DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Giriş Tarihi : 14-09-2021 07:41

RESULULLAH AS’DAN SONRA YAŞANAN HADİSELER, ONUN MESAJINI (YOLUNU) DEĞİŞTİRMİŞTİR/SAPTIRMIŞTIR (1)

Başta şunu belirtelim ki dinin tahrif edilmesi büyük ölçüde hadisler üzerinden yapılmaktadır. Sosyal medyada hemen her gün paylaşılan uydurma hadisleri rahatlıkla görebilmekteyiz. Dolayısıyla uydurma rivayetlerin önüne geçilmediği ve bu uydurmalar dinden temizlenmediği sürece Allah’ın dinini doğru anlayıp yaşayamayız. Kim temizleyecek? Elbette konunun uzmanları temizlemelidir. Aksi takdirde büyük vebal altındadırlar.

Dini tahrif eden rivayetleri görebilmek için Resulullah sonrası yaşanan olaylara bakmak lazım. Öyle ise Resulullah as sonrası neler yaşandığına bir göz atalım.

Resulullah as, vefat eder etmez, iktidar kavgaları başladı. Resulullah’ın ailesi “vefat şoku” içerisindeyken, Beni Sakife’de halife seçimi için Ensar ile Muhacirler karşı karşıya geldiler. Kazanan taraf Muhacirler olunca, Ensar’ın (Medinelilerin) bir kısmı muhallif olmaya başladılar. Böylece ilk muhalefet, halife seçimi ile başlamış oldu.

Sonrasında öyle karışıklıklar çıktı ki üç halife (Hz. Ömer, Osman ve Ali) görevleri başında öldürüldüler. Sonra, Hz. Aişe ve arkadaşları ile Hz. Ali taraftarları arasında “Cemel” adıyla bilinen savaş yaşandı; binlerce kişi öldürüldü. Ardından devlet başkanı Hz. Ali ile Şam valisi Muaviye arasında “Sıffin” denilen yerde büyük bir savaş oldu; bu savaşta da binlerce insan öldürüldü.

Ardından; Muaviye’nin devlet başkanı olması ve sonrasında oğlu yezidi veliaht tayin etmesi, Muhammed as’ın biricik torunları Hz. Hasan ve Hüseyin katledilmesi, Abdullah bin Zübeyr’in Mekke muhasarası ve Haccac tarafından öldürülmesi, Yezid’in emriyle yaşanan Harre vahşeti ve diğer bölgelerdeki katliamlar, savaşlar ve ayrışmalar Müslüman toplumu büyük bir çıkmaza soktu.

Bu savaş ve ayrışmalar neticesinde Hariciler, Şia, gulatı Şia (rafıza), kaderiye, mürcie, Cehmiye, Müşebbihe, Mutezile, Selefiye, Eşariye, Maturidiye gibi pek çok fırka ve mezhepler ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu fırka ve mezhepler, başta hilafet (yönetim) olmak üzere kader, günahlar, hayır-şer, irtidat, Kur’an’ın mahluk oluşu gibi konular üzerinde tartıştılar, pek çoğu Nebi as üzerinden hadis uydurarak kendi yolunu belirlemeye çalıştırlar. 

İki büyük mezhep olarak bilinen Şia ile E. Sünnet de kendi içinde onlarca fırkaya bölündüler ve birbirlerini ciddi şekilde yaraladılar. E. Sünnetin iki büyük fıkhi mezhebi olan Hanefiler ile Şafiiler bile yer yer kavgaya tutuştular, Camilerini ayırdılar, hatta evlilikleri yasakladılar. 

Resulullah sonrası yaşanan hadiseler konusunu uzatmaya gerek yok; bu hadiseleri zaten herkes az çok bilmektedir; ben sadece bir hatırlatmada bulundum; asıl üzerinde durmamız gereken husus, bu hadiselerin dini nasıl etkilediğidir!

Kabul etmek gerekir ki dini değiştirmenin en kolay yolu, Resulullah’ın Kur’an dışında söylediklerini ve yaptıklarını değiştirmektir; zira Kur’an metinlerini değiştirmek veya uydurmak kolay bir iş değildir; ama hadisleri değiştirmek ve uydurmak gayet kolaydır ki bunu başardılar. Binaenaleyh hadis çalışmalarının yapıldığı ilk üç asırda yaşanan hadiseler dikkate alınmadan asla sağlıklı bir neticeye varılamaz; çünkü pek çok fırka ve şahıs, kendi yolunu doğru göstermek ve başkalarını kötülemek için hadis uydurma yoluna gittiler.

Nebi as’ın yaşadığı dönemde hem kendisinin, hem de bütün Müslümanların gözü kulağı Allah’tan gelen vahiyde idi. “Allah kendilerine hangi mesajları verecek, kendilerinden ne isteyecek” onu merak edip duruyorlardı. İnen ayetleri görevliler ezberleyerek muhafaza ediyorlardı; ancak Nebi’nin vahiy dışı sözlerini, ezberleyip koruyan görevliler yoktu. Nebi tarafından böyle bir görev kimseye verilmemişti.

Nebi vefat ettikten sonra dört halife döneminde de –yaklaşık otuz yıl- çok az sayıda hadis tespit edilmişti. Başta halife Ömer olmak üzere pek çok sahabi hadis tespiti ve tedvinine karşı çıkıyordu; zira iki büyük tehlikesi vardı:

1.Toplanan hadisleri/rivayetleri, Kur’an’ın önüne geçirmek ve Kur’an’ın itibarsızlaştırmak.

2. Nebi’nin sözlerini doğru anlamamak ve doğru tespit etmemek

Maalesef, tarihi süreç içerisinde iki tehlike de gerçekleşti. Yüz, iki yüz sene sonra “hadis” adı altında topladıkları rivayetleri kitaplaştırarak Kur’an’ın önüne geçirdiler ve Kur’an’ı itibarsızlaştırdılar.

“Hadis” adı altında uydurulan sözler, her ne sebeple uydurulursa uydurulsun, büyük bir günahtır. “Kim bana ait olmayan bir sözü, bana ait kılarsa, ateşe hazırlansın” buyuran Nebi as’a yalan isnat etmek, başkasına yalan isnat etmeye benzemez; zira Nebi’den aktarılan sözler din olarak kabul edilir.

Hadis tarihine baktığımızda bazı hadis alimleri, cerh-ta’dil ilkesini koyarak ravileri adalet ve zabt yönünden değerlendirmeye almışlar ve kendilerince “sika/güvenilir” olanlardan hadis almaya çalışmışlarsa da pek başarılı olamamışlardır; zira asırlar önce ölmüş birinin güvenilirliğini (o dönemin konjonktürü içinde) tespit etmek kolay değildir.

Onun için gerçek hadis münekkitleri, dönemin siyasi ve ekonomik şartlarını, sosyolojisini dikkate alarak, hadislerin sahihliği için cerh-tadil yönteminin ve rivayet zincirinin (isnad sisteminin) pek işe yaramadığını ortaya koymuşlardır; zira işi bilenler için rivayet zinciri oluşturmak hiç de zor değildir; istediğini oluşturabilirler. Binaenaleyh, hadis münekkitleri, bir hadisin sahih kabul edilmesi için, Kur’an’a, akla, deney, his ve gözlemlere, Nebi’nin yaşantısına, tarihi bilgi ve gerçeklere uyması gerektiğini deklere etmişlerdir.

Evet, hadisler bu ölçülere göre değerlendirilmelidir; aksi takdirde, yazıya dökülmeden şifahi olarak yüz, iki yüz sene nesilden nesile aktarılan sözlerin sahihliği, salim akılları ikna edemez ve tartışma son saate/kıyamete kadar devam eder. Kaldı ki zaten tüm hadisler lafız olarak sağlam bir şekilde tespit edilemediği için, mana/anlam olarak kaynaklarda yerini almıştır ve hiçbiri lafız olarak mütevatir değildir.

Şimdi kaynaklarda “hadis” diye yerini almış birkaç rivayeti örnek vererek Nebi as’a nasıl iftira edildiğini gözler önüne serelim.

Akıl ve vicdanı körelmemiş olanlara soralım; “Muhammedülemin” vasfına haiz olan Nebi as,  sizce bunları söyler/yapar mı?

1. Namazın önünden geçen birine beddua edip kötürüm olmasını sağlar mı?

2. İslam dinini terk edenler için öldürme talimatı verir mi?

3. Namaz kılmayanlar için dünyada her hangi bir cezai müeyyide uygulanmasını ister mi?

4. “Hac ve cihat dışında gemi seyahati yapmayın” der mi?

5. “Hz. Havva’dan dolayı kadınlar kocalarına ihanet ettiler” der mi?

6. “Ben olmasaydım bu kainat olmazdı” der mi?

Devam edecek inşallah…

Selam ve muhabbetlerimle…
 

NELER SÖYLENDİ?
@
Beşir İSLAMOĞLU

Beşir İSLAMOĞLU

DİĞER YAZILARI RESULULLAH AS’DAN SONRA YAŞANAN HADİSELER, ONUN MESAJINI (YOLUNU) DEĞİŞTİRMİŞTİR/SAPTIRMIŞTIR (2) 21-09-2021 08:35 RESULULLAH AS’DAN SONRA YAŞANAN HADİSELER, ONUN MESAJINI (YOLUNU) DEĞİŞTİRMİŞTİR/SAPTIRMIŞTIR (1) 14-09-2021 07:41 HAK GASPI, İBADETLERİN KAZANCINI TÜKETİR 02-09-2021 08:35 AHLAKIN ŞARTI KAÇTIR? 26-08-2021 11:08 HER İYİ MÜSLÜMAN, AYNI ZAMANDA İYİ İNSANDIR 17-08-2021 11:24 KURBAN İBADETİNİ (KURBAN ETMEDEN!) DOĞRU ANLAMAK (2) 09-08-2021 07:56 HAYVANLAR İHTİYAÇ ÜZERİNE KESİLİR; GELENEĞE KURBAN EDİLEMEZ (1) 02-08-2021 21:51 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (6) 27-07-2021 09:22 KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNDE TAHRİFAT YAPMAK, “DİNE KARŞI DİN” UYDURMAKTIR (5) 19-07-2021 08:58 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR BÜHTANDIR (4) 13-07-2021 08:26 DİNDE TAHRİFAT YAPMAK, APAÇIK BİR GÜNAHTIR (3) 05-07-2021 08:06 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (2) 29-06-2021 11:32 DİNLERİ İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI KENDİLERİNİ ALDATMIŞTI (1) 21-06-2021 08:17 İNSAN HAYATININ GÜVENCESİ KISASTIR 14-06-2021 08:02 İNSANCA YAŞAMANIN ÖN KOŞULU, NESİL EMNİYETİDİR 07-06-2021 08:37 ER KİŞİ NİYETİNE… 27-05-2021 08:26 AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (2) 17-05-2021 08:11 VAHİY VE AKILLA TEMELLENDİRİLMEYEN İMAN, KOFTUR (1) 10-05-2021 08:34 GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALMAK… 03-05-2021 08:25 MESAFE, MASKE VE TEMİZLİK SADECE CORONAVİRÜSE KARŞI DEĞİL… 26-04-2021 07:42 MÜSLÜMANLAR KİMLİK KRİZİ Mİ YAŞIYOR; YOKSA SAHTE KİMLİK Mİ TAŞIYOR? 16-04-2021 08:19 İBN RÜŞD MÜKTESEBATININ TEMELİ AKILDIR 05-04-2021 07:55 İMAM GAZALİ’Yİ DOĞRU ANLAMAK 30-03-2021 07:24 BİLİM GELİŞTİKÇE DİN TASAVVURU DA DEĞİŞİR 22-03-2021 08:13 DAVA SAHİPLERİ NERDESİNİZ?  14-03-2021 23:57 ŞAHİTLİK, (ŞEHİTLİK), HAK VE ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİNDİR 08-03-2021 07:43 GÖREVİMİZ “İMAN SORGULAMAK” DEĞİL, ZULMÜ SORGULAMAKTIR 02-03-2021 08:05 “KALUU BELA” ALLAH İLE AHİTLEŞMEKTİR. BAKIN NASIL! 22-02-2021 08:24 DİNDE ASLOLAN AMAÇTIR, ARAÇ DEĞİLDİR 15-02-2021 07:42 DİNİ 21. ASRIN AKLIYLA ANLAMAK/YORUMLAMAK 08-02-2021 09:27 İNSANIN ONURUYLA YAŞAMASI İÇİN EN TEMEL İHTİYAÇ SAĞLIK VE İAŞEDİR 01-02-2021 09:21 ALLAH’IN HAKKINI KORUMAK, YARATILANLARIN HAKKINI KORUMAKLA MÜMKÜN OLACAKTIR; O DA İLAHİ/ADİL SİSTEMİ AYAKTA TUTMAKLA ANCAK SAĞLANIR 25-01-2021 09:30 SİZ, SELEFİLİĞİN HANGİ KOLUNDANSINIZ? 19-01-2021 09:05 ALLAH ÖVGÜ DEĞİL, HAMD İSTEMEKTEDİR 11-01-2021 09:54 EN BÜYÜK KÖRLÜK, NANKÖRLÜKTÜR; O DA KÜFÜRDÜR 04-01-2021 00:24 MENFAAT TATLIDIR, İLKE TANIMAZ! 28-12-2020 11:22 ALLAH UYARMADAN CEZALANDIRIR MI? UYARILMAMIŞ TOPLUM VAR MI? PEKİ 14 ASIRDIR ELÇİ GELMEDİ; BU İNSANLARI KİM UYARMAKTADIR? 22-12-2020 00:29 21. ASRIN MİHNESİ VE HARİCİYESİ 15-12-2020 10:00 RABBİN “OKU” DİYOR. OKUYOR MUSUN, KİMİN ADINA? 10-12-2020 10:01 İSLAMDA İTTİBA KİŞİLERE DEĞİL, DELİLLEREDİR 30-11-2020 08:31 “KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM” DEMEDEN ÖNCE… 23-11-2020 09:27 ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİL, YAPTIKLARIMIZLA YÜZLEŞMEKTİR 16-11-2020 09:52 MAKAM, AHLAK İLE DEĞER KAZANIR 09-11-2020 07:59 EN DİNDAR OLANLAR DİNİ EN AZ BİLENLER MİDİR? 03-11-2020 07:52 DEVLETİN BEKASI ANCAK ADALETLE SAĞLANIR 26-10-2020 08:03 YÜZ KIZARTICI BİR OLAY İSLAM’A MAL EDİLEBİLİR Mİ? 19-10-2020 07:55 HALKI MÜSLÜMAN OLAN ÜLKELERİN DEVLET YÖNETİMİ NİÇİN İSLAMİ DEĞİLDİR? 12-10-2020 08:25 “KUR’AN DA RİVAYETLE GELDİ” DEMEK, ONA ŞAİBE KATMAKTIR 05-10-2020 07:37 TOPLUMUN SORUNLARINI KİM, NASIL ÇÖZECEK? 28-09-2020 08:55 TÜM ÇABALAR DAHA İYİ BİR GENÇLİK VE GELECEK İÇİN OLMALIDIR 21-09-2020 08:22 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ ? (2) 14-09-2020 19:10 PANDEMİ GÜNLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DURDURULMALI MI? 03-09-2020 12:45 RESULULLAH AS, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNE KARŞI ALTERNATİF HÜKÜMLER GETİRİR Mİ? (1) 27-08-2020 10:08 NİMETLERİ ELLERİNİN ALTINDAKİLERLE PAYLAŞMAYNLAR, EŞİT DURUMA GELMEKTEN Mİ KORKUYORLAR! 20-08-2020 08:39 . “MEAL OKUMAYIN” DEMEK, “ALLAH’I DİNLEMEYİN” DEMEKTİR 11-08-2020 08:36 ESKİ TARZ BAYRAMLAR ARTIK MUTLU KILMIYOR; SAHİ SENİ MUTLU KILAN NEDİR? 04-08-2020 09:12 YÜZ YIL ÖLÜ KALDIKTAN SONRA TEKRAR DİRİLMEK… 27-07-2020 10:18 GAYBİ KONULAR AKLIN KONUSU DEĞİL Mİ? 21-07-2020 00:15 İBN RÜŞD FELSEFESİ YAŞATILABİLİR Mİ? 14-07-2020 08:06 LANET NEDİR, KİMLERE LANET EDİLMŞİTİR? 06-07-2020 08:29 TOPLUMSAL HELAKİN SEBEBİ İNANÇSIZLIK DEĞİL, İFSATTIR 30-06-2020 08:15 TELKİN ÖLÜYE DEĞİL, DİRİYE YAPILIR 23-06-2020 08:01 ANNELERİN HUKUKU NE ZAMAN KORUNACAK! 16-06-2020 08:25 NAMAZLARIN KISALTILMASI, YAYA VE BİNEK ÜZERİNDE KILINMASI VE CEM EDİLMESİ 08-06-2020 08:29 BİR İNSANI YAŞATAN, BÜTÜN İNSANLARI YAŞATMIŞ GİBİDİR 02-06-2020 08:21 HAYDİ KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM; COVİD-19’U FIRSATA ÇEVİRELİM! 22-05-2020 09:43 DÜNYA NİZAMINI AYAKTA TUTAN ÜÇ GÜÇ: KİTAP, MİZAN, DEMİR 12-05-2020 10:08 MUSİBETLER ANCAK BİR USUL VE YÖNTEMLE HAL EDİLİR 05-05-2020 09:43 ORUÇ TUTMAKTAN MAKSAT, SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANMAKTIR 28-04-2020 10:14 “KENDİMİZ İÇİN SEVİP İSTEDİĞİMİZİ, MASUM İNSANLAR İÇİN DE SEVİP İSTEMEDİKÇE, GÜVEN İÇİNDE OLAMAYIZ” 20-04-2020 09:23 CORONA VİRÜSÜNÜ İBRET NAZARIYLA OKUMAK 14-04-2020 09:49 DUA 07-04-2020 10:17 AFAT VE FELAKETLERE KARŞI TEDBİR İKİ TÜRLÜDÜR 30-03-2020 09:21 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET AYNI ŞEYLER Mİ? (4) 24-03-2020 10:16 KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET, AYNI ŞEYLER Mİ? (3) 17-03-2020 09:28 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (2) 09-03-2020 09:30 KADER, NASİP, KISMET, İMTİHAN AYNI ŞEYLER Mİ? (1) 02-03-2020 08:31 MUHAMMED AS’I RABBİ TERBİYE ETTİ; YA BİZİ KİM TERBİYE ETMEKTEDİR? 25-02-2020 00:09 UYDUK HAZIR OLAN BATILA 18-02-2020 23:06 CAMİ VE MESCİDLERİ FONKSİYONEL HALE GETİRMEK 11-02-2020 10:15 DEPREMİ TEDEBBÜRLE OKUMAK! 03-02-2020 00:37 MEHDİ BEKLEMEK, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTEN KAÇMAKTIR 28-01-2020 00:55 HAC İBADETİ VE DİYANET’İN SORUMLULUKLARI 21-01-2020 08:36 GÜNÜMÜZÜN OKÇULARI DA MEVZİLERİNİ TERK ETTİLER 13-01-2020 08:33 GÜZEL/İYİ OLAN HER ŞEY, RABBİMİZİ HATIRLATMALIDIR 06-01-2020 08:22 YOBAZLIK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR 30-12-2019 00:04 İSRAİL KAVRAMI YAKUP AS’IN İSMİ MİDİR? 16-12-2019 00:06 KENDİMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ 09-12-2019 12:15 İBLİS HAKLI ÇIKTI 02-12-2019 08:40 ALLAH’IN RAZI OLACAĞI HAYAT İKİ CEPHELİDİR 25-11-2019 08:34 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (2) 18-11-2019 08:20 AHLAKLI OLMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR (1) 09-11-2019 09:03
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Altay715
 • 2Beşiktaş714
 • 3Trabzonspor614
 • 4Hatayspor613
 • 5Fenerbahçe613
 • 6Konyaspor612
 • 7Alanyaspor612
 • 8Fatih Karagümrük611
 • 9Kayserispor610
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Göztepe65
 • 16Kasımpaşa65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor61
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA