DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Giriş Tarihi : 29-01-2016 19:18

TOPLUMSAL SORUNLARDAN İKİNCİSİ BİLGİ SEVİYESİNİN DÜŞÜK OLMASI

İlim nurdur. Nur hidayettir, yol göstericidir, akl etmektir, basirettir, algı ve bilinçtir. Cehalet ise karanlıktır. Nur ve cehalet arasında büyük farklar vardır. Cehalet ve nur hiçbir şekilde eşit olamaz. Rabbimiz Kur’an’da: "De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu"(Zümer 9), "Kör ile gören, karanlık ile aydınlık, gölge ile sıcaklık, ölüler ve diriler eşit ve bir olmazlar" (Fatır 19-22) ve “Allah sizden iman edenlerin ve ilim verilenlerin derecelerini yükseltir” (Mücadele 11) buyurmuştur.

Toplum nezdinde bilinç seviyesi, bilgi seviyesiyle ölçülür ve tanımlanır. Kişinin ilmi bilgisi fazla oldukça o insanın bilinç, anlama ve algılama seviyesi de o kadar fazla olur. Bundan ötürüdür ki Rabbimiz Resulü Hz. Muhammed Mustafa’yı (s.a.v) ilminin fazlalaştırılmasını talep etmeye irşad ediyor ve şöyle buyuruyor: "De ki: Ya rab ilmimi (bilgimi) fazlalaştır." (Taha 114) Bu emir; resulün şahsında bütün ümmeti bilgi ve ilmi elde etmeye ve daima ilmi fazlalaştırmaya teşvik etmektedir.

Gençler derken genellikle ilim talebelerini, orta ve yükseköğrenim gören talebeleri kastederiz. Gençler okullardan mezun olup diploma sahibi olan, ilmi emaneti taşıyan ve kendinden sonra gelen kitlelere öğretme sorumluluğu bilincinde olan bireylerdir. Gençler öğrendikleri kadar öğretirler. Kendi bilgi ve ilim seviyesi kadar okutur, eğitir ve terbiye ederler. Gençlerin bilgi ve ilmi seviyesi ne kadar yüksek olursa onların ilmi aktarma gücü o kadar güçlü ve büyük olur. Öyleyse bizlerinde gençlerimizi en güzel şekilde nasıl eğitmemiz gerekiyorsa öyle eğitmemiz gerekir. Bu anlattıklarımız çerçevesinde soruyoruz; ülkemiz başta olmak İslam ülkelerinin hemen hepsinde okul sayısının ve okullarda okuyan kesimin fazla olmasına rağmen diploma almış bir öğrenci gerçekten o diplomayı hak edecek ilmi seviye ulaşmış mıdır? Bizler gençlerin elde etmiş olduğu ilimlerin, çok azı hariç ki bunun bir ehemmiyeti yoktur kendilerine verilen o diplomalar seviyesinde olmadığını görmekteyiz. Yapılan bu denli eğitim şekli gençlerin elinde olmayan ve başlarına gelen büyük bir musibettir. Bunlar, onların bilgisi dışında başkaları tarafından düşünülmüş kendileri hakkında tasarlanmış bir hiledir. Biz bunu söylerken, gençleri kınama ve sorumluluğu onların üzerine atma maksadı ve gayesinde değiliz. Ancak maksadımız gençlerin burada kurbanlık olduğunu ve heder dile getirmektir. Ayrıca gençlerin ders programlarını, müfredatları, ders saatlerini ve yıllık öğrenim süresini belirleyenlerin bu ümmetin gençlerine kötülük ve eziyet etmekten başka amaçlarının olmadığı kanısındayız. Bütün bunların da İslam düşmanları tarafından ince bir şekilde hazırlanıp Müslüman toplumların çocuklarına uyguladığını görmekteyiz. Öyle ki her ne kadar batılı devletleri model olarak alıp eğitim sistemini ona göre düzenlemişlerse de onları elde ettiği başarıyı elde edememişlerdir. Çünkü bu tip eğitim bu ümmete yabancıdır. Bu kötü eğitimden ötürüdür ki ülkemizdeki gençler arasından dini ve dünyevi ilimleri elde eden ediplerin, müctehidlerin, araştırmacıların ve bilim adamlarının çıkmadığını görmekteyiz.

Batının sürekli ilerlemesini ve bütün ilmi ve ihtisas alanlarının müessisi olan biz İslam ümmetinin geri kalmasını hayretle karşılamaktayım. Ortadoğu’daki İslam ülkelerine ve ülkemize baktığımız zaman; eğitim yolunun kapalı olduğunu ve eğitim yolu üzerinde birçok engelin ve sorunların konulduğunu görmekteyiz. Ancak batıya baktığımız zaman eğitim yolunun açık ve geniş olduğunu, her bireyin tercih ettiği okula gidebildiğini ve okuduğunu görmekteyiz. İslam ülkeleri ve bizim ülkemizde yapılan imtihanların aynen leğaz ve elğazlara (bilmecelere) benzediğini görmekteyiz. Çünkü hazırlanan programların çok çeşitli olması ve gencinden bunların tamamına vakıf olmaması gençlerin hayatlarını kararttığını görmekteyiz.

İmtihan ve sınavların bu şekilde olması talebeyi acizleştirir, içindeki azmini ve şevkini kırar, geleceğe yönelik tüm hedef ve arzularını yok eder, ilme olan hevesini kırar, ilme olan güç ve kudretini yok eder ve o genci nefsi ve kalbi yönden ye'se düşürmeye sebep olmaktadır.

Bizim seleflerimiz böyle mi öğrendiler ve böyle mi öğrettiler. Onlar kendi önlerine sunulmuş soruları bilip bilmeden cevaplandırıp ve cevapların tesadüfen doğru çıkması ile mi icazet ve diploma aldılar veya verdiler. Cevap kesinlikle hayır. Onlar böyle yapmadılar. Onların döneminde beşikten mezara kadar ilmin peşinde koşulurdu. Onların şiarı (sloganı) şuydu: “Sen kendini tümüyle ilme ver ki ilmin bir bölümünü elde edesin. Gecelerin uykusuzluğu insanları yüce olan bilgiye götürür.” Selefi salihinin tek hedefi ilmi Allah için öğrenme ve Allah rızasını kazanma idi. Bundan ötürüdür ki bereket ve hayrın tümü onların ilminde vardı. Allah onların ilimlerini faydalı kıldı ve ümmet onların ilimlerinden faydalandı. Onlar ilimleri diğer kitlelere taşımada güvenilir ve en hayırlı olanlardan oldular.

Ülkemizdeki eğitim sistemine baktığımızda hayretler içerisine düşmemek elde değildir. İlkokuldan lisenin bitimine kadar 12 yıl boyunca çocuklarımızı okullara göndermemize rağmen okul bittikten sonra o çocuğun okuma-yamadan başka hiçbir şey elde etmediğini görmekteyiz. Ayrıca çocuğun geleceği iki saatlik imtihana bağlanmıştır. Çocuk, kazanamadığı takdirde tinerciliğe, kahvehanelere, adam öldürmeye, yol kesmeye veya birinin değneği olmaya yönelir. Oysa 12 yıl boyunca bir insana gerçek bir ilim ve tedrisat verilirse hangi sanat alanı olursa olsun o insan orda bir sanat öğrenmez mi? Lise dönemindeyken öğrenciye seçtiği mesleğe göre çıraklık eğitimi vererek en azından bir meslek sahibi yapılabilir. Bu arada da kötülüğün, ahlaksızlığın ve işsizliğin önü alınmış olur. 10 kişinin alınacağı bir iş için binlerce kişi başvurmaz.

Üzülerek söylemem gerekir ki mesela bir imam hatip orta ve lise dönemlerinde okuyan bir öğrenci dinini ve o dinin dilini çok iyi öğrenmiş olarak çıkabilir. Oysa 12 yıl ve bunula birlikte ilahiyat okumasına rağmen ne dini ne de dili öğrenmeden mezun olduğunu görmekteyiz.  İlahiyat mezunlarına baktığımız zaman bile kendi bireysel çabasıyla kendini geliştirmemişse Kur’an dahi okuyamamaktadırlar. Oysa dini eğitimin, dini ve o dinin dilini iyi bilen ve gerçekten gençlerin geleceğini düşünen eğitimciler tarafından verilirse 12 yıl boyunca yapılan tedrisatla bırakın sadece o dili bilmeyi müctehidler seviyesinde gençlerin mezun olacağı inancındayız. Bana öyle geliyor ki imam hatip ve ilahiyatlara konulan ders programları ve verilen eğitim Kur’an ve Kur’an dilinin bu okullar tarafından yok edilmesi amacı taşımaktadır.

Bundan ötürü ülkemizdeki eğitim sistemi esas yerinden onarmalı, gençleri bilinçlendirecek, gerçekten onları eğitme amacı taşıyan metotlar, programlar ve öğretim sistemleri belirlemeli ve gençlere yeterli tedrisatı alabilmeleri için önlerindeki bütün engeller kaldırıp onlara ilmin yolunu açmalıyız. Bütün bunları yapmalıyız ki gençlerimiz alim ve bilgili olarak okullarından mezun olup ümmete ve topluma faydalı olabilsinler. Bu da başkalarından eğitim şeklini kopyalayarak değil kendi gençlerimizin ihtiyaçlarına bakıp ona göre eğitim verilirse bu alim ve ulema çıkabilir.

Allah’tan öğrendiklerimizin hem bize hem bizden sonrakilere faydalı olmasını niyaz ederim. Vesselam.

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@

DİĞER YAZILARI TEVAZU İSLAMIN GÜZEL AHLAKINDANDIR 22-01-2017 16:03 EMANET DE İSLAMIN GÜZEL OLAN AHLAKLARINDANDIR 06-01-2017 17:15 İSLAMIN GÜZEL AHLAKLARINDAN BİR TANESİDE HİLİM SAHİBİ OLMAK 30-12-2016 19:00 SABIR İLE İLGİLİ BAZI AYET VE HADİSİ ŞERİFLER 23-12-2016 17:50 SABIR İMANIN YARISIDIR 16-12-2016 18:12 GÜNAHLARIN EN BÜYÜĞÜ YALAN SÖYLEMEK YALANA VE ŞAHİTLİK ETMEKTİR 3 09-12-2016 17:09 GÜNAHLARIN EN BÜYÜĞÜ YALAN SÖYLEMEK YALANA VE ŞAHİTLİK ETMEKTİR 2 02-12-2016 17:33 GÜNAHLARIN EN BÜYÜĞÜ YALAN SÖYLEMEK VE YALANA ŞAHİTLİK ETMEKTİR 25-11-2016 11:24 DOĞRULUK İNSANI CENNETE GÖTÜRÜR 18-11-2016 15:43 BİREY VE TOPLUMUN MUTLULUĞU İSLAMİ AHLAKLA OLUR 11-11-2016 17:59 İSLAMDA AHLAKIN İMANLA OLAN BÜTÜNLÜĞÜ 04-11-2016 17:04 İSLAMDA AHLAK 28-10-2016 15:55 İSLAMA HAKKIYLA TUTUNMAK; DÜNYADA BAŞARI, AHİRETTEDE KURTULUŞUNA SEBEP OLUR 21-10-2016 16:11 İSLAM ŞERİATI BORÇLUNUN BORCUNU GECİKTİRMESİYLE BORÇ VERENİN BORÇ MİKTARINI ARTTIRMASINI HELAL GÖRMEZ 16-10-2016 11:44 SAÇI TIRAŞ ETME VEYA KISALTMA VE UMREDEN ÇIKMA 07-10-2016 18:00 SA’YDA YAPILAN HATALAR 30-09-2016 14:47 TAVAFTA YAPILAN HATALAR 16-09-2016 18:11 BEYTİ TAVAF ETMEK 16-09-2016 18:10 İHRAMIN YASAKLARI 26-08-2016 11:15 HACCIN MİKATLARI 12-08-2016 15:08 YOLCUNUN NAMAZI 05-08-2016 11:50 HAC İBADETİ VE ONUN DIŞINDAKİ YOLCULUĞUN ADAP VE AHKAMI-2 29-07-2016 13:05 KİŞİNİN İRTİDADINA NEDEN OLAN VE DİNDEN ÇIKARAN ON SEBEP 22-07-2016 16:04 HAC İBADETİ VE ONUN DIŞINDAKİ YOLCULUĞUN ADAP VE AHKAMI 15-07-2016 17:43 RAMAZAN AYININ RABBİ DİĞER AYLARIN DA RABBİDİR 08-07-2016 10:30 RAMAZAN AYI RAHMET AYIDIR 01-07-2016 14:42 İSLAM’DA KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ FARKLARDAN DÖRDÜNCÜSÜ DEVLET İDARECİLİĞİ 17-06-2016 14:04 İSLAM’DA KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ FARKLARDAN ÜÇÜNCÜSÜ KADIN DİYETİNDEKİ FARKLILIK 10-06-2016 18:22 KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ FARKLILIKLARDAN İKİNCİSİ MİRASTAKİ FARKLILIK 02-06-2016 19:01 ERKEK VE KADIN ARASINDAKİ BAZI FARKLILIKLARDA İSLAMIN BAKIŞ AÇISI 27-05-2016 14:28 KADININ EVLİLİKTEKİ ROLÜ VE BİRLİKTE YAŞAM 20-05-2016 18:44 İSLAM’DA KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİ İLKESİ – 2 08-05-2016 11:03 İSLAMDA KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİ İLKESİ 29-04-2016 13:58 ERKEĞİN EVLİLİĞİ KORUMADAKİ ROLÜ 22-04-2016 14:19 MUTLU BİR AİLENİN TEMEL YAPISI 15-04-2016 14:28 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADIN SORUNU 08-04-2016 15:41 TOPLUMLARIN ÖMRÜNÜ ZAYİ EDEN EĞLENCE HAYATI - 2 01-04-2016 15:14 TOPLUMLARIN ÖMRÜNÜ ZAYİ EDEN EĞLENCE HAYATI 25-03-2016 19:29 SİGARA KULLANIMI 18-03-2016 17:10 UYUTURUCU KULLANIMININ İSLAMDAKİ CEZASI 11-03-2016 13:25 UYUŞTURUCU KULLANIMI VE ZARARLARI 04-03-2016 12:18 BİREYSEL AHLAKSIZLIKLARIN İKİNCİSİ: İÇKİ İÇME 26-02-2016 15:53 BİREYSEL SORUNLARIN İKİNCİ KISMI: AHLAKSIZLIK VE KÖTÜLÜKLERİ İŞLEME 19-02-2016 19:37 BİREYSEL SORUNLAR 12-02-2016 16:38 ÜÇÜNCÜ KISIM TOPLUMSAL SORUNLAR 05-02-2016 17:01 TOPLUMSAL SORUNLARDAN İKİNCİSİ BİLGİ SEVİYESİNİN DÜŞÜK OLMASI 29-01-2016 19:18 TOPLUMUN GENEL SORUNLARI 22-01-2016 19:48 GENÇLİK 15-01-2016 20:03 ÜMMETİN SALAHI ÜSRENİN SALAHIYLA OLUR 08-01-2016 18:42 KİM KENDİNİ BİR TOPLUMA BENZETİRSE, O ONLARDANDIR 03-01-2016 17:20 SÜNNETLE BEYANI YAPILAN EMİRLERDEN EMZİRME, HIRSIZLIK VE ZİNA 27-12-2015 14:21 İCMA VE AKLİ DELİLLERLE SÜNNETİN HÜCCET OLUŞUNUN İSPATI 02-10-2015 14:03 NEBEVİ HADİSLERLE SÜNNETİN HÜCCET OLUŞUNUN İSPATI-2 30-09-2015 15:30 PEYGAMBERE İTAAT AYETLERİ BAĞLAMINDA SÜNNETİN HÜCCET OLUŞUNUN İSPATI- 2 11-09-2015 15:07 PEYGAMBERE İTAAT AYETLERİ BAĞLAMINDA SÜNNETİN HÜCCET OLUŞUNUN İSPATI 04-09-2015 14:42 KUR’AN’I KERİM’DE SÜNNETİN HÜCCET OLUŞUNA DELİLLER 28-08-2015 13:38 İSLAM ŞERİATININ İKİNCİ KAYNAĞI VE ASLİ UNSURU: NEBEVİ SÜNNET- 2 21-08-2015 14:07 İSLAM ŞERİATININ İKİNCİ KAYNAĞI VE ASLİ UNSURU: NEBEVİ SÜNNET 14-08-2015 15:56 KUR’AN’I DİNLEMEK KUR’AN’I OKUMAK KADAR SEVAPTIR 07-08-2015 14:02 KUR’AN’IN TEDRİCEN İNDİRİLMESİ 31-07-2015 15:58 İSLAM ŞERİATININ İLK KAYNAĞI OLMASI İTİBARİYLE KUR’AN’IN TANIMI, FAZİLETİ VE YERİ-2 24-07-2015 16:28 İSLAM ŞERİATININ İLK KAYNAĞI OLMASI İTİBARİYLE KUR’AN’IN TANIMI, FAZİLETİ VE YERİ 10-07-2015 18:05 HZ. ÖMER DÖNEMİNDE KILDIRILAN TERAVİH NAMAZI VE REKAT SAYISI 03-07-2015 13:50 TERAVİH NAMAZININ CEMAATLE KILINMASININ HÜKMÜ VE REKAT SAYISI 26-06-2015 16:31 NEBEVİ DÖNEMDEN İTİBAREN TERAVİH NAMAZI 19-06-2015 17:18 İSLAM MİZANINDA DEMOKRASİ 12-06-2015 16:30 İSLAM ÇERÇEVESİNDE BEŞERİ İDEOLOJİLERE BAKIŞ 29-05-2015 14:34 ALLAH (C.C) MİRASI KENDİ EMİRLERİ DOĞRULTUSUNDA PAYLAŞTIRMAYANLARI CEHENNEMLE TEHDİT EDİYOR 15-05-2015 14:40 MİRASTA ERKEĞİN KADINDAN BİR PAY FAZLA ALMASININ HİKMETİ 08-05-2015 19:12 İSLAM'DA MİRAS HUKUKU VE MAL PAYLAŞIMI (2) 24-04-2015 18:41 İSLAM’DA MİRAS HUKUKU VE MAL PAYLAŞIMI 17-04-2015 15:16 DIŞ AMELİ İÇ İNANCINA UYMAYAN MÜNAFIKLIKTAN KENDİMİZİ KORUYALIM 10-04-2015 16:14 BOŞANMA DURUMUNDA ÇOCUK ANNE-BABADAN HANGİSİNE VERİLMELİDİR 03-04-2015 17:02 MESCİTLERİN ÇOCUK TERBİYESİNDE Kİ ROLÜ 22-03-2015 17:19 BAŞARILI BİR EĞİTİMCİDE BULUNMASI GEREKEN VASIFLAR 15-03-2015 13:46 KÖTÜ AHLAKIN EMARELERİ 01-03-2015 20:24 KUR’AN EHLİNİN AHLAKI 20-02-2015 21:35 KEFARET İSKATI 30-01-2015 14:09 ÖLÜMDEN SONRA ÖLÜYE FAYDASI OLAN HAYIRLAR 25-01-2015 12:15 KUTLU DOĞUM’UN TARIHÇESİ VE İSLAM FIKIHINDAKİ HÜKMÜ 09-01-2015 16:14 İSLAM’DA OLMAYAN BAYRAMLARIN KUTLANMASININ İSLAM’DAKİ YERİ 02-01-2015 19:10 KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNİN İSLAM’DAKİ HÜKMÜ 26-12-2014 17:40 GÜNÜMÜZDE DÜNYA’DA KULLANILAN ALTIN VE GÜMÜŞ DIŞINDAKİ PARALARDA FAİZİN OLUP OLMADIĞINDAKİ İSLAM’IN HÜKMÜ 19-12-2014 15:34 ALTIN ALIŞVERİŞİNDE FARKINDA OLUNMADAN YAPILAN YANLIŞLAR 12-12-2014 16:07 İSLAM’IN FAİZE KARŞI TUTUMU 05-12-2014 17:01 İSLAM’DAN ÖNCE FAİZ 28-11-2014 17:51 RÜŞVET HARAMDIR 14-11-2014 15:33 İSLAM’DA AŞURANIN YERİ 07-11-2014 15:25 İSLAMİ BİRLİK 02-11-2014 18:26 YA RAB HALKIM BU KURANI MEHCUR BIRAKTI 24-10-2014 13:36 FİTNELERE KARŞI UYANIK OLALIM! 17-10-2014 16:03 KURBANIN İSLAMDAKİ YERİ 26-09-2014 14:13 HACCIN FARZ OLUŞUNUN TARİHÇESİ 12-09-2014 14:15 EY İMAN EDENLER HAKSIZ YERE BİRBİRİNİZİN MALINI YEMEYİN-2 05-09-2014 12:05 EY İMAN EDENLER HAKSIZ YERE BİRBİRİNİZİN MALINI YEMEYİN 28-08-2014 17:17 SELAMLAŞMA SEVGİ VE MUHABBETİ ARTTIRIR 22-08-2014 14:03 DUA 03-08-2014 14:09 KİMLERE ZEKAT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ 25-07-2014 14:46 KADİR GECESİ’NİN KUR’AN’DAKİ ANLATIMI VE ÖNEMİ 23-07-2014 10:30 ZEKAT NELERDE VARDIR, NELERDE YOKTUR? 20-07-2014 19:02 ORUCUN TUTULMASI GEREKEN VE MAZERETTEN DOLAYI ORUCUN YENMESİNİN MÜBAH OLDUĞU DURUMLAR 15-07-2014 13:41 ORUCU BOZAN ve BOZMAYAN HALLER 11-07-2014 17:46 ORUCUN FARZİYETİ VE İNSAN VÜCUDUNA MADDİ-MANEVİ YARARLARI 07-07-2014 13:42 Yolculukta ve Hazırda Namazların Cemi 22-06-2014 19:00 NAMAZIN TERKİ TOPLUMU KÖTÜLÜĞE GÖTÜRÜR 11-06-2014 18:15
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA