMADIKÇA, DÜNYALIĞIN ÇOKLUĞU TEK BAŞINA HUZUR VE MUTLULUĞU SAĞLAYAMAZ" 18-08-2021 00:02 "DEMEM O DUR Kİ GÜNLÜK HAYATIMIZI VE YAŞAM KONFORUMUZU SUYUN AZALMASI ETKİLER" 11-08-2021 00:08 "KİN, NEFRET VE DÜŞMANLIKTAN UZAK BİR TOPLUM OLUŞTURALIM DİYORSAK EĞER.... 04-08-2021 00:05 "NE VERİRSEN ELİNLE O GİDER SENİNLE" 28-07-2021 00:41 "KALP HERKESTE VAR AMMAAAA; YÜREK HOŞGÖRÜ, SEVGİ, SAYGI DENEN OLGU BAŞKA BİR ŞEY" 21-07-2021 00:14 "YAŞADIKÇA ÖĞRENDİK Kİ; HER YARAYI SARAN ZAMAN DEĞİL, SEVGİDİR" 14-07-2021 00:02 "PROF DR MEHMET ÇELİK İLE İKİLİ SOHBETTE HARMANLADIĞIMIZ ÖZEL KONU; AKİF’İ OKUMAK YETMEZ, ANLAMAK GEREKİR" 07-07-2021 00:03 "TERCİH..!? CENNET KAPILARINA GİDEN YOL, BİZİM ELİMİZDE".... 30-06-2021 00:02 "SOĞUK SÖZ DUYMUŞ BİR GÖNÜL; KIRK YAZ GÖRSE ISINMAZ"...!! 23-06-2021 00:00 "DÜRÜST İNSANIN HEM BEDEN, HEM RUHU RAHATTIR” 16-06-2021 00:03 "ZAMANIN KIYMETİNİ BİLMEK HAYATIN KIYMETİNİ BİLMEKTİR" 09-06-2021 00:29 "ESKİ GÜNLER ESKİ DE OLSA, ESKİDE DE KALSA HER ZAMAN GÜZEL GÜNLER OLARAK KALACAKTIR" 02-06-2021 00:04 "TECRÜBE, İNSANLARIN HATALARINA VERDİĞİ İSİMDİR" 26-05-2021 00:01 "EĞİTİM, REFAH ANINDA BİR SÜS, FELAKET SIRASINDA BİR SIĞINAKTIR" 19-05-2021 00:01 "EKİM ZAMANI VARSA HASAT ZAMANIDA VARDIR” 12-05-2021 00:01 "HER YENİLGİ YAPILAN İŞİ, GÖZDEN GEÇİRME FIRSATI SAĞLAYACAKTIR 05-05-2021 00:01 "ZAHMETİN RAHMET OLMASINI İSTİYORSAN SABRETMELİSİN" 28-04-2021 03:00 "NEGATİF BİR ZİHİNLE; POZİTİF BİR HAYAT YAŞAYAMAZSIN" 21-04-2021 00:02 "UNUTMAYINIZ Kİ, MUTLU OLMANIN ZAMANI BUGÜNDÜR, YARIN DEĞİL" 14-04-2021 03:06 "FAZİLET HİSSİ İNSANLARA, ALLAH KORKUSUNDANDIR" 07-04-2021 00:00 "BERAT BÜYÜK BİR HAZİNENİN HABERCİSİDİR" 31-03-2021 00:16 "OLGUNLUK TAHAMMÜLLE BAŞLAR" 24-03-2021 00:00 ''YARADILANI SEVERİZ YARADANDAN ÖTÜRÜ'' 17-03-2021 00:00 "HIRSLARI AKILLARINDAN FAZLA OLANLAR, KAYBETMEYE MAHKUMDUR" 09-03-2021 23:39 "BENCİLLİĞİN GÖZÜ PERDELİDİR. BENCİL HER YERDE YALNIZDIR" 03-03-2021 00:01 "PROF DR ERBAKAN HOCA ZİHİNLERDE DEVRİM YAPMAYI BAŞARABİLEN SON YÜZYILIN EN ÖNEMLİ İSMİDİR... 24-02-2021 00:02 "RAKİP OLARAK GÖRÜLEN KİŞİLERİN BAŞARISI, EGO'DA HASET VE KISKANÇLIK DUYGULARI YARATIR 17-02-2021 00:21 "GÜÇ VE KUVVETLERİNİ "ADALET VE İNSAF" ÖLÇÜSÜ İÇERİSİNDE KULLANMAYANLARA YAZIKLAR OLSUN! 10-02-2021 00:01 “AMACINA ULAŞMAK İÇİN, HER YOLU MÜBAH GÖREN, DOST SATAN ZAYIF İNSANLARDIR"... 03-02-2021 00:07 "HOŞGÖRÜ, SEVGİ, GÜVEN, DOĞANIN İKİNCİ GÜNEŞİDİR" 27-01-2021 00:06 "HARCANIP GİDİYOR, ÖMÜR DEDİĞİN..!! 20-01-2021 00:02 "ALLAH YOLLARINIZA, YÜREĞİ İYİ İNSANLAR ÇIKARSIN" 13-01-2021 00:08 "İYİKİLER KEŞKELERİN YERİNİ ALABİLSE" 05-01-2021 23:56 "ELİF GİBİ DİMDİK DURAN, DÜZ YAŞAYAN, ADAM GİBİ ADAMLARA SELAM OLSUN" 29-12-2020 23:59 KUL HAKKI İÇİN, BİR MUM DAHA BULUNDURALIM MI..! 23-12-2020 00:04 "ALÇAK YERİN TEPESİ, KENDİNİ DAĞ SANIRMIŞ" 16-12-2020 00:01 "TOHUM TOPRAĞA, ENGELLİ TOPLUMA EMANETTİR" 09-12-2020 00:05 "KOMŞUNUN SAKALINI YOLDULARSA, SEN DE SAKALINI KAZIT" 01-12-2020 23:59 "SEN KAN VER, KAN, CAN VERSİN" 24-11-2020 23:57 "YAŞAMAK VAR OLMAK, VE VAR OLANI SEVMEKTİR... 18-11-2020 00:02 “ASALET DAMARLARDA DEĞİL, DAVRANIŞLARDA SAKLIDIR" 11-11-2020 00:00 "AİLESİNE BAĞLI OLAN, VATANINADA BAĞLI OLUR" 03-11-2020 23:59 "KİTAPLAR HİÇ SOLMAYACAK GÜLLERDİR" 28-10-2020 00:00 "MUTLULUK YELPAZE GİBİDİR RÜZGARI ESTİRMEK BİZİM ELİMİZDEDİR" 21-10-2020 00:00 "CANLI HAYVANA İŞKENCE, EZİYET EDENE LANET OLSUN" 13-10-2020 23:59 "AKIL, VÜCUDUN EFENDİSİDİR" 06-10-2020 23:58 ‘CÖMERTLİK İSRAF İLE CİMRİLİK ARASINDADIR’ 29-09-2020 23:58 "ANA VE BABAYA BAĞIMLILIK ESASTIR" 23-09-2020 00:01 "İYİ İNSANLAR BİLİNMEYEN HAZİNELERDİR" 16-09-2020 00:01 "AFFEDİCİ VE BAĞIŞLAYICI OLABİLMEK" İKİSİDE NEFSİN ZEKATIDIR... 08-09-2020 23:59 "KALICI EVLİLİKLER VE UZUN VADELİ EVLİLİKLER ÜLKEYE SAYGINLIK KAZANDIRIR" 01-09-2020 23:58 "BOŞ ZAMAN YOKTUR; BOŞA GEÇEN ZAMAN VARDIR" 26-08-2020 00:00 SABIR OLMAZSA BAŞARIDA OLMAZ 19-08-2020 08:06 BAŞARILARA BENCİLLER DEĞİL,  FEDAKÂR İNSANLAR ULAŞABİLİR..! 12-08-2020 00:01 "BURUK RAMAZAN'DAN;  ZİYARETSİZ SESSİZ İBRETLİK KURBAN BAYRAMINA..! 04-08-2020 23:59 "ZAMAN, SESSİZ BİR TESTEREDİR" 29-07-2020 07:22 MİLLİ İRADE YOLUNDA DARBEYE GEÇİT YOK! 22-07-2020 00:01 MERHAMET RUHUN PANZEHİRİDİR, VİCDAN İNSANIN PUSULASIDIR..! 15-07-2020 00:00 "KENDİMİZE GELELİM BEYLER, BAYANLAR" 07-07-2020 23:58 "YOL HARİTAMIZDA "HUZUR "SEVGİ "SAYGI VE AİLENİN ÖNEMİ" 30-06-2020 23:59 TEDBİRLERİ UYGULA, CORONA VİRÜS İHTİMALİNİ SIFIRLA! 24-06-2020 07:56 EGO HASTALIĞI ÖZGÜVEN VEFA 17-06-2020 00:09 “ÜLKELER KILIÇLA ALINIR, ANCAK ADALETLE KORUNUR" 09-06-2020 23:58 ZENGİN VE FAKİRE ÖLÜMÜN SON İYİLİĞİ, BİR DAHA ÖLÜMÜN OLMAMASIDIR 02-06-2020 23:59 CEFA EZİYET; SEFA İSE GÖNÜL ZENGİNLİGİDİR..! 26-05-2020 23:55 HÜZÜNLÜ RAMAZAN BURUK BAYRAM.... 20-05-2020 00:11 ANASIZ EV ISSIZ GECEYE BENZER 12-05-2020 23:58 ŞEREFİNİ ONURUNU KAYBETMİŞ İNSAN, ÖLMÜŞ DEMEKTİR.... 06-05-2020 00:00 SEVDİKLERİN İÇİN; DEVLETİN KOYDUĞU TEDBİRLERE UY HAYATTA KAL! 28-04-2020 23:58 ŞER'DE HAYIR'DA SEBEBSİZ DEĞİLDİR.TEVEKKÜL ŞART...! 22-04-2020 00:00 BAĞIMSIZLIĞIN VE EGEMENLİĞİN SEMBOLÜ 15-04-2020 00:00 GIPTA ETMEK VARKEN HASETLİK NİYE...!! 08-04-2020 00:02 YAŞLILAR BİZİM HAZİNEMİZDİR...!! 01-04-2020 00:06 HER GÜNÜMÜZ ÇANAKKALE 24-03-2020 23:58 CORONAMI?  İKİ YÜZLÜLÜK'MÜ TEHLİKELİ...!! 17-03-2020 20:57 DEĞERMİ? YAPICI OLMAK VARKEN YIKICI OLMAYA...!! 11-03-2020 00:00 ÖLÜRSEK ŞEHİD KALIRSAK GAZİ... 04-03-2020 00:04 RÜTBE, MEVKİ, MAKAM GEÇİCİDİR; KALICI OLAN, HOŞ BİR SADÂ'DIR 25-02-2020 23:36 HAYAT YAŞAM ÖMÜR 19-02-2020 00:01 ACI İMTİHAN SEFALET YOKSULLUK 11-02-2020 23:34 GÜVEN, KARDEŞLİK, DOSTLUK... 04-02-2020 23:57 ELAZIĞ MALATYA ACIMIZ BİR 24/01/2020 20:55 (6.8) 29-01-2020 00:56 SESİMİZİ DUYAN YOKMUUU...!! 22-01-2020 00:15 MENFAATPEREST'ÇİLER MENFAATİ KRONİKLEŞTİRDİ...!! 14-01-2020 23:54 DÜNÜMÜZ VE 2020"DEN BEKLENTİLERİMİZ...! 08-01-2020 00:01 YENİ YILA SÜSLÜMAN DEĞİL MÜSLÜMAN OLARAK GİRELİM...!! KUMAR BAĞIMLILIĞI VE ŞANS OYUNLARI 31-12-2019 22:53 ASKER POLİS GAZİ VE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUA 24-12-2019 23:56 "TABUREDE OTURARAK İBADET ETME KİLİSE GELENEĞİDİR" 17-12-2019 23:39 ESKİ KOMŞULUKLARI ÖZLEYENLERLE ZAMANA YOLCULUK... 11-12-2019 00:00 BİRAZ ESKİYE GİDELİM Mİ NE DERSİNİZ?? 03-12-2019 23:27 ORTA REFÜJDEN KAVŞAK AÇIN GERİ DÖNELİM...!! 26-11-2019 23:54 ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ ŞARTLARI İYİ OLMASI DEMEK TOPLUMUN KAZANCI DEMEKTİR 20-11-2019 00:01 HASTALAR ZİYARET VE DUA BEKLER..... 13-11-2019 08:10 MEZARLIKLAR VAZGEÇİLMEZLERLE DOLUDUR...! 06-11-2019 00:16 EYVAHHH...! SAYGI VE SEVGİYİ KAYBETTİK..! 30-10-2019 00:16 ERBAKAN HOCAMIZI NE KADAR ANIYORUZ..... 23-10-2019 09:49 ÜÇ GÜNLÜK DÜNYADA YÖNETİCİLİK..!İDARECİLİK..! LİDERLİK ..! 16-10-2019 08:04 ÇAĞIMIZIN EN ETKİLİ HASTALIĞI “EGO” "KİBİR" "GURUR" 09-10-2019 08:27 VEFA VE VEFASIZLIK...!! 02-10-2019 08:07 TOPLUM HASTALIĞI DÜNYEVİLEŞME... 25-09-2019 07:59 DOSTLUK VE ARKADAŞLIK 18-09-2019 09:41
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Konyaspor511
 • 4Hatayspor510
 • 5Fatih Karagümrük510
 • 6Fenerbahçe510
 • 7Altay59
 • 8Alanyaspor59
 • 9Galatasaray58
 • 10Kayserispor57
 • 11Yeni Malatyaspor56
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Başakşehir FK53
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor51
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA